Gå til sidens indhold

UDD

Langt navn

Uddannelseskode

Generel Beskrivelse

Kode for en uddannelse forstået som uddannelsesprogrammet eller uddannelsesaktiviteten.

Alle uddannelsesprogrammer har en UDD-kode. fx: Sygeplejerske = 5166 Maskinmester = 5189

Koden er entydig og en uddannelses UDD-kode ændres ikke. Det er derfor UDD-koden, som skal bruges, hvis et givet uddannelsesprogram skal identificeres over tid. Gennem tiden har det dog i nogle tilfælde været nødvendigt at lægge 2 udd koder sammen til en ny, hvis der har været tale om den samme uddannelse og splitte en udd kode op i, hvis 2 uddannelser har været indberettet på samme kode.

Detaljeret beskrivelse

De 4-cifrede koder for uddannelser identificerer entydigt de enkelte uddannelser, men er i sig selv usystematiske og derfor ikke umiddelbart velegnet til udarbejdelse af statistik. Her benyttes i stedet de 8-cifrede såkaldte forspaltekoder, som angiver uddannelsens placering i en uddannelsesklassifikation. Se fx dokumentationen af HOVEDOMRAADE_DETALJERET.

I nogle tilfælde skifter en uddannelse niveau, dvs. flytter fra et niveau i uddannelsesklassifikationen til et andet niveau. Sygeplejerskeuddannelsen var fx på et tidspunkt placeret som en kort videregående uddannelse, men er i dag placeret som en mellemlang videregående uddannelse. En uddannelse, der udvikler sig og flyttes til et nyt uddannelsesniveau, vil normalt bevare sin uddannelseskode, hvis der ikke er nogen presserende grund til at skelne mellem den oprindelige og den nye udgave af uddannelsen. Man vil således ikke skulle lede efter sygeplejersker forskellige steder i klassifikationen, selv om sygeplejersken har udviklet sig og skiftet uddannelsesniveau.

Bemærk endvidere at koder for uddannelsesaktiviteter og uddannelseskvalifikationer er stabile over tid, men de tilknyttede forspaltekoder kan ændre sig. En uddannelse kan være fejlplaceret og forspaltekoden bliver derfor ændret, når fejlen erkendes, eller en uddannelse kan have udviklet sig over tid, så den på et tidspunkt bliver flyttet til et andet niveau. Det er derfor bedst at bevare uddannelseskoden i historisk materiale og efterfølgende anvende seneste klassifikation på alt historisk materiale for at undgå inkonsistens i forbindelse med tidsserier.

UDD-koden er 4 cifre lang. Værdisættet er numeriske felter og eventuelt foranstillede 0'er bliver fjernet.

Nye UDD-koder: Der oprettes løbende nye uddannelser og dermed kommer der løbende nye UDD-koder.

