Gå til sidens indhold

SAG_VFRA

Langt navn

Startdato for hændelsen

Generel Beskrivelse

SAG_VFRA angiver starttidspunkt (effektueringstidspunkt) for en hændelse.

Ved en hændelse forstås, at der enten er bevilget en forebyggende foranstaltning eller truffet beslutning om en anbringelse. Mere specifikt indtræffer hændelsen ved: 1) tilkendelse af støtte 2) skift i den paragraf barnet modtager støtte efter (gælder kun ved anbringelser) 3) flytning til anden type af anbringelsessted (gælder kun ved anbringelser) 4) både pkt. 2 og 3 (gælder kun ved anbringelser)

For både forbyggende foranstaltninger og for anbringelser angiver starttidspunktet den dato, hvor foranstaltningen eller anbringelsen er effektueret.

Lovændringer kan medføre afslutning af en eksisterende sag og oprettelse af (overførsel til) en ny sag. De vigtigste lovændringer er beskrevet under variablen PGF.

Detaljeret beskrivelse

Lovændringer kan medføre afslutning af en eksisterende sag og oprettelse af (overførsel til) en ny sag. De vigtigste lovændringer er beskrevet under variablen PGF.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel