Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Den månedlige arbejds­kraft­under­søgelse (AKU)

Den månedlige arbejdskraftundersøgelse (AKU) er et supplement til den kvartalsvise AKU. Den er baseret på en månedlig stikprøve på mellem 7-8.000 danskere i alderen 15-74 år. 
Den månedlige AKU er det danske bidrag til Eurostats "Monthly Labour Force Survey", og indgår i Eurostats og OECDs ledighedstal. Den månedlige AKU er gennemført siden oktober 2013. Tidsserien går tilbage til januar 2007.

Hovedformålet med den månedlige AKU er at belyse befolkningens relation til arbejdsmarkedet. I den månedlige AKU bliver dette publiceret på aggregerede serier for beskæftigede og AKU-ledige opdelt på henholdsvis køn og de to aldersgrupper 15-24 år og 25-74 år. 

Tallene publiceres som tre måneders glidende gennemsnit, hvor måneden der publiceres på, er den midterste måned i gennemsnittet. Gennemsnittet på de tre måneder inkluderer et forecast, dvs. en prognose for den sidste måned. Tallene for den sidste forecastede måned vil blive endeligt indsamlet en måned efter, hvorfor tallene vil blive ændret. Slutteligt vil tallene blive revideret i forhold til kvartalstallene, når disse publiceres.

Da tallene er produceret som tre måneders glidende gennemsnit er det vanskeligt at tolke på udviklinger fra måned til måned. Derfor bør månedstal sammenlignes med tal tre måneder tilbage, for at undgå delt datamængde, der gør tolkning af udviklingen vanskelig.  

Undersøgelsen er især velegnet når man ønsker:

  • at foretage internationale sammenligninger på månedsbasis
  • at kunne se en aktuel ikke-ydelsesbaseret ledighed tilsvarende den kvartalsvise AKU’s population for beskæftigede og ledige

Se mere her:Statistikdokumentation for den månedlige arbejdskraftundersøgelse

  
Arbejdskraftundersøgelsen offentliggør hver måned resultaterne i: Nyt fra Danmarks Statistik og Statistikbanken

 

FIGUR OVER UDVIKLINGEN I LEDIGHEDEN

Arbejdsmarkedstilknytning efter sæsonkorrigering, beskæftigelsesstatus, alder og køn - Danmarks Statistik