Gå til sidens indhold

En international udvikling

Denne side opdateres ikke længere, da den hører til et afsluttet projekt. Siden indeholder stadig nyttig information om hvad et grønt nationalregnskab er, men alle tal og offentliggørelser fra det grønne nationalregnskab finder du på emnesiden for grønt nationalregnskab

 

Logo - System of Environmental Economic Accounting

Det grønne nationalregnskab er baseret på retningslinjer udarbejdet af FN, Verdensbanken, IMF, OECD, FAO og EU for at skabe grundlag for internationalt sammenlignelige opgørelser af sammenhængene mellem økonomi og miljø. Den internationale statistiske standard hedder SEEA CF, hvilket står for System of Environmental-Economic Accounting - Central Framework. SEEA danner udgangspunkt for EU’s og andre landes arbejde med grønne nationalregnskaber. De fælles retningslinjer sikrer, at landene måler de samme ting og gør det på samme måde, så resultaterne kan sammenlignes internationalt og over tid. Indikatorer afledt fra det grønne nationalregnskab vil samtidigt kunne danne udgangspunkt for en del af de udviklingsmål (Sustainable Development Goals), FN er ved at opstille.

På nuværende tidspunkt findes der sammenlignelige opgørelser af EU-landenes udslip til luftmiljøskatter samt materialestrømme.

Fra og med 2017 skal landene endvidere indberette oplysninger fra energiregnskabet, regnskabet for offentlige miljøbeskyttelsesomkostninger samt oplysninger om grønne varer og tjenester.

På globalt plan opfordrer FN til, at de enkelte lande først implementerer de moduler af det grønne nationalregnskab, der belyser de vigtigste miljøaspekter i de pågældende lande. Der vil således blive tale om en gradvis udvikling af det grønne nationalregnskab på globalt plan.

Mere end 50 lande har allerede udviklet dele af et grønt nationalregnskab og mange lande har programmer for videreudbygning med flere moduler.

Kontakt

Ole Gravgård Pedersen
Telefon: 39 17 34 88