Gå til sidens indhold

INSTNR

Langt navn

Institutionsnummer

Generel Beskrivelse

INSTNR er en sekscifret unik kode for den enkelte institution eller enhed i institutionsregistret. Variablen INSTNR opdateres, vedligeholdes og ændres i sammenhæng med institutionsregistret.

Institutionsregistret er et register over en række institutioner, der udbyder undervisning. Desuden indeholder registret også kontaktoplysninger på en række enheder knyttet til uddannelsesområdet, herunder landets regioner, kommuner og centre for rådgivning og vejledning.

Data i institutionsregistret er baseret på indberetninger fra de administrerende kommuner og regioner, samt fra de enkelte institutioner. Registret opdateres løbende af UNI-C, Danmarks Statistik og Undervisningsministeriet i fællesskab på baggrund af indberetninger fra de enkelte institutioner, kommuner og regioner og fra diverse brugere af registret. Desuden udsender UNI-C og Undervisningsministeriet årligt en forespørgsel til de enkelte institutioner, kommuner og regioner med henblik på opdatering af registret.

Institutionsregistret er et register over en række institutioner, der udbyder undervisning. Desuden indeholder registret også kontaktoplysninger på en række enheder knyttet til uddannelsesområdet, herunder landets regioner, kommuner og centre for rådgivning og vejledning.

Data i Institutionsregistret er baseret på indberetninger fra de administrerende kommuner og regioner, samt fra de enkelte institutioner. Registret opdate-res løbende af UNI-C, Danmarks Statistik og Undervisningsministeriet i fæl-lesskab på baggrund af indberetninger fra de enkelte institutioner, kommuner og regioner og fra diverse brugere af registret. Desuden udsender UNI-C og Undervisningsministeriet årligt en forespørgsel til de enkelte institutioner, kommuner og regioner med henblik på opdatering af registret.

Detaljeret beskrivelse

Oprettelse af institutioner (INSTNR) En institution kan oprettes i institutionsregistret, hvis institutionen har uddannelse som primære formål, og uddannelsen er godkendt til at modtage tilskud eller er SU-berettiget. Oprettelse sker på baggrund af konkrete henvendelser fra enten Undervisningsministeriet eller de kommuner eller regioner, der administrerer de enkelte institutioner.

Institutionen eller enheden oprettes med en institutionskode (INSTNR), som er en sekscifret unik kode, der knytter sig til én institution eller enhed.

Hvis en institution har mere end én beliggenhedsadresse, vil der være et INSTNR for hver adresse. Den samme institution kan derfor have flere INSTNR, der er ordnet i en enhedsstruktur med hovedskole og tilhørende afdelinger - se variablene HOSK, HOSKINST og ENHEDSART.

Indtil 2003 udgjorde de første tre cifre kommunekoden for den kommune, hvor institutionen havde sin fysiske beliggenhed. Det medførte en ændring af INSTNR, hvis institutionen flyttede kommune. Fra 2003 bevares institutionskoden uanset flytning, og beliggenhedskommune (BELKOM) optræder i stedet som en selvstændig variabel i registret.

De tre sidste cifre (løbenummer) i institutionskoden dannes ud fra, hvilken institutionstype (se variablene INST2/INST3) der er tale om, idet man forsøger at lægge institutioner af samme type i samme løbenummer-interval.

Selv om ovenstående princip forsøges fulgt, er institutionskoden ikke informationsbærende, da institutionsnummeret fra 2003 følger institutionen fra vugge til grav, og således ikke ændres ved flytninger mellem kommuner eller skift i institutionstype.

Nedlæggelse af institutioner (INSTNR) Ingen institutioner (enkle enheder eller afdelinger) må nedlægges, hvis der er elevaktivitet på stedet. Selv om tilskudsordningen er ophørt for en institution, kan der fortsat være elevaktivitet, og det er dette forhold, som er afgørende for, hvornår en institution bliver nedlagt i registret. Nedlæggelsesdato ved institutionens ophør (variablen NEDL) angives som ÅÅÅÅMM, fx 200912 for december 2009.

Nedlæggelse af statslige, selvejende statslige eller selvejende private institutioner skal godkendes i Undervisningsministeriet og være i overensstemmelse med institutionens vedtægter.

Nedlæggelse af øvrige institutioner sker efter henvendelse fra institutionen selv eller den administrerende kommune eller region.

Sammenlægning og fusioner blandt institutioner (INSTNR) I institutionsregistret skelnes mellem: - juridiske enheder - fysiske enheder i form af afdelinger eller uddannelsessteder.

Se variablene HOSK, HOSKINST, ENHEDSART.

For enkle institutioner uden afdelinger er den juridiske enhed samtidig også den fysiske enhed, og disse institutioner oprettes med enhedsart 0 (institution uden underordnede enheder).

Hvis institutionen har afdelinger er situationen en anden: - Den juridiske enhed er den overordnede enhed, der tegner institutionen som helhed og er økonomisk afregningsenhed i forhold til ministerium mv. - Afdelinger eller uddannelsessteder er underordnede enheder, som refererer til den overordnede juridiske enhed. En afdeling eller et uddannelsessted er en fysisk enhed, der er bærer af elevaktiviteten, som altid skal henføres til en fysisk enhed.

Enkle institutioner, der kun har én fysisk beliggenhed (al elevaktivitet og økonomisk afregning foregår på samme adresse), får enhedsart 0 (institution uden underordnede enheder).

Når to eller flere institutioner fusioneres eller sammenlægges er der tre mulige scenarier:

1. Hvis to eller flere enkle institutioner (enhedsart = 0) fusionerer, er hovedreglen, at enhederne bevarer deres oprindelige institutionskoder, men får ændret enhedsarten fra 0 til 2 Afdeling (underordnet enhed). Samtidig oprettes en ny juridisk enhed med enhedsart = 1 (hovedskole, institution med enheder). Man kan dog også bevare en af de oprindelige institutionskoder som kode for den nye juridiske enhed. Men i så fald skal der oprettes en ny institutionskode som afdeling på den adresse, som den juridiske enhed er beliggende på.

2. Hvis en enkel institution (enhedsart = 0) fusionerer med en institution med afdelinger, ændres enhedsart fra 0 til 2. Den juridiske enhed (med enhedsart 1) findes i forvejen og får blot en tidligere selvstændig enhed som ny afdeling.

3. Hvis to institutioner med afdelinger (hovedskoler, enhedsart = 1), fusionerer, bevares den ene juridiske enhed, og alle afdelinger peger på denne som den nye juridiske enhed. Den overflødige juridiske enhed nedlægges. Man kan dog også vælge at oprette en ny juridisk enhed og nedlægge begge de to gamle juridiske enheder for at tydeliggøre, at det er en ny helhed.

Værdisæt

Institutionsnummer
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-1600 31-12-9999 101000 Københavns Kommune
01-01-1600 31-12-9999 101001 Den Classenske Legatskole
01-01-1600 31-12-9999 101002 Nansensgades Skole
01-01-1600 31-12-9999 101003 Nyboder Skole
01-01-1600 31-12-9999 101004 Nørrevold Skole
01-01-1600 31-12-9999 101005 Sølvgades Skole
01-01-1600 31-12-9999 101006 Hans Tavsens Gades Skole
01-01-1600 31-12-9999 101007 Nørrebro Park Skole
01-01-1600 31-12-9999 101008 Blågård Skole
01-01-1600 31-12-9999 101009 Jagtvejens Skole
01-01-1600 31-12-9999 101010 Blågårdskolen
01-01-1600 31-12-9999 101011 Bellahøj Skole
01-01-1600 31-12-9999 101012 Brønshøj Skole
01-01-1600 31-12-9999 101013 Frederikssundsvejens Skole
01-01-1600 31-12-9999 101014 Gavlhus Skole
01-01-1600 31-12-9999 101015 Grøndalsvængets Skole
01-01-1600 31-12-9999 101016 Hillerødgades Skole
01-01-1600 31-12-9999 101017 Husum Skole
01-01-1600 31-12-9999 101018 Hyltebjerg Skole
01-01-1600 31-12-9999 101019 Katrinedals Skole
01-01-1600 31-12-9999 101020 Kirkebjerg Skole
01-01-1600 31-12-9999 101021 Korsager Skole
01-01-1600 31-12-9999 101022 Rødkilde Skole
01-01-1600 31-12-9999 101023 Tingbjerg Skole
01-01-1600 31-12-9999 101024 Vanløse Skole
01-01-1600 31-12-9999 101025 Voldparkens Skole
01-01-1600 31-12-9999 101026 Bispebjerg Skole
01-01-1600 31-12-9999 101027 Emdrupborg Skole
01-01-1600 31-12-9999 101028 Emdrup Skole
01-01-1600 31-12-9999 101029 Tagensbo Skole
01-01-1600 31-12-9999 101030 Holbergskolen
01-01-1600 31-12-9999 101031 Nr.Alles Skole
01-01-1600 31-12-9999 101032 Pr Charlottes Gades Skole
01-01-1600 31-12-9999 101033 Ryesgades Skole
01-01-1600 31-12-9999 101034 Rådmandsgades Skole
01-01-1600 31-12-9999 101035 Guldberg Skole
01-01-1600 31-12-9999 101036 Skt.Hansgades Skole
01-01-1600 31-12-9999 101037 Stevnsgades Skole
01-01-1600 31-12-9999 101038 Holsteinsgades Skole
01-01-1600 31-12-9999 101039 Randersgades Skole
01-01-1600 31-12-9999 101040 Rosenvangskolen
01-01-1600 31-12-9999 101041 Strandvejsskolen
01-01-1600 31-12-9999 101042 Vibenshus Skole
01-01-1600 31-12-9999 101043 Øster Farimagsgades Skole
01-01-1600 31-12-9999 101044 Bryggervangens Skole
01-01-1600 31-12-9999 101045 Nørre Fælled Skole
01-01-1600 31-12-9999 101046 Vognmandsmarkens Skole
01-01-1600 31-12-9999 101047 Christianshavns Skole
01-01-1600 31-12-9999 101048 Amagerbro Skole
01-01-1600 31-12-9999 101049 Dyvekeskolen
01-01-1600 31-12-9999 101050 Skolen på Amagerbro
01-01-1600 31-12-9999 101051 Gerbrandskolen
01-01-1600 31-12-9999 101052 Højdevangens Skole
01-01-1600 31-12-9999 101053 Skolen ved Sundet
01-01-1600 31-12-9999 101054 Sundbyvester Skole
01-01-1600 31-12-9999 101055 Sundbyøster Skole
01-01-1600 31-12-9999 101056 Sundpark Skole
01-01-1600 31-12-9999 101057 Øresundsvejens Skole
01-01-1600 31-12-9999 101058 Lergravsparkens Skole
01-01-1600 31-12-9999 101059 Skolen på Islands Brygge
01-01-1600 31-12-9999 101060 Peder Lykke Skolen
01-01-1600 31-12-9999 101061 Alsgades Skole
01-01-1600 31-12-9999 101062 Bavnehøj Skole
01-01-1600 31-12-9999 101063 Ellebjerg Skole
01-01-1600 31-12-9999 101064 Tove Ditlevsens Skole
01-01-1600 31-12-9999 101065 Enghavevejens Skole
01-01-1600 31-12-9999 101066 Gasværksvejens Skole
01-01-1600 31-12-9999 101067 Matthæusgades Skole
01-01-1600 31-12-9999 101068 Ny Carlsberg Vejens Skole
01-01-1600 31-12-9999 101069 Oehlenschlægersgades Skole
01-01-1600 31-12-9999 101070 Hanssted Skole
01-01-1600 31-12-9999 101071 Kirsebærhavens Skole
01-01-1600 31-12-9999 101072 Lykkebo Skole
01-01-1600 31-12-9999 101073 Ny Østensgård Skole
01-01-1600 31-12-9999 101074 Valby Skole
01-01-1600 31-12-9999 101075 Vigerslev Allés Skole
01-01-1600 31-12-9999 101076 Ålholm Skole
01-01-1600 31-12-9999 101077 Svanevej Privatskole
01-01-1600 31-12-9999 101078 Carolineskolen
01-01-1600 31-12-9999 101079 Christianshavns Døttreskole
01-01-1600 31-12-9999 101080 Det Kgl Vaisenhus Skole
01-01-1600 31-12-9999 101081 Institut Sankt Joseph