Værdisæt

Uddannelseskode
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-1600 31-12-9999 0 Afbrudt
01-01-1600 31-12-9999 1 Ingen uddannelse ivu
01-01-1600 31-12-9999 1006 6. klasse
01-01-1600 31-12-9999 1007 7. klasse
01-01-1600 31-12-9999 1008 8. klasse
01-01-1600 31-12-9999 1009 9. klasse
01-01-1600 31-12-9999 1010 10. klasse
01-01-1600 31-12-9999 1011 11. klasse
01-01-1600 31-12-9999 1021 1. real
01-01-1600 31-12-9999 1022 2. real
01-01-1600 31-12-9999 1023 3. real
01-01-1600 31-12-9999 1031 1. hf
01-01-1600 31-12-9999 1032 2. hf
01-01-1600 31-12-9999 1040 1.g, matematisk-sproglig fælleslinie
01-01-1600 31-12-9999 1041 1.g, matematisk linie
01-01-1600 31-12-9999 1042 1.g, sproglig linie
01-01-1600 31-12-9999 1049 2.g, matematisk-sproglig fælleslinie
01-01-1600 31-12-9999 1051 2.g, matematisk-fysisk linie
01-01-1600 31-12-9999 1052 2.g, matematisk-naturfaglig linie
01-01-1600 31-12-9999 1061 2.g, nysproglig linie
01-01-1600 31-12-9999 1062 2.g, klassisksproglig linie
01-01-1600 31-12-9999 1064 2.g, musiksproglig linie
01-01-1600 31-12-9999 1069 3.g, matematisk-sproglig fælleslinie
01-01-1600 31-12-9999 1070 3.g, matematisk linie una
01-01-1600 31-12-9999 1071 3.g, matematisk-fysisk linie
01-01-1600 31-12-9999 1072 3.g, matematisk-naturfaglig linie
01-01-1600 31-12-9999 1073 3.g, matematisk-samfundsfaglig linie
01-01-1600 31-12-9999 1080 3.g, sproglig linie una
01-01-1600 31-12-9999 1081 3.g, nysproglig linie
01-01-1600 31-12-9999 1082 3.g, klassisksproglig linie
01-01-1600 31-12-9999 1083 3.g, musiksproglig linie
01-01-1600 31-12-9999 1084 3.g, musiksproglig linie
01-01-1600 31-12-9999 1090 Uoplyst (kendt i elevregistret)
01-01-1600 31-12-9999 1095 Uoplyst (indvandrernes uddannelse)
01-01-1600 31-12-9999 1097 Anden dansk studentereksamen
01-01-1600 31-12-9999 1098 Udenlandsk studentereksamen
01-01-1600 31-12-9999 1099 Uoplyst (ukendt i elevregistret)
01-01-1600 31-12-9999 1100 Børnehaveklasse
01-01-1600 31-12-9999 1101 1. klasse
01-01-1600 31-12-9999 1102 2. klasse
01-01-1600 31-12-9999 1103 3. klasse
01-01-1600 31-12-9999 1104 4. klasse
01-01-1600 31-12-9999 1105 5. klasse
01-01-1600 31-12-9999 1106 6. klasse
01-01-1600 31-12-9999 1107 7. klasse
01-01-1600 31-12-9999 1108 8. klasse
01-01-1600 31-12-9999 1109 9. klasse
01-01-1600 31-12-9999 1110 10. klasse
01-01-1600 31-12-9999 1111 11. klasse
01-01-1600 31-12-9999 1114 Grundskole til og med 6. kl
01-01-1600 31-12-9999 1115 Grundskole 7.-10. kl.
01-01-1600 31-12-9999 1116 Grundskole 7.-9. kl.
01-01-1600 31-12-9999 1117 Grundskole 10.-11. kl.
01-01-1600 31-12-9999 1120 Børnehaveklasse
01-01-1600 31-12-9999 1121 1. real
01-01-1600 31-12-9999 1122 2. real
01-01-1600 31-12-9999 1123 3. real
01-01-1600 31-12-9999 1140 1.g, matematisk-sproglig fælleslinie
01-01-1600 31-12-9999 1141 1.g, matematisk linie
01-01-1600 31-12-9999 1142 1.g, sproglig linie
01-01-1600 31-12-9999 1143 2.g, matematisk linie
01-01-1600 31-12-9999 1144 2.g, sproglig linie
01-01-1600 31-12-9999 1145 3.g, matematisk linie
01-01-1600 31-12-9999 1146 3.g, sproglig linie
01-01-1600 31-12-9999 1149 2.g, matematisk-sproglig fælleslinie
01-01-1600 31-12-9999 1151 2.g, matematisk-fysisk linie
01-01-1600 31-12-9999 1152 2.g, matematisk-naturfaglig linie
01-01-1600 31-12-9999 1153 2.g, matematisk-samfundsfaglig linie
01-01-1600 31-12-9999 1154 2.g, matematisk-musisk linie
01-01-1600 31-12-9999 1155 2.g, matematisk forsøgslinie
01-01-1600 31-12-9999 1161 2.g, nysproglig linie
01-01-1600 31-12-9999 1162 2.g, klassisksproglig linie
01-01-1600 31-12-9999 1163 2.g, samfundssproglig linie
01-01-1600 31-12-9999 1164 2.g, musiksproglig linie
01-01-1600 31-12-9999 1165 2.g, sproglig forsøgslinie
01-01-1600 31-12-9999 1169 3.g, matematisk-sproglig fælleslinie
01-01-1600 31-12-9999 1171 3.g, matematisk-fysisk linie
01-01-1600 31-12-9999 1172 3.g, matematisk-naturfaglig linie
01-01-1600 31-12-9999 1173 3.g, matematisk-samfundsfaglig linie
01-01-1600 31-12-9999 1174 3.g, matematisk-musisk linie
01-01-1600 31-12-9999 1175 3.g, matematisk forsøgslinie
01-01-1600 31-12-9999 1179 Matematisk gymnasium
01-01-1600 31-12-9999 1181 3.g, nysproglig linie
01-01-1600 31-12-9999 1182 3.g, klassisksproglig linie
01-01-1600 31-12-9999 1183 3.g, samfundssproglig linie
01-01-1600 31-12-9999 1184 3.g, musiksproglig linie
01-01-1600 31-12-9999 1185 3.g, sproglig forsøgslinie
01-01-1600 31-12-9999 1189 Sproglig gymnasium
01-01-1600 31-12-9999 1190 Gymnasial indslusning for flygtninge GIF
01-01-1600 31-12-9999 1195 Gymnasial suppleringskursus GSK
01-01-1600 31-12-9999 1196 1.g
01-01-1600 31-12-9999 1197 2.g
01-01-1600 31-12-9999 1198 3.g
01-01-1600 31-12-9999 1199 Stx
01-01-1600 31-12-9999 1206 6. klasse
01-01-1600 31-12-9999 1207 7. klasse
01-01-1600 31-12-9999 1208 8. klasse
01-01-1600 31-12-9999 1209 9. klasse
01-01-1600 31-12-9999 1210 10. klasse
01-01-1600 31-12-9999 1301 Dansk 1
01-01-1600 31-12-9999 1302 Dansk 2
01-01-1600 31-12-9999 1303 Dansk 3
01-01-1600 31-12-9999 1305 Dansk uoplyst
01-01-1600 31-12-9999 1351 Erhvervsintroduktion, kurser for unge
01-01-1600 31-12-9999 1352 Erhvervsintroduktion, langtidsledige
01-01-1600 31-12-9999 1353 Erhvervsintroduktion, kurser for kvinder
01-01-1600 31-12-9999 1354 Erhvervsintroduktion, eifu/eifl-kurser
01-01-1600 31-12-9999 1355 Erhvervsintroduktion, erhv.dk indvandrere
01-01-1600 31-12-9999 1356 Erhvervsintroduktion, kurser for 10.kl.
01-01-1600 31-12-9999 1357 Erhvervsintroduktion, specialklasser
01-01-1600 31-12-9999 1359 Erhvervsintroduktion, inspirationskurser
01-01-1600 31-12-9999 1365 Kreativ basis, grafisk åben uddannelse (GÅU)
01-01-1600 31-12-9999 141 Formidl.-erhvervsspr. una - udvekslingstud. (kort vidg.)
01-01-1600 31-12-9999 1410 1-årigt grundskolekursus
01-01-1600 31-12-9999 1423 1-årigt realkursus
01-01-1600 31-12-9999 144 Samfundsfaglig una - udvekslingstud. (kort vidg.)
01-01-1600 31-12-9999 145 Teknisk una - udvekslingstud. (kort vidg.)
01-01-1600 31-12-9999 146 Levnedsm./husholdn. una - udvekslingstud. (kort vidg.)
01-01-1600 31-12-9999 148 Transport mv.una - udvekslingstud. (kort vidg.)
01-01-1600 31-12-9999 150 Pædagogisk una - udvekslingstud. (ml.lang vidg.)
01-01-1600 31-12-9999 1509 1. år, grundsskolekursus 2-årigt
01-01-1600 31-12-9999 151 Formidl.-erhvervsspr. una- udvekslingstud. (ml.lang vidg.)
01-01-1600 31-12-9999 1510 2. år, grundsskolekursus 2-årigt
01-01-1600 31-12-9999 1511 Supplerende overbygningsforløb (SOF)
01-01-1600 31-12-9999 152 Kunstnerisk una - udvekslingstud. (ml.lang vidg.)
01-01-1600 31-12-9999 1522 1. år, realkursus 2-årigt
01-01-1600 31-12-9999 1523 2. år, realkursus 2-årigt
01-01-1600 31-12-9999 153 Naturvidenskabuna - udvekslingstud. (ml.lang vidg.)
01-01-1600 31-12-9999 1531 1. hf
01-01-1600 31-12-9999 1532 2. hf
01-01-1600 31-12-9999 1533 3. hf.
01-01-1600 31-12-9999 1535 1. hf (3-årig)
01-01-1600 31-12-9999 1536 2. hf (3-årig)
01-01-1600 31-12-9999 1537 3. hf
01-01-1600 31-12-9999 1539 Hf
01-01-1600 31-12-9999 154 Samfundsvidensk.una - udvekslingstud. (ml.lang vidg.)
01-01-1600 31-12-9999 1540 3-årig hf
01-01-1600 31-12-9999 1541 1. hf
01-01-1600 31-12-9999 1542 2. hf
01-01-1600 31-12-9999 1543 2-årig hf
01-01-1600 31-12-9999 1549 Hf-enkeltfag
01-01-1600 31-12-9999 155 Teknisk una - udvekslingstud. (ml.lang vidg.)
01-01-1600 31-12-9999 1551 1. år, studenterkursus matematik-fysik
01-01-1600 31-12-9999 1552 1. år, studenterkursus matematik-naturfag
01-01-1600 31-12-9999 1553 1. år, studenterkursus matematik-samfundsfag
01-01-1600 31-12-9999 1555 1. år, studenterkursus matematik-forsøg
01-01-1600 31-12-9999 1559 1. år, studenterkursus matematik
01-01-1600 31-12-9999 156 Levnedsm./ernæring una - udvekslingstud. (ml.lang vidg.)
01-01-1600 31-12-9999 1561 1. år, studenterkursus nysproglig
01-01-1600 31-12-9999 1562 1. år, studenterkursus sproglig
01-01-1600 31-12-9999 1563 1. år, studenterkursus samfundsfag-sproglig
01-01-1600 31-12-9999 1565 1. år, studenterkursus sproglig-forsøg
01-01-1600 31-12-9999 1569 1. år, studenterkursus sproglig
01-01-1600 31-12-9999 159 Sundhed una - udvekslingstud. (ml.lang vidg.)
01-01-1600 31-12-9999 161 Humanistisk una - udvekslingstud. (bachelor)
01-01-1600 31-12-9999 162 Kunstnerisk una - udvekslingstud. (bachelor)
01-01-1600 31-12-9999 163 Naturvidenskab una - udvekslingstud. (bachelor)
01-01-1600 31-12-9999 164 Samfundsvidenskab una - udvekslingstud. (bachelor)
01-01-1600 31-12-9999 165 Teknisk una- udvekslingstud. (bachelor)
01-01-1600 31-12-9999 1650 1. år, studenterkursus
01-01-1600 31-12-9999 1651 2. år, studenterkursus
01-01-1600 31-12-9999 1652 Studenterkursus
01-01-1600 31-12-9999 167 Jordbrugsvidenskab una - udvekslingstud. (bachelor)
01-01-1600 31-12-9999 1671 2. år, studenterkursus matematik-fysik
01-01-1600 31-12-9999 1672 2. år, studenterkursus matematik-naturfag
01-01-1600 31-12-9999 1673 2. år, studenterkursus matematik-samfundsfag
01-01-1600 31-12-9999 1679 2. år, studenterkursus matematik
01-01-1600 31-12-9999 1681 2. år, studenterkursus nysproglig
01-01-1600 31-12-9999 1682 2. år, studenterkursus klassisksproglig
01-01-1600 31-12-9999 1683 2. år, studenterkursus samfundsfag-sproglig
01-01-1600 31-12-9999 1689 2. år, studenterkursus sproglig
01-01-1600 31-12-9999 170 Pædagogisk una - udvekslingstud.(lang vidg.)
01-01-1600 31-12-9999 171 Humanistisk-teologisk una - udvekslingstud. (lang vidg.)
01-01-1600 31-12-9999 172 Kunstnerisk una - udvekslingstud. (lang vidg.)
01-01-1600 31-12-9999 1721 1. år, realkursus 3-årigt
01-01-1600 31-12-9999 1722 2. år, realkursus 3-årigt
01-01-1600 31-12-9999 1723 3. år, realkursus 3-årigt
01-01-1600 31-12-9999 173 Naturvidenskab una- udvekslingstud. (lang vidg.)
01-01-1600 31-12-9999 174 Samfundsvidenskab una - udvekslingstud. (lang vidg.)
01-01-1600 31-12-9999 175 Teknisk una - udvekslingstud. (lang vidg.)
01-01-1600 31-12-9999 176 Levnedsm./ernæring una - udvekslingstud. (lang vidg.)
01-01-1600 31-12-9999 177 Jordbrugsvidenskab una - udvekslingstud. (lang vidg.)
01-01-1600 31-12-9999 179 Sundhed una - udvekslingstud. (lang vidg.)
01-01-1600 31-12-9999 1879 Matematisk studenterkursus
01-01-1600 31-12-9999 1880 EB, European baccalaureate
01-01-1600 31-12-9999 1889 Sproglig studenterkursus
01-01-1600 31-12-9999 1891 1.g, pre-IB
01-01-1600 31-12-9999 1892 2.g, IB år 1
01-01-1600 31-12-9999 1893 3.g, IB år 2
01-01-1600 31-12-9999 1894 Dansk-tysk studentereksamen
01-01-1600 31-12-9999 1895 Dansk-Fransk Baccalauréat
01-01-1600 31-12-9999 1899 IB, International baccalaureate
01-01-1600 31-12-9999 1901 Produktionsskole
01-01-1600 31-12-9999 1984 Vuggestue mv., førskoleuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 1985 Børnehave mv., førskoleuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 2 Ikke igang
01-01-1600 31-12-9999 200 1-6 år ivu
01-01-1600 31-12-9999 2003 Skibskok, grundkursus
01-01-1600 31-12-9999 2004 Grundlæggende maritim uddannelse
01-01-1600 31-12-9999 2005 Skibsassistent, grundkursus modul 1+2
01-01-1600 31-12-9999 2007 Befaren matros, afslutningskursus
01-01-1600 31-12-9999 2008 Befaren skibsassistent, modul 3
01-01-1600 31-12-9999 2009 Befaren motormand, afslutningskursus
01-01-1600 31-12-9999 2010 Skibskok, afslutningskursus
01-01-1600 31-12-9999 2013 Skibsassistent med metaluddannelse
01-01-1600 31-12-9999 2015 Kystskipper
01-01-1600 31-12-9999 2016 Kystskipper og fiskeskipper af 3.grad
01-01-1600 31-12-9999 2017 Sætteskipper og fiskeskipper af 1.grad
01-01-1600 31-12-9999 2018 Erhvervsfisker
01-01-1600 31-12-9999 2019 Færgenavigatør
01-01-1600 31-12-9999 2021 Sætteskipper
01-01-1600 31-12-9999 2022 Fiskeskipper af 3. grad
01-01-1600 31-12-9999 2027 Fiskeskipper af 1. grad
01-01-1600 31-12-9999 2028 Maritimt forberedelseskursus
01-01-1600 31-12-9999 2029 Juniorofficer, 1.teoridel
01-01-1600 31-12-9999 205 7-8 år ivu
01-01-1600 31-12-9999 210 9-10 år ivu
01-01-1600 31-12-9999 215 Studentereksamen mv., ivu
01-01-1600 31-12-9999 220 Pædagogik, ivu (amu)
01-01-1600 31-12-9999 239 Handel/kontor, ivu (amu)
01-01-1600 31-12-9999 2401 Efterskole una
01-01-1600 31-12-9999 2411 Husholdningskursus, alment
01-01-1600 31-12-9999 2413 Køkkenleder 1
01-01-1600 31-12-9999 2414 Husholdningstekniker
01-01-1600 31-12-9999 2415 Husholdningsskole, efteruddannelseskursus
01-01-1600 31-12-9999 2417 Husholdningsskole, andre kurser
01-01-1600 31-12-9999 2419 Køkkenleder 2
01-01-1600 31-12-9999 2421 Håndarbejdskursus
01-01-1600 31-12-9999 2425 Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)
01-01-1600 31-12-9999 2428 Daghøjskoler
01-01-1600 31-12-9999 2431 Ungdomshøjskolekursus, alment
01-01-1600 31-12-9999 2432 Ungdomshøjskolekursus, andre
01-01-1600 31-12-9999 2441 Folkehøjskolekursus, alment
01-01-1600 31-12-9999 2442 Folkehøjskolekursus, særlig gymnastik-/idrætskursus
01-01-1600 31-12-9999 2443 Folkehøjskolekursus, håndarbejde og sløjd
01-01-1600 31-12-9999 2444 Folkehøjskolekursus, forkursus sygepleje
01-01-1600 31-12-9999 2445 Folkehøjskolekursus, særlig tilrettelagt for handicappede
01-01-1600 31-12-9999 2446 Folkehøjskolekursus, pensionister
01-01-1600 31-12-9999 2447 Folkehøjskolekursus, andre
01-01-1600 31-12-9999 2459 Landmand faglært modul 1a
01-01-1600 31-12-9999 2460 Landmand faglært modul 1b
01-01-1600 31-12-9999 2461 Driftlederkursus, udvidet 5 mdr.
01-01-1600 31-12-9999 2462 Landmand, efteruddannelse
01-01-1600 31-12-9999 2469 Inseminør, kvæg
01-01-1600 31-12-9999 2470 Produktionsassistent landbrug
01-01-1600 31-12-9999 2471 Landbrugslærer, efteruddannelse
01-01-1600 31-12-9999 2473 Landbrugskurser, andre
01-01-1600 31-12-9999 2475 Mejeriteknolog
01-01-1600 31-12-9999 2476 Mejeriskolekurser, andre
01-01-1600 31-12-9999 2477 Gartnerskole, væksthus kursus
01-01-1600 31-12-9999 2478 Gartnerskole, planteskole kursus
01-01-1600 31-12-9999 2479 Gartnerskole, anlæg kursus
01-01-1600 31-12-9999 2480 Gartnerskole, frugtavl kursus
01-01-1600 31-12-9999 2481 Blomsterdekoratørkursus
01-01-1600 31-12-9999 2483 Gartnerskole, andre kurser
01-01-1600 31-12-9999 2484 Skovbrugskursus
01-01-1600 31-12-9999 2485 Landmand faglært modul 2
01-01-1600 31-12-9999 2486 Driftsleder grønt bevis
01-01-1600 31-12-9999 2487 Landbrugsskole, grundskole afkortet
01-01-1600 31-12-9999 2488 Gartner, driftslederkursus
01-01-1600 31-12-9999 2489 Landbrugets driftlederkursus
01-01-1600 31-12-9999 2490 Agrarøkonom
01-01-1600 31-12-9999 2491 Grønt diplom modul 4
01-01-1600 31-12-9999 2492 Landbrugets lederuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 2493 Kombineret ungdomsuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 2508 8. klasse, efterskole
01-01-1600 31-12-9999 2509 9. klasse, efterskole
01-01-1600 31-12-9999 2510 10. klasse, efterskole
01-01-1600 31-12-9999 2511 11. klasse, efterskole
01-01-1600 31-12-9999 2515 Efterskoler
01-01-1600 31-12-9999 2516 Efterskoler 8.-9. kl.
01-01-1600 31-12-9999 2517 Efterskoler 10.-11. kl.
01-01-1600 31-12-9999 253 Bygge/anlæg, ivu (amu)
01-01-1600 31-12-9999 2530 Den fri ungdomsuddannelse (FUU)
01-01-1600 31-12-9999 254 Jern/metal, ivu (amu)
01-01-1600 31-12-9999 255 Grafisk, ivu (amu)
01-01-1600 31-12-9999 258 Teknik/industri i øvrigt, ivu (amu)
01-01-1600 31-12-9999 260 Service, ivu (amu)
01-01-1600 31-12-9999 275 Levnedsmiddel/husholdning, ivu (amu)
01-01-1600 31-12-9999 280 Jordbrug/fiskeri, ivu (amu)
01-01-1600 31-12-9999 285 Transport mv., ivu (amu)
01-01-1600 31-12-9999 290 Social/sundhed, ivu (amu)
01-01-1600 31-12-9999 2900 Amu.ind., beklædnings- og tekstilindustri
01-01-1600 31-12-9999 2901 Amu.ind., lederuddannelse udvidet
01-01-1600 31-12-9999 2902 Amu.ind., teknik-fremstilling-elektronik
01-01-1600 31-12-9999 2903 Amu.ind., bryggeri-brænd.
01-01-1600 31-12-9999 2904 Amu.ind., sala-kødindustri-mejeri
01-01-1600 31-12-9999 2905 Amu.ind., metalindustri
01-01-1600 31-12-9999 2906 Amu.ind., fisk og fjerkræ
01-01-1600 31-12-9999 2907 Amu.ind., procesindustri - levnedsmiddel
01-01-1600 31-12-9999 2908 Amu.ind., snedker og tømrer
01-01-1600 31-12-9999 2909 Amu.ind., fotograffaget
01-01-1600 31-12-9999 2910 Amu.ind., el-faget
01-01-1600 31-12-9999 2911 Amu.ind., træindustrien
01-01-1600 31-12-9999 2912 Amu.ind., grafisk euu
01-01-1600 31-12-9999 2913 Amu.ind., teknikere mv.
01-01-1600 31-12-9999 2914 Amu.ind., metalindustrien specialarb.
01-01-1600 31-12-9999 2915 Amu.ind., kartonnage og papir
01-01-1600 31-12-9999 2916 Amu.ind., fyringsteknik
01-01-1600 31-12-9999 2917 Amu.ind., laborantuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 2918 Amu.ind., kødbranchen
01-01-1600 31-12-9999 2919 Amu.ind., mejeriindustrien
01-01-1600 31-12-9999 2920 Amu.ind., plastindustrien
01-01-1600 31-12-9999 2921 Amu.ind., polstermøbler og sko
01-01-1600 31-12-9999 2922 Amu.ind., tobaksindustrien
01-01-1600 31-12-9999 2923 Amu.ind., vodbinderierhverv
01-01-1600 31-12-9999 2924 Amu.ind., procesindustri
01-01-1600 31-12-9999 2925 Amu.ind., fællesplan metalindustrien
01-01-1600 31-12-9999 2926 Amu lab./tekn., laboratorieteknik
01-01-1600 31-12-9999 2950 Amu.baj., malerfaget
01-01-1600 31-12-9999 2951 Amu.baj., murer og stenhugger
01-01-1600 31-12-9999 2952 Amu.baj., snedker og tømrer
01-01-1600 31-12-9999 2953 Amu.baj., tekniske installationer
01-01-1600 31-12-9999 2954 Amu.baj., teknikere sala-jordbrug
01-01-1600 31-12-9999 2955 Amu.baj., isoleringsfaget
01-01-1600 31-12-9999 2956 Amu.baj., asfaltbranchen
01-01-1600 31-12-9999 2957 Amu.baj., entreprenører
01-01-1600 31-12-9999 2958 Amu.baj., byggeri og energi
01-01-1600 31-12-9999 2959 Amu.baj., skorstensfejer
01-01-1600 31-12-9999 2960 Amu.baj., vvs-branchen
01-01-1600 31-12-9999 2961 Amu.baj., jordbrugets euu
01-01-1600 31-12-9999 2962 Amu.bai., fugearbejde med fleksible fugematerialer
01-01-1600 31-12-9999 2969 Amu.htf., lederuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 2970 Amu.htf., reklamebranchen
01-01-1600 31-12-9999 2971 Amu.htf., filmoperatør
01-01-1600 31-12-9999 2972 Amu.htf., bager og konditor
01-01-1600 31-12-9999 2973 Amu.htf., handel og service
01-01-1600 31-12-9999 2974 Amu.htf., optikerfaget
01-01-1600 31-12-9999 2975 Amu.htf., urmagerfaget
01-01-1600 31-12-9999 2976 Amu.htf., frisør og kosmetik
01-01-1600 31-12-9999 2977 Amu.htf., tandteknikerfag
01-01-1600 31-12-9999 2978 Amu.htf., erhvervsfiskere
01-01-1600 31-12-9999 2979 Amu.htf., køkken og hotel mv
01-01-1600 31-12-9999 2980 Amu.htf., finanssektor
01-01-1600 31-12-9999 2981 Amu.htf., pressefotograf
01-01-1600 31-12-9999 2982 Amu.htf., transport og logistik
01-01-1600 31-12-9999 2983 Amu.htf., serviceerhverv
01-01-1600 31-12-9999 2984 Amu.htf., handel og kontor
01-01-1600 31-12-9999 2985 Amu.htf., vaskeriindustri
01-01-1600 31-12-9999 2986 Amu.htf., teaterteknik
01-01-1600 31-12-9999 299 AMU una
01-01-1600 31-12-9999 2990 Amu.off., social og sundhed
01-01-1600 31-12-9999 2991 Amu.off., statslige uddannelser euu
01-01-1600 31-12-9999 2992 Amu.off., pædagogisk euu
01-01-1600 31-12-9999 300 Erhvervsfaglige uddannelse una, ivu
01-01-1600 31-12-9999 3000 Bioteknologi, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 3001 Digital design og interaktive teknologier, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3002 Indoeuropæisk, kand.
01-01-1600 31-12-9999 3003 Internat.virksomhedsk, Interkult. markedsstud, cand.ling.merc.2år
01-01-1600 31-12-9999 3004 Internat. Virksomhedsk., Amerikanske studier, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3005 Internat. Virksomhedsk., Europæiske studier, cand.ling.merc.2år
01-01-1600 31-12-9999 3006 International virksomhedskommunikation i arabisk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 3007 International virksomhedskommunikation i engelsk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 3008 Internat. virksomhedskommunik., engelsk-it-webkomm.,bach.
01-01-1600 31-12-9999 3009 Internat. virksomhedskommunik., spansk og medier, bach.
01-01-1600 31-12-9999 3010 International virksomhedskommunikation i spansk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 3011 Internat. virksomhedskommunik., tysk og medier, bach.
01-01-1600 31-12-9999 3012 International virksomhedskommunikation tysk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 3013 Internat. virksomhedskommunikation, engelsk og IT, bach.
01-01-1600 31-12-9999 3014 International virksomhedskommunikation i fransk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 3015 Internat. virksomhedskommunikation, spansk og IT, bach.
01-01-1600 31-12-9999 3016 Internat. virksomhedskommunikation, tysk og IT, bach.
01-01-1600 31-12-9999 3017 International virksomhedskommunikation, sproglig og kulturel formidling, bach.
01-01-1600 31-12-9999 3018 International virksomhedskommunikation i 2 fremmedsprog, bach.
01-01-1600 31-12-9999 3019 Softwareteknologi, ing.bach.
01-01-1600 31-12-9999 3020 Moderne tysklandsstudier,master
01-01-1600 31-12-9999 3021 Internationale forhold, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3022 International erhvervsøkonomi med fremmedsprog, bach.
01-01-1600 31-12-9999 3023 Erhvervsøkonomi-erhvervssprog, engelsk og spansk,bach.int.
01-01-1600 31-12-9999 3024 Erhvervsøkonomi-business, language and culture, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3025 Business, Asian Language and Culture, bach.
01-01-1600 31-12-9999 3026 Erhvervsøkonomi-business, language and culture, bach.
01-01-1600 31-12-9999 3027 Maskinkonstruktion, ing.bach.
01-01-1600 31-12-9999 3028 Maskinkonstruktion, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 3029 Arkitektur og design, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 3030 Sundheds-IT, master
01-01-1600 31-12-9999 3031 Virksomhedskommunikation, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3032 Lingvistik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 3033 Sprogvidenskab og lingvistik, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3034 Arabisk- og islamstudier, bach.
01-01-1600 31-12-9999 3035 Arabisk- og islamstudier, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3036 HA (int.) erhvervsøkonomi med fransk,bach.
01-01-1600 31-12-9999 3037 HA (int.)erhvervsøkonomi med spansk,bach.
01-01-1600 31-12-9999 3038 HA (int.)erhvervsøkonomi med engelsk,bach.
01-01-1600 31-12-9999 3039 Spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur, bach.
01-01-1600 31-12-9999 3040 Journalistik, cand.mag.2år
01-01-1600 31-12-9999 3041 Spansk og latinamerikansk sprog og kultur, bach.
01-01-1600 31-12-9999 3042 Fødevarevidenskab, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3044 Amu.adm, administrative funktioner i HR
01-01-1600 31-12-9999 3045 Biokemi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 3046 Akvatisk miljøbiologi, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3047 Engineering (Sustainable Fisheries and Aquaculture), civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 3048 Biologisk oceanografi, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3049 Biomedicinsk teknik, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3050 Biosystemteknologi, cand.scient.tech.2år
01-01-1600 31-12-9999 3051 Bioteknologi, master
01-01-1600 31-12-9999 3052 Bæredygtig energi, cand.scient.tech.2år
01-01-1600 31-12-9999 3053 Eksperimentel biologi,bach.
01-01-1600 31-12-9999 3054 Eksperimentel biologi, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3055 Erhvervsøkonomi-erhvervssprog, engelsk og tysk, bach.int.
01-01-1600 31-12-9999 3056 Kemi, miljø og bioteknologi, ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 3057 Kemi, miljø og bioteknologi, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3058 Molekylærbiologi, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3059 Systembiologi, cand.polyt.2år
01-01-1600 31-12-9999 3060 Systembiologi, cand.scient.tech.2år
01-01-1600 31-12-9999 3061 Ledelse af digital kommunikation, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3062 Audiologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 3063 Audiologi, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3064 Logopædi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 3065 Pædagogisk audiologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 3066 Brasilianske studier, bach.
01-01-1600 31-12-9999 3067 Brasilianske studier, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3068 Portugisiske og brasilianske studier, bach.
01-01-1600 31-12-9999 3069 Portugisiske og brasilianske studier, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3070 Europastudier, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3071 Øst- og sydøsteuropastudier, bulgarsk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 3072 Øst- og sydøsteuropastudier, grækenlandsstudier, bach.
01-01-1600 31-12-9999 3073 Øst- og sydøsteuropastudier, polsk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 3074 Øst- og sydøsteuropastudier, russisk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 3075 Østeuropastudier, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3076 Erhvervsøkonomi, cand.soc.2år
01-01-1600 31-12-9999 3077 Erhvervsøkonomi-virksomhedskommunikation, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3078 Avanceret økonomi og finansiering, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3079 Innovation og videnøkonomi, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3080 Statskundskab, bach.
01-01-1600 31-12-9999 3081 Økonomi - Nationaløkonomi, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3082 Politik og administration, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3083 HA(kom.) erhvervsøkonomi-virksomhedskommunikation, bach.
01-01-1600 31-12-9999 3084 Marketing and management communication, bach.
01-01-1600 31-12-9999 3085 Kulturgeografi, kand.
01-01-1600 31-12-9999 3086 Geoinformatik (MTM), master
01-01-1600 31-12-9999 3087 Klassisk filologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 3088 Græsk, klassisk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 3089 Latin, bach.
01-01-1600 31-12-9999 3090 Oldtidskundskab, bach.
01-01-1600 31-12-9999 3091 Vestasiens oldtidshistorie, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3092 Interdisciplinære naturvidenskabelige studier, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3093 Oplevelsesdesign, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3094 Digital design, bach.
01-01-1600 31-12-9999 3095 Digital design, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3096 Interaktive digitale medier, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3097 It-produktudvikling, bach.
01-01-1600 31-12-9999 3098 It og læring, organisatorisk omstilling, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3099 Informationsarkitektur, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3100 Informationsvidenskab, bach.
01-01-1600 31-12-9999 3101 Informationsvidenskab, cand.it.2år
01-01-1600 31-12-9999 3102 Matrikulær informatik, master
01-01-1600 31-12-9999 3103 Security and mobile computing, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 3104 Digitalisering og applikationsudvikling, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3105 Software, ing.bach.
01-01-1600 31-12-9999 3106 Software, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 3107 Softwarekonstruktion, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 3108 Computerteknologi, cand.scient.tech.2år
01-01-1600 31-12-9999 3109 Digitale medieteknologier, cand.scient.tech.2år
01-01-1600 31-12-9999 3110 Design og innovation, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 3111 Produktudvikling og innovation,cand.scient.tech.2år
01-01-1600 31-12-9999 3112 Industriel økonomi og teknologiledelse, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 3113 Værdikæder og innovationsledelse, cand.scient.tech.2år
01-01-1600 31-12-9999 3114 Virksomhedsteknologi, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 3115 Elektroteknologi, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 3116 Elektroteknologi, ing.bach.
01-01-1600 31-12-9999 3117 Elektro-mekanisk systemdesign, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 3118 Design af mekaniske systemer, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 3119 Konstruktion og mekanik, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 3120 Fødevareinnovation og sundhed, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3121 Produkt- og designpsykologi, ing.bach.
01-01-1600 31-12-9999 3122 Produktion og konstruktion, ing.bach.
01-01-1600 31-12-9999 3123 Produktion, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3124 By-, energi- og miljøplanlægning, ing.bach.
01-01-1600 31-12-9999 3125 By-, energi- og miljøplanlægning, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 3126 Landinspektørvidenskab,cand.scient.tech.2år
01-01-1600 31-12-9999 3127 Energiteknik, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 3128 Vindenergi, cand.scient.tech.2år
01-01-1600 31-12-9999 3129 Køleteknik, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 3130 Miljø- og arbejdsmiljøledelse, master
01-01-1600 31-12-9999 3131 Environmental studies, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 3132 Fødevareteknologi, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 3133 Fødevarevidenskab, cand.scient.tech.2år
01-01-1600 31-12-9999 3134 Molekylær ernæring og fødevareteknologi, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3135 Amu.trp, lager, terminal og logistik
01-01-1600 31-12-9999 3136 Klinisk farmaci, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3137 Lægemiddelvidenskab, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3138 Farmaceutisk kemi, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3139 Kemi, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3140 Anvendt kemi, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 3141 Medicin og teknologi, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 3142 Teknisk geologi, cand.scient.tech.2år
01-01-1600 31-12-9999 3143 Didaktik, dansk, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3144 Didaktik, matematik, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3145 Didaktik, materiel kultur, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3146 Didaktik, musikpædagogik, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3147 Moderne kultur, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3148 Æstetik og kultur, bach.
01-01-1600 31-12-9999 3149 Kognitiv semiotik, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3150 Journalistik, medier og globalisering, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3151 Informationsvidenskab, cand.mag.2år
01-01-1600 31-12-9999 3152 Informationsvidenskab og kulturformidling, master
01-01-1600 31-12-9999 3153 Veterinary public health,master
01-01-1600 31-12-9999 3154 Art and technology, bach.
01-01-1600 31-12-9999 3155 Biomedicinsk informatik, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3156 Produktudvikling og innovation, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 3157 Social Work,European Master
01-01-1600 31-12-9999 3158 Latinamerikastudier, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3159 Amu.mej, pasning af dyr
01-01-1600 31-12-9999 3160 Internat. virksomhedskommunikation, dansk, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3161 Urban Studies, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3162 Kognitionsvidenskab, bach.
01-01-1600 31-12-9999 3163 Webkommunikation, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3164 Informations- og kommunikationsvidenskab, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3165 Kuratering, master
01-01-1600 31-12-9999 3166 Internat. virksomhedskommunikation, arabisk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 3167 Tourism management, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3168 Cyber Security, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 3169 Software Engineering, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 3170 Economics and Business Administration - General Management and Analytics, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3171 Kognitionsvidenskab,bach.
01-01-1600 31-12-9999 3172 Tjekkisk,bach.
01-01-1600 31-12-9999 3173 Bosnisk-kroatisk-serbisk, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3174 Cognitive Science, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3175 Amu.eli, gas- og oliefyrede installationer
01-01-1600 31-12-9999 3176 Arkitekturens teknik, æstetik og metoder,master
01-01-1600 31-12-9999 3177 Kvantitativ biologi og sygdomsmodellering, ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 3178 Virksomhedskommunikation, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3179 Corporate Communication, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3180 Webkommunikation, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3181 Amu, fri-institutionsforsøg
01-01-1600 31-12-9999 3182 Information Technology in IT, Communication and Organisation, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3183 Informationsvidenskab og kulturformidling, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3184 Information Science and Cultural Communication, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3185 HA almen erhvervsøkonomi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 3186 Economics and Business Administration, bach.
01-01-1600 31-12-9999 3187 Erhvervsøkonomi, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3188 Economics and Business Administration, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3189 Politik og international forvaltning, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3190 International Public Administration and Politics, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3191 Globale studier, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3192 Global Studies, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3193 Antropologi, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3194 Anthropology, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3195 Film- og medievidenskab, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3196 Film- and Media Studies, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3197 Rumlige design og samfund, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3198 Spatial Designs ans Society, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3199 Socialt entreprenørskab og management, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 320 Pædagogik, ivu (eud)
01-01-1600 31-12-9999 3200 Social Entrepreneurship and Management, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3201 Virksomhedsledelse, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3202 Business Administration and Leadership, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3203 Økonomi, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3204 Economics, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3205 Jura, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3206 Laws, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3207 Sundhedsinnovation, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3208 Akademiuddannelse i automation og drift
01-01-1600 31-12-9999 3209 Statskundskab, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3210 Political Science, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3211 Sociale interventionsstudier, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3212 Social Intervention Studies, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3213 Internationale udviklingsstudier, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3214 International Development Studies, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3215 Kultur- og sprogmødestudier, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3216 Cultural Encounters and Communication Studies, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3217 Mekanik og produktion, ing.bach.
01-01-1600 31-12-9999 3218 Geoteknologi, ing.bach.
01-01-1600 31-12-9999 3219 Geoteknologi, ing.bach.
01-01-1600 31-12-9999 3220 Arkæologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 3221 International kommunikation og multimedier, bach.
01-01-1600 31-12-9999 3222 Informationsteknologi, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 3223 Energi management (overbygning), prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 3224 Journalistik, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3225 Omsorg, sundhed og pædagogik, Individuel EUD
01-01-1600 31-12-9999 3226 Kontor, handel og forretningsservice, Individuel EUD
01-01-1600 31-12-9999 3227 Fødevarer, jordbrug og oplevelser, Individuel EUD
01-01-1600 31-12-9999 3228 Teknologi, byggeri og transport, Individuel EUD
01-01-1600 31-12-9999 3229 Virksomhedsstudier, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3230 Svagstrøm, ing.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 3231 Fødevarer, jordbrug og oplevelser
01-01-1600 31-12-9999 3232 Omsorg, sundhed og pædagogik
01-01-1600 31-12-9999 3233 Kontor, handel og forretningsservice
01-01-1600 31-12-9999 3234 Teknologi, byggeri og transport
01-01-1600 31-12-9999 3235 Business studies, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3236 Engelsk, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3237 English, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3238 Bioteknologi, ing.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 3239 Biotechnology, ing.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 3240 Datalogi, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3241 Computer Science, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3242 Molekylærbiologi, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3243 Molecular Biology, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3244 Kemi, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3245 Chemistry, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3248 Folkesundhedsvidenskab, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3249 Public Health, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3250 Kemi og bioteknologi, ing.bach.
01-01-1600 31-12-9999 3251 Chemistry-biotechnology, ing.bach.
01-01-1600 31-12-9999 3252 Robotteknologi, ing.bach.
01-01-1600 31-12-9999 3253 Robot Systems, ing.bach.
01-01-1600 31-12-9999 3254 Matematik, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3255 Mathematics, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3256 Fysik, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3257 Physics, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3258 Matematik-økonomi, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3259 Mathematics-Economics, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3260 Biologi, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3261 Energi og Miljø diplomuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 3262 Buschauffør i kollektiv trafik
01-01-1600 31-12-9999 3263 Buschauffør i kollektiv trafik
01-01-1600 31-12-9999 3264 Buschauffør i kollektiv trafik
01-01-1600 31-12-9999 3265 Turistbuschauffør
01-01-1600 31-12-9999 3266 Turistbuschauffør
01-01-1600 31-12-9999 3267 Kranfører
01-01-1600 31-12-9999 3268 Kranfører
01-01-1600 31-12-9999 3269 Kranfører
01-01-1600 31-12-9999 3270 Gartner
01-01-1600 31-12-9999 3271 Gartner
01-01-1600 31-12-9999 3272 Klassisk filologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 3273 Klassisk filologi, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3274 Biology, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3275 Jordbrugvirksomhed(overbygning).prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 3276 Lingvistik, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3277 Linguistics, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3278 AMU. adm, praktisk myndighedsudøvelse
01-01-1600 31-12-9999 3279 Molekylær biomedicin /Molekylær medicin, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3280 Molecular Biomedicine, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3281 Kommunikation, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3282 Communication Studies, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3283 Informationsvidenskab, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3284 Information Science, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3285 Amu.træ, møbelproduktion, halvfabrikata, bygningskomponenter mv.
01-01-1600 31-12-9999 3286 Electronics, ing.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 3287 Amu.trp, klargøring af og tunnelkørsel med togmateriel
01-01-1600 31-12-9999 3288 Jordbrug (overbygning), prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 3289 Nature and Agricultural Management (overbygning), prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 3291 Amu.ind, fremstilling af præcisionsprint og automatisk produktion
01-01-1600 31-12-9999 3298 Miljøbiologi, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3299 Environmental Biology, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3300 EU-studier, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3301 EU-Studies, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3302 Geografi/Geografi og geoinformatik, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3303 Geography/Geography and Geoinformatics, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3304 Erhvervsøkonomi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 3305 Akademiuddannelse i VVS-installation
01-01-1600 31-12-9999 3306 Akademiuddannelse i EL-installation
01-01-1600 31-12-9999 3307 Interkulturelle markedsstudier, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3308 Hovedpinesygdomme, master
01-01-1600 31-12-9999 3309 Lægemiddelregistrering, master
01-01-1600 31-12-9999 3310 Interkulturelle studier i fransk, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3311 Interkulturelle studier i italiensk, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3312 Interkulturelle studier i latinamerikastudier, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3313 Interkulturelle studier i Latinamerika og Spanien, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3314 Globale områdestudier, kand. 2 år
01-01-1600 31-12-9999 3315 Interkulturelle studier i tysk, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3316 Diplomuddannelse i designledelse
01-01-1600 31-12-9999 3317 Media Arts Cultures, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3318 Interkulturelle studier, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3319 Arbejdsmarkedsrettet Dansk
01-01-1600 31-12-9999 3320 Akademiuddannelse i hygiejne og rengøringsteknik
01-01-1600 31-12-9999 3321 Gæstestuderende
01-01-1600 31-12-9999 3322 Åben uddannelse
01-01-1600 31-12-9999 3323 HHX, 2-årig
01-01-1600 31-12-9999 3325 Erhvervsuddannelse uden nærmere angivelse (EUX)
01-01-1600 31-12-9999 3326 IT-software, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3327 Kommunikation, bach.
01-01-1600 31-12-9999 3328 Matematisk-fysisk faggruppe, kand.
01-01-1600 31-12-9999 3329 Folkeskolelærer,bach.
01-01-1600 31-12-9999 3330 Teknisk, cand. scient.tech.2år
01-01-1600 31-12-9999 3331 Operations Management, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 3333 Kemi- og bioteknik, ing.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 3334 Religion studier/religionsvidenskab, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3335 Kommunikation og digitale medier, bach.
01-01-1600 31-12-9999 3336 Audiologopædi, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3337 Kulturformidling, kand.
01-01-1600 31-12-9999 3338 Kultur og kulturformidling, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3339 Kunsthistorie, bach.
01-01-1600 31-12-9999 3340 Computerteknologi, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 3341 Teknisk geologi, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 3342 Datalogi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 3343 Audiologopædi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 3344 Biosystemteknologi, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 3345 Fødevareteknologi, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 3346 Ruslandstudier, bach.
01-01-1600 31-12-9999 3347 IT-produktudvikling, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3350 Akademiuddannelse i byggekoordination
01-01-1600 31-12-9999 3351 Akademiuddannelse i byggeteknologi
01-01-1600 31-12-9999 3352 Akademiuddannelse i Miljøteknologi
01-01-1600 31-12-9999 3353 Engineering (General Engineering), ing.bach.
01-01-1600 31-12-9999 3354 Kvantitativ biologi og sygdomsmodellering, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 3355 Bioteknologi (engelsk), ing.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 3356 Østeuropastudier, bach.
01-01-1600 31-12-9999 3357 Forretningsudvikling, ing.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 3363 Business Administration and Data Science, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3364 Amu.eli, køleautomatik og varmepumper
01-01-1600 31-12-9999 3365 Amu.eli, maritime el-installationer
01-01-1600 31-12-9999 3366 Miljøkemi og forvaltning, AO
01-01-1600 31-12-9999 3367 Klimatilpasning, AO
01-01-1600 31-12-9999 3368 Teknisk videnskab (ingeniørvidenskab), bach.
01-01-1600 31-12-9999 3369 Kognitions- og datavidenskab, bach.
01-01-1600 31-12-9999 3370 Teknisk videnskab (cyber- og computerteknologi), bach.
01-01-1600 31-12-9999 3371 Mechanical Engineering, bach.
01-01-1600 31-12-9999 3372 Mechanical Engineering, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 3373 Maskinteknik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 3374 Maskinteknik, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 3375 Data stewardship, AO
01-01-1600 31-12-9999 3376 Business, Asian Language and Culture - Japanese, bach.
01-01-1600 31-12-9999 3377 Quantum Information Science, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3378 Jura (SDU), kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3379 Jura (SDU), bach.
01-01-1600 31-12-9999 3380 Kulturforståelse, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3381 Semiotik, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3382 Population Studies, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3383 Natur og jordbrugsproduktion, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 3384 Almen ingeniørvidenskab, ing.bach.
01-01-1600 31-12-9999 339 Handel/kontor, ivu (eud)
01-01-1600 31-12-9999 3401 Fødevarer, jordbrug og oplevelser (grundforløb plus)
01-01-1600 31-12-9999 3402 Omsorg, sundhed og pædagogik (grundforløb plus)
01-01-1600 31-12-9999 3403 Kontor, handel og forretningsservice (grundforløb plus)
01-01-1600 31-12-9999 3404 Teknologi, byggeri og transport (grundforløb plus)
01-01-1600 31-12-9999 353 Bygge/anlæg, ivu (eud)
01-01-1600 31-12-9999 3535 International Food Quality and Health, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 354 Jern/metal, ivu (eud)
01-01-1600 31-12-9999 355 Grafisk, ivu (eud)
01-01-1600 31-12-9999 358 Teknik/industri i øvrigt, ivu (eud)
01-01-1600 31-12-9999 3598 fiktiv afsluttet grundforløb
01-01-1600 31-12-9999 3599 Amu.trp, transportoptimering
01-01-1600 31-12-9999 360 Service, ivu (eud)
01-01-1600 31-12-9999 3600 Amu.adm, administration og assistance i sundhedssektoren
01-01-1600 31-12-9999 3601 Amu.met, transportteknisk område
01-01-1600 31-12-9999 3602 Amu.bai, anvendelse af entreprenørmateriel
01-01-1600 31-12-9999 3603 Amu.met, automatik- og procesteknisk område
01-01-1600 31-12-9999 3604 Amu.met, flyteknisk område
01-01-1600 31-12-9999 3605 Amu.bai, maling og overfladebehandling bygninger m.v.
01-01-1600 31-12-9999 3606 Amu.met, guld- og sølvsmedeområdet
01-01-1600 31-12-9999 3607 Amu.adm, IKT-administration og vedligeholdelse
01-01-1600 31-12-9999 3608 Amu.ind-met, skibsbygningstekniske område
01-01-1600 31-12-9999 3609 Amu.adm, foto-, film-, tv- og redaktionel produktion
01-01-1600 31-12-9999 3610 Amu.met, smedeteknisk område
01-01-1600 31-12-9999 3611 Amu.bai, spildevandsbehandling
01-01-1600 31-12-9999 3612 Amu.adm, detailhandel
01-01-1600 31-12-9999 3613 Amu.adm, produktion af trykt og digital kommunikation
01-01-1600 31-12-9999 3614 Amu.adm, handel og logistik
01-01-1600 31-12-9999 3615 Amu.bai, stilladsmontage
01-01-1600 31-12-9999 3616 Amu.adm, spedition og shipping
01-01-1600 31-12-9999 3617 Amu.adm, offentlig forvaltning og sagsbehandling
01-01-1600 31-12-9999 3618 Amu.adm, administration
01-01-1600 31-12-9999 3619 Amu.adm, viden- og forretningsservice
01-01-1600 31-12-9999 3620 Amu.adm, turist og rejse
01-01-1600 31-12-9999 3621 Amu.bai, tagdækning o.lign. med tagpap, membraner og folier
01-01-1600 31-12-9999 3622 Amu.ind-met, støberiteknisk område
01-01-1600 31-12-9999 3623 Amu.adm, ledelse
01-01-1600 31-12-9999 3624 Amu.met, maskin- og værktøjsområdet
01-01-1600 31-12-9999 3625 Amu.bai, vejbygning og belægninger
01-01-1600 31-12-9999 3626 Amu.met, elektronik- og svagstrømsteknisk område
01-01-1600 31-12-9999 3627 Amu.met, data- og kommunikationsteknisk område
01-01-1600 31-12-9999 3628 Amu.adm, finansiel rådgivning og forsikring
01-01-1600 31-12-9999 3629 Amu.soc, pædagogisk arbejde med børn og unge
01-01-1600 31-12-9999 3630 Amu.adm, forsikring og pension
01-01-1600 31-12-9999 3631 Amu.bai, anlægskonstruktioner og råhuse
01-01-1600 31-12-9999 3632 Amu.lev, industrislagtning og forædling af kødprodukter
01-01-1600 31-12-9999 3633 Amu.bai, boringer på land og jordbundsundersøgelser
01-01-1600 31-12-9999 3634 Amu.lev, detailforarbejdning og forædling af ferskvarer
01-01-1600 31-12-9999 3635 Amu.mej, maskiner og teknik landbruget
01-01-1600 31-12-9999 3636 Amu.srv, ejendomsservice
01-01-1600 31-12-9999 3637 Amu.bai, aptering af bygninger mv.
01-01-1600 31-12-9999 3638 Amu.lev, reception, servering og service
01-01-1600 31-12-9999 3639 Amu.bai, nedrivning og affaldshåndtering
01-01-1600 31-12-9999 3640 Amu.mej, planteproduktion i landbruget
01-01-1600 31-12-9999 3641 Amu.mej, husdyrproduktion i landbruget
01-01-1600 31-12-9999 3642 Amu.mej, pasning af zoodyr, hobbydyr og fisk
01-01-1600 31-12-9999 3643 Amu.bai, kloakering
01-01-1600 31-12-9999 3644 Amu.bai, isolering af tekniske anlæg
01-01-1600 31-12-9999 3645 Amu.bai, projektering, sagsbeh., reg. og teknisk salg
01-01-1600 31-12-9999 3646 Amu.mej, produktion og pakning mejeriprodukter
01-01-1600 31-12-9999 3647 Amu.lev, brød-, kage-, dessert- og konfekturefremstilling
01-01-1600 31-12-9999 3648 Amu.ind, laboratorieservice
01-01-1600 31-12-9999 3649 Amu.lev, madfremstilling - institutionskøkkener
01-01-1600 31-12-9999 3650 Amu.ind-met, svejsning og termisk skæring i metal
01-01-1600 31-12-9999 3651 Amu.met, teknisk design og tegning i industrien
01-01-1600 31-12-9999 3652 Amu.eli, elektrisk automation på aut.- maskiner og anlæg
01-01-1600 31-12-9999 3653 Amu.eli, elevatorteknik
01-01-1600 31-12-9999 3654 Amu.eli, el-forsyningsanlæg
01-01-1600 31-12-9999 3655 Amu.eli, bygningers el-installationer og antennemontage
01-01-1600 31-12-9999 3656 Amu.eli, service på hvidevare- og køleautomatik
01-01-1600 31-12-9999 3657 Amu.eli, intelligente bygningsinstallationer og CTS-anlæg
01-01-1600 31-12-9999 3658 Amu.eli, sikrings- og alarmteknik
01-01-1600 31-12-9999 3659 Amu.eli, tele- og datateknik
01-01-1600 31-12-9999 3660 Amu.srv, pleje af hår, hud og negle
01-01-1600 31-12-9999 3661 Amu.srv, urmageri
01-01-1600 31-12-9999 3662 Amu.srv, optometri
01-01-1600 31-12-9999 3663 Amu.srv, industriel vask og efterbehandling tekstiler
01-01-1600 31-12-9999 3664 Amu.ind, beklædnings- og textilområdet
01-01-1600 31-12-9999 3665 Amu.ind, travers-portalkran-riggerområdet
01-01-1600 31-12-9999 3666 Amu.mej, etablering og pleje af grønne områder og anlæg
01-01-1600 31-12-9999 3667 Amu.mej, produktion af og rådgivning om planteskoleplanter
01-01-1600 31-12-9999 3668 Amu.mej, produktion af og rådgivning om væksthusplanter
01-01-1600 31-12-9999 3669 Amu.ind, overfladebehandling stålkonstruktioner
01-01-1600 31-12-9999 3670 Amu.ind, spåntagende metalindustri
01-01-1600 31-12-9999 3671 Amu.ind, køle- og klimaanlæg
01-01-1600 31-12-9999 3672 Amu.ind, montage af elektronik
01-01-1600 31-12-9999 3673 Amu.adm, operativ retshåndhævelse, forebyggelse og efterforskning
01-01-1600 31-12-9999 3674 Amu.mej, skovbrug og landskabsdrift
01-01-1600 31-12-9999 3675 Amu.ind, fremstilling af medicinalvarer og -produkter
01-01-1600 31-12-9999 3676 Amu.adm, praktisk kirketjeneste
01-01-1600 31-12-9999 3677 Amu.ind, industriel produktion af levneds- og nydelsesmidler
01-01-1600 31-12-9999 3678 Amu.ind, procesindustriel produktion af non-food produkter
01-01-1600 31-12-9999 3679 Amu.srv, rengøringsservice
01-01-1600 31-12-9999 3680 Amu.ind, arbejdets organisering ved produktion i industrien
01-01-1600 31-12-9999 3681 Amu.ind, plastområdet - hærdeplast
01-01-1600 31-12-9999 3682 Amu.ind, plastområdet - plastsvejsning
01-01-1600 31-12-9999 3683 Amu.ind, plastområdet - termoplast
01-01-1600 31-12-9999 3684 Amu.ind, montage af lettere industriprodukter
01-01-1600 31-12-9999 3685 Amu.ind, elektroniske komponenter og produkter
01-01-1600 31-12-9999 3686 Amu.ind, forsynings- og distributionssektorerne
01-01-1600 31-12-9999 3687 Amu.srv, vagtservice
01-01-1600 31-12-9999 3688 Amu.soc, patientrelateret service på sygehusene
01-01-1600 31-12-9999 3689 Amu.lev, madfremstilling - restaurant, kantine og catering
01-01-1600 31-12-9999 3690 Amu.eli, blikkenslagerarbejde
01-01-1600 31-12-9999 3691 Amu.eli, servicering af varme og sanitet
01-01-1600 31-12-9999 3692 Amu.soc, omsorg, sygepleje og pædagogisk arbejde
01-01-1600 31-12-9999 3693 Amu.eli, installation og service af klima og ventilation
01-01-1600 31-12-9999 3694 Amu.eli, Installation service - varme-vand-afløb vvs-området
01-01-1600 31-12-9999 3695 Amu.soc, sundheds-og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet
01-01-1600 31-12-9999 3696 Amu.eli, skorstensfejerarbejde
01-01-1600 31-12-9999 3697 Amu.eli, industrielle rørsystemer og anlæg
01-01-1600 31-12-9999 3698 Amu.srv, tandteknik
01-01-1600 31-12-9999 3699 Amu.træ, bolig- og autointeriørmontering
01-01-1600 31-12-9999 3700 Amu.træ, massivtræmøbel
01-01-1600 31-12-9999 3701 Amu.adm, kontrol og resocialisering af indsatte og asylansøgere
01-01-1600 31-12-9999 3702 Amu.træ, savværk og halvfabrikata
01-01-1600 31-12-9999 3703 Amu.træ, vinduer, døre og bygningskomponenter
01-01-1600 31-12-9999 3704 Amu.træ, plademøbel
01-01-1600 31-12-9999 3705 Amu.met, cykelmekanisk område
01-01-1600 31-12-9999 3706 Amu.met, entreprenør- og landbrugstekniske område
01-01-1600 31-12-9999 3707 Amu.met, køleteknisk område
01-01-1600 31-12-9999 3708 Amu.met, klimateknisk område
01-01-1600 31-12-9999 3709 Amu.met, varmeteknisk område (fyrede anlæg)
01-01-1600 31-12-9999 3710 Amu.ind, betjening og programmering industrirobotter
01-01-1600 31-12-9999 3711 Amu.ind, produktion i fiske- og fjerkræindustrien
01-01-1600 31-12-9999 3712 Amu.ind, pladebearbejdende metalindustri
01-01-1600 31-12-9999 3713 Amu.ind, industriel overfladebehandling
01-01-1600 31-12-9999 3714 Amu.trp, grundkompetence chauffør - bus
01-01-1600 31-12-9999 3715 Amu.trp, grundkompetence lager og terminal
01-01-1600 31-12-9999 3716 Amu.trp, lager og logistik
01-01-1600 31-12-9999 3717 Amu.trp, klargøring af togmateriel
01-01-1600 31-12-9999 3718 Amu.trp, renovation
01-01-1600 31-12-9999 3719 Amu.trp, flytning og møbeltransport
01-01-1600 31-12-9999 3720 Amu.trp, redning
01-01-1600 31-12-9999 3721 Amu.trp, post
01-01-1600 31-12-9999 3722 Amu.trp, specialbefordring af personer
01-01-1600 31-12-9999 3723 Amu.trp, transportarbejde i lufthavne
01-01-1600 31-12-9999 3724 Amu.trp, havn og terminal
01-01-1600 31-12-9999 3725 Amu.ind, medicinfremstilling
01-01-1600 31-12-9999 3726 Amu.soc, arbejde på klubområdet og i kulturhuse
01-01-1600 31-12-9999 3727 Amu ind, fremstilling af hybride print
01-01-1600 31-12-9999 3728 Amu.trp, grundkompetence chauffør - gods
01-01-1600 31-12-9999 3729 Amu.trp, grundkompetence chauffør - taxi
01-01-1600 31-12-9999 3730 Amu.trp, godstransport ad landevej
01-01-1600 31-12-9999 3731 Amu.trp, personbefordring med bybus, rutebil og taxi
01-01-1600 31-12-9999 3732 Amu.trp, lastbilkran
01-01-1600 31-12-9999 3733 Amu.trp, mobilkran
01-01-1600 31-12-9999 3734 Amu.trp, vintertjeneste
01-01-1600 31-12-9999 3735 Amu, fælleskataloget
01-01-1600 31-12-9999 3736 Amu, overgangsordnings FKB
01-01-1600 31-12-9999 3737 Amu.trp, erhvervsfiskere
01-01-1600 31-12-9999 3738 Amu, individuel kompetenceafklaring
01-01-1600 31-12-9999 3739 Amu.met, de maritime håndværksfag
01-01-1600 31-12-9999 3740 Amu.met, karrosseritekniske område
01-01-1600 31-12-9999 3741 Amu.met, køretøjsområdet
01-01-1600 31-12-9999 3742 Amu.met, låseteknik
01-01-1600 31-12-9999 3743 Amu.met, vedligehold af produktionsudstyr i metalindustrien
01-01-1600 31-12-9999 3744 Landskabsarkitektur, kand.
01-01-1600 31-12-9999 3745 Agronomi, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3746 It til organisationer, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3747 Kulturgeografi, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 3749 Amu.ind, betjening af travers-portalkran-riggerudstyr
01-01-1600 31-12-9999 375 Levnedsmiddel/husholdning, ivu (eud)
01-01-1600 31-12-9999 3750 Datanom
01-01-1600 31-12-9999 3751 Amu.ind, produktion af køle- og klimaanlæg
01-01-1600 31-12-9999 3752 IT-administrator
01-01-1600 31-12-9999 3753 Amu.bai, anlægsarbejder
01-01-1600 31-12-9999 3754 Amu ind, montage af lettere industriprodukter
01-01-1600 31-12-9999 3755 Erhvervsdiplom Lederuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 3756 Amu.ind, fremstilling af produkter i plast
01-01-1600 31-12-9999 3757 Amu.ind, plastsvejsning
01-01-1600 31-12-9999 3758 Amu.ind, procesindustriel produktion
01-01-1600 31-12-9999 3759 Amu.ind, metalindustriel bearbejdning
01-01-1600 31-12-9999 3760 Ejendomsmægler
01-01-1600 31-12-9999 3761 Amu.met, opbygning og drift af offshore installationer
01-01-1600 31-12-9999 3762 Amu.bai, beton- og montagebyggeri
01-01-1600 31-12-9999 3763 Amu.bai, bygge- og anlægsopgaver i lettere/tungere materialer
01-01-1600 31-12-9999 3764 Amu.bai, gulvlægning og vådrumsopgaver med vådrumssikring
01-01-1600 31-12-9999 3765 Erhvervsdiplom Merkonom
01-01-1600 31-12-9999 3766 Amu.bai, industriel fremstilling af betonvarer/ -elementer
01-01-1600 31-12-9999 3767 Amu.bai, konstruktion og montage med glas og aluminium
01-01-1600 31-12-9999 3768 Amu.adm, detailhandel
01-01-1600 31-12-9999 3769 Amu, individuel kompetence vurdering
01-01-1600 31-12-9999 3770 Erhvervsdiplom Human resource development HRd
01-01-1600 31-12-9999 3771 Amu.mej, drift af gartneri, havecenter og planteskole
01-01-1600 31-12-9999 3772 Amu.trp, national og international personbefordring med bus
01-01-1600 31-12-9999 3773 Amu.trp, transport af levende dyr
01-01-1600 31-12-9999 3774 Amu.soc, socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap
01-01-1600 31-12-9999 3775 Finansiel videreuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 3776 Amu ind, metrologi i metalindustrien
01-01-1600 31-12-9999 3777 Amu.trp, tanktransport
01-01-1600 31-12-9999 3778 Amu.lev, mad til grupper med varierede behov for ernæring
01-01-1600 31-12-9999 3779 Amu.met, teknisk dokumentation i industriel produktion
01-01-1600 31-12-9999 3780 Fodplejer opskoling
01-01-1600 31-12-9999 3781 Amu.træ, produktion af møbler, orgler, døre, vinduer mv.
01-01-1600 31-12-9999 3782 Amu.adm, administration og assistance tandklinikken
01-01-1600 31-12-9999 3783 Amu.ind-met, støberi- og metalskrotningsindustri
01-01-1600 31-12-9999 3784 Amu.ind, postale produkter og processer
01-01-1600 31-12-9999 3785 Kloakmester
01-01-1600 31-12-9999 3786 Amu.met, cykel-, knallert- og motorcykeltekniske område
01-01-1600 31-12-9999 3787 Amu.met, udvikling og produktion til digitale medier
01-01-1600 31-12-9999 3788 Amu.ind, operatøropgaver i el-forsyning
01-01-1600 31-12-9999 3789 Amu.met, teater-, udstillings- og eventområdet
01-01-1600 31-12-9999 3790 Landbrug, overbygningsuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 3791 Amu.ind, betjening af industrirobotter for operatører
01-01-1600 31-12-9999 3792 Amu.ind, arbejdets organisering ved produktion i industrien
01-01-1600 31-12-9999 3793 Amu.srv, teltmontage
01-01-1600 31-12-9999 3794 Amu.rustfri, arbejde i den rustfrie stålindustri
01-01-1600 31-12-9999 3795 Amu.ind, overfladebehandling
01-01-1600 31-12-9999 3796 Amu ind, produktion af elektronikprodukter
01-01-1600 31-12-9999 3797 Amu.srv, teltmontage
01-01-1600 31-12-9999 3798 Amu.adm, instruktion og adm. funktioner i træning og sport
01-01-1600 31-12-9999 3799 Amu.mej, skov- og naturforvaltning og naturformidling
01-01-1600 31-12-9999 380 Jordbrug/fiskeri, ivu (eud)
01-01-1600 31-12-9999 3800 Financial controller
01-01-1600 31-12-9999 3801 Akademiuddannelse i skatter og afgifter
01-01-1600 31-12-9999 3802 Akademiuddannelse i socialt arbejde
01-01-1600 31-12-9999 3803 Akademiuddannelse i beskæftigelse
01-01-1600 31-12-9999 3804 Akademiuddannelse i tolkning
01-01-1600 31-12-9999 3805 Amu.soc, audiologiske og neurofysiologiske område
01-01-1600 31-12-9999 3806 Akademiuddannelse i international handel og markedsføring
01-01-1600 31-12-9999 3807 Akademiuddannelse i energiteknologi
01-01-1600 31-12-9999 3808 Amu.adm. produktion af kommunikations- og medieprodukter
01-01-1600 31-12-9999 3810 Merkonom
01-01-1600 31-12-9999 3811 Naturvidenskab una, bach. (RUC)
01-01-1600 31-12-9999 3812 Natural Sciences, bach. (RUC)
01-01-1600 31-12-9999 3813 Humanistisk una, bach. (RUC)
01-01-1600 31-12-9999 3814 Global Humanities, bach. (RUC)
01-01-1600 31-12-9999 3815 Samfundsvidenskab una, bach. (RUC)
01-01-1600 31-12-9999 3816 Social Sciences, bach. (RUC)
01-01-1600 31-12-9999 3835 Pc-bruger
01-01-1600 31-12-9999 3836 Akademiuddannelse uden profil
01-01-1600 31-12-9999 3837 Akademiuddannelse i kommunikation og formidling
01-01-1600 31-12-9999 3838 Akademiuddannelse i international handel og markedsføring
01-01-1600 31-12-9999 3839 Akademiuddannelse i økonomi- og ressourcestyring
01-01-1600 31-12-9999 3840 Akademiuddannelse i ledelse
01-01-1600 31-12-9999 3841 Akademiuddannelse i proces-, laboratorie- og fødevareteknologi
01-01-1600 31-12-9999 3842 Akademiuddannelse i innovation og produkt og produktion
01-01-1600 31-12-9999 3843 Akademiuddannelse i finansiel rådgivning
01-01-1600 31-12-9999 3844 Akademiuddannelse i human ressource
01-01-1600 31-12-9999 3845 Revision
01-01-1600 31-12-9999 3846 Akademiuddannelse i informationsteknologi
01-01-1600 31-12-9999 3847 Akademiuddannelse i international transport og logistik
01-01-1600 31-12-9999 3848 Akademiuddannelse i gastronomi
01-01-1600 31-12-9999 3849 Akademiuddannelse i offentlig forvaltning og administration
01-01-1600 31-12-9999 385 Transport mv., ivu (eud)
01-01-1600 31-12-9999 3850 Akademiuddannelse i sundhedspraksis
01-01-1600 31-12-9999 3851 Akademiuddannelse i ungdomspædagogik
01-01-1600 31-12-9999 3852 Akademiuddannelse i retail
01-01-1600 31-12-9999 3853 Akademiuddannelse i velfærdsteknologi i praksis
01-01-1600 31-12-9999 3855 Teknonom
01-01-1600 31-12-9999 3868 Amu bai, planlægning, styring og samarbejde i bygge & anlæg
01-01-1600 31-12-9999 3869 Amu.lev, slagtning, forædling og salg af kød og convenience
01-01-1600 31-12-9999 3870 Tilsynstekniker
01-01-1600 31-12-9999 3871 Amu.trp, personbefordring med bybus og rutebil
01-01-1600 31-12-9999 3872 Værkstedsfunktionær
01-01-1600 31-12-9999 3873 Amu.trp, personbefordring med letbane
01-01-1600 31-12-9999 3874 Amu. trp, personbefordring med metro og letbane
01-01-1600 31-12-9999 3875 Akademiøkonom una
01-01-1600 31-12-9999 3876 Akademiuddannelse i særskilte moduler
01-01-1600 31-12-9999 3877 Akademiuddannelse i naturvejledning
01-01-1600 31-12-9999 3878 Akademiuddannelse i bæredygtighed og grøn omstilling
01-01-1600 31-12-9999 3880 Arbejdsstudietekniker
01-01-1600 31-12-9999 3881 Amu.mej, landbrugdsproduktionen
01-01-1600 31-12-9999 3882 Amu.ind-met, svejsning, skæring og maritim produktion i metal
01-01-1600 31-12-9999 3883 Amu.trp, personbefordring med mindre køretøjer
01-01-1600 31-12-9999 3884 Amu.eli, vvs-installationer og vedvarende energiløsninger
01-01-1600 31-12-9999 3885 Landmand, efteruddannelse
01-01-1600 31-12-9999 3886 Amu.ind, belysningsanlæg
01-01-1600 31-12-9999 3887 Amu.eli, bygningers el-installationer
01-01-1600 31-12-9999 3888 Amu.eli, vedvarende energi- og forsyningsanlæg - el
01-01-1600 31-12-9999 390 Social/sundhed, ivu (eud)
01-01-1600 31-12-9999 3910 Merkantile grundfag
01-01-1600 31-12-9999 3915 Merkantile område- og specialefag
01-01-1600 31-12-9999 3920 Tekniske grundfag
01-01-1600 31-12-9999 3925 Tekniske område- og specialefag
01-01-1600 31-12-9999 3930 Korte kurser ved erhvervsskoler
01-01-1600 31-12-9999 3935 Ledere af håndværksvirksomhed, kursus
01-01-1600 31-12-9999 3939 Iværksætteruddannelse
01-01-1600 31-12-9999 3940 Særligt tilrettelagte forløb ved erhvervsskoler
01-01-1600 31-12-9999 3941 Erhvervsuddannelser, fagspecifikke kurser
01-01-1600 31-12-9999 3942 Tx-enkeltfag
01-01-1600 31-12-9999 3943 Mellemlange videregående uddannelser, fagspecifikke kurser
01-01-1600 31-12-9999 3944 Lange videregående uddannelser, korte kurser
01-01-1600 31-12-9999 3945 Maler, videreuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 3950 Videregående tekniker
01-01-1600 31-12-9999 3955 Tf-kursus
01-01-1600 31-12-9999 3960 Sektoroverskridende, åben uddannelse
