Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Arbejdskraftundersøgelsen

Formålet med Arbejdskraftundersøgelsen er at belyse befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet. Statistikken kan fx belyse, hvor mange der er beskæftigede, arbejdsløse (AKU-ledige) eller uden for arbejdsstyrken, hvor mange lønmodtagere, der er på deltid, hvor mange timer 30-40-årige mænd typisk arbejder, eller hvor mange ældre mennesker uden for arbejdsstyrken, der kunne tænke sig et arbejde. Arbejdskraftundersøgelsen er blevet gennemført årligt siden 1984. Fra 1994 er den blevet gennemført hele året rundt.

Indhold

Arbejdskraftundersøgelsen er en stikprøvebaseret interviewundersøgelse, som belyser befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet. Undersøgelsespopulationen er den 15-74-årige befolkning i Danmark. Undersøgelsen opgør, hvor mange, der er beskæftigede, arbejdsløse (AKU-ledige) eller uden for arbejdsstyrken.

Desuden spørges der til arbejdstid, ansættelsesforhold, jobsøgning og deltagelse i efteruddannelse/skoleforløb. Dermed kan undersøgelsen vurdere hvor mange lønmodtagere, der har hjemmearbejde, hvor mange selvstændige, der arbejder i weekenden eller hvor mange, der har deltidsarbejde.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Arbejdskraftundersøgelsen er Danmarks største interviewundersøgelse. Interviewene er indhentet enten via WEB-skema eller som telefoninterview. Undersøgelsen er stikprøvebaseret og i trækningen af stikprøven anvendes en række registre, der indeholder baggrundsoplysninger på interviewpersonerne. De udtrukne personer opregnes, så antallet passer til hele befolkningen, og resultaterne korrigeres for forhold som befolkningens sammensætning. Fra 2017 udsendes alle invitationsbreve til undersøgelsen via E-boks.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Arbejdskraftundersøgelsen er det danske bidrag til den fælleseuropæiske Labour Force Survey (LFS) og data leveres kvartalsvist til EU's statistikbureau Eurostat.

Eurostats hjemmeside

Arbejdskraftundersøgelsen laves i alle EU-lande og i en lang række andre lande efter de samme retningslinjer. Derfor er Arbejdskraftundersøgelsen den bedste danske undersøgelse til internationale sammenligninger af arbejdsmarkedsstatistik.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Arbejdskraftundersøgelsen er generelt en pålidelig undersøgelse grundet undersøgelsens stikprøvestørrelse og kontinuerlige forbedringer i opregningsmetoder. AKU giver de klart mest pålidelige sammenligninger af arbejdsmarkedet på internationalt niveau.

Der er en vis usikkerhed tilknyttet undersøgelsen, som påvirkes af udvælgelsen af stikprøven og strukturen i bortfaldet.

I 1. kvartal 2016 har svarprocenten været usædvanligt lav, hvilket skaber en større usikkerhed omkring tallene. Endvidere er CAWI indført som ny dataindsamlingsmetode. De to faktorer har skabt brud i tidsserierne.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Arbejdskraftundersøgelsens tal udkommer hvert kvartal i en kvartals-NYT i serierne Kvartal, Tema, Europæisk og År.

Kvartals-NYT'en offentliggøres ca. 1,5 måned efter et kvartal er afsluttet. Tema-Nyt'en offentliggøres ca. to måneder efter kvartalets afslutning og den europæiske NYT offentliggøres ca. 3,5 måned efter kvartalet er afsluttet. En offentliggørelse med tal for hele året sker samtidig med 4. kvartal, ca. 1,5 måned efter indsamlingen af data for 4. kvartal.

Punktligheden er særdeles høj, idet forsinkelser i forhold til de planlagte udgivelsestider stort set ikke forekommer.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Fra 1. kvartal 2017 har arbejdskraftundersøgelsen skiftet dataindsamler og svarprocenten er øget. Denne ændring har foranlediget et databrud for 1. kvartal 2017 som uddybes her Databrud17.

I første kvartal 2016 blev web introduceret som dataindsamlingsmetode. Dette kombineret med lav svarprocent har skabt et generelt brud i data, som uddybes her Databrud16.

I 2007 var der en større omlægning som har medført et mindre brud i data, som medfører, at man skal være varsom med tolkningen af detaljerede analyser henover 2007.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

De nyeste tal offentliggøres i en kvartals-NYT, NYT fra Danmarks Statistik i serierne Kvartal, Tema, Europæisk og År.

Tallene findes i Statistikbanken.

Emnesider: -Tilknytning til Arbejdsmarkedet. -Beskæftigelse. -Arbejdsløshed.

Køb af mere detaljerede data: Serviceopgaver.

Der er desuden også mulighed for at få adgang til mikrodata gennem Danmarks Statistiks forskerordning.

Læs mere om tilgængelighed