01-01-1600 31-12-9999 101082 Sankt Ansgars Skole
01-01-1600 31-12-9999 101083 Krebs' Skole
01-01-1600 31-12-9999 101084 Sankt Annæ Skole
01-01-1600 31-12-9999 101085 Arbejdernes Friskole
01-01-1600 31-12-9999 101086 Bordings Friskole
01-01-1600 31-12-9999 101087 Den Lille Skole i København
01-01-1600 31-12-9999 101088 N. Zahles Seminarieskole
01-01-1600 31-12-9999 101089 Sankt Petri Skole
01-01-1600 31-12-9999 101090 Østerbro Lilleskole
01-01-1600 31-12-9999 101091 Hovedstadens Privatskoler, Filipskolen
01-01-1600 31-12-9999 101092 Amager Lille Skole
01-01-1600 31-12-9999 101093 Skolen i Charlottegården
01-01-1600 31-12-9999 101094 Frederiksgård Skole
01-01-1600 31-12-9999 101096 Fælledvejens Skole
01-01-1600 31-12-9999 101097 Fensmarksgades Skole
01-01-1600 31-12-9999 101098 Engskolen
01-01-1600 31-12-9999 101099 Ole Suhrs Gades Skole
01-01-1600 31-12-9999 101100 Rysensteensgade Skole
01-01-1600 31-12-9999 101104 Akademiets Realkursus
01-01-1600 31-12-9999 101105 De Forenede Realeksamenskursus
01-01-1600 31-12-9999 101106 KFUM's Realkursus C/O S.Pedersen
01-01-1600 31-12-9999 101107 Ahms Kursus Studenterafd.
01-01-1600 31-12-9999 101108 Nørrebro Gymnasium
01-01-1600 31-12-9999 101109 Toftegård Statskursus
01-01-1600 31-12-9999 101110 Vestre Borgerdyd Kursuscenter og Gymnasium
01-01-1600 31-12-9999 101111 Byens Skole
01-01-1600 31-12-9999 101112 Københavns Realkursus
01-01-1600 31-12-9999 101114 Efterslægtselskabets Gymnasium
01-01-1600 31-12-9999 101115 Rysensteen Gymnasium
01-01-1600 31-12-9999 101116 Sortedam Gymnasium
01-01-1600 31-12-9999 101117 Sankt Annæ Gymnasium
01-01-1600 31-12-9999 101118 Christianshavns Gymnasium
01-01-1600 31-12-9999 101119 Metropolitanskolen
01-01-1600 31-12-9999 101120 Nørre Gymnasium
01-01-1600 31-12-9999 101121 Københavns åbne Gymnasium
01-01-1600 31-12-9999 101122 Østre Borgerdyd Gymnasium
01-01-1600 31-12-9999 101123 Frederiksberg Kursus til Studentereksamen
01-01-1600 31-12-9999 101124 Ingrid Jespersens Gymnasieskole
01-01-1600 31-12-9999 101125 Niels Steensens Gymnasium
01-01-1600 31-12-9999 101126 N. Zahles Gymnasieskole
01-01-1600 31-12-9999 101127 Øbro Fri Skole
01-01-1600 31-12-9999 101128 Thomasskolen
01-01-1600 31-12-9999 101129 Landsbyskolen
01-01-1600 31-12-9999 101130 Peder Boesings Fri-og Realskole
01-01-1600 31-12-9999 101131 Copenhagen International Junior School
01-01-1600 31-12-9999 101132 Nørrebro Lilleskole
01-01-1600 31-12-9999 101133 Freinetskolen
01-01-1600 31-12-9999 101134 Jakobskolen
01-01-1600 31-12-9999 101135 Vanløse Privatskole
01-01-1600 31-12-9999 101136 Eksamenskommissionen for Studentereksamen
01-01-1600 31-12-9999 101137 Den Arabiske Skole i Danmark
01-01-1600 31-12-9999 101138 Lundehusskolen
01-01-1600 31-12-9999 101139 Københavns Friskole
01-01-1600 31-12-9999 101140 Trekronergade Freinetskole
01-01-1600 31-12-9999 101141 Valby Friskole
01-01-1600 31-12-9999 101142 Center for Specialundervisning for Voksne
01-01-1600 31-12-9999 101143 Børnekliniken
01-01-1600 31-12-9999 101144 Vestegnens Privatskole
01-01-1600 31-12-9999 101145 Ryparken Lille Skole
01-01-1600 31-12-9999 101146 Al Aqsa Skole
01-01-1600 31-12-9999 101147 Sorgenfrigades Freinetskole
01-01-1600 31-12-9999 101149 DIA Privatskole
01-01-1600 31-12-9999 101150 Samid Skole
01-01-1600 31-12-9999 101151 Kildevældsskolen
01-01-1600 31-12-9999 101152 Bjørns Internationale Skole
01-01-1600 31-12-9999 101153 Ingrid Jespersens Gymnasieskole
01-01-1600 31-12-9999 101154 Niels Steensens Gymnasium
01-01-1600 31-12-9999 101155 N. Zahles Gymnasieskole
01-01-1600 31-12-9999 101156 Ahms Kursus Grundskole
01-01-1600 31-12-9999 101157 Sortedamskolen
01-01-1600 31-12-9999 101158 Sankt Annæ Gymnasiums Grundskole
01-01-1600 31-12-9999 101159 Den Islamiske Safwa Skole
01-01-1600 31-12-9999 101160 Ungdomsskolen i Utterslev
01-01-1600 31-12-9999 101161 Den Kongelige Ballets Læseskole
01-01-1600 31-12-9999 101162 Kildeskolen