01-01-1600 31-12-9999 3961 Indledende kurser til VVU
01-01-1600 31-12-9999 3965 Blomsterbinder
01-01-1600 31-12-9999 3970 Akademiuddannelse i service og oplevelser
01-01-1600 31-12-9999 3972 Akademiuddannelse i Kvalitet og måleteknologi
01-01-1600 31-12-9999 400 Kort videregående uddannelse una, ivu (KVU)
01-01-1600 31-12-9999 4000 Markedsøkonom
01-01-1600 31-12-9999 4001 Handelseksamen, almen linie
01-01-1600 31-12-9999 4002 Handelseksamen, sproglig linie
01-01-1600 31-12-9999 4003 Handelseksamen, regnskabslinie
01-01-1600 31-12-9999 4004 Handelseksamen, butikslinie
01-01-1600 31-12-9999 4005 Akademiøkonom i indkøb og import
01-01-1600 31-12-9999 4006 Akademiøkonom i logistik og transport
01-01-1600 31-12-9999 4007 Hhx, 2-årig (gl. ordn.)
01-01-1600 31-12-9999 4008 Hhx, 1-årig
01-01-1600 31-12-9999 4009 Systemprogrammør
01-01-1600 31-12-9999 4010 Edb-assistent
01-01-1600 31-12-9999 4011 Akademiøkonom i international handel
01-01-1600 31-12-9999 4012 Akademiøkonom i international markedsføring
01-01-1600 31-12-9999 4013 Mikroinstruktør
01-01-1600 31-12-9999 4014 Datamatiker
01-01-1600 31-12-9999 4015 Eksportkonsulent
01-01-1600 31-12-9999 4016 Hotel- og rejselivstekniker
01-01-1600 31-12-9999 4019 Eksporttekniker
01-01-1600 31-12-9999 4020 Akademiøkonom i transport
01-01-1600 31-12-9999 4021 Akademiøkonom i afsætning
01-01-1600 31-12-9999 4022 Akademiøkonom i eksport
01-01-1600 31-12-9999 4023 Akademiøkonom i indenlandsk afsætning
01-01-1600 31-12-9999 4024 Akademiøkonom i detailhandel
01-01-1600 31-12-9999 4025 Akademiøkonom i udenrigshandel
01-01-1600 31-12-9999 4026 Akademiøkonom i markedsføring og service
01-01-1600 31-12-9999 4027 Akademiøkonom i økonomi og informatik
01-01-1600 31-12-9999 4028 Akademiøkonon i service, hotel og turisme
01-01-1600 31-12-9999 4030 Labratorie-, kemo- og miljøtekniker
01-01-1600 31-12-9999 4031 Htx, 2-årig (gl. ordn.)
01-01-1600 31-12-9999 4036 Laborant
01-01-1600 31-12-9999 4037 Produktudvikler
01-01-1600 31-12-9999 4038 Trikotageassistent
01-01-1600 31-12-9999 4039 Tekstilassistent
01-01-1600 31-12-9999 4042 Datamatiker
01-01-1600 31-12-9999 4043 Computer Science
01-01-1600 31-12-9999 4044 Farveriassistent
01-01-1600 31-12-9999 4045 Teknisk tegner
01-01-1600 31-12-9999 4046 Laborant
01-01-1600 31-12-9999 4047 Chemical and Biotechnical Science
01-01-1600 31-12-9999 4048 Computerteknologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 4051 Amu.met, cykel-, knallert- og motorcykeltekniske område
01-01-1600 31-12-9999 4052 Levnedsmiddeltekniker
01-01-1600 31-12-9999 4053 Konfektionsassistent
01-01-1600 31-12-9999 4061 Bygningskonstruktør
01-01-1600 31-12-9999 4063 Gastekniker
01-01-1600 31-12-9999 4064 Elektroniktekniker
01-01-1600 31-12-9999 4065 Maskintekniker
01-01-1600 31-12-9999 4069 Vvs-tekniker
01-01-1600 31-12-9999 4075 Kunsthåndværk, guld- og sølvformgivning
01-01-1600 31-12-9999 4080 Maskinist
01-01-1600 31-12-9999 4082 Maskinmester (gl.ordning)
01-01-1600 31-12-9999 4083 Maskinmester, udvidet
01-01-1600 31-12-9999 4084 Grafonom i teknik og økonomi
01-01-1600 31-12-9999 4085 Grafonom i kommunikation
01-01-1600 31-12-9999 4088 Crafts in Glass and Ceramics, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 4089 Byggekoordinator
01-01-1600 31-12-9999 4090 Vildtforvalter
01-01-1600 31-12-9999 4091 Trætekniker
01-01-1600 31-12-9999 4092 Kort- og landmålingstekniker
01-01-1600 31-12-9999 4093 Skov- og landskabsingeniør, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 4094 Herregårdsskytte
01-01-1600 31-12-9999 4095 Konfektionsassistent, tekstil
01-01-1600 31-12-9999 4096 Kvalitets- og måletekniker
01-01-1600 31-12-9999 4097 Miljøtekniker
01-01-1600 31-12-9999 4098 Levnedsmiddelassistent
01-01-1600 31-12-9999 4102 Skibsteknik og Marin konstruktion, prof.bach
01-01-1600 31-12-9999 4103 Støberitekniker
01-01-1600 31-12-9999 4104 Former
01-01-1600 31-12-9999 4105 Smed
01-01-1600 31-12-9999 4106 Maskinuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 4107 Værktøjsuddannelsen
01-01-1600 31-12-9999 4108 Finmekaniker
01-01-1600 31-12-9999 4109 Industriteknikeruddannelsen
01-01-1600 31-12-9999 4110 Elektronik- og svagstrømsuddannelsen
01-01-1600 31-12-9999 4111 Automatik- og procesuddannelsen
01-01-1600 31-12-9999 4112 Elektriker
01-01-1600 31-12-9999 4113 Mekaniker
01-01-1600 31-12-9999 4114 Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen
01-01-1600 31-12-9999 4115 Cykel- og motorcykelmekaniker
01-01-1600 31-12-9999 4116 Guld- og sølvsmedeuddannelsen
01-01-1600 31-12-9999 4117 Metalsmed
01-01-1600 31-12-9999 4118 Skibstømrer
01-01-1600 31-12-9999 4119 Bogbinder
01-01-1600 31-12-9999 4120 Jern og metal, basisår
01-01-1600 31-12-9999 4121 Industriel reparatør
01-01-1600 31-12-9999 4122 Ædelstensfatter
01-01-1600 31-12-9999 4123 Ædelmetalstøber
01-01-1600 31-12-9999 4124 Sundhed, omsorg og pædagogik, individuel eud
01-01-1600 31-12-9999 4125 Personvognsmekaniker
01-01-1600 31-12-9999 4126 Industrisvejser
01-01-1600 31-12-9999 4134 Akademiuddannelse i ernæring
01-01-1600 31-12-9999 4135 Produktør
01-01-1600 31-12-9999 4136 Snedkeruddannelsen
01-01-1600 31-12-9999 4137 Maskinsnedker
01-01-1600 31-12-9999 4138 Plastmager og procesoperatør
01-01-1600 31-12-9999 4139 Pottemager
01-01-1600 31-12-9999 4140 Porcelænsmaler
01-01-1600 31-12-9999 4141 Boligmonteringsuddannelsen
01-01-1600 31-12-9999 4142 Skomager
01-01-1600 31-12-9999 4143 Beklædningshåndværker
01-01-1600 31-12-9999 4144 Industrioperatør
01-01-1600 31-12-9999 4145 Tandtekniker
01-01-1600 31-12-9999 4146 Hospitalsteknisk assistent
01-01-1600 31-12-9999 4147 Film- og tv-produktionsuddannelsen
01-01-1600 31-12-9999 4148 Fotograf
01-01-1600 31-12-9999 4149 Mediegrafiker
01-01-1600 31-12-9999 4150 Grafisk tekniker
01-01-1600 31-12-9999 4151 Anlægsgartner
01-01-1600 31-12-9999 4152 Produktionsgartner
01-01-1600 31-12-9999 4153 Skov- og naturtekniker
01-01-1600 31-12-9999 4154 Landbrugsuddannelse (gl.)
01-01-1600 31-12-9999 4155 Transportuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 4156 Vejgodstransportuddannelsen
01-01-1600 31-12-9999 4157 Anlægsstruktør, bygningstruktør og brolægger
01-01-1600 31-12-9999 4158 Træfagenes byggeuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 4159 VVS-energiuddannelsen
01-01-1600 31-12-9999 4160 Landbrugsuddannelsen
01-01-1600 31-12-9999 4161 Bager og konditor
01-01-1600 31-12-9999 4162 Gourmetslagter
01-01-1600 31-12-9999 4163 Slagter
01-01-1600 31-12-9999 4164 Gastronom
01-01-1600 31-12-9999 4165 Ejendomsservicetekniker
01-01-1600 31-12-9999 4166 Ferskvareassistent
01-01-1600 31-12-9999 4168 Hotel- og fritidsassistent
01-01-1600 31-12-9999 4169 Tekstile erhvervsuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 4170 Bygge og anlæg, basisår
01-01-1600 31-12-9999 4171 Bygnings- og brugerservice, individuel eud
01-01-1600 31-12-9999 4189 Sundhedsservicesekretær
01-01-1600 31-12-9999 4190 Kontoruddannelse med specialer
01-01-1600 31-12-9999 4191 Handelsuddannelse med specialer
01-01-1600 31-12-9999 4192 Detailhandelsuddannelsen med specialer
01-01-1600 31-12-9999 4193 Finansuddannelsen
01-01-1600 31-12-9999 4194 Kontoruddannelse, kontorservice
01-01-1600 31-12-9999 4195 Teknik 2. skoleperiode
01-01-1600 31-12-9999 4196 Kontoruddannelse, kundekontaktcenter
01-01-1600 31-12-9999 4197 Eventkoordinator
01-01-1600 31-12-9999 4198 Hg
01-01-1600 31-12-9999 4199 Ti teknisk introduktionskursus
01-01-1600 31-12-9999 4202 Hi handel introduktionskursus
01-01-1600 31-12-9999 4207 Biokemi, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 4208 Biokemi, kand.
01-01-1600 31-12-9999 4215 Lastvognsmekaniker
01-01-1600 31-12-9999 4217 Bådmekaniker
01-01-1600 31-12-9999 4230 Skibstekniker
01-01-1600 31-12-9999 4244 Lastvognsmekaniker (gl.)
01-01-1600 31-12-9999 4247 Flytekniker
01-01-1600 31-12-9999 425 Formidling/erhvervssprog, ivu (kvu)
01-01-1600 31-12-9999 4252 Karrosseriteknikeruddannelsen
01-01-1600 31-12-9999 4256 Beslagsmed
01-01-1600 31-12-9999 4259 Køletekniker
01-01-1600 31-12-9999 4268 Modelsnedker
01-01-1600 31-12-9999 4273 Glarmester
01-01-1600 31-12-9999 4274 Bygningsmaler
01-01-1600 31-12-9999 4275 Skiltetekniker
01-01-1600 31-12-9999 4276 Autolakerer
01-01-1600 31-12-9999 4278 Murer
01-01-1600 31-12-9999 4281 Stenhugger og stentekniker
01-01-1600 31-12-9999 4282 Stukkatør
01-01-1600 31-12-9999 4289 Skorstensfejer
01-01-1600 31-12-9999 4292 Teknisk isolatør
01-01-1600 31-12-9999 430 Kunstnerisk, ivu (kvu)
01-01-1600 31-12-9999 4302 Bådserviceassistent
01-01-1600 31-12-9999 4303 Lager- og terminaluddannelsen
01-01-1600 31-12-9999 4304 Skibsmontør
01-01-1600 31-12-9999 4305 Teknisk designer
01-01-1600 31-12-9999 4306 Havne- og terminaluddannelsen
01-01-1600 31-12-9999 4309 Plastmager
01-01-1600 31-12-9999 4311 Procesoperatør
01-01-1600 31-12-9999 4312 Elektronikoperatør
01-01-1600 31-12-9999 4313 Forsyningsoperatør
01-01-1600 31-12-9999 4315 Teater-, event- og av-tekniker
01-01-1600 31-12-9999 4320 Levnedsmiddelfag, basisår
01-01-1600 31-12-9999 4321 CNC-teknikuddannelsen
01-01-1600 31-12-9999 4332 Skibsmekaniker
01-01-1600 31-12-9999 4357 Frontline radio-tv-supporter
01-01-1600 31-12-9999 4358 Frontline PC-supporter
01-01-1600 31-12-9999 4360 Grafisk, basisår
01-01-1600 31-12-9999 4362 Overfladebehandler
01-01-1600 31-12-9999 4369 Byggemontagetekniker
01-01-1600 31-12-9999 4370 Serviceassistent
01-01-1600 31-12-9999 4380 Service, basisår
01-01-1600 31-12-9999 439 Samfundsfaglig, ivu (kvu)
01-01-1600 31-12-9999 4422 Tjener
01-01-1600 31-12-9999 4428 Kantinemedhjælper og køkkenassistent
01-01-1600 31-12-9999 4431 Ernæringsassistent
01-01-1600 31-12-9999 4432 Mejerist
01-01-1600 31-12-9999 4437 Tarmrenser
01-01-1600 31-12-9999 4442 Receptionist
01-01-1600 31-12-9999 4443 Møller
01-01-1600 31-12-9999 4445 Cafeteria- og kantineassistent
01-01-1600 31-12-9999 4450 Have- og parkingeniør, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 4456 Webudvikler
01-01-1600 31-12-9999 4473 Serigraf
01-01-1600 31-12-9999 4483 Urmager
01-01-1600 31-12-9999 4488 Frisør
01-01-1600 31-12-9999 4498 Optometrist (erhvervsfaglig)
01-01-1600 31-12-9999 4502 Glasmager
01-01-1600 31-12-9999 4503 Glassliber
01-01-1600 31-12-9999 4504 Glasrørsblæser
01-01-1600 31-12-9999 4510 Beklædningsoperatør
01-01-1600 31-12-9999 4511 Tandklinikassistent
01-01-1600 31-12-9999 4520 Jordbrugsfag, basisår
01-01-1600 31-12-9999 4522 Fitnessuddannelsen
01-01-1600 31-12-9999 4524 Kosmetiker
01-01-1600 31-12-9999 4525 Ortopædist
01-01-1600 31-12-9999 4550 Landtransport, basisår
01-01-1600 31-12-9999 4562 Videreuddannelse i odontologisk praksis
01-01-1600 31-12-9999 4563 Bygningssnedker
01-01-1600 31-12-9999 4568 Møbelsnedker og orgelbygger
01-01-1600 31-12-9999 459 Teknisk, ivu (kvu)
01-01-1600 31-12-9999 4601 Maritime håndværksfag
01-01-1600 31-12-9999 4603 Tagdækker
01-01-1600 31-12-9999 4604 Data- og kommunikationsuddannelsen
01-01-1600 31-12-9999 4605 Digital media uddannelsen
01-01-1600 31-12-9999 4615 Greenkeeper
01-01-1600 31-12-9999 4626 Væksthusgartner
01-01-1600 31-12-9999 4629 Dyrepasser
01-01-1600 31-12-9999 4634 Greenkeeperassistent
01-01-1600 31-12-9999 4640 Veterinærsygeplejerske
01-01-1600 31-12-9999 4663 Ambulancebehandler
01-01-1600 31-12-9999 4669 Togklargøringsuddannelsen
01-01-1600 31-12-9999 4670 Sikkerhedsvagt
01-01-1600 31-12-9999 4673 Personbefordringsuddannelsen
01-01-1600 31-12-9999 4680 Postuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 4685 Lufthavnsuddannelsen
01-01-1600 31-12-9999 4710 Det merkantile område
01-01-1600 31-12-9999 4712 Teknologi og kommunikation
01-01-1600 31-12-9999 4713 Bygge og anlæg
01-01-1600 31-12-9999 4714 Håndværk og teknik
01-01-1600 31-12-9999 4715 Fra jord til bord
01-01-1600 31-12-9999 4716 Mekanik, transport og logistik
01-01-1600 31-12-9999 4717 Service
01-01-1600 31-12-9999 4725 Erhvervsgrunduddannelse EGU
01-01-1600 31-12-9999 4730 Bil, fly og andre transportmidler
01-01-1600 31-12-9999 4731 Bygge og anlæg
01-01-1600 31-12-9999 4732 Bygnings- og brugerservice
01-01-1600 31-12-9999 4733 Dyr, planter og natur
01-01-1600 31-12-9999 4734 Krop og stil
01-01-1600 31-12-9999 4735 Mad til mennesker
01-01-1600 31-12-9999 4736 Medieproduktion
01-01-1600 31-12-9999 4737 Produktion og udvikling
01-01-1600 31-12-9999 4738 Strøm, styring og IT
01-01-1600 31-12-9999 4739 Sundhed, omsorg og pædagogik
01-01-1600 31-12-9999 4740 Transport og logistik
01-01-1600 31-12-9999 475 Levnedsmiddel/husholdning, ivu (kvu)
01-01-1600 31-12-9999 4750 Teknologi- og kommunikation, individuel eud
01-01-1600 31-12-9999 4754 Mekanik, transport og logistik, individuel eud
01-01-1600 31-12-9999 4756 Krop og stil, individuel eud
01-01-1600 31-12-9999 4758 Merkantile område, individuel eud
01-01-1600 31-12-9999 4760 Jord til bord, individuel eud
01-01-1600 31-12-9999 4762 Service, individuel eud
01-01-1600 31-12-9999 4763 Forberedende grunduddannelse (FGU)
01-01-1600 31-12-9999 4780 Social- og sundhedshjælper (eud)
01-01-1600 31-12-9999 4781 Social- og sundhedsuddannelsen (eud)
01-01-1600 31-12-9999 4782 Pædagogisk assistentuddannelse (eud)
01-01-1600 31-12-9999 4783 Bil, fly og andre transportmidler, individuel eud
01-01-1600 31-12-9999 4784 Dyr, planter og natur, individuel eud
01-01-1600 31-12-9999 4785 Medieproduktion, individuel eud
01-01-1600 31-12-9999 4786 Produktion og udvikling, individuel eud
01-01-1600 31-12-9999 4787 Bygge og anlæg, individuel eud
01-01-1600 31-12-9999 4788 Mad til mennesker, individuel eud
01-01-1600 31-12-9999 4789 Strøm, styring og it, individuel eud
01-01-1600 31-12-9999 4790 Social- og sundhedshjælper
01-01-1600 31-12-9999 4791 Social- og sundhedsassistent
01-01-1600 31-12-9999 480 Jordbrug/fiskeri, ivu (kvu)
01-01-1600 31-12-9999 4800 Global innovation management, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 4801 Globale forretningssystemer, ing.bach.
01-01-1600 31-12-9999 485 Transport mv., ivu (kvu)
01-01-1600 31-12-9999 4860 Billedskærer
01-01-1600 31-12-9999 4861 Forgylder
01-01-1600 31-12-9999 4874 Børstenbinder
01-01-1600 31-12-9999 4876 Kurvemager
01-01-1600 31-12-9999 4880 Defektrice
01-01-1600 31-12-9999 490 Social/sundhed, ivu (kvu)
01-01-1600 31-12-9999 495 Forsvar/politi, ivu (kvu)
01-01-1600 31-12-9999 4994 Iværksætter
01-01-1600 31-12-9999 4996 Informatikassistent
01-01-1600 31-12-9999 4998 Fængselsbetjent, merituddannelse
01-01-1600 31-12-9999 4999 Transportbetjent
01-01-1600 31-12-9999 500 Mellemlang videregående uddannelse una, ivu(MVU)
01-01-1600 31-12-9999 5000 Akademiuddannelse i projektledelse - medie- kommunik.branchen
01-01-1600 31-12-9999 5001 Akademiuddannelse i kreativitet og design
01-01-1600 31-12-9999 5003 Akademiøkonom i kommunikation og reklame
01-01-1600 31-12-9999 5004 Akademiøkonom, salgskonsulent
01-01-1600 31-12-9999 5005 Akademiøkonom i international erhvervsinformation
01-01-1600 31-12-9999 5006 Akademiøkonom i internationalt salg
01-01-1600 31-12-9999 5007 Akademiøkonom i miljø og økonomi
01-01-1600 31-12-9999 5008 Akademiøkonom i sport og fritid
01-01-1600 31-12-9999 5009 Akademiøkonom i hotel- og restaurantledelse
01-01-1600 31-12-9999 5017 Gas-, vand- og sanitetsmester
01-01-1600 31-12-9999 5020 Akademiøkonom i bilbranchen
01-01-1600 31-12-9999 5021 Politikadet
01-01-1600 31-12-9999 5025 Eksamineret eksportør
01-01-1600 31-12-9999 5030 Byggetekniker
01-01-1600 31-12-9999 5032 El-installatøruddannelse
01-01-1600 31-12-9999 5035 Plasttekniker
01-01-1600 31-12-9999 5036 Modeltekniker
01-01-1600 31-12-9999 5037 Tekstil- og beklædningstekniker
01-01-1600 31-12-9999 5038 Modelkonstruktør
01-01-1600 31-12-9999 5045 Værkstedsskoleforløb
01-01-1600 31-12-9999 5050 Tf-kursus
01-01-1600 31-12-9999 5055 Designer, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5060 Værkstedsteknisk grundskole, bandagist
01-01-1600 31-12-9999 5063 Designer, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 5071 Jordbrugstekniker
01-01-1600 31-12-9999 5074 Food business engineer
01-01-1600 31-12-9999 5075 Tekstildesign, -håndværk og formidling, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5076 Akademiøkonom i designmanagement
01-01-1600 31-12-9999 5077 Akademiøkonom i sprog og økonomi
01-01-1600 31-12-9999 5078 Akademiøkonom i handel med fast ejendom
01-01-1600 31-12-9999 5079 Akademiøkonom i international telekommunikation
01-01-1600 31-12-9999 5080 Htx
01-01-1600 31-12-9999 5082 Multimediedesigner
01-01-1600 31-12-9999 5083 Mediekoordinator
01-01-1600 31-12-9999 5084 Innovation og entrepreneurship
01-01-1600 31-12-9999 5085 Akademiøkonom i kommunikation og formidling
01-01-1600 31-12-9999 5086 Logistikøkonom
01-01-1600 31-12-9999 5087 Visualizer
01-01-1600 31-12-9999 5089 Global ledelse og design af produktionsnetværk (GMM), ing.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5090 Hhx
01-01-1600 31-12-9999 5093 Akademiøkonom i servicesektor management
01-01-1600 31-12-9999 5094 Akademiøkonom i østeuropæisk handel
01-01-1600 31-12-9999 5095 Akademiøkonom i markedskommunikation
01-01-1600 31-12-9999 5096 Akademiøkonom i grafisk kommunikation
01-01-1600 31-12-9999 5099 Sundhedsadministrativ koordinator
01-01-1600 31-12-9999 5111 Børneforsorgspædagog, småbørnslinie
01-01-1600 31-12-9999 5112 Børneforsorgspædagog, almen linie
01-01-1600 31-12-9999 5113 Socialpædagog
01-01-1600 31-12-9999 5114 Børneforsorgspædagog, kursus 4 mdr.
01-01-1600 31-12-9999 5115 Socialpædagog, videreuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 5116 Omsorgsassistent ved åndsvageforsorgen
01-01-1600 31-12-9999 5117 Diplomuddannelse i pædagogisk arbejde
01-01-1600 31-12-9999 5118 Omsorgspersonale, fortsætteruddannelse
01-01-1600 31-12-9999 5119 Offentlig administration, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5120 Socialpædagog, fællesuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 5121 Finansøkonom
01-01-1600 31-12-9999 5122 Handelsøkonom
01-01-1600 31-12-9999 5123 Markedsføringsøkonom
01-01-1600 31-12-9999 5124 Serviceøkonom
01-01-1600 31-12-9999 5125 Administrationsøkonom
01-01-1600 31-12-9999 5126 FIF flygtninge, adgangskursus til videregående uddannelse
01-01-1600 31-12-9999 5127 Socialrådgiver, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5128 Socialrådgiver, årskursus
01-01-1600 31-12-9999 5129 Autoteknolog
01-01-1600 31-12-9999 5130 Bygningskonstruktør, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5131 Designteknolog
01-01-1600 31-12-9999 5132 Installatør
01-01-1600 31-12-9999 5133 IT-teknolog
01-01-1600 31-12-9999 5134 Jordbrugsteknolog
01-01-1600 31-12-9999 5135 Procesteknolog
01-01-1600 31-12-9999 5136 Produktionsteknolog
01-01-1600 31-12-9999 5137 E-designer
01-01-1600 31-12-9999 5138 Industriel designer (overbygning), prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5139 Driftsteknolog offshore
01-01-1600 31-12-9999 5140 Teknisk manager offshore
01-01-1600 31-12-9999 5141 Ernæringsteknolog
01-01-1600 31-12-9999 5142 Pædagogisk grunduddannelse
01-01-1600 31-12-9999 5143 Markedsføringsøkonom
01-01-1600 31-12-9999 5144 Social og sundhed, grundforløb
01-01-1600 31-12-9999 5145 Beskæftigelsesvejleder
01-01-1600 31-12-9999 5146 Plejer
01-01-1600 31-12-9999 5147 Social- og sundhedshjælper
01-01-1600 31-12-9999 5148 Sygehjælper
01-01-1600 31-12-9999 5149 Plejehjemsassistent
01-01-1600 31-12-9999 5150 Kiropraktor, forskole
01-01-1600 31-12-9999 5151 Fysioterapi, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5152 Social- og sundhedsassistent
01-01-1600 31-12-9999 5153 Ergoterapi, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5154 Ergo- og fysioterapeut ledende/undervisende, videreuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 5155 Fodterapeut
01-01-1600 31-12-9999 5156 Økonoma
01-01-1600 31-12-9999 5157 Psykomotorik, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5158 Radiograf, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5159 Bioanalytiker, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5160 Urban landskabsingeniør, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5161 Bandagist, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5162 El-installatør
01-01-1600 31-12-9999 5163 VVS-installatør
01-01-1600 31-12-9999 5165 Klinisk biomekanik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5166 Sygeplejerske, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5168 Sundhedsplejerske
01-01-1600 31-12-9999 5169 Ledende sygeplejerske
01-01-1600 31-12-9999 5171 Sundheds- og sygeplejerske, videreuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 5174 Energiteknolog
01-01-1600 31-12-9999 5175 Jordemoder, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5176 Optometrist, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5177 Farmakonom
01-01-1600 31-12-9999 5178 Sygeplejerske, diplomeksamen
01-01-1600 31-12-9999 5179 Sygepleje supplering, adgangsgivende til videre uddannelse
01-01-1600 31-12-9999 5180 Sygeplejevidenskab, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 5182 Sikkerhedsfunktionær
01-01-1600 31-12-9999 5183 Styrmand, 1-årig
01-01-1600 31-12-9999 5184 Skibsmaskinist
01-01-1600 31-12-9999 5185 Radiotelegrafist
01-01-1600 31-12-9999 5186 Kommunikationsoperatør, søfart
01-01-1600 31-12-9999 5187 Vagtofficer
01-01-1600 31-12-9999 5188 Juniorofficer, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5189 Maskinmester
01-01-1600 31-12-9999 5190 Styrmand (skibsfører)
01-01-1600 31-12-9999 5191 Skibsofficer dual-purpose, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5192 Juniorofficer, 2.teoridel
01-01-1600 31-12-9999 5193 Juniorofficer, 3.teoridel
01-01-1600 31-12-9999 5194 Skibsfører, seniorofficer, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5195 Skibsfører (uden gymnasial baggrund)
01-01-1600 31-12-9999 5196 Enhedsfunktionær, fængselsvæsnet
01-01-1600 31-12-9999 5197 Værkmester, fængselsvæsnet
01-01-1600 31-12-9999 5198 Polititjenestemand
01-01-1600 31-12-9999 5199 Fængselsbetjent
01-01-1600 31-12-9999 520 Pædagogik, ivu (mvu)
01-01-1600 31-12-9999 5200 Postelev
01-01-1600 31-12-9999 5201 Teleelev
01-01-1600 31-12-9999 5202 Postassistent
01-01-1600 31-12-9999 5203 Automationsteknolog
01-01-1600 31-12-9999 5205 Toldbetjent
01-01-1600 31-12-9999 5206 Toldassistent
01-01-1600 31-12-9999 5207 Toldfaglig grunduddannelse
01-01-1600 31-12-9999 5208 Toldsekretær
01-01-1600 31-12-9999 5209 Toldfuldmægtig
01-01-1600 31-12-9999 5210 Laboratorie-, fødevare- og procestekn. (overbygning), prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5211 Jordbrugsvirksomhed (overbygning), prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5212 IT-produktdesign, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 5213 Robotteknologi, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 5214 Netværk og distribuerede systemer, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 5215 Lokomotivfører
01-01-1600 31-12-9999 5216 Regulering og automation, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 5217 Trådløse kommunikationssystemer, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 5218 Vision, grafik og interaktive systemer, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 5219 Indlejrede softwaresystemer, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 5220 Skibsfører (uden gymnasial uddannelse)
01-01-1600 31-12-9999 5221 Maskinmester m. eud-baggrund (ledelse-drift), prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5222 Maritim transport og skibsledelse (seniorofficer), prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5223 Maskinmester m. gymnasial baggrund (ledelse-drift), prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5224 Maskinmester, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5226 Skibsfører, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5227 Maritim transport og skibsledelse (juniorofficer), prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5230 Adgangskursus, skov- og landskabsingeniør
01-01-1600 31-12-9999 5236 Akustik og audioteknologi, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 5237 Signalbehandling og beregning, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 5238 Miljøteknolog
01-01-1600 31-12-9999 5239 Miljøvidenskab, cand.tech.2år
01-01-1600 31-12-9999 5240 Kemiteknik, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 5241 Bioinformatik og systembiologi, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 5242 Menneskeorienteret kunstig intelligens, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 5243 Mekanik, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 5244 Maritim teknologi, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 5245 Kemi og bioteknologi, cand.scient.tech.2år
01-01-1600 31-12-9999 5246 Politivirksomhed, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5247 Interaktivt design, ing.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5248 Fødevareteknologi, ing.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5249 Elektronik, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 525 Formidling/erhvervssprog, ivu (mvu)
01-01-1600 31-12-9999 5250 Elektrisk energiteknologi, ing.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5251 Stærkstrømsteknologi, ing.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5252 Byggeri og anlæg, ing.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5253 Byggeri og infrastruktur, ing.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5254 Bygning, ing.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5255 Bygningsteknik, ing.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5256 Globale forretningssystemer, ing.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5257 Elektronik, ing.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5258 Elektronik og datateknik, ing.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5259 Elektroteknologi, ing.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5260 Civilingenør una, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 5261 Bygning, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 5262 Elektro, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 5263 Kemi, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 5264 Maskin, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 5265 Klinisk biomekanik, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 5266 Forsyningsteknik inden for vand, spildevand og fjernvarme, ing.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5267 Informations- og kommunikationsteknologi, ing.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5268 It og økonomi, ing.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5269 It-elektronik, ing.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5270 Kemiteknologi, ing.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5271 Computerteknologi, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 5272 Miljø, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 5273 Kemi og bioteknologi, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 5274 Teknisk geologi, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 5275 Kemi- og bioteknologi, ing.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5276 Maskinteknik, ing.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5277 Maskinteknologi, ing.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5278 Materialeteknologi, ing.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5279 Nanoteknologi, ing.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5280 Produktion (Produktionsteknik), ing.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5281 Softwareteknologi, ing.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5282 Kemiteknik og International Business, ing.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5283 Mobilitet, Transport og Logistik, ing.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5284 Robotteknologi, ing.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5285 Nordisk urban planlægning, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 5286 Business analytics, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 5287 Designteknolog
01-01-1600 31-12-9999 5288 Design, Technology and Business
01-01-1600 31-12-9999 5289 IT-teknolog
01-01-1600 31-12-9999 5290 IT Technology
01-01-1600 31-12-9999 5291 Produktionsteknolog
01-01-1600 31-12-9999 5292 Production Technology
01-01-1600 31-12-9999 5293 Multimediedesigner
01-01-1600 31-12-9999 5294 Multimedia Design
01-01-1600 31-12-9999 5295 Fiskeriteknolog
01-01-1600 31-12-9999 5296 Markedsføringsøkonom
01-01-1600 31-12-9999 5297 Marketing Management
01-01-1600 31-12-9999 5299 Adgangseksamen til ingeniøruddannelsen
01-01-1600 31-12-9999 530 Kunstnerisk, ivu (mvu)
01-01-1600 31-12-9999 5300 Bygning, teknikumingeniør
01-01-1600 31-12-9999 5301 Byggeri og anlæg, ing.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5302 Civil Engineering, ing.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5303 Klima og forsyningsteknik, ing.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5304 Climate and Supply Engineering, ing.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5305 Elektroteknik, teknikumingeniør
01-01-1600 31-12-9999 5306 Softwareteknologi, ing.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5307 Software Technology, ing.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5308 Proces og innovation, ing.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5309 Fødevaresikkerhed og -kvalitet, ing.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5310 Maskinretning, teknikumingeniør
01-01-1600 31-12-9999 5311 Maskinteknologi, ing.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5312 Mechanical Engineering, ing.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5315 Produktion, teknikumingeniør
01-01-1600 31-12-9999 5324 Lyddesign, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5325 Modulordning, teknikumingeniør
01-01-1600 31-12-9999 5326 Produktudvikling og teknisk integration (overbygning), prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5327 Business Development Engineer, ing.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5328 Teknologi og økonomi, ing.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5329 Design og innovation, ingeniør prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5331 Eksport og teknologi, ing.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5332 Diplomingeniør, prof.bach. una
01-01-1600 31-12-9999 5333 Maskin, ing.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5334 Stærkstrøm, ing.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5335 Bygning, ing.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5336 Produktion, ing.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5337 Svagstrøm, ing.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5338 Elektronik og IT, ing.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5339 Kemi, ing.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5340 Diplomingeniør prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5341 Materialeteknologi, ingeniør prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5342 Levnedsmiddelingeniør
01-01-1600 31-12-9999 5343 IT, ing.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5344 IT for datamatiker, ingeniør prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5345 Arktisk byggeri og infrastruktur, ing.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5346 Bygningsdesign, ing.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5347 Bæredygtig energiteknik, ing.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5348 Bygning, akademiingeniør
01-01-1600 31-12-9999 5349 Information, akademiingeniør
01-01-1600 31-12-9999 5350 Bygning, akademiingeniør
01-01-1600 31-12-9999 5351 Anlæg, akademiingeniør
01-01-1600 31-12-9999 5352 Elektro, akademiingeniør
01-01-1600 31-12-9999 5353 Eksport og teknologi, ing.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5354 Global Business Engineering, ing.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5355 Kemi, akademiingeniør
01-01-1600 31-12-9999 5356 Energi, akademiingeniør
01-01-1600 31-12-9999 5357 Maskin, akademiingeniør
01-01-1600 31-12-9999 5358 Industri, akademiingeniør
01-01-1600 31-12-9999 5359 Teknisk manager offshore (overbygning), prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5360 Civilingeniør una
01-01-1600 31-12-9999 5361 Bygning, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 5362 Elektronik, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 5363 Kemi, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 5364 Maskin, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 5365 Bygning-almen, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 5385 Teknologibaseret forretningsudvikling, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 5387 Miljøteknologi, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 5388 Virksomhedssystemer, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 539 Samfundsvidenskab ivu (mvu)
