Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Animalske landbrugsprodukter (kvt.)

Formålet med Animalske landbrugsprodukter er, at belyse størrelsen af produktionen af animalske produkter samt dennes anvendelse. Statistikken har en lang historie, og siden 1900-tallet er det muligt at sammenligne tidsserier for hovedtallene. De første årtier indeholder mange skøn og beregninger, men siden 2. verdenskrig har der været en fyldestgørende statistik på området.

Indhold

Statistikken over animalske landbrugsprodukter er en kvartalsvis opgørelse over indvejede mængder mælk på mejerierne, mælkens anvendelse til og produktion af en lang række mejeriprodukter fx friske produkter som konsummælk, kærnemælk, fløde, syrnet mælk, mælkebaserede drikkevarer mv. samt forarbejdede mælkeprodukter som mælkepulver, smør og ost. Derudover oplyses om produktion og anvendelse af æg, okse og kalvekød, svinekød, fjerkrækød, fåre og lammekød, hestekød og vildt.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Data til denne statistik indsamles ugeligt, månedligt og kvartalsvis, alt afhængig af produkt. Data kommer fra administrative register, diverese noteringer mv. Det indsamlede data gennemgår en validering og de valideret data aggregeres til det endelige resultat.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Statistikken anvendes af bl.a. EU, ministerierne, landbrugets organisationer, som grundlag til at udarbejde analyser og prognoser.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Der er i meget stor udstrækning tale om totalopgørelser og usikkerheden begrænser sig til skøn over producenternes eget forbrug, bundgrænser og andre mangler i udenrigshandelen og ufuldstændige lageropgørelser. Da oplysningerne ved balanceberegningerne fremkommer som residualer, kan der været forbundet en vis usikkerhed herved, hvilket vil være mest udtalt på kvartaler som følge af periodeafgrænsninger.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken offentliggøres uden forsinkelser i forhold til planlagte udgivelsestider. Offentliggørelse af august 2017 tallene blev udsat 10 dage, da registerdata var forsinket pga. manglende indberetninger til registret.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Der er mulighed for lange tidsserier uden problemer for hovedtallene på kalender. Der har gennem årene været mindre definitionsændringer.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Se emnesiden Fødevareforbrug hvor der findes henvisning til statistikken i Statistikbanken Fødevareforbrug efter type og enhed(år).

Læs mere om tilgængelighed