01-01-1600 31-12-9999 101163 Amager's International School
01-01-1600 31-12-9999 101164 Skolen på Kastelsvej
01-01-1600 31-12-9999 101165 Kbh. Komm. Specialundervisning for Voksne
01-01-1600 31-12-9999 101166 Iqbal International School
01-01-1600 31-12-9999 101167 Grøndal Friskole
01-01-1600 31-12-9999 101168 Uddannelsescenter UiU
01-01-1600 31-12-9999 101169 Jinnah International School
01-01-1600 31-12-9999 101170 Det Frie Gymnasiums Grundskole
01-01-1600 31-12-9999 101171 Det frie Gymnasium
01-01-1600 31-12-9999 101172 Ahi International School
01-01-1600 31-12-9999 101173 Copenhagen International School
01-01-1600 31-12-9999 101174 Amager Fælled Skole
01-01-1600 31-12-9999 101175 Langelinieskolen
01-01-1600 31-12-9999 101176 Marokkansk Arabisk Skole
01-01-1600 31-12-9999 101178 Lygten Skole
01-01-1600 31-12-9999 101179 Manarul-Huda Skolen
01-01-1600 31-12-9999 101180 Al Hikma Skolen
01-01-1600 31-12-9999 101181 Hay Skolen
01-01-1600 31-12-9999 101182 Calamus Privatskole
01-01-1600 31-12-9999 101183 Samuelskolen
01-01-1600 31-12-9999 101184 Sjællands Privatskole
01-01-1600 31-12-9999 101185 Mariendal Friskole
01-01-1600 31-12-9999 101187 Kbc-Skolen
01-01-1600 31-12-9999 101188 Copenhagen City School
01-01-1600 31-12-9999 101189 Al-Huda Skolen
01-01-1600 31-12-9999 101190 Ibn-Sina Friskole
01-01-1600 31-12-9999 101191 Børneuniversitetet på Vesterbro
01-01-1600 31-12-9999 101192 IA Sprog
01-01-1600 31-12-9999 101193 AOF Sprog- og uddannelsescenter København
01-01-1600 31-12-9999 101194 Studieskolen i København
01-01-1600 31-12-9999 101195 CBSI Sprogcenter
01-01-1600 31-12-9999 101196 K.I.S.S.
01-01-1600 31-12-9999 101197 Dis Sprogskole
01-01-1600 31-12-9999 101198 Københavns Sprogcenter
01-01-1600 31-12-9999 101199 Flerfamilieskolen Villa Rolighed
01-01-1600 31-12-9999 101200 Støtte, Rådgivning og Sundhed
01-01-1600 31-12-9999 101201 PPR, Område Vanløse-Brønshøj
01-01-1600 31-12-9999 101202 Børne- og Ungdomsforvaltningen Valby/Vesterbro/Kg
01-01-1600 31-12-9999 101203 PPR-Nordøst
01-01-1600 31-12-9999 101204 PPR-Amager
01-01-1600 31-12-9999 101205 Studievalg Danmark Center Hovedstaden
01-01-1600 31-12-9999 101206 UU København
01-01-1600 31-12-9999 101210 Københavns Kommunes Ungdomsskole Sekretariatet
01-01-1600 31-12-9999 101211 Københavns Kommunes Ungdomsskole Knallertafdeling
01-01-1600 31-12-9999 101212 Københavns Kommunes Ungdomsskole Fritids- og alme
01-01-1600 31-12-9999 101213 Københavns Kommunes Ungdomsskole Prøveforberedend
01-01-1600 31-12-9999 101214 Københavns Kommunes Ungdomsskole, Byhøjskolen
01-01-1600 31-12-9999 101215 Københavns Kommunes Ungdomsskole, Ungdomsskolen H
01-01-1600 31-12-9999 101216 Hafniaskolen
01-01-1600 31-12-9999 101217 Københavns Kommunes Ungdomsskole, Ungdomsskolen i
01-01-1600 31-12-9999 101218 Ungdomsskolen på Hovmestervej
01-01-1600 31-12-9999 101219 Ungdomsskolen Indre Østerbro Bydel
01-01-1600 31-12-9999 101247 HF-Centret Efterslægten
01-01-1600 31-12-9999 101248 KVUC, Vesterbro afdeling
01-01-1600 31-12-9999 101249 Suhmsgadeprojektet
01-01-1600 31-12-9999 101250 KVUC, HF-Enkeltfag
01-01-1600 31-12-9999 101251 Københavns Produktionsskole
01-01-1600 31-12-9999 101252 Direktoratet for Kriminalforsorgen, VUC
01-01-1600 31-12-9999 101253 Københavns VUC
01-01-1600 31-12-9999 101254 KVUC, Nørrrebro afdeling
01-01-1600 31-12-9999 101255 KVUC, Amagerbro afdeling
01-01-1600 31-12-9999 101256 Voksen Pædagogisk Center
01-01-1600 31-12-9999 101298 Københavns Professionshøjskole - Center for Under
01-01-1600 31-12-9999 101299 Pædagogisk IT
01-01-1600 31-12-9999 101300 Suhrs Madakademiet
01-01-1600 31-12-9999 101301 Håndarbejdets Fremmes Skole
01-01-1600 31-12-9999 101302 Johan Borups Højskole
01-01-1600 31-12-9999 101303 Københavns Idrætsefterskole
01-01-1600 31-12-9999 101325 Økologiske Igangsættere Fri U.Udd.
01-01-1600 31-12-9999 101326 Kofoeds Skoles Oplysningsforbund
01-01-1600 31-12-9999 101327 Gøglerskolen Fri U.Udd.
01-01-1600 31-12-9999 101328 Danseværkstedet
