Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Henning Christiansen
39 17 33 05

hch@dst.dk

Hent som PDF

Befolkningen (kvt.)

Statistikken baseres på befolkningen registreret i Det Centrale Person Register (CPR). Registerets generelle kvalitet og pålidelighed betragtes som meget høj, da korrekt registrering i registeret er en forudsætning for at kunne føre et normalt liv i Danmark med adgang til egen læge, nem-konto, ansættelse i en virksomhed, oprettelse af egen virksomhed, deltagelse i valg mv.

Manglende indberetning af udvandringer samt indvandrere, der illegalt opholder sig i Danmark betyder, at det kvartalsvise offentliggjorte folketal skønnes undervurderet med 10.500 personer eller 0,18 pct.

Samlet præcision

Statistikken baseres på befolkningen registreret i Det Centrale Person Register (CPR). Registerets generelle kvalitet og pålidelighed betragtes som meget høj, da korrekt registrering i registeret er en forudsætning for at kunne føre et normalt liv i Danmark med adgang til egen læge, nem-konto, ansættelse i en virksomhed, oprettelse af egen virksomhed, deltagelse i valg mv. Desuden er kommunerne i henhold til CPR-loven forpligtede til at sikre korrekt registrering i CPR for alle borgere i kommunen. Der er dog også kvalitetsproblemer. Disse er særligt knyttet til registrering af udvandring fra Danmark. I denne forbindelse er det navnligt udenlandske studerende, der udgør en udfordring, da disse ikke altid husker at framelde sig CPR-registeret ved udrejse fra Danmark. Kommunerne har derfor særligt fokus herpå.

Udvandrede melder ofte sent eller slet ikke udvandringen til CPR. Det betyder, at den løbende opgørelse af befolkningen hvert kvartal vil medtage udvandrede, der endnu ikke har ladet sig registreret i CPR som udvandret. Danmarks Statistiks løbende opfølgning af omfanget af kommunale efterregistreringer viser, at folketallet ultimo året er overvurderet med 7.500, hvilket svarer til 0,14 pct. af hele befolkningen.

Indvandrere, der illegalt opholder sig i Danmark, er ikke registreret i CPR. De indgår ikke i den kvartalsvise befolkningsopgørelse. Rockwoolfondens forskningsenhed har estimeret antal personer, der opholder sig i Danmark i 2015 til at være 18.000 (med en usikkerhedsmargen på omkring 2.000). Dette svarer til en undervurdering på 0,32 pct. af hele befolkningen.

Stikprøveusikkerhed

Ikke relevant for denne statistik.

Anden usikkerhed

Danmarks Statistisk løbende opfølgning af omfanget af kommunale efterregistreringer viser, at folketallet ultimo året er undervurderet med 10.500 dels på grund af forsinkede udvandringer og illegale indvandringer. Det betyder en samlet undervurdering af folketallet med 0,18 pct.

Løbende foretages der korrektioner og annulationer af registreringer i CPR. Langt de fleste rettelser korrektioner såvel som annualtioner rettes umiddelbart efter at en fejl er observeret i CPR af CPR.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Statistikken baseres på befolkningen registreret i Det Centrale Person Register (CPR). Den betragtes generelt som meget god. Der henvises til følgende rapport. Kvaliteten og pålideligheden af befolkningsopgørelsen er derfor meget høj.

Danmarks Statistiks løbende opfølgning af omfanget af kommunale efterregistreringer viser, at folketallet ultimo året er undervurderet med 10.500 på grund af forsinkede udvandringer og illegale indvandringer. Det betyder en samlet undervurdering af folketallet med 0,18 pct.

Løbende korrigeres og annuleres registreringer i CPR. Disse korrektioner og annulationer falder typisk umiddelbart efter en fejlregistrering og bliver derfor hurtigt genoprettet. Disse korrektioner videresendes dagligt til Danmarks Statistik som opdaterer sin database således at data her afspejler CPR inkl. rettelserne. Langt hovedparten af rettelserne er derfor opdateret, når befolkningen opdateres hvert kvartal. Yderligere afventer Danmarks Statistik 30 dage på forsinkede hændelser så både reelle hændelser, men også korrektioner mv. kan falde på plads i databasen inden befolkningen opgøres hvert kvartal.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Ikke relevant for denne statistik.