01-01-1600 31-12-9999 5391 Energi, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 5397 Software engineering, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 5399 Teknisk videnskab, ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 5400 Landbrugsvidenskab, kand.
01-01-1600 31-12-9999 5401 Jordbrugsøkonomi, kand.
01-01-1600 31-12-9999 5403 Mejeribrug, kand.
01-01-1600 31-12-9999 5405 Fødevarevidenskab, kand.
01-01-1600 31-12-9999 5407 Havebrugsvidenskab, kand.
01-01-1600 31-12-9999 5409 Havebrugsvidenskab, anlæg, kand.
01-01-1600 31-12-9999 5410 Naturressourcer og udvikling/Agricult. development, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 5411 Skovbrugsvidenskab, kand.
01-01-1600 31-12-9999 5413 Landinspektør, kand.
01-01-1600 31-12-9999 5414 Animal-derived foods, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 5415 Veterinærvidenskab, kand.
01-01-1600 31-12-9999 5416 Veterinærvidenskab, ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 5417 Veterinær- og jordbrugsvidenskab, ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 5418 Jordbrug, ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 5419 Miljøvidenskab, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 5420 Miljø- og naturessourceøkonomi, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 5421 Forest ecosystems, nature and society, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 5422 Sustainable development in agriculture, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 5423 Forests and livelihoods, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 5424 Global Management and Manufacturing, ing.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5425 Farmaci, kand.
01-01-1600 31-12-9999 5426 Innovation og entrepreneurship (overbygning), prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5427 Farmaceut, ph.d.pharm.
01-01-1600 31-12-9999 5428 Jordbrug, natur og miljø, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 5429 Bioteknologi, ing.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5430 Klinisk ernæring, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 5431 Tandplejer
01-01-1600 31-12-9999 5432 Klinisk tandtekniker
01-01-1600 31-12-9999 5433 Tandlæge, kand.
01-01-1600 31-12-9999 5434 Tandplejer, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5435 Tandlæge-odontologi, ph.d.odont.
01-01-1600 31-12-9999 5436 Integreret design, ing.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5437 Grafisk fortælling, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5438 Multiplatform storytelling and production, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5439 Mekatronik, ing.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5440 Folkeskolelærer, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5441 Lærer fra Den frie Lærerskole
01-01-1600 31-12-9999 5442 Forsyningsteknik -vand,spildevand,fjernvarme, ingeniør prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5443 Pædagogisk grunduddannelse PGU
01-01-1600 31-12-9999 5444 Pædagog, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5445 Børnehavepædagog
01-01-1600 31-12-9999 5446 Nanoteknologi, ingeniør prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5447 Fritidspædagog
01-01-1600 31-12-9999 5448 Global skovforvaltning, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 5449 Sustainable Forest and Nature Management, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 545 Naturvidenskab, ivu (mvu)
01-01-1600 31-12-9999 5450 Ernærings- og husholdningsøkonomi, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5451 Klinisk diætist
01-01-1600 31-12-9999 5452 Miljøkemi, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 5453 Human ernæring, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 5454 Landskabsforvaltning, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 5455 Kombineret (Kgl. veterinær- landbohøjsk.), kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 5456 Katastrofe- og risikomanager, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5457 Fødevareteknologi og -applikation, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5458 Mejeriteknologi, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5459 Laboratorie-, fødevare- og procestekn. (overbygning), prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5460 Ernæring og sundhed, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5461 Bibliotekar
01-01-1600 31-12-9999 5462 Bibliotekar ved forsknings- og fagbibliotek
01-01-1600 31-12-9999 5463 Informationsstudier, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5464 Forskningsbibliotekar
01-01-1600 31-12-9999 5465 Informationsvidenskab og kulturformidling, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 5466 Ocean Engineering, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 5467 Bibliotekar,bach.
01-01-1600 31-12-9999 5468 Bibliotekar, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 5469 Global nutrition and health, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5470 Arkitekt, kand.
01-01-1600 31-12-9999 5471 Bibliotekar DB
01-01-1600 31-12-9999 5472 It-sikkerhed (overbygning), prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5473 E-handel (overbygning), prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5474 Social Data Science, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 5475 Softwareudvikling (overbygning), prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5476 Sportsmanagement (overbygning), prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5477 Diplomuddannelse i design og business
01-01-1600 31-12-9999 5478 Laboratorie- og fødevareteknologi (overbygning), prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5479 Chemical and Biotechnical Technology and Food Technology (overbygning), prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5480 Arkitekt, ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 5483 Visuel kommunikation, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5484 Trafik og transport, ingeniør prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5485 Grafisk kommunikation, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5486 Medieproduktion og ledelse, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5487 TV- og medietilrettelæggelse, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5488 Webudvikling (overbygning), prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5489 International handel og markedsføring (overbygning), prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5490 Finans, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5491 International hospitality management (overbygning), prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5492 Eksport og teknologi, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5493 Erhvervssproglig begynderprøve, italiensk
01-01-1600 31-12-9999 5494 Design og business (overbygning), prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5495 Erhvervssproglig begynderprøve, russisk
01-01-1600 31-12-9999 5496 Erhvervssproglig begynderprøve, spansk
01-01-1600 31-12-9999 5497 Smykker, teknologi og business, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5498 Tresproglig korrespondent
01-01-1600 31-12-9999 5499 Digital konceptudvikling (overbygning), prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5500 Skat, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5501 Erhvervssprogligt grundstudium i engelsk
01-01-1600 31-12-9999 5502 Erhvervssprogligt grundstudium i fransk
01-01-1600 31-12-9999 5503 Erhvervssprogligt grundstudium i italiensk
01-01-1600 31-12-9999 5505 Erhvervssprogligt grundstudium i russisk
01-01-1600 31-12-9999 5506 Erhvervssprogligt grundstudium i spansk
01-01-1600 31-12-9999 5507 Erhvervssprogligt grundstudium i tysk
01-01-1600 31-12-9999 5508 Erhvervssprog administrativ, grunduddannelse
01-01-1600 31-12-9999 5510 Erhvervssprogligt grundstudium 2 sprog
01-01-1600 31-12-9999 5511 International Hospitality Management (overbygning), prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5512 Bachelor of International Hospitality Management (overbygning), prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5513 International handel og markedsføring (overbygning), prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5514 International Sales and Marketing (overbygning), prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5515 Finans, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5516 Financial Management and Service, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5517 Eksport og teknologi, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5518 Export and Technology Management, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5532 Engelsk, cand.negot.
01-01-1600 31-12-9999 5533 Fransk, cand.negot.
01-01-1600 31-12-9999 5534 Tysk, cand.negot.
01-01-1600 31-12-9999 5535 Spansk, cand.negot.
01-01-1600 31-12-9999 5536 Arabisk, cand.negot.
01-01-1600 31-12-9999 5537 Polsk, cand.negot.
01-01-1600 31-12-9999 5538 Serviceøkonom
01-01-1600 31-12-9999 5539 Service, Hospitality and Tourism Management
01-01-1600 31-12-9999 5540 Elektronik (SDU), ing.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5544 Kemi og bioteknologi (SDU), civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 5548 Logistikøkonom
01-01-1600 31-12-9999 5549 Logistics Management
01-01-1600 31-12-9999 5550 Erhvervssproglig diplomprøve ED una
01-01-1600 31-12-9999 5551 Engelsk, erhvervssproglig diplomprøve ED
01-01-1600 31-12-9999 5552 Fransk, erhvervssproglig diplomprøve ED
01-01-1600 31-12-9999 5553 Italiensk, erhvervssproglig diplomprøve ED
01-01-1600 31-12-9999 5554 Electronic Systems, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 5555 Russisk, erhvervssproglig diplomprøve ED
01-01-1600 31-12-9999 5556 Spansk, erhvervssproglig diplomprøve ED
01-01-1600 31-12-9999 5557 Tysk, erhvervssproglig diplomprøve ED
01-01-1600 31-12-9999 5558 Handelsøkonom
01-01-1600 31-12-9999 5559 Commerce Management
01-01-1600 31-12-9999 5560 Erhvervssproglig afgangseksamen EA
01-01-1600 31-12-9999 5567 Finansøkonom
01-01-1600 31-12-9999 5568 Financial Management
01-01-1600 31-12-9999 5569 Fiskeriteknologi, ing.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5570 Cand.interpret.2år una
01-01-1600 31-12-9999 5571 Engelsk, cand.interpret.
01-01-1600 31-12-9999 5572 Fransk, cand.interpret.
01-01-1600 31-12-9999 5573 E-designer
01-01-1600 31-12-9999 5574 E-design
01-01-1600 31-12-9999 5575 Russisk, videregående erhvervssproglig uddannelse
01-01-1600 31-12-9999 5576 Spansk, cand.interpret.
01-01-1600 31-12-9999 5577 Tysk, cand.interpret.
01-01-1600 31-12-9999 5578 Konferencetolkning, master
01-01-1600 31-12-9999 5579 It-arkitektur, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5580 Lic.ling.merc.3år
01-01-1600 31-12-9999 5584 Autoteknolog
01-01-1600 31-12-9999 5585 Automotive Technology
01-01-1600 31-12-9999 5588 Computer Engineering (AAU), civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 5589 Multikulturel organisationskommunikation, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 559 Teknisk, ivu (mvu)
01-01-1600 31-12-9999 5590 Kommunikationsdesign, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 5591 Erhvervsspr.-internat. erhvervskomm, engelsk, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 5592 Erhvervsspr.-internat. erhvervskomm, fransk, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 5593 Italiensk, cand.ling.merc.2år
01-01-1600 31-12-9999 5594 Virksomhedskommunikation (engelsk), kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 5595 Russisk, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 5596 Erhvervsspr.-internat. erhvervskomm, spansk, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 5597 Erhvervsspr.-internat. erhvervskomm, tysk, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 5598 Datalingvistik, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 5599 Sproglig informatik, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 5600 Forskole, musikkonservatorium
01-01-1600 31-12-9999 5601 Hovedskole (musik)
01-01-1600 31-12-9999 5604 Diplomklasse (musik)
01-01-1600 31-12-9999 5605 Diplomklasse-orgel (musik)
01-01-1600 31-12-9999 5606 HA international shipping og handel, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5607 Musikpædagog
01-01-1600 31-12-9999 5608 Musikledelse, musikpædagog
01-01-1600 31-12-9999 5609 Musikpædagog almen
01-01-1600 31-12-9999 5610 Internat. virksomhedskommunikation, engelsk, kand.
01-01-1600 31-12-9999 5611 Solist musisk, instrumental/vokal
01-01-1600 31-12-9999 5612 Global Environment and Development, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 5613 Musikteoretisk speciale
01-01-1600 31-12-9999 5614 Computer Engineering, ing.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5615 Komponistklasse
01-01-1600 31-12-9999 5616 Musikpædagogik, organister
01-01-1600 31-12-9999 5617 Dirigentklasse (musik)
01-01-1600 31-12-9999 5620 Operaakademi
01-01-1600 31-12-9999 5621 Internat. virksomhedskommunikation, engelsk, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 5622 Fransk-internat. virksomhedskommunikation, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 5623 Internat. virksomhedskommunikation, tysk, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 5624 Internat. virksomhedskommunikation, spansk, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 5625 Jordbrugsteknolog
01-01-1600 31-12-9999 5626 Agro Business and Landscape Management
01-01-1600 31-12-9999 5627 Energiteknolog
01-01-1600 31-12-9999 5628 Energy Technology
01-01-1600 31-12-9999 5629 Design og anvendelse af kunstig intelligens, ing.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5630 Erhvervssproglig korrespondent una
01-01-1600 31-12-9999 5631 Erhvervssproglig korrespondent, engelsk
01-01-1600 31-12-9999 5632 Erhvervssproglig korrespondent, fransk
01-01-1600 31-12-9999 5633 Erhvervssproglig korrespondent, italiensk
01-01-1600 31-12-9999 5634 Business og vandteknologi, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5635 Erhvervssproglig korrespondent, russisk
01-01-1600 31-12-9999 5636 Erhvervssproglig korrespondent, spansk
01-01-1600 31-12-9999 5637 Erhvervssproglig korrespondent, tysk
01-01-1600 31-12-9999 5638 Automationsteknolog
01-01-1600 31-12-9999 5639 Automation Engineering
01-01-1600 31-12-9999 5640 Bygningskonstruktør, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5641 Architectural Technology and Construction Management, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5642 Produktudvikling og teknisk integration (overbygning), prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5643 Product Development and Integrative Technology (overbygning), prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5644 Design og business (overbygning), prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5645 Design and Business (overbygning), prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5646 Smykker, teknologi og business, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5647 Jewellery, Technology and Business, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5648 Webudvikling (overbygning), prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5649 Web Development (overbygning), prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5650 Industriel Additive Manufacturing (overbygning), prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5651 HA(jur.) erhvervsøkonomi-jura, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5652 Erhvervsøkonomi og jura, cand.merc.(jur.)2år
01-01-1600 31-12-9999 5653 Erhvervsøkonomi og politik, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 5654 HA erhvervsøkonomi og jura, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5655 Software Technology, ing.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5656 HA(it) erhvervsøkonomi-informationsteknologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5657 Erhvervsøkonomi og informationsteknologi, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 5658 Erhvervsøkonomi og jura, cand.merc.2år
01-01-1600 31-12-9999 5659 Digital konceptudvikling (overbygning), prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5660 Digital Concept Development (overbygning), prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5661 HA sprog, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5662 Interpret, cand.merc.2år
01-01-1600 31-12-9999 5663 HA (int.) erhvervsøkonomi med tysk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5664 Økonomi og informationsteknologi, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5665 Business Economics and Information Technology, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5666 HA(mat.) erhvervsøkonomi-matematik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5667 Erhvervsøkonomi og matematik, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 5668 Innovation og entrepreneurship (overbygning), prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5669 Innovation and entrepreneurship (overbygning), prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5670 Erhvervssprog 2 sprog, korrespondent
01-01-1600 31-12-9999 5671 Erhvervssprog engelsk-fransk, korrespondent
01-01-1600 31-12-9999 5672 Erhvervssprog engelsk-tysk, korrespondent
01-01-1600 31-12-9999 5673 Erhvervssprog fransk-tysk, korrespondent
01-01-1600 31-12-9999 5674 Erhvervssprog engelsk-russisk, korrespondent
01-01-1600 31-12-9999 5675 Erhvervssprog engelsk-spansk, korrespondent
01-01-1600 31-12-9999 5676 Erhvervssprog fransk-spansk, korrespondent
01-01-1600 31-12-9999 5677 Erhvervssprog tysk-spansk, korrespondent
01-01-1600 31-12-9999 5678 Erhvervssprog engelsk-italiensk, korrespondent
01-01-1600 31-12-9999 5679 Erhvervssprog fransk-italiensk, korrespondent
01-01-1600 31-12-9999 5680 Cand.ling.merc.2år una
01-01-1600 31-12-9999 5681 Erhvervssprog tysk-italiensk, korrespondent
01-01-1600 31-12-9999 5682 Erhvervssprog tysk-russisk, korrespondent
01-01-1600 31-12-9999 5683 Kommunikation, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5684 Kristendom, kultur og kommunikation, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5685 Økonomi og informationsteknologi, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5686 Fremmedsprog og digital markedskommunikation, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5687 Procesøkonomi og værdikædeledelse, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5688 Skuespil
01-01-1600 31-12-9999 5689 Dans og koreografi
01-01-1600 31-12-9999 5690 Scenekunstnerisk produktion
01-01-1600 31-12-9999 5692 Iscenesættelse
01-01-1600 31-12-9999 5695 Tegnsprogstolkning, overbygning
01-01-1600 31-12-9999 5698 Musical
01-01-1600 31-12-9999 5700 HA almen erhvervsøkonomi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5701 HA informatik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5702 HA kommunikation, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5703 Erhvervsøkonomi, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 5704 HA sprog, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5705 Erhvervsøkonomi, ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 5706 Natur- og kulturformidling, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5707 Registreret revisor
01-01-1600 31-12-9999 5708 Revision, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 5709 HA erhvervsanalyse, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5710 HD-1.del
01-01-1600 31-12-9999 5711 HA turisme, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5712 HA(fil.) erhvervsøkonomi-filosofi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5713 HA international business, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5714 HA erhvervsøkonomi og service management, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5715 Leisure management, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5716 HA(psyk) erhvervsøkonomi-psykologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5717 Erhvervsøkonomi og psykologi, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 5718 HA erhvervsøkonomi-sports management, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5719 Afsætningsøkonomi og udenrigshandel, HD-2.del
01-01-1600 31-12-9999 5720 Offentlig virksomhedsøkonomi, HD-2.del
01-01-1600 31-12-9999 5721 Afsætningsøkonomi, HD-2.del
01-01-1600 31-12-9999 5722 Finansiering, HD-2.del
01-01-1600 31-12-9999 5723 Forsikring, HD-2.del
01-01-1600 31-12-9999 5724 Organisation, HD-2.del
01-01-1600 31-12-9999 5725 Regnskabsvæsen, HD-2.del
01-01-1600 31-12-9999 5726 Udenrigshandel, HD-2.del
01-01-1600 31-12-9999 5727 Indkøbs- og transportøkonomi, HD-2.del
01-01-1600 31-12-9999 5728 Informatik, HD-2.del
01-01-1600 31-12-9999 5729 Miljø-revision, HD-2.del
01-01-1600 31-12-9999 5730 Retail and key account, HD-2.del
01-01-1600 31-12-9999 5731 Registreret revisor
01-01-1600 31-12-9999 5732 Finansiel rådgivning, HD-2.del
01-01-1600 31-12-9999 5733 Interkulturel markedskommunikation, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5734 HA(soc.) erhvervsøkonomi-sociologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5735 Journalist, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5736 Fotojournalist, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5737 Service management, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 5738 Maskinintelligens, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 5739 Datahåndtering, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 5740 Pædagogik, kand.2år (DPU)
01-01-1600 31-12-9999 5741 Psykologi-pædagogik, kand.2år (DPU)
01-01-1600 31-12-9999 5742 Pædagogik faglig , kand.2år (DPU)
01-01-1600 31-12-9999 5743 Humanistisk pædagogik, kand.2år (DPU)
01-01-1600 31-12-9999 5744 Matematik-nat.-pædagogik, kand.2år (DPU)
01-01-1600 31-12-9999 5745 Pædagogik, ph.d. (DPU)
01-01-1600 31-12-9999 5746 Diplomuddannelse i pædagogik (DPU)
01-01-1600 31-12-9999 5747 Diplomuddannelse, psykologi-pædagogisk
01-01-1600 31-12-9999 5748 Diplomuddannelse, humanistisk pædagogik (DPU)
01-01-1600 31-12-9999 5749 Diplomuddannelse, matematik-nat.-pædagogik (DPU)
01-01-1600 31-12-9999 575 Levnedsmiddel/husholdning, ivu (mvu)
01-01-1600 31-12-9999 5750 Officer A-linien, hæren
01-01-1600 31-12-9999 5751 Business administration (MBA), master
01-01-1600 31-12-9999 5752 Public administration (MPA), master
01-01-1600 31-12-9999 5753 Public management (MPM), master
01-01-1600 31-12-9999 5754 Public health (MPH), master
01-01-1600 31-12-9999 5755 Officer B-linien, hæren
01-01-1600 31-12-9999 5756 Technology management (MTM), master
01-01-1600 31-12-9999 5757 Public policy (MPP), master
01-01-1600 31-12-9999 5758 Multimedia arts (MMA), master
01-01-1600 31-12-9999 5759 Multimedia science (MMS), master
01-01-1600 31-12-9999 5760 Officer A-linien, søværnet
01-01-1600 31-12-9999 5761 Event management og økonomi, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5762 Bachelor of Leisure Management, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5764 HA erhvervsøkonomi og projektledelse, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5765 Officer B-linien, søværnet
01-01-1600 31-12-9999 5766 Natur- og kulturformidling, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5767 Natural and Cultural Heritage Management, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5769 Organisatorisk læring, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5770 Officer A-linien, flyvevåbnet
01-01-1600 31-12-9999 5771 Procesøkonomi og værdikædeledelse, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5772 Value Chain Management, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5774 Interaktionsdesign, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 5775 Officer B-linien, flyvevåbnet
01-01-1600 31-12-9999 5779 Human resource management, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 5780 HA i digital ledelse, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5781 HA japansk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5782 Japansk, cand.merc.2år
01-01-1600 31-12-9999 5783 HA(pol.) international erhvervsøkonomi-politik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5784 Politisk kommunikation og ledelse, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 5785 Erhvervsøkonomi og erhvervssprog, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 5786 Erhvervsøkonomi-filosofi, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 5787 Kommunikationsledelse og erhvervsøkonomi, cand.merc.2år
01-01-1600 31-12-9999 5788 Management creative business processes, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 5789 Organisation, innovation og entrepreneurship, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 5790 Dansk tegnsprog og tolkning, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5791 Tegnsprogstolkning, overbygning
01-01-1600 31-12-9999 5792 Language administration (MLA), master
01-01-1600 31-12-9999 5793 Engelsk teknisk kommunikation (MTC), master
01-01-1600 31-12-9999 5794 Gymnasiepædagogik (MIG), master
01-01-1600 31-12-9999 5795 Computer-mediated communication (MCC), master
01-01-1600 31-12-9999 5796 Læreprocesser (MLP), master
01-01-1600 31-12-9999 5797 HA kinesisk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5798 Information technology (MI), master
01-01-1600 31-12-9999 5799 Dataanalyse (overbygning), prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 580 Jordbrug/fiskeri, ivu (mvu)
01-01-1600 31-12-9999 5800 Film-, tv- og videoproduktion
01-01-1600 31-12-9999 5801 Fotograf, film og tv produktion
01-01-1600 31-12-9999 5802 Tonemester, film og tv produktion
01-01-1600 31-12-9999 5803 Instruktør, film og tv produktion
01-01-1600 31-12-9999 5804 Filmklipper, film og tv produktion
01-01-1600 31-12-9999 5805 Manuskriptuddannelse, film og tv produktion
01-01-1600 31-12-9999 5806 Filmproducer, film og tv produktion
01-01-1600 31-12-9999 5807 Animationsuddannelse, film, tv og interaktive medier
01-01-1600 31-12-9999 5808 Animation, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5809 Billedkunst, kand.3år
01-01-1600 31-12-9999 5810 Billedkunst og bildende kunst, videregående
01-01-1600 31-12-9999 5811 Billedkunst, grund- og normaluddannelse
01-01-1600 31-12-9999 5812 Billedkunst, kunstteori og formidling, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 5813 Billedkunst, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5814 Strategisk salg og marketing, HD-2.del
01-01-1600 31-12-9999 5815 TV-uddannelsen
01-01-1600 31-12-9999 5816 Tv studieproducer / flerkamerainstruktør
01-01-1600 31-12-9999 5817 Tv tilrettelæger / dokumentarinstruktør
01-01-1600 31-12-9999 5818 Supply chain management, HD-2.del
01-01-1600 31-12-9999 5820 Grafik, videregående
01-01-1600 31-12-9999 5821 Maleri, videregående
01-01-1600 31-12-9999 5822 Skulptur, videregående
01-01-1600 31-12-9999 5823 Mur- og rumkunst, videregående
01-01-1600 31-12-9999 5824 Kunstteori og -formidling, kand.
01-01-1600 31-12-9999 5830 Restaureringsteknik
01-01-1600 31-12-9999 5831 Konservering og restaurering, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5832 Konservator una, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 5833 Konserveringsteknik, monumentalkunst, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5834 Konserveringsteknik, naturhistorisk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5835 Konserveringsteknik una, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5836 Konserveringsteknik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5837 Konserveringsteknik, kulturhistorisk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5838 Konserveringsteknik, grafisk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5839 Konservator, ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 5840 Konservator kunst, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 5841 Konservator kulturhistorisk, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 5842 Konservator grafisk, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 5843 Konservator monumentalkunst, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 5844 Konservator naturhistorisk, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 5845 Teaterteknik
01-01-1600 31-12-9999 5846 Teaterteknik, lys
01-01-1600 31-12-9999 5847 Teaterteknik, lyd
01-01-1600 31-12-9999 5848 Teaterteknik, produktion (scene)
01-01-1600 31-12-9999 5849 Teaterinstruktør
01-01-1600 31-12-9999 585 Transport mv., ivu (mvu)
01-01-1600 31-12-9999 5850 Scenografi
01-01-1600 31-12-9999 5851 Dramatisk skrivekunst
01-01-1600 31-12-9999 5852 Teaterteknik, regi
01-01-1600 31-12-9999 5855 Skuespiller
01-01-1600 31-12-9999 5856 Dans
01-01-1600 31-12-9999 5857 Dansepædagog
01-01-1600 31-12-9999 5858 Dans og participation, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 5860 Officer, hæren
01-01-1600 31-12-9999 5861 Softwareudvikling (overbygning), prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5862 Software Development (overbygning), prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5863 Sportsmanagement (overbygning), prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5864 Sport Management (overbygning), prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 5865 Officer, søværnet
01-01-1600 31-12-9999 5870 Officer, flyvevåbnet
01-01-1600 31-12-9999 5873 Sprogofficer
01-01-1600 31-12-9999 5874 Civil-militær tolk
01-01-1600 31-12-9999 5875 V.U.T., flyvevåbnet
01-01-1600 31-12-9999 5876 Sergent, hæren
01-01-1600 31-12-9999 5878 Sergent, søværnet
01-01-1600 31-12-9999 5879 Sergent, flyvevåbnet
01-01-1600 31-12-9999 5880 V.O.U., hæren
01-01-1600 31-12-9999 5881 Adgangseksamen til markedsføringsøkonom
01-01-1600 31-12-9999 5882 Adgangseksamen til skov- og landskabsingeniør
01-01-1600 31-12-9999 5883 Adgangseksamen til urban landskabsingeniør
01-01-1600 31-12-9999 5884 Adgangseksamen til maritime uddannelser
01-01-1600 31-12-9999 5885 V.O.U., søværnet
01-01-1600 31-12-9999 5890 P.O.G.U., flyvevåbnet
01-01-1600 31-12-9999 5895 Musikprofil
01-01-1600 31-12-9999 5897 Koreografi, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 5898 Scenekunst, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 5899 Kor- og ensembleledelse
01-01-1600 31-12-9999 590 Social/sundhed, ivu (mvu)
01-01-1600 31-12-9999 5900 Konservatorieuddannelse 1 (musik)
01-01-1600 31-12-9999 5907 Konservatorieuddannelse 3 (musik)
01-01-1600 31-12-9999 5908 Rytmisk musik, musikpædagog
01-01-1600 31-12-9999 5910 Konservatorieuddannelse 2 (musik)
01-01-1600 31-12-9999 5911 Rytmisk musik, lydtekniker (gl)
01-01-1600 31-12-9999 5912 Music management, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5913 Musikledelse, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 5916 Tidlig musik, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 5919 Rytmisk musik, solistklasse
01-01-1600 31-12-9999 5920 Musik-sang, rytmisk musikpædagog
01-01-1600 31-12-9999 5923 Tonemester (musik) (gl.)
01-01-1600 31-12-9999 5927 Musik og bevægelse/performance, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5928 Musikledelse, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5929 Musik og bevægelse/performance, kand.
01-01-1600 31-12-9999 5931 Internat. virksomhedskommunik,eng.-internat.marketing, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5932 Tysk erhvervssprog og europæiske studier, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5933 Internat. virksomhedskommunik, eng.-europæiske studier, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5934 Internat. virksomhedskommunik, fransk-europæiske studier, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5935 Internat. virksomhedskommunik, spansk-europæiske studier, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5936 Internat. virksomhedskommunik., tysk - kommunikation, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5937 Internat. virksomhedskommunik., spansk - kommunikation, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5938 Internat. virksomhedskommunik., engelsk - kommunikation, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5939 Internat. virksomhedskommunik., fransk - kommunikation, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5940 Engelsk og organisationskommunikation, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5941 Fransk erhvervssprog kombineret una, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5942 Tysk erhvervssprog kombineret una, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5943 Erhvervssprog og kulturformidling, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5944 Erhvervssprog og IT, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5945 Erhvervssprog og pædagogik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5946 Engelsk erhvervssprog kombineret una, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5947 Markedsføringsøkonomi og engelsk erhvervssprog, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5948 Information management, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5949 Spansk erhvervssprog kombineret una, bach.