01-01-1600 31-12-9999 101350 FGU Hovedstaden - Valby
01-01-1600 31-12-9999 101351 Københavns Produktionsskole
01-01-1600 31-12-9999 101352 FGU Hovedstaden - Nørrebro - Ravnsborggade
01-01-1600 31-12-9999 101353 FGU Hovedstaden - Vesterbro
01-01-1600 31-12-9999 101354 FGU Hovedstaden - Østerbro
01-01-1600 31-12-9999 101375 København, Daghøjskolen Fælledvej
01-01-1600 31-12-9999 101376 Daghøjskolen Vera
01-01-1600 31-12-9999 101377 AOF Daghøjskolen i København
01-01-1600 31-12-9999 101378 Københavns Daghøjskole Nøddeknækkeren
01-01-1600 31-12-9999 101379 Københavns Kvindedaghøjskole
01-01-1600 31-12-9999 101380 Den Rytmiske Daghøjskole
01-01-1600 31-12-9999 101381 Københavns Forkursus Daghøjskole
01-01-1600 31-12-9999 101382 KBH Film&Fotoskole
01-01-1600 31-12-9999 101383 Daghøjskolen for indvandrerkvinder
01-01-1600 31-12-9999 101384 Daghøjskolen Nyt Liv - Nyt Job
01-01-1600 31-12-9999 101385 Daghøjskolen Kys En Tiger
01-01-1600 31-12-9999 101386 Frederiksberg Hof Daghøjskole
01-01-1600 31-12-9999 101387 Idrætsdaghøjskolen, Tingbjerg
01-01-1600 31-12-9999 101388 Kbh. Daghøjskole Arena
01-01-1600 31-12-9999 101389 Flerkulturel Daghøjskole
01-01-1600 31-12-9999 101390 Daghøjskolen i Centrum
01-01-1600 31-12-9999 101391 Daghøjskolen Økologiske Igangsættere
01-01-1600 31-12-9999 101392 AFUK´s daghøjskole
01-01-1600 31-12-9999 101393 Døve og Hørehæmmedes Daghøjskole
01-01-1600 31-12-9999 101394 Daghøjskolen Lille Skole for Voksne
01-01-1600 31-12-9999 101395 Fobiskolen
01-01-1600 31-12-9999 101396 AOF Storstrømmen c/o AOF Danmark
01-01-1600 31-12-9999 101401 NEXT Uddannelse København
01-01-1600 31-12-9999 101402 NEXT Uddannelse København, Rentemestervej
01-01-1600 31-12-9999 101403 Hotel- og Restaurantskolen
01-01-1600 31-12-9999 101404 Metalindustriens Fagskole
01-01-1600 31-12-9999 101405 Søværnets Konstabelskole,Margretheholm
01-01-1600 31-12-9999 101406 Niels Brock, Salgsakademiet
01-01-1600 31-12-9999 101407 A/S Det Østasiatiske Kompagnis Handelsskole
01-01-1600 31-12-9999 101408 Maskinmesterskolen København
01-01-1600 31-12-9999 101409 Teknologisk Institut
01-01-1600 31-12-9999 101410 Laborantskolen i Hovedstadsområdet
01-01-1600 31-12-9999 101411 Laborant- & procesteknologuddannelsen Metropol
01-01-1600 31-12-9999 101412 Bioanalytikeruddannelsen Metropol
01-01-1600 31-12-9999 101413 Økonomaskolen i København
01-01-1600 31-12-9999 101414 Udd.Centret for Hosp.-og Plejehjemspersonale
01-01-1600 31-12-9999 101417 Seminariet for Småbørnspædagoger
01-01-1600 31-12-9999 101418 Pædagoguddannelsen København - UCC
01-01-1600 31-12-9999 101419 Pædagoguddannelsen i Vanløse (Hovedstadens)
01-01-1600 31-12-9999 101420 Pædagoguddannelsen Sydhavn - UCC
01-01-1600 31-12-9999 101421 Socialpædagogisk Højskole
01-01-1600 31-12-9999 101422 Fysioterapeutuddannelsen Metropol
01-01-1600 31-12-9999 101423 Ergoterapeutuddannelsen Metropol
01-01-1600 31-12-9999 101424 Fodterapeutskolen
01-01-1600 31-12-9999 101425 Statens Socialpædagogiske Seminarium
01-01-1600 31-12-9999 101426 De Sociale Højskolers Diplomuddannelse (Kbh.)
01-01-1600 31-12-9999 101428 Danmarks Designskole
01-01-1600 31-12-9999 101429 Skoleskibet Georg Stage
01-01-1600 31-12-9999 101430 Skoleskibet 'Danmark'
01-01-1600 31-12-9999 101431 Københavns Navigationsskole
01-01-1600 31-12-9999 101432 CVU Ingeniørhøjskolen i København
01-01-1600 31-12-9999 101434 Sygeplejeskolen ved Rigshospitalet
01-01-1600 31-12-9999 101435 Sct. Josephs Sygeplejeskole
01-01-1600 31-12-9999 101436 H S Sygeplejerskeuddannelsen Bispebjerg afd.
01-01-1600 31-12-9999 101437 Den Sociale Højskole i København
01-01-1600 31-12-9999 101438 Læreruddannelsen Zahle - UCC
01-01-1600 31-12-9999 101439 Statsseminariet på Emdrupborg
01-01-1600 31-12-9999 101440 Institut for Informationsstudier
01-01-1600 31-12-9999 101441 Tandlægeskolen, Københavns Universitet
01-01-1600 31-12-9999 101443 Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universite
