Gå til sidens indhold

SAG_VTIL

Langt navn

Slutdato for hændelsen

Generel Beskrivelse

SAG_VTIL angiver sluttidspunktet for hændelsen.

Ved en hændelse forstås, at der enten er bevilget en forebyggende foranstaltning eller truffet beslutning om en anbringelse. Mere specifikt indtræffer hændelsen ved: 1) skift i den paragraf barnet modtager støtte efter (gælder kun ved anbringelser) 2) flytning til anden type af anbringelsessted (gælder kun ved anbringelser) 3) både pkt. 2 og 3 (gælder kun ved anbringelser) 4) ophør af støtten (også ved død)

SAG_VTIL - værdierne er i intervallet fra 14-JAN-1977 til 31-DEC-20xx (seneste tællingsår). Når SAG_VTIL=31-DEC-20xx , betyder det, at hændelsen er ophørt den. 31. december i tællingsåret. Hvis hændelsen fortsætter efter årsskiftet er SAG_VTIL=31-DEC-9999. SAG_VTIL=31-DEC-9999 betyder altså at hændelsen er uafsluttet ved udgangen af det seneste tællingsår.

Lovændringer kan medføre afslutning af en eksisterende sag og oprettelse af (overførsel til) en ny sag. De vigtigste lovændringer er beskrevet under variablen PGF.

Detaljeret beskrivelse

Lovændringer kan medføre afslutning af en eksisterende sag og oprettelse af (overførsel til) en ny sag. De vigtigste lovændringer er beskrevet under variablen PGF.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel