Gå til sidens indhold

OPR_KARAKTER

Langt navn

Oprindelig karakter

Generel Beskrivelse

Oprindelig karakter er den karakter som oprindelig blev givet efter enten 7 eller 13 skalaen. Nogle record har ikke en oplysning om oprindelig karakter. Variablen karakteraarsag angiver i nogle tilfælde årsagen til, at oplysningen mangler.

Detaljeret beskrivelse

For fagoplysninger med karaktere (årskaraktere, skriftlige og muntlige eksamenskaraktere) er dækningen for grundskolen, 9-10 klasse fra skoleåret 2001/02 og frem.

I variablen GRUNDSKOLEKARAKTER er OPR_KARAKTER omregnet til 7-skalaen.

Værdisæt

Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-1600 31-12-9999 -3 -3
01-01-1600 31-12-9999 0 0
01-01-1600 31-12-9999 10 10
01-01-1600 31-12-9999 11 11
01-01-1600 31-12-9999 12 12
01-01-1600 31-12-9999 13 13
01-01-1600 31-12-9999 2 2
01-01-1600 31-12-9999 3 3
01-01-1600 31-12-9999 4 4
01-01-1600 31-12-9999 5 5
01-01-1600 31-12-9999 6 6
01-01-1600 31-12-9999 7 7
01-01-1600 31-12-9999 8 8
01-01-1600 31-12-9999 9 9