Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Indhold

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Henning Christiansen
39 17 33 05

hch@dst.dk

Hent som PDF

Befolkningen (kvt.)

Befolkningsstatistikken er en kvartalsvis opgørelse af befolkningen med bopæl i Danmark. Statistikken opdeles på bl.a. køn, alder, civilstand og bopælskommune. Statistikken er baseret på CPR-registeret, som Danmarks Statistik dagligt modtager data fra. De vigtigste formidlingskilder er Danmarks Statistik STATBANK samt i Nyt fra Danmarks Statistik under emnet Befolkning og Valg.

Indholdsbeskrivelse

Statistikken viser befolkningen i Danmark efter bl.a. køn, alder, civilstand og bopælskommune.

I befolkningsstatistikken indgår personer med fast bopæl i Danmark.

I statistikbanken findes folketal fordelt på alle landets kommuner, landsdele og regioner. Disse tal er igen fordelt på køn, alder, civilstand, statsborgerskab, fødeland, herkomst og oprindelsesland.

I to særlige tabeller findes folketal for personer født i hhv. Grønland og Færøerne. Disse tal er fordelt på køn, alder og forældrenes fødested.

Der findes også tabeller, der viser befolkningens udvikling i løbet af et år eller kvartal. På alle landets kommuner kan ses antal levendefødte, døde, til- og fraflytninger samt ind- og udvandringer.

Grupperinger og klassifikationer

Statistikken er opgjort efter landets 98 kommuner, 11 landsdele og 5 regioner: Kommuner, Regioner, Landsdele

Desuden har EUROSTAT udarbejdet en gruppering for grad af urbanisering: Degree of Urbanisation - DEGURBA

Sektordækning

Ikke relevant for denne statistik.

Begreber og definitioner

Bopæl i Danmark: Bopæl defineres som det sted, hvor man regelmæssigt sover, når man ikke er midlertidigt fraværende pga. ferie, forretningsrejse, sygdom el. lign. samt det sted hvor man har sine ejendele. Dette er det samme begreb, som anvendes i folkeregistrene.

Civilstand: Angivelse af en persons ægteskabelige stilling (fx ugift, gift, enkestand, fraskilt). Civilstanden betegner den juridiske civilstand.

Statsborgerskab: Det land som personen har statsborgerskab i. Ved dobbelt statsborgerskab (dansk og udenlandsk) gælder det danske som statsborgerskab i Danmark.

Enheder

Personer, med et CPR-nummer.

Population

Populationen er befolkningen bosiddende i Danmark pr. 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober.

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

Befolkningsstatistikken dækker tidsperioden fra 2007 og frem.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Personer.

Referencetid

01-01-2018

Hyppighed

Kvartalsvis.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Lov om Danmarks Statistik jf. lovbekendtgørelse nr. 599 af 22. juni 2000.

Indberetningsbyrde

Statistikken er baseret på et administrativt register. Der er derfor ingen direkte indberetningsbyrde i forbindelse med opgørelsen af denne statistik.

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger kan findes på statistikkens emneside eller fås ved henvendelse til Danmarks Statistik.