01-01-1600 31-12-9999 595 Forsvar, ivu (mvu)
01-01-1600 31-12-9999 5950 Erhvervssprog, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5951 Engelsk-fransk erhvervssprog, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5952 Engelsk-italiensk erhvervssprog, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5953 Engelsk-russisk erhvervssprog, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5954 Engelsk-spansk erhvervssprog, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5955 Engelsk-tysk erhvervssprog, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5956 Fransk-italiensk erhvervssprog, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5957 Fransk-spansk erhvervssprog, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5958 Fransk-tysk erhvervssprog, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5959 Tysk-italiensk erhvervssprog, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5960 Tysk-russisk erhvervssprog, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5961 Tysk-spansk erhvervssprog, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5962 Erhvervsøkonomi-erhvervssprog, engelsk, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 5963 Erhvervsøkonomi-erhvervssprog, fransk, cand.negot.2år
01-01-1600 31-12-9999 5964 Erhvervsøkonomi-erhvervssprog, tysk, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 5965 Erhvervsøkonomi-erhvervssprog, spansk, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 5966 Erhvervsøkonomi-erhvervssprog, arabisk, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 5967 Polsk, cand.negot.2år
01-01-1600 31-12-9999 5968 Erhvervsøkonomi-erhvervssprog, kinesisk, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 5969 Erhvervsøk-erhv.spr, internat. turisme-fritidsman, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 5970 Internat. virksomhedskommunik., tysk-fransk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5971 Internat. virksomhedskommunik., tysk-spansk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5972 Internat. virksomhedskommunik., engelsk-fransk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5973 Internat. virksomhedskommunik., engelsk-spansk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5974 Internat. virksomhedskommunik., engelsk-tysk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5975 Internat. virksomhedskommunik., fransk-spansk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5976 International virksomhedskommunikation, engelsk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5977 International virksomhedskommunikation, fransk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5978 International virksomhedskommunikation, spansk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5979 International virksomhedskommunikation, tysk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5980 Hotelmanagement, bach.negot.
01-01-1600 31-12-9999 5981 Erhvervsøkonomi-erhvervssprog, kinesisk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5982 Erhvervsøkonomi-erhvervssprog, engelsk, bach.negot.
01-01-1600 31-12-9999 5983 Fransk, bach.negot.
01-01-1600 31-12-9999 5984 Erhvervsøkonomi-erhvervssprog, tysk, bach.negot.
01-01-1600 31-12-9999 5985 Erhvervsøkonomi-erhvervssprog, spansk, bach.negot.
01-01-1600 31-12-9999 5986 Erhvervsøkonomi-erhvervssprog, arabisk, bach.negot.
01-01-1600 31-12-9999 5987 Polsk, bach.negot.
01-01-1600 31-12-9999 5988 Engelsk-amerikanske studier erhvervssproglig, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5989 Erhvervsøk.-erhv.spr., internat. turisme-fritidsman., bach.negot.
01-01-1600 31-12-9999 5990 Erhvervssprog og medie, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5991 Erhvervssprog og europæiske studier, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5992 International marketing erhvervssproglig, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5993 Kommunikation, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5994 Russisk-spansk erhvervssprog, bach.
01-01-1600 31-12-9999 5995 Folkemusik
01-01-1600 31-12-9999 5996 Tidlig musik, diplom 5år
01-01-1600 31-12-9999 600 Kandidat una, ivu (lvu)
01-01-1600 31-12-9999 6000 Kandidatsupplering (DPU)
01-01-1600 31-12-9999 6001 Samfundsvidenskab, basis (bach.) (AAU)
01-01-1600 31-12-9999 6002 Teknik-naturvidenskab, basis (bach.) (AAU)
01-01-1600 31-12-9999 6003 Sproglig-pædagogik, basis (bach.) (AAU)
01-01-1600 31-12-9999 6004 Musisk-æstetisk, basis (bach.) (AAU)
01-01-1600 31-12-9999 6005 Samfundsvidenskab, basis (kand.) (AAU)
01-01-1600 31-12-9999 6006 Teknik- naturvidenskab, basis (kand.) (AAU)
01-01-1600 31-12-9999 6007 Sproglig pædagogik, basis (kand.) (AAU)
01-01-1600 31-12-9999 6008 Musisk-æstetisk, basis (kand.) (AAU)
01-01-1600 31-12-9999 6009 Sundhedsfremme og sundhedsstrategier, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6010 Musikterapi, kand.
01-01-1600 31-12-9999 6011 Samfundsvidenskab, kand. (AAU)
01-01-1600 31-12-9999 6017 Interaktionsdesign, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6018 International virksomhedskommunikation, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6020 Kirkemusiker Orgel og Korledelse (KMOK)
01-01-1600 31-12-9999 6021 Basislinje orgel
01-01-1600 31-12-9999 6022 Kirkemusiker
01-01-1600 31-12-9999 6023 Basislinje sang
01-01-1600 31-12-9999 6024 Kirkemusiker Sang (KMS)
01-01-1600 31-12-9999 6025 Kirkemusiker Sang og Korledelse (KSOK)
01-01-1600 31-12-9999 6026 Eksamenslinje Klokkenist
01-01-1600 31-12-9999 6027 Diplomlinje Klokkenist
01-01-1600 31-12-9999 6029 Musikterapi, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6030 Musikterapi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6031 Musikterapi, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6040 Europæiske studier, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6045 Internat. virksomhedskommunikation, spansk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6046 Internat. virksomhedskommunikation, engelsk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6047 Internat. virksomhedskommunikation, fransk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6048 Internat. virksomhedskommunikation, tysk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6050 Medialogy, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6051 Digital design og interaktive teknologier, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6055 Medialogi, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6061 Civil- og akademiingeniører una (AAU)
01-01-1600 31-12-9999 6062 Anlæg, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 6063 Bygning, civilingeniør 2år (AAU)
01-01-1600 31-12-9999 6064 Industri, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 6065 Information, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 6070 Humanistisk kombination, kand.
01-01-1600 31-12-9999 6071 Medialogi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6072 Visual Studies and Art Education, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6075 Samfundsvidenskab kombination, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6080 Teknisk kombination, kand. (AAU)
01-01-1600 31-12-9999 6083 Datalogi-økonomi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6084 Machine learning og data science, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6085 Naturvidenskab kombineret, kand. (AAU)
01-01-1600 31-12-9999 6100 Politik og international forvaltning, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6101 Naturvidenskab, bach. (RUC)
01-01-1600 31-12-9999 6102 Humanistisk, bach. (RUC)
01-01-1600 31-12-9999 6103 Samfundsvidenskab, bach. (RUC)
01-01-1600 31-12-9999 6104 Naturvidenskab, basis (kand.) (RUC)
01-01-1600 31-12-9999 6105 Humanistisk, basis (kand.) (RUC)
01-01-1600 31-12-9999 6106 Samfundsvidenskab, basis (kand.) (RUC)
01-01-1600 31-12-9999 6107 Humanistisk-teknologisk, bach. (RUC)
01-01-1600 31-12-9999 6110 Politik og forvaltning, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6112 Miljø og ressource management, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6113 Offentlig driftsøkonomi, kand.2år (RUC)
01-01-1600 31-12-9999 6115 Tek-Sam - miljøplanlægning, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6116 Tek-Sam - miljøplanlægning, kombination (RUC)
01-01-1600 31-12-9999 6118 Globale studier, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6119 Globale studier, kombination (RUC)
01-01-1600 31-12-9999 6120 Administrativ databehandling, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6122 Samfundsøkonomi, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6125 Performance-design, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6127 Medicinalbiologi, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6128 Miljøbiologi, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6129 Molekylær biologi, kand.2år (RUC)
01-01-1600 31-12-9999 6130 Almen biologi, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6137 EU studier, kand.2år (RUC)
01-01-1600 31-12-9999 6140 Psykologi, kand.2år (RUC)
01-01-1600 31-12-9999 6141 Politik, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6142 Socialvidenskab, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6143 Kommunikation, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6144 Internationale udviklingsstudier, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6145 Kommunikation, kombination (RUC)
01-01-1600 31-12-9999 6147 Journalistik, kand.2år (RUC)
01-01-1600 31-12-9999 6148 Kultur- og sprogmødestudier, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6150 Virksomhedsstudier, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6158 Global udvikling, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6181 Pædagogik, grunduddannelse (kand.)
01-01-1600 31-12-9999 6182 Humanistisk, grunduddannelse (kand.)
01-01-1600 31-12-9999 6183 Kunstnerisk, grunduddannelse (kand.)
01-01-1600 31-12-9999 6184 Samfundsvidenskab, grunduddannelse (kand.)
01-01-1600 31-12-9999 6185 Naturvidenskab, grunduddannelse (kand.)
01-01-1600 31-12-9999 620 Pædagogik, ivu (lvu)
01-01-1600 31-12-9999 6200 Agrobiologi, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6230 Landbrug, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6231 Jordbrugsøkonomi, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6233 Mejeribrug, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6235 Levnedsmiddel, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6237 Havebrugsvidenskab, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6239 Landskabsarkitektur, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6241 Skovbrugsvidenskab, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6242 Design og analyse af konstruktioner, ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 6243 Communication Technologies, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 6244 Mechanical Engineering, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 6245 Management Engineering, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 6246 Materials and Nanotechnology, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 6247 Structural Design and Analysis, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 6248 Physics and Technology, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 625 Humanistisk/teologisk, ivu (lvu)
01-01-1600 31-12-9999 6260 IT una, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6261 IT-software, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6262 Digital design og kommunikation, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6263 Digital innovation og management, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6264 Tværfaglig IT-udvikling, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6265 Softwaredesign, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6266 Spil, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6267 Neuroscience og neuroimaging (SDC), kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6268 Informatik, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6269 Elektroteknologi, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 6270 Elektroteknologi, cand.scient.tech.2år
01-01-1600 31-12-9999 6285 Teknisk informationsteknologi, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 6296 Musikterapi, fællessemester (kand.) (AAU)
01-01-1600 31-12-9999 6297 Humanistisk, fællesseminar (kand.) (AAU)
01-01-1600 31-12-9999 6298 Musikterapi, fællessemester (bach.)
01-01-1600 31-12-9999 6299 Humanistisk, fællessemester (bach.) (AAU)
01-01-1600 31-12-9999 630 Kunstnerisk, ivu (lvu)
01-01-1600 31-12-9999 6300 Forhistorisk arkæologi, kand.
01-01-1600 31-12-9999 6301 Neuroscience, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6302 Dansk-nordisk, kand.
01-01-1600 31-12-9999 6303 Dramaturgi, kand.
01-01-1600 31-12-9999 6304 Engelsk, kand.
01-01-1600 31-12-9999 6305 Eskimologi, kand.
01-01-1600 31-12-9999 6306 Etnografi og antropologi, kand.
01-01-1600 31-12-9999 6307 Etnologi europæisk, kand.
01-01-1600 31-12-9999 6308 Filosofi, kand.
01-01-1600 31-12-9999 6309 Medievidenskab, kand.
01-01-1600 31-12-9999 6310 Finsk, kand.
01-01-1600 31-12-9999 6311 Nordisk folkemindevidenskab, kand.
01-01-1600 31-12-9999 6312 Fransk, kand.
01-01-1600 31-12-9999 6313 Interreligiøse islamstudier, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6314 Historie, kand.
01-01-1600 31-12-9999 6315 Informatik, kand.
01-01-1600 31-12-9999 6316 Idehistorie, kand.
01-01-1600 31-12-9999 6317 Indiansk sprog og kultur, kand.
01-01-1600 31-12-9999 6318 Indologi-indisk, kand.
01-01-1600 31-12-9999 6319 Iransk, kand.
01-01-1600 31-12-9999 6320 Italiensk, kand.
01-01-1600 31-12-9999 6321 Mellemøststudier, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6322 Arkæologi klassisk, kand.
01-01-1600 31-12-9999 6323 Klassisk filologi, kand.
01-01-1600 31-12-9999 6324 Kunsthistorie, kand.
01-01-1600 31-12-9999 6325 Sprogvidenskab, kand.
01-01-1600 31-12-9999 6326 Litteraturhistorie, kand.
01-01-1600 31-12-9999 6327 Litteraturvidenskab, kand.
01-01-1600 31-12-9999 6328 Arkæologi middelalder, kand.
01-01-1600 31-12-9999 6329 Musik, kand.
01-01-1600 31-12-9999 6330 Nederlandsk, kand.
01-01-1600 31-12-9999 6331 Nygræsk, kand.
01-01-1600 31-12-9999 6332 Nærorientalsk oldtidskultur, kand.
01-01-1600 31-12-9999 6334 Portugisisk, kand.
01-01-1600 31-12-9999 6335 Pædagogik, kand.
01-01-1600 31-12-9999 6336 Religionsvidenskab, kand.
01-01-1600 31-12-9999 6337 Religionshistorie, kand.
01-01-1600 31-12-9999 6338 Rumænsk, kand.
01-01-1600 31-12-9999 6340 Semitisk, kand.
01-01-1600 31-12-9999 6342 Slavisk sprog og kultur, kand.
01-01-1600 31-12-9999 6343 Spansk, kand.
01-01-1600 31-12-9999 6344 Teatervidenskab, kand.
01-01-1600 31-12-9999 6346 Tysk, kand.
01-01-1600 31-12-9999 6347 Ungarsk, kand.
01-01-1600 31-12-9999 6348 Østasiatisk sprog og kultur, kand.
01-01-1600 31-12-9999 6349 Audiologopædi, kand.
01-01-1600 31-12-9999 6350 Basisforløb, åben grunduddannelse (kand.)
01-01-1600 31-12-9999 6351 Historisk speciale, åben grunduddannelse (kand.)
01-01-1600 31-12-9999 6352 Kvinde-teknologikultur
01-01-1600 31-12-9999 6353 Retorik, kand.
01-01-1600 31-12-9999 6375 Humanistisk, supplering 2 år
01-01-1600 31-12-9999 6380 Humanistisk, sidefag
01-01-1600 31-12-9999 6381 Samfundsvidenskab, sidefag
01-01-1600 31-12-9999 6382 Naturvidenskab, sidefag
01-01-1600 31-12-9999 6383 Pædagogik, sidefag
01-01-1600 31-12-9999 6384 Musisk-æstetisk, sidefag
01-01-1600 31-12-9999 639 Samfundsvidenskab, ivu (lvu)
01-01-1600 31-12-9999 6393 Pædagogik, supplering
01-01-1600 31-12-9999 6394 Musisk-æstetisk, supplering
01-01-1600 31-12-9999 6395 Teknisk, supplering
01-01-1600 31-12-9999 6396 Naturvidenskab, supplering
01-01-1600 31-12-9999 6398 Samfundsvidenskab, supplering
01-01-1600 31-12-9999 6399 Humanistisk, supplering
01-01-1600 31-12-9999 6400 Audiologopædi, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6401 Migrationsstudier, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6402 Sprogpsykologi, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6405 Dramaturgi, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6406 Engelsk, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6407 Grønlandske og arktiske studier, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6408 Antropologi, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6409 Europæisk etnologi, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6410 Filmvidenskab, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6411 Filosofi, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6412 Finsk, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6413 Marinarkæologi, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6414 Folkemindevidenskab, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6415 Arkæologi forhistorisk, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6416 Fransk sprog, litteratur og kultur, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6417 Historie, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6418 Informatik, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6419 Idehistorie, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6420 Indiansk sprog og kultur, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6421 Indologi, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6422 Italiensk sprog og kultur, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6423 Iransk, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6424 Arbejdslivsstudier, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6425 Arkæologi klassisk, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6426 Klassisk filologi, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6428 Kunsthistorie, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6429 Litteraturhistorie, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6430 Litteraturvidenskab, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6431 Middelalder- og renæssancearkæologi, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6432 Musikvidenskab/Musik, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6433 Nederlandsk, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6434 Dansk, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6435 Nordisk sprog og litteratur, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6436 Nærorientalsk oldtidskultur, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6437 Portugisisk, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6438 Pædagogik, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6439 Religion studier/religionsvidenskab, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6440 Religionssociologi, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6441 Semitisk, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6442 Slavisk sprog og kultur, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6443 Spansk- og latinamerikansk sprog og kultur, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6444 Sprogvidenskab og lingvistik, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6445 Teatervidenskab og performancestudier, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6446 Tysk sprog, litteratur og kultur, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6447 Ungarsk, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6448 Østasiatisk sprog og kultur, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6449 Æstetik og kultur, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 645 Naturvidenskab, ivu (lvu)
01-01-1600 31-12-9999 6450 Kultur og kulturformidling, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6451 Sprog og international virksomhedskommunikation, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6452 Multimedia arts, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6453 Retorik, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6454 Dansk og international virksomhedskommunikation, kand.
01-01-1600 31-12-9999 6455 Turisme, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6456 Kulturformidling, kand.
01-01-1600 31-12-9999 6457 Internationale studier, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6458 Kultur, kommunikation og globalisering, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6459 Bæredygtig kulturarvsmanagement, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6460 Humanistisk kombination, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6461 Arkæologi, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6463 Samfundsvidenskab una, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6464 Bæredygtig turismeledelse, AO
01-01-1600 31-12-9999 6465 Spanske- og spanskamerikanske studier (SDU), kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6466 Spansk- og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur (AU), kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6467 Spansk- og latinamerikansk sprog og kultur (AAU), kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6490 Pædagogik, bifag
01-01-1600 31-12-9999 6491 Humanistisk, bifag
01-01-1600 31-12-9999 6492 Kunstnerisk, bifag/sidefag
01-01-1600 31-12-9999 6493 Samfundsvidenskab, bifag/sidefag
01-01-1600 31-12-9999 6494 Naturvidenskab, bifag/sidefag
01-01-1600 31-12-9999 6495 Naturvidenskab una, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6496 Teknisk videnskab una, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6497 Sundhedsvidenskab una, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6500 Audiologopædi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6502 Mellemøstens sprog og samfund-Nærorientalsk arkæologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6504 Sprogvidenskab og lingvistik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6505 Mellemøstens sprog og samfund - Assyriologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6506 Medievidenskab, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6507 Interkulturel pædagogik og dansk som andetsprog, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6508 Interkulturel pædagogik og arabisk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6510 Dramaturgi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6512 Engelsk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6513 Filosofi, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6514 Philosophy, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6516 Antropologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6518 Etnologi europæisk, bach
01-01-1600 31-12-9999 6520 Film- og medievidenskab, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6522 Filosofi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6524 Finsk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6526 Folkemindevidenskab, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6528 Arkæologi forhistorisk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6530 Fransk sprog, litteratur og kultur, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6532 Biblioteksvidenskab, it og kommunikation, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6534 Historie, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6536 Kommunikation og digitale medier, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6538 Kommunikation og IT, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6540 Idehistorie, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6542 Indianske sprog og kulturer, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6544 Asienstudier, Indologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6546 Informationsvidenskab, it og interaktionsdesign
01-01-1600 31-12-9999 6548 Asienstudier, Indonesisk/Sydøstasienstudier, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6550 Italiensk sprog og kultur, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6552 Persisk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6554 Grønlandske og arktiske studier, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6555 Asienstudier, Thai/Sydøstasienstudier, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6556 Arkæologi klassisk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6558 Rumænsk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6559 Asienstudier, Japanstudier, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6560 Klassisk filologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6561 Asienstudier, Kinastudier, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6562 Film- og medievidenskab, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6564 Asienstudier, Koreastudier, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6566 Asienstudier, Tibetologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6568 Anvendt filosofi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6570 Humanistisk una, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6572 Uddannelsesvidenskab, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6574 Indoeuropæisk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6576 Europæisk business, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6578 Kunsthistorie, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6580 Litteraturhistorie, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6582 Litteraturvidenskab, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6584 Middelalder- og renæssancearkæologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6586 Musik/Musikvidenskab, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6588 Nederlandsk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 659 Teknisk, ivu (lvu)
01-01-1600 31-12-9999 6590 Dansk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6592 Nordisk sprog og litteratur, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6594 Mellemøstens sprog og samfund - Ægyptologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6596 Øst- og sydøsteuropastudier, balkanstudier, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6598 Nærorientalsk oldtidskultur, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6599 Signalbehandling og akustik, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 6600 Mellemøstens sprog og samfund-arabisk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6602 Mellemøstens sprog og samfund-hebraisk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6604 Portugisisk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6606 Pædagogik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6608 Uddannelsesvidenskab, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6610 Mellemøstens sprog og samfund-persisk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6612 Religionshistorie, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6614 Mellemøstens sprog og samfund-tyrkisk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6616 Semitisk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6617 Sprog og internationale studier-engelsk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6618 Language and International Studies-English, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6620 Østeuropastudier, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6622 Mellemøstens sprog og samfund, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6632 Spansk og spanskamerikanske studier, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6633 Historie, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6634 History, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6640 Teater- og performancestudier, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6642 Tysk sprog, litteratur og kultur, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6644 Ungarsk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6646 Østasiatisk sprog og kultur, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6650 Moderne Indien og Sydasienstudier, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6652 Sprog og internationale studier-spansk, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6665 Journalistik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6666 Retorik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6668 Europæisk business, HA i europæisk business, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6670 Religion studier/videnskab, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6672 Multimedia, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6679 Designkultur, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6680 Designkultur og økonomi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6681 Art and technology, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6682 Kunst og teknologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6690 Arkitekt, bach.
01-01-1600 31-12-9999 6700 Oplevelsesøkonomi, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6702 Pædagogik og uddannelsesstudier, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6703 Østeuropastudier, balkanistik, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6714 Amerikanske studier, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6716 Anthropology and people centred business, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6718 Anvendt kulturanalyse, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6721 Film- og medievidenskab, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6726 Medievidenskab, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6732 Visuel kultur, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6740 IT og kognition, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6742 Kommunikation og IT, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6744 Kognition og kommunikation, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6746 Sydøstasienstudier, Indonesisk, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 675 Levnedsmiddel/husholdning, ivu (lvu)
01-01-1600 31-12-9999 6758 Anvendt filosofi, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6760 Humanistisk kombination, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6763 Græsk, klassisk, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6765 Græsk, middelalder, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6766 Klassisk filologi, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6769 Latin, klassisk, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6771 Latin, middelalder, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6775 Oldtidskundskab, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6777 Kristendomshistorie, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6783 Litteraturvidenskab, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6797 Grækenlandsstudier, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 680 Jordbrugsvidenskab, ivu (lvu)