01-01-1600 31-12-9999 101444 Danmarks Sygeplejerskehøjskole Kbh.
01-01-1600 31-12-9999 101445 Jordemoderuddannelsen Metropol
01-01-1600 31-12-9999 101446 Kunstakademiets Arkitektskole
01-01-1600 31-12-9999 101447 Det Kgl. Danske Musikkonservatorium
01-01-1600 31-12-9999 101449 SOSU H København
01-01-1600 31-12-9999 101450 Danmarks Lærerhøjskole
01-01-1600 31-12-9999 101451 Niels Brock, CBC
01-01-1600 31-12-9999 101452 Søværnets Officersskole
01-01-1600 31-12-9999 101453 Apoteksassistentnævnet Sundhedsstyrelsen
01-01-1600 31-12-9999 101454 Ernærings- og sundhedsuddannelserne Metropol
01-01-1600 31-12-9999 101455 Københavns Universitet
01-01-1600 31-12-9999 101456 Det Kongelige Danske Kunstakademi - Billedkunstsk
01-01-1600 31-12-9999 101457 Teknologisk Institut Kemoteknikerkursus
01-01-1600 31-12-9999 101458 Den Danske Filmskole
01-01-1600 31-12-9999 101459 Kunstakademiets Konservatorskole
01-01-1600 31-12-9999 101460 Sygehjælperskolen ved Rigshospitalet,Afsnit 7221
01-01-1600 31-12-9999 101461 Skolen for Luftfartsudd. afd. F. Besætningsudd.
01-01-1600 31-12-9999 101465 Danmarks Medie- og journalisthøjskole, København
01-01-1600 31-12-9999 101466 Søværnets Taktikskole
01-01-1600 31-12-9999 101467 Søværnets Taktik- og Våbenskole
01-01-1600 31-12-9999 101468 Søværnets Teknikskole
01-01-1600 31-12-9999 101469 Niels Brock, Erhvervsuddannelser
01-01-1600 31-12-9999 101470 Niels Brock Copenhagen Business College
01-01-1600 31-12-9999 101471 Niels Brock Copenhagen Business College
01-01-1600 31-12-9999 101472 Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse
01-01-1600 31-12-9999 101473 Politiskolen
01-01-1600 31-12-9999 101474 Told- og Skatteskolen
01-01-1600 31-12-9999 101475 Forsvarets Civiluddannelse
01-01-1600 31-12-9999 101476 Post Danmark, Uddannelse
01-01-1600 31-12-9999 101477 Flyvesikringstjenesten, SLV-Skolen
01-01-1600 31-12-9999 101478 Statsskattedirektoratet
01-01-1600 31-12-9999 101479 Fagskolen for Buntmagere København
01-01-1600 31-12-9999 101480 Københavns Laugsskole for Dame-og Herrefrisør
01-01-1600 31-12-9999 101481 Skrædderlaugets Fagskole København
01-01-1600 31-12-9999 101482 F.L.Schmidts Handelsskole
01-01-1600 31-12-9999 101483 Fagskolen for Kvinder
01-01-1600 31-12-9999 101484 Laborantskolen i Hovedstadsomr. Kemotekniker
01-01-1600 31-12-9999 101485 Kriminalforsorgens Uddannelsescenter
01-01-1600 31-12-9999 101486 Carlsberg A/S Uddannelsesafdeling
01-01-1600 31-12-9999 101487 Burmeister & Wain Skibsværft A/S, Udd.Værksted
01-01-1600 31-12-9999 101488 Hellerup Håndarbejdsseminarium
01-01-1600 31-12-9999 101489 Tekstilformidleruddannelsen - UCC
01-01-1600 31-12-9999 101490 Niels Brock Informatik, CBC
01-01-1600 31-12-9999 101491 Slagteriskolen
01-01-1600 31-12-9999 101492 Efteruddannelse for Faglærte
01-01-1600 31-12-9999 101493 Søværnets Teknikkursus
01-01-1600 31-12-9999 101494 Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere
01-01-1600 31-12-9999 101495 NEXT - Sukkertoppen Gymnasium
01-01-1600 31-12-9999 101496 Finanssektorens Uddannelses Center
01-01-1600 31-12-9999 101497 Niels Brock (Copenhagen Business College)
01-01-1600 31-12-9999 101498 CVU København og Nordsjælland
01-01-1600 31-12-9999 101499 Institut for Ædelmetal, Københavns Tekniske Skole
01-01-1600 31-12-9999 101501 Danmarks Højskole for Legemsøvelser
01-01-1600 31-12-9999 101502 DSB Kompetanceudvikling
01-01-1600 31-12-9999 101503 DSB Data
01-01-1600 31-12-9999 101504 Banestyrelsen
01-01-1600 31-12-9999 101505 DSB Bygning
01-01-1600 31-12-9999 101506 DSB Rejsebureau
01-01-1600 31-12-9999 101507 DSB Gods
01-01-1600 31-12-9999 101508 DSB Passager
01-01-1600 31-12-9999 101509 Forsvarsakademiet Center for Specialuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 101510 Forsvarsakademiet Fakultet f. Højere Militær Udd.
01-01-1600 31-12-9999 101511 Forsvarets Sundhedstjeneste/Center for Idræt
01-01-1600 31-12-9999 101512 Forsvarsakademiet
01-01-1600 31-12-9999 101513 Forsvarets Brevskole
