Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Befolkningen (kvt.)

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Henning Christiansen
39 17 33 05

hch@dst.dk

Hent som PDF

Befolkningen (kvt.)

Formålet med befolkningsstatistikken er at belyse befolkningens størrelse og sammensætning. Statistikken danner grundlag for en række demografiske og samfundsbeskrivende analyser af samfundsudviklingen i Danmark. Hertil kommer, at statistikken anvendes som grundlag for administrative planlægningsopgaver på nationalt, regionalt og kommunalt niveau. Statistikken er i sin helt grundlæggende form udarbejdet siden 1769, der er undervejs sket en række ændringer i takt med samfundsudviklingen og heraf følgende lovgivning. Den nuværende tabelserie i statistikbanken rummer data fra 2007 og frem.

Indhold

Befolkningsstatistikken er en kvartalsvis opgørelse af befolkningen med bopæl i Danmark. Statistikken opdeles på bl.a. køn, alder, civilstand og bopælskommune. Statistikken er baseret på CPR-registeret, som Danmarks Statistik dagligt modtager data fra. De vigtigste formidlingskilder er Danmarks Statistik STATBANK samt i Nyt fra Danmarks Statistik under emnet Befolkning og Valg.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Data til denne statistik indsamles dagligt fra Det Centrale Personregister ved hjælp af system-til-system leverance. Da oplysningerne i CPR-registeret er grundlag for en lang række services ude i kommunerne - og derfor må være af en høj kvalitet - har Danmarks Statistik valgt at bruge CPR-oplysningerne direkte uden en egentlig fejlsøgning af data.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Statistikken er relevant for kommuner, regioner, ministerier, andre statslige organisationer og private virksomheder, som grundlag for deres forskellige planlægningsområder. Statistikkens grunddata og resultater anvendes også på de fleste andre statistikområder i Danmarks Statistik inden for personstatistikkens områder.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Statistikken baseres på befolkningen registreret i Det Centrale Person Register (CPR). Registerets generelle kvalitet og pålidelighed betragtes som meget høj, da korrekt registrering i registeret er en forudsætning for at kunne føre et normalt liv i Danmark med adgang til egen læge, nem-konto, ansættelse i en virksomhed, oprettelse af egen virksomhed, deltagelse i valg mv.

Manglende indberetning af udvandringer samt indvandrere, der illegalt opholder sig i Danmark betyder, at det kvartalsvise offentliggjorte folketal skønnes undervurderet med 10.500 personer eller 0,18 pct.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken offentliggøres halvanden måned efter referenceperiodens afslutning. Statistikken offentliggøres uden forsinkelser i forhold til planlagte udgivelsestider.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Danmark baserer sin befolkningsopgørelse på et administrativt register, hvilket også gælder enkelte andre lande. En del lande anvender fx folketællinger hvert 5. eller 10. år.

Folketallet for perioden 1971 og frem baserer sig på samme kilde, nemlig Det Centrale Person Register (CPR). Folketallet fra før denne periode baserer sig på folketællinger.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres tal for befolkningen under emnet Folketal. Derudover indgår tallene i Befolkningens udvikling. Se mere på statistikkens emneside.

Læs mere om tilgængelighed