01-01-1600 31-12-9999 6800 Asienstudier (Indien og Sydasien), kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6801 Nærorientalsk arkæologi, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6802 Assyriologi, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6803 Ægyptologi, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6804 Designstudier, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6806 Diakoni, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6810 Diakoni og socialpædagogik, prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 6813 Religionshistorie, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6814 Religion studier/religionsvidenskab, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6815 Religionssociologi, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6816 Mellemøstens sprog og samfund, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6817 Mellemøstens sprog og samfund-arabisk, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6818 Mellemøstens sprog og samfund-persisk, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6819 Mellemøstens sprog og samfund-hebraisk, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6820 Mellemøstens sprog og samfund-tyrkisk, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6822 Religionsvidenskab, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6823 Polsk sprog og kultur, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6825 Russisk sprog og kultur, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6829 Tjekkisk sprog og kultur, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6839 Indoeuropæisk, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6847 Asienstudier, Japanstudier, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6849 Asienstudier, Kinastudier, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6850 Asienstudier, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6853 Koreastudier, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6855 Sydøstasienstudier, Thai, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6857 Tibetologi, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6861 Tværkulturelle studier, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6862 Designledelse, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6865 Journalistik, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6870 European journalism, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6873 Europas religiøse rødder, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6880 Læring og forandringsprocesser, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6881 Uddannelsesantropologi og globalisering, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6890 Arkitekt, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 690 Social/sundhed, ivu (lvu)
01-01-1600 31-12-9999 6900 Rumlige design og samfund, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6901 Socialt entreprenørskab og management, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6906 Business Administration and Digital Business, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6930 Virksomhedsledelse, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6941 International virksomhedskommunikation, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6942 Offentlig ledelse og social udvikling (SDC), kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 695 Forsvar, ivu (lvu)
01-01-1600 31-12-9999 6987 Sundhed og informatik, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6990 Humanistisk una, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6991 Samfundsvidenskab una, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6992 Sundhedsvidenskab una, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 6993 Naturvidenskab una, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 700 Bachelor una, ivu (bachelor)
01-01-1600 31-12-9999 7004 STEM-undervisning, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 7012 Socialvidenskab, kand.
01-01-1600 31-12-9999 702 Humanistisk/teologisk, ivu (bachelor)
01-01-1600 31-12-9999 7020 Forsikringsvidenskab, kand.
01-01-1600 31-12-9999 703 Kunstnerisk, ivu (bachelor)
01-01-1600 31-12-9999 7030 Forsikringsvidenskab, ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 704 Naturvidenskab, ivu (bachelor)
01-01-1600 31-12-9999 7040 Statsvidenskab, kand.
01-01-1600 31-12-9999 7045 Statsvidenskab, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 705 Samfundsvidenskab, ivu (bachelor)
01-01-1600 31-12-9999 7050 Statsvidenskab, ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 706 Teknisk, ivu (bachelor)
01-01-1600 31-12-9999 7060 Økonomi, kand.
01-01-1600 31-12-9999 7061 Miljø og ressource management, bach.
01-01-1600 31-12-9999 7062 Økonomi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 7063 Plan, by og proces, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 7065 Økonomi, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 707 Levnedsmiddel/ernærring, ivu (bachelor)
01-01-1600 31-12-9999 7070 Økonomi, ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 7079 International ret, økonomi og ledelse, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 708 Jordbrugsvidenskab, ivu (bachelor)
01-01-1600 31-12-9999 7080 Jura, kand.
01-01-1600 31-12-9999 7081 Jura, bach.
01-01-1600 31-12-9999 7085 Jura, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 7086 Jura, cand.soc.2år
01-01-1600 31-12-9999 709 Sundhed, ivu (bachelor)
01-01-1600 31-12-9999 7090 Jura, ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 7100 Politik og økonomi, bach
01-01-1600 31-12-9999 7101 Statskundskab, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 7102 Samfundsvidenskab-statsforvaltning, kand.
01-01-1600 31-12-9999 7103 Statskundskab, bach.
01-01-1600 31-12-9999 7104 Samfundsvidenskab, bach.
01-01-1600 31-12-9999 7107 International sikkerhed og folkeret, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 7108 Samfundsfag, bach.
01-01-1600 31-12-9999 7109 Politik og administration, bach.
01-01-1600 31-12-9999 7111 Komparativ politik og velfærdsstudier, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 7112 Politik og administration, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 7114 Samfundsfag, cand.mag.2år
01-01-1600 31-12-9999 7115 Forvaltning og datalogi, kand.
01-01-1600 31-12-9999 7116 Samfundsfag, cand.soc.2år
01-01-1600 31-12-9999 7120 Samfundsvidenskab, ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 7130 Sociologi, kand.
01-01-1600 31-12-9999 7131 Sociologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 7132 Sociologi og kulturanalyse, bach.
01-01-1600 31-12-9999 7133 Kultursociologi, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 7134 Socialvidenskab, bach.
01-01-1600 31-12-9999 7135 Sociologi, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 7136 By, bolig og bosætning, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 7137 Innovation og digitalisering, bach.
01-01-1600 31-12-9999 7138 Optometri og synsvidenskab, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 7139 Klinisk sygepleje, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 7140 Sociologi, ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 7142 Jordemodervidenskab, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 7143 Sikkerheds- og risikoledelse, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 7144 Ergoterapi, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 7145 Socialt arbejde, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 7146 Avanceret udvikling i socialt arbejde, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 7147 Sociale interventionsstudier, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 7148 Muskuloskeletal fysioterapi, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 7149 Samfundsøkonomi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 7150 Psykologi, kand.
01-01-1600 31-12-9999 7153 Psykologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 7155 Psykologi, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 7160 Psykologi, ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 7170 Medicin, kand.
01-01-1600 31-12-9999 7171 Medicin, kand.3år
01-01-1600 31-12-9999 7172 Medicin, bach.
01-01-1600 31-12-9999 7173 Kriminologi, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 7174 Biomedicine, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 7175 Humanbiologi, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 7176 Biomedicin, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 7180 Sundhedsvidenskab, ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 7181 Global sundhed, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 7183 Fysioterapi, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 7184 Sundhed og informatik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 7185 Folkesundhedsvidenskab, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 7186 Folkesundhedsvidenskab, bach.
01-01-1600 31-12-9999 7187 Sundhedsfaglig kandidatuddannelse, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 7188 Klinisk videnskab og teknologi, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 7189 Sygepleje, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 7190 Humaniora, ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 7195 Biomedicinsk teknik, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 720 Ph.d. una, ivu (ph.d.)
01-01-1600 31-12-9999 7200 Kommunikation, ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 7201 Veterinærmedicin (AU), bach.
01-01-1600 31-12-9999 7202 Veterinærmedicin (AU), kand.2½år
01-01-1600 31-12-9999 7205 Samfundsvidenskab, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 7207 EU-studier, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 721 Pædagogisk, ivu (ph.d.)
01-01-1600 31-12-9999 7215 Odontologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 722 Humanistisk/teologisk, ivu (ph.d.)
01-01-1600 31-12-9999 7220 Odontologi, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 723 Kunstnerisk, ivu (ph.d.)
01-01-1600 31-12-9999 7230 Teologi, kand.
01-01-1600 31-12-9999 7231 Teologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 7232 Teologi, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 7235 Teologi, ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 724 Naturvidenskab, ivu (ph.d.)
01-01-1600 31-12-9999 725 Samfundsvidenskab, ivu (ph.d.)
01-01-1600 31-12-9999 726 Teknisk, ivu (ph.d.)
01-01-1600 31-12-9999 728 Jordbrugsvidenskab, ivu (ph.d.)
01-01-1600 31-12-9999 729 Sundhed, ivu (ph.d.)
01-01-1600 31-12-9999 7314 Immunologi og inflammation, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 7320 Etnografi og antropologi, kand.
01-01-1600 31-12-9999 7321 Human security, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 7322 Markeds- og ledelsesantropologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 7324 Klinisk biomekanik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 7325 Antropologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 7335 Antropologi, ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 7336 Antropologi, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 7360 Kultursociologi, kand.
01-01-1600 31-12-9999 7362 Kultursociologi, cand.phil.
01-01-1600 31-12-9999 7365 Kultursociologi, ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 7415 Lægemiddelvidenskab, bach.
01-01-1600 31-12-9999 7420 Farmaci, bach.
01-01-1600 31-12-9999 7424 Farmaceutisk videnskab, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 7425 Farmaci, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 7427 Medicinalkemi, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 7430 Lægemiddelvidenskab, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 7489 Rumænsk, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 7600 Assyriologi og sumerologi, kand.
01-01-1600 31-12-9999 7601 Amerikanske studier, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 7602 Amerikanske studier, kand.
01-01-1600 31-12-9999 7610 Berberisk, kand.
01-01-1600 31-12-9999 7615 Afrika områdestudier, bifag
01-01-1600 31-12-9999 7620 Afrikastudier, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 7621 Amerikanske studier, bach.
01-01-1600 31-12-9999 7667 Smykkeformgiver
01-01-1600 31-12-9999 7745 Generel pædagogik, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 7746 Dansk, kand.2år (DPU)
01-01-1600 31-12-9999 7747 Pædagogisk filosofi, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 7748 Pædagogisk antropologi, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 7749 Pædagogisk psykologi, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 7750 Pædagogisk sociologi, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 7751 Matematik, kand.2år (DPU)
01-01-1600 31-12-9999 7752 Didaktik, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 7753 Lifelong learning, policy - management, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 7754 IT-didaktisk design, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 7803 Bygningsteknik, ing.bach.
01-01-1600 31-12-9999 7840 Grønlandsk, kand.
01-01-1600 31-12-9999 7841 Klassisk instrument-sang-ensemble, bach.
01-01-1600 31-12-9999 7843 Musikpædagogik ensemble-korledelse, bach.
01-01-1600 31-12-9999 7845 Rytmisk instrument-sang-ensemble, bach.
01-01-1600 31-12-9999 7846 Klasisk musikpædagog (AM), bach.
01-01-1600 31-12-9999 7847 Rytmisk musikpædagog (AM), bach
01-01-1600 31-12-9999 7848 Musikpædagogisk brobygning, bach.
01-01-1600 31-12-9999 7849 Elektronisk musik og lydkunst, bach.
01-01-1600 31-12-9999 7850 Kirkemusik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 7851 Rytmisk musik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 7852 Komponist, bach.
01-01-1600 31-12-9999 7853 Sangskrivning, bach.
01-01-1600 31-12-9999 7854 Musikteori, bach.
01-01-1600 31-12-9999 7855 Tonemester (musik), bach.
01-01-1600 31-12-9999 7856 Lydtekniker (musik), bach.
01-01-1600 31-12-9999 7857 Musikformidling, bach.
01-01-1600 31-12-9999 7858 Den individuelle musikuddannelse IM, bach.
01-01-1600 31-12-9999 7859 Folkemusik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 7860 Musik og musikpædagogik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 7861 Musik, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 7862 Musikpædagog, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 7863 Musik- og bevægelseslærer, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 7864 Solist musisk, komposition
01-01-1600 31-12-9999 7865 Musik og musikpædagogik, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 7885 Æstetisk kulturarbejde, kand.
01-01-1600 31-12-9999 7900 Matematik-teknologi, ing.bach.
01-01-1600 31-12-9999 7901 Bæredygtigt design, ing.bach.
01-01-1600 31-12-9999 7902 Kemi og bioteknologi, ing.bach.
01-01-1600 31-12-9999 7904 Fysik og teknologi, ing.bach.
01-01-1600 31-12-9999 7905 Produktionsudvikling, ing.bach.
01-01-1600 31-12-9999 7906 Data science og management, ing.bach.
01-01-1600 31-12-9999 7907 Anvendt industriel elektronik, ing.bach.
01-01-1600 31-12-9999 7908 Elektronik og system-design, ing.bach.
01-01-1600 31-12-9999 7909 Computerteknologi, ing.bach.
01-01-1600 31-12-9999 7910 Robotteknologi, ing.bach.
01-01-1600 31-12-9999 7911 Mekatronik, ing.bach.
01-01-1600 31-12-9999 7912 Teknisk biomedicin, ing.bach.
01-01-1600 31-12-9999 7914 Engineering, Innovation and Business, ing.bach.
01-01-1600 31-12-9999 7915 Product Development and Innovation, ing.bach.
01-01-1600 31-12-9999 7916 Teknisk videnskab (Fysik og ingeniørvidenskab), ing.bach.
01-01-1600 31-12-9999 7917 Geofysik og rumteknologi, ing.bach.
01-01-1600 31-12-9999 7918 Arkitektur og design,ing.bach
01-01-1600 31-12-9999 7919 Energisystemer, ing.bach.
01-01-1600 31-12-9999 7920 Medicin med industriel speciale, bach.
01-01-1600 31-12-9999 7921 Miljøvidenskab, ing.bach.
01-01-1600 31-12-9999 7922 Kemiteknologi, ing.bach.
01-01-1600 31-12-9999 7923 Software engineering, ing.bach.
01-01-1600 31-12-9999 7924 Bæredygtig bioteknologi, ing.bach.
01-01-1600 31-12-9999 7925 Sundhed-produkt, ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 7926 Byggeteknologi, ing.bach.
01-01-1600 31-12-9999 7927 Energi, ing.bach.
01-01-1600 31-12-9999 7928 Sundheds- og velfærdsteknologi (teknisk videnskab), ing.bach.
01-01-1600 31-12-9999 7929 Spiludvikling og læringsteknologi, ing.bach.
01-01-1600 31-12-9999 7930 Ingeniør bach. una
01-01-1600 31-12-9999 7931 Maskin - industri/produktion, ing.bach.
01-01-1600 31-12-9999 7932 Medicin og teknologi, ing.bach.
01-01-1600 31-12-9999 7933 Bioteknologi, ing.bach.
01-01-1600 31-12-9999 7934 Kemi-miljø, ing.bach.
01-01-1600 31-12-9999 7935 Bygge og anlæg, ing.bach.
01-01-1600 31-12-9999 7936 Design og innovation, ing.bach.
01-01-1600 31-12-9999 7937 Elektronik og IT, ing.bach.
01-01-1600 31-12-9999 7938 Nanoteknologi, ing.bach.
01-01-1600 31-12-9999 7939 IT-informatik, ing.bach.
01-01-1600 31-12-9999 7940 Infrastruktur, bach.
01-01-1600 31-12-9999 7941 Klassisk instrument-sang-ensemble, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 7942 IT, kommunikations- og medieteknologi, ing.bach.
01-01-1600 31-12-9999 7943 Bygningsdesign, ing.bach.
01-01-1600 31-12-9999 7944 Byggeri og anlæg, indeklima og energi, ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 7945 Rytmisk instrument-sang-ensemble, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 7946 Klassisk musikpædagog (AM), kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 7947 Rytmisk musikpædagog (AM), kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 7948 Bygge- og anlægskonstruktion, ing.bach.
01-01-1600 31-12-9999 7949 Elektronisk musik og lydkunst, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 7950 Kirkemusik, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 7951 Byggeri og anlæg, veje og trafik, ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 7952 Komponist, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 7953 Byggeri og anlæg, vand og miljø, ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 7954 Musikpædagogisk brobygning, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 7955 Tonemester (musik), kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 7956 Den individuelle musikuddannelse IM, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 7957 Musikformidling, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 7958 Cyberteknologi, ing.bach.
01-01-1600 31-12-9999 7959 Folkemusik, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 7960 Klassisk musik, solist
01-01-1600 31-12-9999 7961 Musik (Music Creation), kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 7962 Bæredygtige byggeprocesser, ing.bach.
01-01-1600 31-12-9999 7963 Bæredygtige byggeprocesser, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 7964 Life Science og Teknologi, ing.bach.
01-01-1600 31-12-9999 7965 Rytmisk musik, solist
01-01-1600 31-12-9999 7966 Miljøteknologi, ing.bach.
01-01-1600 31-12-9999 7967 Software Engineering, ing.bach.
01-01-1600 31-12-9999 7968 Produktudvikling og innovation, ing.bach.
01-01-1600 31-12-9999 7969 Kunstig intelligens, ing.bach.
01-01-1600 31-12-9999 7970 Elektronisk musik, solist
01-01-1600 31-12-9999 7971 Kunstig intelligens og data, ing.bach.
01-01-1600 31-12-9999 7972 Bæredygtigt energidesign, ing.bach.
01-01-1600 31-12-9999 7973 Elektronik, ing.bach.
01-01-1600 31-12-9999 7974 Elektronik, ing.bach.
01-01-1600 31-12-9999 7995 Medicin med industriel specialisering, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 800 Forfatteruddannelsen (privat udd.)
01-01-1600 31-12-9999 8000 Naturvidenskab, ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 8010 Matematisk-fysisk faggruppe, kand.
01-01-1600 31-12-9999 8018 Fysik og teknologi, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 8019 Lysdesign, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 802 Musicalperformer (privat udd.)
01-01-1600 31-12-9999 8020 Matematisk modellering og computing, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 8021 Meteorologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 8026 Byggeri og anlæg, ing.bach.
01-01-1600 31-12-9999 8027 Data Science (ITU), kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 8028 Business Administration and Data Science, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 8029 Neurorehabilitering, master
01-01-1600 31-12-9999 803 Billedkunst (privat udd.)
01-01-1600 31-12-9999 8030 Militære studier, master
01-01-1600 31-12-9999 8039 Miljøkemi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 8040 Medicinalkemi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 8041 Statistik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 8042 Sundhedsteknologi, ing.bach.
01-01-1600 31-12-9999 8043 Vand og miljø (SDC), civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 8044 Astronomi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 8045 Biofysik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 8046 Bioengineering, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 8047 Informatikundervisning, master
01-01-1600 31-12-9999 8048 Bygningskultur - Bæredygtighed, Strategi og Transformation, master
01-01-1600 31-12-9999 8049 Geofysik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 805 Kirkesanger (privat udd.)
01-01-1600 31-12-9999 8050 Biokemi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 8051 Arkitekturens teknologi, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 8052 Teknoantropologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 8053 Design, master
01-01-1600 31-12-9999 8054 Strategisk byplanlægning, master
01-01-1600 31-12-9999 8055 Bæredygtig og sikker fødevareproduktion, master
01-01-1600 31-12-9999 8056 Personlig medicin, master
01-01-1600 31-12-9999 8057 Bæredygtigt byggeri, master
01-01-1600 31-12-9999 8058 Arbejdsmiljøledelse, master
01-01-1600 31-12-9999 8059 Forsikringsmatematik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 806 Præliminær organistuddannelse 2 år (privat udd.)
01-01-1600 31-12-9999 8060 Klimaforandringer, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 8061 Sustainable Leadership, master
01-01-1600 31-12-9999 8073 Datalogi (IT), kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 8074 Anvendt matematik, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 8075 Produkt- og designpsykologi, ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 8076 Geofysik og rumteknologi, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 8077 E-science, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 8079 Miljøkemi, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 8080 Naturvidenskab kombination, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 8081 Datalogi, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 8082 Matematik, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 8083 Fysik, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 8084 Astronomi, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 8085 Datalogi, kand.
01-01-1600 31-12-9999 8089 Geofysik, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 8090 Biokemi, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 8091 Statistik, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 8092 Kemi, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 8093 Videnskabsstudier, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 8094 Geodæsi, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 8095 Biofysik, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 8096 Materialefysik-kemi, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 8097 Matematisk planlægning, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 8098 Teknisk fysik, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 8099 Forsikringsmatematik, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 810 Holistisk afspændingspædagog (privat udd.)
01-01-1600 31-12-9999 8100 Informationsteknologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 8105 Informatik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 811 Bevægelsespædagog (privat udd.)
01-01-1600 31-12-9999 8114 Data science, bach.
01-01-1600 31-12-9999 8115 Quantum Technologies and Engineering, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 8116 Anvendt matematik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 8117 Matematik-økonomi, kand.
01-01-1600 31-12-9999 8118 Matematik-økonomi, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 812 Faglærer i idræt (privat udd.)
01-01-1600 31-12-9999 8120 Geologi, kand.
01-01-1600 31-12-9999 8129 Teknisk fysik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 8130 Global virksomhedsinformatik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 8132 Naturvidenskab, bach.
01-01-1600 31-12-9999 8133 Matematik og økonomi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 8134 Softwareudvikling, bach.
01-01-1600 31-12-9999 8135 Datalogi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 8136 Kemi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 8137 Fysik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 8138 Matematik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 8139 Biologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 8140 Kemi og teknologi, ing.bach.
01-01-1600 31-12-9999 8147 Geologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 8148 Geologi/Geologi-geoscience, bach.
01-01-1600 31-12-9999 8149 Molekylærbiologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 815 Pædagog (Rudolf Steiner) (privat udd.)
01-01-1600 31-12-9999 8150 Molekylær biomedicin /Molekylær medicin, bach.
01-01-1600 31-12-9999 8151 Medicinalkemi, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 8152 Bioteknologi (NAT), bach.
01-01-1600 31-12-9999 8153 Miljøbiologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 8154 Almen biologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 8155 Biomedicin, bach.
01-01-1600 31-12-9999 8156 Biokemi og molekylær biologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 8157 Biokemi, molekylær biologi og kemi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 816 Børnehave- fritidspædagog (Rudolf Steiner) (privat udd.)
01-01-1600 31-12-9999 8160 Geografi, kand.
01-01-1600 31-12-9999 8163 Matematik og teknologi, ing.bach.
01-01-1600 31-12-9999 8164 Forsikringsmatematik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 8167 Naturvidenskab og IT, bach.
01-01-1600 31-12-9999 8168 Matematiske fag, bach.
01-01-1600 31-12-9999 8169 Biologi, industribach.
01-01-1600 31-12-9999 8170 Datavidenskab og machine learning (AAU), bach.
01-01-1600 31-12-9999 8172 Datavidenskab, bach.
01-01-1600 31-12-9999 8173 Datavidenskab, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 8174 Engineering (Biomaterial Engineering for Medicine), civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 8175 Produkt og designpsykologi, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 8180 Kulturgeografi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 8184 Geografi, kand.
01-01-1600 31-12-9999 8185 Geografi/Geografi og geoinformatik, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 8186 Geografi/Geografi og geoinformatik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 8187 Naturgeografi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 8188 Geoinformatik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 8198 Datavidenskab (AU), kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 8199 Datavidenskab og machine learning, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 820 Trafikflyver (privat udd.)
01-01-1600 31-12-9999 8200 Biologi, kand.
01-01-1600 31-12-9999 8201 Nanoscience og teknologi (SDC), kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 8202 Molekylærbiologi, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 8203 Omics (SDC), kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 8205 Molekylær biomedicin /Molekylær medicin, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 8211 Multimedia science, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 8216 Miljørisiko, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 8217 Matematik-økonomi, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 8220 Geologi/Geologi-geoscience, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 8226 Biologi, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 8227 Biochemistry and Molecular Biology, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 8228 Biokemi, molekylær biologi og kemi, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 8229 IT, kommunikation og organisation, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 8230 Geofysik, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 8231 Bioteknologi (NAT), kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 8232 Forsikringsmatematik, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 8233 Bioinformatik, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 8234 Naturforvaltn. landskab-biodiversitet-planlægn., kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 8235 Parasitologi, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 8240 Biologi, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 8244 Værdikæder og teknisk ledelse, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 8245 Gastronomi og sundhed, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 8246 Mekanik, ing.bach.
01-01-1600 31-12-9999 8247 Bioinformatik, bach.
01-01-1600 31-12-9999 8248 Biokemi og molekylær biologi, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 825 Beklædningsdesigner-modelkonstruktør (privat udd.)
01-01-1600 31-12-9999 8250 Legemsøvelser, kand.
01-01-1600 31-12-9999 8251 Byggeledelse og bygningsinformatik, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 8253 Idræt/Idræt og sundhed, bach.
01-01-1600 31-12-9999 8254 Bygningsteknik, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 8255 Legemsøvelser, faglærer
01-01-1600 31-12-9999 8256 Idræt/Idræt og sundhed, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 8257 Idrætsteknologi, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 8258 Humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 8259 Humanfysiologi, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 8260 Datateknik, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 8261 Datateknik, ingeniør bach.
01-01-1600 31-12-9999 8262 Datateknik, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 8263 Værdikæder og innovationsledelse, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 8265 Bioteknologi, ing.bach.
01-01-1600 31-12-9999 8270 Bioteknologi, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 8271 Landinspektørvidenskab, bach.
01-01-1600 31-12-9999 8272 Landinspektørvidenskab, cand.geom.2år
01-01-1600 31-12-9999 8275 Procesanalytisk teknologi, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 8280 Geografi, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 8281 Children's Literature, Media and Culture, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 8282 Byggeri, ing.bach.
01-01-1600 31-12-9999 8283 Soils and Global Change, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 8284 Advanced Power Electronics, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 8285 HA i markeds- og kulturanalyse, bach.
01-01-1600 31-12-9999 8290 Fysik og teknologi, ing.bach.
01-01-1600 31-12-9999 8291 Nanobioscience, bach.
01-01-1600 31-12-9999 8292 Nanoscience, bach.
01-01-1600 31-12-9999 8295 Nanoscience, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 8296 Nanobioscience, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 8300 Bæredygtig byudvikling, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 8301 Matematik og økonomi, ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 8302 Transport og logistik, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 8303 Sustainable animal nutrition-feeding, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 8304 Europæisk vindenergi, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 8305 Vindenergi, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 8306 Bæredygtig energi, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 8307 Intelligente pålidelige systemer, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 8308 Kommunikationsteknologier og systemdesign, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 8309 Matematik-teknologi, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 8310 Sikkerhed og risikostyring, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 8311 Mekatronik, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 8312 Biomedicinsk teknologi, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 8313 Kemisk-biokemisk teknologi (biomasse-energi) (SDC), civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 8314 Technology (Entrepreneurial Business Engieneering), kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 8315 Bæredygtigt design, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 8316 Materialeteknologi, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 8317 Service systems design, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 8318 Engineering (Engineering Light), civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 8319 Erhvervsøkonomi og bioentrepreneurskab, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 8320 Autonome systemer, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 8321 Urbant design, cand.scient.tech.2år
01-01-1600 31-12-9999 8322 Urbant design, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 8323 Industrielt design, cand.scient.tech.2år
01-01-1600 31-12-9999 8324 Industrielt design, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 8325 Arkitektur, cand.scient.tech.2år
01-01-1600 31-12-9999 8326 Arkitektur, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 8327 Sundhedsteknologi, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 8328 Farmateknologi, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 8329 Sundheds- og velfærdsteknologi (teknisk videnskab), civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 8330 Spiludvikling og læringsteknologi, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 8331 Industriel produktion, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 8332 Medicin og teknologi, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 8333 Bioteknologi, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 8334 Kemi-miljø, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 8335 Byggeri og anlæg, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 8336 Design og innovation, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 8337 Elektronik og IT, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 8338 Nanoteknologi, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 8339 IT-informatik, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 8340 Teknisk una, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 8341 Fødevareteknologi, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 8342 Teknologi og ledelse, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 8343 Energi, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 8344 Innovativ kommunikationsteknik-entrepreneursk., civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 8345 Byggeri, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 8346 Bæredygtig bioteknologi, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 8347 Olie- og gasteknologi, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 8348 Lyd og akustisk teknologi, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 8349 IT-produktudvikling, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 835 Danish addiction counselor (privat udd.)
01-01-1600 31-12-9999 8350 IT-ledelse, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 8351 Biosystemteknologi, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 8352 Teknoantropologi, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 8353 Energisystemer, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 8354 Indeklima og energi, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 8355 Bygge- og anlægskonstruktion, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 8356 Veje og trafik, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 8357 Vand og miljø, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 8358 Kemisk og biokemisk teknologi, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 8359 Bygningsinformatik, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 8360 Byggeledelse, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 8361 Byggeledelse, cand.scient.tech.2år
01-01-1600 31-12-9999 8362 Ledelse og informatik i byggeriet, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 8363 Akvatisk videnskab og teknologi, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 8364 Integrerede fødevarestudier, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 8365 Bygningsdesign, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 8366 Byggeteknologi, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 8367 Materiale- og procesteknologi, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 8368 Engineering (Engineering Physics), civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 8369 Nanomaterialer og nanofysik, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 8370 Nanobioteknologi, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 8371 Medicinsk bioteknologi, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 8372 Bæredygtig energiteknik, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 8373 Lyd- og musikteknologi, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 8374 Bygningers energidesign, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 8375 Engineering, Innovation and Business, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 8376 Konstruktionsteknik, civilingeniør 2år
01-01-1600 31-12-9999 8377 Nordisk arkitektonisk kulturarv (NORDMAK), master
01-01-1600 31-12-9999 8378 Technology Entrepreneurship, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 8379 Diplomuddannelse i producentvirksomhed og kulturledelse
01-01-1600 31-12-9999 8380 Kreativ musikformidling, master
01-01-1600 31-12-9999 8381 Grundlæggende musikformidling, master
01-01-1600 31-12-9999 8382 Kirkemusik, master
01-01-1600 31-12-9999 8383 Klassisk hørelærepædagogik, master
01-01-1600 31-12-9999 8384 Rytmisk korledelse, master
01-01-1600 31-12-9999 8385 Rytmisk kirkemusik, master
01-01-1600 31-12-9999 8386 Elite sangpædagogik, master
01-01-1600 31-12-9999 840 Projektledelse, kaospilot (privat udd.)
01-01-1600 31-12-9999 8400 Landbrugsvidenskab, bach.
01-01-1600 31-12-9999 8401 Akademiuddannelse i ungdoms- og voksenundervisning
01-01-1600 31-12-9999 8402 Agrobiologi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 8403 Mejeribrug, bach.
01-01-1600 31-12-9999 8404 Miljø- og fødevareøkonomi, bach.
01-01-1600 31-12-9999 8405 Fødevarer og ernæring, bach.
01-01-1600 31-12-9999 8406 Fødevarevidenskab, bach.
01-01-1600 31-12-9999 8407 Havebrugsvidenskab, bach.
01-01-1600 31-12-9999 8408 Akademiuddannelse i socialpædagogik
01-01-1600 31-12-9999 8409 Landskabsarkitektur, bach.
01-01-1600 31-12-9999 8410 Veterinærmedicin (KU), bach.
01-01-1600 31-12-9999 8411 Skovbrugsvidenskab, bach.
01-01-1600 31-12-9999 8412 Husdyrvidenskab, bach.
01-01-1600 31-12-9999 8413 Akademiuddannelse, fleksibelt forløb
01-01-1600 31-12-9999 8415 Veterinærmedicin, kand.2½år
01-01-1600 31-12-9999 8416 Husdyrvidenskab, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 8420 Naturressourcer, bach.
01-01-1600 31-12-9999 8440 Speciallærer
01-01-1600 31-12-9999 8441 Friluftsvejleder
01-01-1600 31-12-9999 8442 Almen uddannelse i sløjd
01-01-1600 31-12-9999 8443 Voksenunderviser
01-01-1600 31-12-9999 8444 Voksenvejleder
01-01-1600 31-12-9999 8445 Praktiklærer til læreruddannelsen, diplomuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 8446 Praktikvejleder til socialrådgiveruddannelsen, diplomuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 8447 Praktikvejleder til pædadgoguddannelsen, diplomuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 8448 Uddannelses- og erhvervsvejlederuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 845 3D Digital Artist (privat udd.)
01-01-1600 31-12-9999 850 Kosmetolog (privat udd.)
01-01-1600 31-12-9999 8501 Diplomuddannelse i naturfagsdidaktik
01-01-1600 31-12-9999 8502 Dansk andetsprog for voksne
01-01-1600 31-12-9999 8503 Diplomuddannelse i pædagogik
01-01-1600 31-12-9999 8504 Diplomuddannelse i pædagogisk arbejde
01-01-1600 31-12-9999 8505 Diplomuddannelse i journalistisk arbejde
01-01-1600 31-12-9999 8506 Diplomuddannelse til turistfører
01-01-1600 31-12-9999 8507 Diplomuddannelse i materiel kultur
01-01-1600 31-12-9999 8508 Diplomuddannelse i erhvervspædagogik
01-01-1600 31-12-9999 8510 Den merkantile diplomuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 8511 Diplomuddannelse i globalisering og forandring
01-01-1600 31-12-9999 8517 Særskilte moduler, diplomuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 8518 Diplomuddannelse i vurdering
01-01-1600 31-12-9999 8519 Diplomuddannelse i ledelse
01-01-1600 31-12-9999 8520 Diplomuddannelse i journalistik for etniske grupper
01-01-1600 31-12-9999 8521 Diplomuddannelse i journalistik
01-01-1600 31-12-9999 8522 Humanistisk-pædagogik, diplomuddannelse (DPU)
01-01-1600 31-12-9999 8523 Statsprøvet tolk
01-01-1600 31-12-9999 8524 Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse
01-01-1600 31-12-9999 8525 Diplomuddannelse i kriminologi
01-01-1600 31-12-9999 8526 Diplomuddannelse i sportsmanagement
01-01-1600 31-12-9999 8552 Ernæringsfaglig diplomuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 8553 Diplomuddannelse i operations og supply chain management (TD)
01-01-1600 31-12-9999 8554 Grafisk åben udd. (GÅU)
01-01-1600 31-12-9999 8555 Media management (GÅU)
01-01-1600 31-12-9999 8556 Teknologisk diplomuddannelse i parkvirksomhed
01-01-1600 31-12-9999 8557 Teknologisk diplomuddannelse i vedligehold
01-01-1600 31-12-9999 8558 Teknologisk diplomuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 8559 Teknologisk diplomuddannelse i bio- og procestekn. og kemi
01-01-1600 31-12-9999 8560 Teknologisk diplomuddannelse i stærkstrømsteknologi
01-01-1600 31-12-9999 8561 Diplomuddannelse i automation
01-01-1600 31-12-9999 8562 Teknologisk diplomuddannelse, projektledelse i byggeriet
01-01-1600 31-12-9999 8563 Sundhedsteknologi, ing.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 8564 Diplomuddannelse i Maritim Drift og Bæredygtig Udvikling
01-01-1600 31-12-9999 8584 Intelligence og cyber studier, master
01-01-1600 31-12-9999 8585 Matematik med henblik på undervisning på de gymnasiale uddannelser, master
01-01-1600 31-12-9999 8586 Diplomuddannelse i sundhedsøkonomi og ledelse
01-01-1600 31-12-9999 8587 Cybersikkerhed, master
01-01-1600 31-12-9999 8588 Datadrevet organisationsudvikling, master
01-01-1600 31-12-9999 8589 Intelligence and Cyber Studies, master
01-01-1600 31-12-9999 8599 Diplomuddannelse, fleksibelt forløb
01-01-1600 31-12-9999 8600 Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration
01-01-1600 31-12-9999 8601 Diplomuddannelse i skat
01-01-1600 31-12-9999 8602 Diplomuddannelse i inkasso
01-01-1600 31-12-9999 8603 Diplomuddannelse i socialformidling
01-01-1600 31-12-9999 8604 Akademiuddannelse til statonom
01-01-1600 31-12-9999 8620 Diplomuddannelse i it-sikkerhed
01-01-1600 31-12-9999 8621 Teknologileder, diplomuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 8622 Ingeniørernes lederuddannelse, diplomuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 8623 Management and manufacturing, ing.prof.bach.
01-01-1600 31-12-9999 8624 Diplomuddannelse i IT (DIT)
01-01-1600 31-12-9999 8625 Diplomuddannelse i software (IT-Vest)
01-01-1600 31-12-9999 8626 IT-diplomuddannelsen (IHK), diplomuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 8627 Humanøkologi (TD), diplomuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 8628 Diplomuddannelse i webudvikling
01-01-1600 31-12-9999 8629 Diplomuddannelse i softwareudvikling
01-01-1600 31-12-9999 8630 Diplomuddannelse i konkurrenceidræt
01-01-1600 31-12-9999 8631 Diplomuddannelse i matematik og pædagogik (DPU)
01-01-1600 31-12-9999 8632 Sundhedsfaglig diplomuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 8633 Kræftsygepleje, specialsygeplejerske
01-01-1600 31-12-9999 8634 Sygeplejerske, suppleringsuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 8635 Stråleterapi, specialsygeplejerske
01-01-1600 31-12-9999 8636 Diplomuddannelse i oral helse
01-01-1600 31-12-9999 8637 Diplomuddannelse i psykiatri
01-01-1600 31-12-9999 8638 Diplomuddannelse i familieterapi
01-01-1600 31-12-9999 8639 Diplomuddannelsen i ældrearbejde
01-01-1600 31-12-9999 8655 Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur
01-01-1600 31-12-9999 8656 Den sociale diplomuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 8657 Tværfaglig diplomuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 8658 Diplomuddannelse i beskæftigelse
01-01-1600 31-12-9999 8670 Diplomuddannelse i kirkemusik
01-01-1600 31-12-9999 8671 Diplomuddannelse i music management
01-01-1600 31-12-9999 8672 Diplomuddannelse i rytmisk musik og bevægelse
01-01-1600 31-12-9999 8673 Diplomuddannelse i digital konceptudvikling
01-01-1600 31-12-9999 8674 Diplomuddannelse i rytmisk korledelse
01-01-1600 31-12-9999 8701 Arbejdsliv, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 8702 Chemical Biology, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 8703 Media and Communication, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 8704 Computer Science (RUC), kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 8705 Dansk (RUC), kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 8706 Filosofi og videnskabsteori, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 8707 By og plan, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 8708 Historie (RUC), kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 8709 Digital transformation, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 8710 Journalistik (RUC), kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 8711 Kulturmødestudier, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 8712 Mathematical Bioscience, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 8713 Physics and Scientific Modelling, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 8714 Molecular Health Science, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 8715 Socialvidenskab (RUC), kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 8716 Socialpsykologi og læring, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 8717 Tværvidenskabelige sundhedsstudier, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 8718 Business Administration and Leadership, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 8719 Global and Development Studies, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 8720 International Politics and Governance, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 8721 Kommunikation (RUC), kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 8722 Nordic Urban Planning Studies, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 8723 Politik og forvaltning, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 8724 Social Entrepreneurship and Management, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 8725 Social intervention, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 8726 Bæredygtig omstilling (Tek-Sam), kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 8727 Virksomhedsledelse, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 8728 Environmental Science, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 8729 Samfundsjura, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 8750 Special- og socialpædagogik, master
01-01-1600 31-12-9999 8799 Særskilte moduler, master
01-01-1600 31-12-9999 8800 Læreprocesser (MLP), master
01-01-1600 31-12-9999 8801 Voksnes læring og kompetenceudvikling, master
01-01-1600 31-12-9999 8802 Sundhedspædagogik og sundhedsfremme, master
01-01-1600 31-12-9999 8803 Pædagogisk IT, master
01-01-1600 31-12-9999 8804 Professionsudvikling, master
01-01-1600 31-12-9999 8805 Gymnasiepædagogik ledelse, master
01-01-1600 31-12-9999 8806 Myndighed og medborgerskab, master
01-01-1600 31-12-9999 8807 Specialpædagogik, master
01-01-1600 31-12-9999 8808 Fremmedsprogsdidaktik, master
01-01-1600 31-12-9999 8809 Engelsk teknisk kommunikation (MTC), master
01-01-1600 31-12-9999 8810 Danskfagets didaktik, master
01-01-1600 31-12-9999 8811 Pædagogisk fleksibelt forløb, master
01-01-1600 31-12-9999 8812 Børns litteratur og medier, master
01-01-1600 31-12-9999 8813 Professionel vejledning, master
01-01-1600 31-12-9999 8814 Sprogtilegnelse, master
01-01-1600 31-12-9999 8815 Language administration (MLA), master
01-01-1600 31-12-9999 8816 Retorik, master
01-01-1600 31-12-9999 8817 Læse- og skrivedidaktik (MEd), master
01-01-1600 31-12-9999 8818 Børne- og ungdomskultur, æstet. læreproces. - multimedier, master
01-01-1600 31-12-9999 8819 Humanistisk sundhedsvidenskab og -praksisudvikling, master
01-01-1600 31-12-9999 8820 Multimedia arts (MMA), master
01-01-1600 31-12-9999 8821 Kulturhistorisk informatik, master
01-01-1600 31-12-9999 8822 Køn og kultur, master
01-01-1600 31-12-9999 8823 Professionel kommunikation, master
01-01-1600 31-12-9999 8824 Tværmedial kommunikation, master
01-01-1600 31-12-9999 8825 Information technology (MI), master
01-01-1600 31-12-9999 8826 IT (MIT), master
01-01-1600 31-12-9999 8827 Miljøstudier, master
01-01-1600 31-12-9999 8828 Geovidenskab, master
01-01-1600 31-12-9999 8829 Anvendt statistik, master
01-01-1600 31-12-9999 8830 Multimedia science (MMS), master
01-01-1600 31-12-9999 8831 Kryptologi, master
01-01-1600 31-12-9999 8832 Problembaseret læring i ingeniør-og naturvidenskab,master
01-01-1600 31-12-9999 8833 Material science, master
01-01-1600 31-12-9999 8834 Fysik, master
01-01-1600 31-12-9999 8835 Computer-mediated communication (MCC), master
01-01-1600 31-12-9999 8836 Idræt og velfærd, master
01-01-1600 31-12-9999 8837 Integreret planlægning, master
01-01-1600 31-12-9999 8838 Bioanalyse og klinisk kemi, master
01-01-1600 31-12-9999 8839 Problem based learning in science (MPBL), master
01-01-1600 31-12-9999 8840 Køn og velfærd, master
01-01-1600 31-12-9999 8841 Fødevarekvalitet og -sikkerhed, master
01-01-1600 31-12-9999 8842 Naturfagsdidaktik, master
01-01-1600 31-12-9999 8843 Kvalitet og ledelse, master
01-01-1600 31-12-9999 8844 Skat, master
01-01-1600 31-12-9999 8845 Skat, master
01-01-1600 31-12-9999 8846 Oplevelsesledelse (MOL), master
01-01-1600 31-12-9999 8847 Food (MBA), master
01-01-1600 31-12-9999 8848 Business administration (MBA), master
01-01-1600 31-12-9999 8849 Ledelsesudvikling, master
01-01-1600 31-12-9999 8850 Offentlig administration (MPA), master
01-01-1600 31-12-9999 8851 Europastudier, master
01-01-1600 31-12-9999 8852 Corporate communication, master
01-01-1600 31-12-9999 8853 Konfliktmægling, master
01-01-1600 31-12-9999 8854 Organisationspsykologi, master
01-01-1600 31-12-9999 8855 Offentlig organisation og ledelse (MPM), master
01-01-1600 31-12-9999 8856 Modern economics, master
01-01-1600 31-12-9999 8857 Humanistisk organisationsudvikling, master
01-01-1600 31-12-9999 8858 Social integration, master
01-01-1600 31-12-9999 8859 Byg (MBA), master
01-01-1600 31-12-9999 8860 Public policy (MPP), master
01-01-1600 31-12-9999 8861 Knowledge management, master
01-01-1600 31-12-9999 8862 Shipping og logistik, (EMBA) master
01-01-1600 31-12-9999 8863 Arbejdsmarked og personaleforhold, master
01-01-1600 31-12-9999 8864 Sundhedsantropologi, master
01-01-1600 31-12-9999 8865 Bæredygtig omstilling, master
01-01-1600 31-12-9999 8866 Teknisk miljøledelse, master
01-01-1600 31-12-9999 8867 Miljøvidenskab, master
01-01-1600 31-12-9999 8868 Technology management (MTM), master
01-01-1600 31-12-9999 8869 Brandsikkerhed, master
01-01-1600 31-12-9999 8870 Arktisk teknologi, master
01-01-1600 31-12-9999 8871 Holdbarhed-reparation betonkonstruktion, master
01-01-1600 31-12-9999 8872 Ledelse af byggeri, master
01-01-1600 31-12-9999 8873 Informatik-teknisk-industriel IT, master
01-01-1600 31-12-9999 8874 Kulturmiljø og landskabsanalyse, master
01-01-1600 31-12-9999 8875 International virksomhedskommunikation, master
01-01-1600 31-12-9999 8876 Forsøgsdyrsvidenskab, master
01-01-1600 31-12-9999 8877 Husdyrsundhed og økonomi, master
01-01-1600 31-12-9999 8878 Landskab og planlægning, master
01-01-1600 31-12-9999 8879 Public health (MPH), master
01-01-1600 31-12-9999 8880 International health, master
01-01-1600 31-12-9999 8881 Rehabilitering, master
01-01-1600 31-12-9999 8882 Klinisk sygepleje, master
01-01-1600 31-12-9999 8883 Industriel lægemiddeludvikling, master
01-01-1600 31-12-9999 8884 Kvalitetssikret lægemiddelanvendelse, master
01-01-1600 31-12-9999 8885 Miljø- og energiret, master
01-01-1600 31-12-9999 8886 Evaluering, master
01-01-1600 31-12-9999 8887 Software, interaktionsdesign-multimedier, organisation, master
01-01-1600 31-12-9999 8888 Antropologi og velfærd, master
01-01-1600 31-12-9999 8889 Katastrofehåndtering, master
01-01-1600 31-12-9999 8890 Gerontologi, master
01-01-1600 31-12-9999 8891 Pharmaceutical regulatory affairs, master
01-01-1600 31-12-9999 8892 Mobil internet communication (MIC), master
01-01-1600 31-12-9999 8893 Musikformidling, master
01-01-1600 31-12-9999 8894 Dyreadfærd og -velfærd, master
01-01-1600 31-12-9999 8895 Museumsstudier, master
01-01-1600 31-12-9999 8896 Matematisk modellering, master
01-01-1600 31-12-9999 8897 Social bæredygtighed, master
01-01-1600 31-12-9999 8898 Internat. entrepreneurship, education, training (IMEET), master
01-01-1600 31-12-9999 8899 Bioteknologi, master
01-01-1600 31-12-9999 8900 It, kommunikation og organisation (MITKO), master
01-01-1600 31-12-9999 8901 Technology-market-organisation (TMO), master
01-01-1600 31-12-9999 8902 IKT og læring, master
01-01-1600 31-12-9999 8903 Multimedieteknologi (MITM), master
01-01-1600 31-12-9999 8904 Design, kommunikation og medie, master
01-01-1600 31-12-9999 8905 Internet- og softwareudvikling, master
01-01-1600 31-12-9999 8906 It, software engineering, master
01-01-1600 31-12-9999 8907 Softwareudvikling, master
01-01-1600 31-12-9999 8908 IT-handel, master
01-01-1600 31-12-9999 8909 Health care IT, master
01-01-1600 31-12-9999 8910 Vindenergi, master
01-01-1600 31-12-9999 8911 Teknologiledelse (MMT), master
01-01-1600 31-12-9999 8912 Redaktionel ledelse, master
01-01-1600 31-12-9999 8913 Transport og maritim management, master
01-01-1600 31-12-9999 8914 Fitness og træning, master
01-01-1600 31-12-9999 8915 Cognition and communication, master
01-01-1600 31-12-9999 8916 Public governance (MPG), master
01-01-1600 31-12-9999 8917 Corporate performance, master
01-01-1600 31-12-9999 8918 Samfundsmæssige konflikter og intervention, master
01-01-1600 31-12-9999 8919 Dansk som andetsprog, master
01-01-1600 31-12-9999 8920 Sundhedsinformatik, master
01-01-1600 31-12-9999 8921 Børnemusik, master
01-01-1600 31-12-9999 8922 Naturfagsundervisning, master
01-01-1600 31-12-9999 8923 Journalistik, master
01-01-1600 31-12-9999 8924 Risikostyring inden for miljø og sundhed, master
01-01-1600 31-12-9999 8925 Dagtilbuds- og indskolingsdidaktik, master
01-01-1600 31-12-9999 8926 Multikulturalitet, uddannelse og læring, master
01-01-1600 31-12-9999 8927 Trivsels- og ressourcepsykologi, master
01-01-1600 31-12-9999 8928 Business administration executive (EMBA), master
01-01-1600 31-12-9999 8929 Uddannelse og læring, master
01-01-1600 31-12-9999 8930 IT-organisation, master
01-01-1600 31-12-9999 8931 Offentlig ledelse (MPG), master
01-01-1600 31-12-9999 8932 Afdelingsbaseret hospitalsmanagement, master
01-01-1600 31-12-9999 8933 Humanistisk palliation, master
01-01-1600 31-12-9999 8934 Kulturplanlægning, master
01-01-1600 31-12-9999 8935 Gymnasiepædagogik didaktik, master
01-01-1600 31-12-9999 8936 Matematik, master
01-01-1600 31-12-9999 8937 Videregående uddannelse og forskning, master
01-01-1600 31-12-9999 8938 Sundhedsfremme, master
01-01-1600 31-12-9999 8939 Elektronisk musik, master
01-01-1600 31-12-9999 8940 Finansiel management, master
01-01-1600 31-12-9999 8941 Inkluderende arkitektur, master
01-01-1600 31-12-9999 8942 Globalisering og integration, master
01-01-1600 31-12-9999 8943 Medicinsk billeddiagnostik, master
01-01-1600 31-12-9999 8944 Humanistisk palliation, master
01-01-1600 31-12-9999 8945 Cybersikkerhed og privacy, master
01-01-1600 31-12-9999 8946 Offentlig kvalitet og ledelse, master
01-01-1600 31-12-9999 8947 Klinisk familiedyrsvidenskab, master
01-01-1600 31-12-9999 8948 Bygningsfysik, master
01-01-1600 31-12-9999 8949 Scienceundervisning, master
01-01-1600 31-12-9999 8950 Sexologi, master
01-01-1600 31-12-9999 8951 Politivirksomhed, master
01-01-1600 31-12-9999 8952 Vurdering af husdyrvelfærd i primærproduktion, master
01-01-1600 31-12-9999 8953 It-ledelse, master
01-01-1600 31-12-9999 8954 It interaktionsdesign, master
01-01-1600 31-12-9999 8955 Procesledelse og organisatorisk forandring, master
01-01-1600 31-12-9999 8956 Projekt- og innovationsledelse, master
01-01-1600 31-12-9999 8957 Smertevidenskab og tværfaglig smertebehandling, master
01-01-1600 31-12-9999 8958 Vidensbaseret socialt arbejde, master
01-01-1600 31-12-9999 8959 Sprogundervisning, lingvistik og it, master
01-01-1600 31-12-9999 8960 Management of Technology (MMT), master
01-01-1600 31-12-9999 8961 Børne- og ungdomskultur, kand.2år
01-01-1600 31-12-9999 8969 Folkeskoleudvikling, master
01-01-1600 31-12-9999 8970 Socialpædagogik, master
01-01-1600 31-12-9999 8971 Uddannelsesledelse, master
01-01-1600 31-12-9999 8972 Drama- og teaterpædagogik, master
01-01-1600 31-12-9999 8973 Interkulturel pædagogik, master
01-01-1600 31-12-9999 8974 Leadership-innovation in complex systems (LAICS), master
01-01-1600 31-12-9999 8975 Udsatte børn og unge (faglig ledelse), master
01-01-1600 31-12-9999 8976 Rusmidler, master
01-01-1600 31-12-9999 8977 Informationsforvaltning og Records Management,master
01-01-1600 31-12-9999 8978 Projekt- og forandringsledelse, master
01-01-1600 31-12-9999 8979 Forretningsudvikling, it og innovation, master
01-01-1600 31-12-9999 8980 Forretningsudvikling, master
01-01-1600 31-12-9999 8981 Business Development, master
01-01-1600 31-12-9999 8994 Sundhedsvidenskab fleksibel, master
01-01-1600 31-12-9999 8995 Samfundsvidenskab fleksibel, master
01-01-1600 31-12-9999 8996 Naturvidenskab fleksibel, master
01-01-1600 31-12-9999 8997 Teknisk videnskab fleksibel, master
01-01-1600 31-12-9999 8998 Humanistisk fleksibel, master
01-01-1600 31-12-9999 8999 Teologisk fleksibel, master
01-01-1600 31-12-9999 9014 Hf-/studenterfag, enkeltfag
01-01-1600 31-12-9999 9015 Børnehave- og fritidspædagog, årskursus
01-01-1600 31-12-9999 9020 Kursus, lærer-pædagog
01-01-1600 31-12-9999 9030 Folkeskolelærer, årskursus
01-01-1600 31-12-9999 9034 Pædagogikum i historie
01-01-1600 31-12-9999 9035 Pædagogikum i oltidskundskab
01-01-1600 31-12-9999 9036 Pædagogikum i latin
01-01-1600 31-12-9999 9037 Pædagogikum i græsk
01-01-1600 31-12-9999 9038 Pædagogikum i dansk
01-01-1600 31-12-9999 9039 Pædagogikum i engelsk
01-01-1600 31-12-9999 9040 Pædagogikum i tysk
01-01-1600 31-12-9999 9041 Pædagogikum i fransk
01-01-1600 31-12-9999 9042 Pædagogikum i italiensk
01-01-1600 31-12-9999 9043 Pædagogikum i spansk
01-01-1600 31-12-9999 9044 Pædagogikum i russisk
01-01-1600 31-12-9999 9045 Pædagogikum i religion
01-01-1600 31-12-9999 9046 Pædagogikum i kunsthistorie
01-01-1600 31-12-9999 9047 Pædagogikum i musik
01-01-1600 31-12-9999 9049 Pædagogikum i dramatik
01-01-1600 31-12-9999 9050 Pædagogikum i filmkundskab
01-01-1600 31-12-9999 9051 Pædagogikum i samfundsfag
01-01-1600 31-12-9999 9052 Pædagogikum i matematik
01-01-1600 31-12-9999 9053 Pædagogikum i datalogi
01-01-1600 31-12-9999 9054 Pædagogikum i fysik
01-01-1600 31-12-9999 9055 Pædagogikum i kemi
01-01-1600 31-12-9999 9056 Pædagogikum i biologi
01-01-1600 31-12-9999 9057 Pædagogikum i geografi
01-01-1600 31-12-9999 9061 Pædagogikum i legemsøvelser
01-01-1600 31-12-9999 9062 Pædagogikum i psykologi
01-01-1600 31-12-9999 9106 Kørelærer
01-01-1600 31-12-9999 9121 Universitetsuddannelse una
01-01-1600 31-12-9999 9122 Cand.mag. una
01-01-1600 31-12-9999 9123 Cand.phil. una
01-01-1600 31-12-9999 9124 Mag.art. una
01-01-1600 31-12-9999 9125 Exam.art. una
01-01-1600 31-12-9999 9132 Småbørnslærerinde
01-01-1600 31-12-9999 9144 Korrespondent
01-01-1600 31-12-9999 9167 Anden filmskoleuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 9171 Solist-komponist-dirigent
01-01-1600 31-12-9999 9172 Musikkonservatorie una
01-01-1600 31-12-9999 9173 Kordegn
01-01-1600 31-12-9999 9174 Præsteuddannelse af lærere
01-01-1600 31-12-9999 9175 Præst i folkekirken
01-01-1600 31-12-9999 9176 Kunstakademiuddannelse una
01-01-1600 31-12-9999 9203 Fa forvaltningshøjskole, staten
01-01-1600 31-12-9999 9215 Assurandøruddannelse
01-01-1600 31-12-9999 9224 HD una
01-01-1600 31-12-9999 9225 Statsautoriseret revisor
01-01-1600 31-12-9999 9258 Dr.polit.
01-01-1600 31-12-9999 9264 Mag.scient. una
01-01-1600 31-12-9999 9266 Dr.scient.
01-01-1600 31-12-9999 9267 Dr.jur.
01-01-1600 31-12-9999 9269 Dr.oecon.
01-01-1600 31-12-9999 9315 Sp., skibsværftsarbejde
01-01-1600 31-12-9999 9316 Sp., den kemiske industri
01-01-1600 31-12-9999 9317 Sp., bygningsområdet
01-01-1600 31-12-9999 9320 Sp., mineralindustrien
01-01-1600 31-12-9999 9321 Sp., gulvbelægning
01-01-1600 31-12-9999 9322 Sp., videreforarbejdning træindustrien
01-01-1600 31-12-9999 9327 Sp., konfektion og trikotage syning
01-01-1600 31-12-9999 9328 Sp., spinderiområdet
01-01-1600 31-12-9999 9329 Sp., trykkeriområdet
01-01-1600 31-12-9999 9332 Sp., slagteri
01-01-1600 31-12-9999 9333 Sp., fiskeindustrien
01-01-1600 31-12-9999 9334 Sp., fiskerierhvervet
01-01-1600 31-12-9999 9338 Sp., bryggeriindustrien
01-01-1600 31-12-9999 9339 Brygmester
01-01-1600 31-12-9999 9342 Togbetjent
01-01-1600 31-12-9999 9369 Driftstekniker ved DR
01-01-1600 31-12-9999 9382 Trafikflyver
01-01-1600 31-12-9999 9384 Lokomotivassistent (fører)
01-01-1600 31-12-9999 9385 Hepatologi, speciallæge
01-01-1600 31-12-9999 9386 Steward/stewardesse
01-01-1600 31-12-9999 9390 Dr.med.
01-01-1600 31-12-9999 9391 Neurokirurgi, speciallæge
01-01-1600 31-12-9999 9392 Ortopædisk kirurgi, speciallæge
01-01-1600 31-12-9999 9393 Plastikkirurgi, speciallæge
01-01-1600 31-12-9999 9394 Thoraxkirurgi, speciallæge
01-01-1600 31-12-9999 9395 Urologi, speciallæge
01-01-1600 31-12-9999 9396 Kirurgi, speciallæge
01-01-1600 31-12-9999 9397 Dermato-venerologi, speciallæge
01-01-1600 31-12-9999 9398 Intern medicin, speciallæge
01-01-1600 31-12-9999 9399 Neuromedicin, speciallæge
01-01-1600 31-12-9999 9400 Børnepsykiatri, speciallæge
01-01-1600 31-12-9999 9403 Tropemedicin, speciallæge
01-01-1600 31-12-9999 9404 Terapeutisk radiologi, speciallæge
01-01-1600 31-12-9999 9405 Kardiologi, speciallæge
01-01-1600 31-12-9999 9406 Pædiatri, speciallæge
01-01-1600 31-12-9999 9407 Anæstesiologi, speciallæge
01-01-1600 31-12-9999 9409 Klinisk neurofysiologi, speciallæge
01-01-1600 31-12-9999 9410 Medicinsk lungesygdomme, speciallæge
01-01-1600 31-12-9999 9412 Klinisk fysiologi-nuklearmedicin, speciallæge
01-01-1600 31-12-9999 9413 Klinisk kemi, speciallæge
01-01-1600 31-12-9999 9414 Oftalmologi, speciallæge
01-01-1600 31-12-9999 9416 Psykiatri, speciallæge
01-01-1600 31-12-9999 9418 Patologisk anatomi-histologi, speciallæge
01-01-1600 31-12-9999 9420 Klinisk mikrobiologi, speciallæge
01-01-1600 31-12-9999 9422 Nefrologi, speciallæge
01-01-1600 31-12-9999 9423 Oto-rhino-laryngologi, speciallæge
01-01-1600 31-12-9999 9424 Gynækologi, speciallæge
01-01-1600 31-12-9999 9429 Sergent, søværnet
01-01-1600 31-12-9999 9430 Dr.pharm.
01-01-1600 31-12-9999 9431 Konstabel, søværnet
01-01-1600 31-12-9999 9434 Sergent, flyvevåbnet
01-01-1600 31-12-9999 9435 Sergent, hæren
01-01-1600 31-12-9999 9440 Konstabel, flyvevåbnet
01-01-1600 31-12-9999 9445 Konstabel, hæren
01-01-1600 31-12-9999 9450 Dr.odont.
01-01-1600 31-12-9999 9465 Exam. pharm.
01-01-1600 31-12-9999 9467 Hjemmehjælper
01-01-1600 31-12-9999 9468 Barneplejerske
01-01-1600 31-12-9999 9469 Samfundsmedicin, speciallæge
01-01-1600 31-12-9999 9470 Anæstesisygeplejerske
01-01-1600 31-12-9999 9471 Diagnostisk radiologi, speciallæge
01-01-1600 31-12-9999 9472 Medicinsk gastroenterologi, speciallæge
01-01-1600 31-12-9999 9473 Langtidsmedicin-geriatri, speciallæge
01-01-1600 31-12-9999 9474 Hygiejnesygeplejerske
01-01-1600 31-12-9999 9475 Kirurgisk gastroenterologi, speciallæge
01-01-1600 31-12-9999 9476 Læge, B-autoriseret
01-01-1600 31-12-9999 9477 Danmarks sygeplejerskehøjskole, 1.-2. del
01-01-1600 31-12-9999 9481 Læge i almen praksis
01-01-1600 31-12-9999 9483 Sp., køkkenområdet
01-01-1600 31-12-9999 9484 Cigarmager og -sorterer
01-01-1600 31-12-9999 9485 Cigarrillosmager og -sorterer
01-01-1600 31-12-9999 9486 Faglært tobaksarbejder
01-01-1600 31-12-9999 9487 Hæmatologi, speciallæge
01-01-1600 31-12-9999 9488 Dr.med.vet.
01-01-1600 31-12-9999 9490 Infektionsmedicin, speciallæge
01-01-1600 31-12-9999 9491 Medicinsk allergologi, speciallæge
01-01-1600 31-12-9999 9492 Dr.agro.
01-01-1600 31-12-9999 9493 Medicinsk endokrinologi, speciallæge
01-01-1600 31-12-9999 9495 Bandagist
01-01-1600 31-12-9999 9498 Karkirurgi, speciallæge
01-01-1600 31-12-9999 9500 Klinisk immunologi, speciallæge
01-01-1600 31-12-9999 9502 Landinspektør, lic.geom.
01-01-1600 31-12-9999 9504 Samfundsmedicin adm. medicin, speciallæge
01-01-1600 31-12-9999 9505 Samfundsmedicin arbejdsmedicin, speciallæge
01-01-1600 31-12-9999 9508 Reumatologi, speciallæge
01-01-1600 31-12-9999 9514 Ortodonti, specialtandlæge
01-01-1600 31-12-9999 9515 Hospitalsodontologi, specialtandlæge
01-01-1600 31-12-9999 9517 Sp., kedel og maskinpassere
01-01-1600 31-12-9999 9518 Dr.techn.
01-01-1600 31-12-9999 9529 Fd(k) forvaltningsfagligt diplomkursus, kommunalt
01-01-1600 31-12-9999 9531 Socialformidleruddannelse
01-01-1600 31-12-9999 9533 Fa(k) forvaltningsfaglig afgangseksamen, kommunal
01-01-1600 31-12-9999 9534 Sf1 socialforvaltning 1
01-01-1600 31-12-9999 9535 Sk2 skatteforvaltning 2
01-01-1600 31-12-9999