01-01-1600 31-12-9999 101514 Rytmisk Musikkonservatorium
01-01-1600 31-12-9999 101515 Dansk Sløjdlærerskole
01-01-1600 31-12-9999 101516 Al Quds Skole
01-01-1600 31-12-9999 101517 Københavns Kommunes Kursuscenter
01-01-1600 31-12-9999 101518 Den Danske Scenekunstskole
01-01-1600 31-12-9999 101519 Danmarks Pædagoghøjskole
01-01-1600 31-12-9999 101520 Center for Tegnsprog - Tolkeuddannelsen Skovlunde
01-01-1600 31-12-9999 101521 CVU København og Nordsjælland
01-01-1600 31-12-9999 101522 Københavns Professionshøjskole, Tagensvej 86
01-01-1600 31-12-9999 101523 AMU kursus i København (Erhvervsskoleafd.)(285)
01-01-1600 31-12-9999 101524 Center for Beskæftigelse, Sprog og Integration
01-01-1600 31-12-9999 101525 Øresundsskolen
01-01-1600 31-12-9999 101526 Al-Hilal Skolen
01-01-1600 31-12-9999 101527 Kildeskolen
01-01-1600 31-12-9999 101528 Dansk Ungdomsklubseminarium
01-01-1600 31-12-9999 101529 Instituttet for Blinde og Svagsynede
01-01-1600 31-12-9999 101530 IT-Universitetet i København
01-01-1600 31-12-9999 101531 Copenhagen Ability School
01-01-1600 31-12-9999 101533 Waldorf Skolen i København
01-01-1600 31-12-9999 101535 DPU, Aarhus Universitet, Emdrup
01-01-1600 31-12-9999 101536 Heimdalsgades Overbygningsskole
01-01-1600 31-12-9999 101537 Heibergskolen
01-01-1600 31-12-9999 101538 Frejaskolen
01-01-1600 31-12-9999 101540 Utterslev Skole
01-01-1600 31-12-9999 101541 Vanløse Friskole
01-01-1600 31-12-9999 101542 Alkownain Friskole
01-01-1600 31-12-9999 101543 Isbryderen
01-01-1600 31-12-9999 101544 Den Gule Flyver
01-01-1600 31-12-9999 101546 CVU København og Nordsjælland
01-01-1600 31-12-9999 101548 Byskolen
01-01-1600 31-12-9999 101549 Sputnik i Askovgården
01-01-1600 31-12-9999 101550 Vestre Fængsel
01-01-1600 31-12-9999 101551 Københavns Tekniske Skole
01-01-1600 31-12-9999 101552 Københavns Tekniske Skole
01-01-1600 31-12-9999 101553 Københavns Tekniske Skole
01-01-1600 31-12-9999 101554 NEXT Uddannelse København, Nørrebro
01-01-1600 31-12-9999 101555 Københavns Tekniske Skole
01-01-1600 31-12-9999 101557 Københavns Tekniske Skole
01-01-1600 31-12-9999 101558 Niels Brocks Innovationsgymnasium
01-01-1600 31-12-9999 101559 Niels Brock, Copenhagen Business College
01-01-1600 31-12-9999 101560 Niels Brock, Copenhagen Business School
01-01-1600 31-12-9999 101561 Det Informationsvidenskabelige Akademi
01-01-1600 31-12-9999 101562 CVU ØreSund
01-01-1600 31-12-9999 101563 Heerup Skole
01-01-1600 31-12-9999 101564 Øresunds Internationale Skole
01-01-1600 31-12-9999 101565 Afspændingspædagoguddannelsen
01-01-1600 31-12-9999 101566 Solbakken Afdeling Valby-Vesterbro
01-01-1600 31-12-9999 101567 Dagbehandlingsskolen Fyrtårnet
01-01-1600 31-12-9999 101568 Trianglen skole
01-01-1600 31-12-9999 101569 Sputnik STU
01-01-1600 31-12-9999 101570 Kennedygården
01-01-1600 31-12-9999 101571 Håndværker-Skolehjemmet i København
01-01-1600 31-12-9999 101572 Vesterbro Ny Skole
01-01-1600 31-12-9999 101573 Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser
01-01-1600 31-12-9999 101574 NEXT Uddannelse København, Herlev
01-01-1600 31-12-9999 101575 Arildsgård
01-01-1600 31-12-9999 101576 Hovedstadens Ordblindeskole
01-01-1600 31-12-9999 101577 Ørestad Gymnasium
01-01-1600 31-12-9999 101578 Hotel- og Restaurantskolen
01-01-1600 31-12-9999 101579 Hotel- og Restaurantskolen, Kødbyen
01-01-1600 31-12-9999 101580 Skolen i Peter Vedels Gade
01-01-1600 31-12-9999 101581 Nord-Vest Privatskole
01-01-1600 31-12-9999 101582 Københavns Universitet
01-01-1600 31-12-9999 101583 Københavns Erhvervsakademi
01-01-1600 31-12-9999 101584 Iqra Privatskole
01-01-1600 31-12-9999 101585 Ørestad Friskole
01-01-1600 31-12-9999 101586 Gasværksvejens Skole
01-01-1600 31-12-9999 101587 NEXT Uddannelse København, Emdrup
01-01-1600 31-12-9999 101588 NEXT - Vibenshus Gymnasium
01-01-1600 31-12-9999 101589 Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation
01-01-1600 31-12-9999 101590 Projekt-Pulz
01-01-1600 31-12-9999 101591 BASEN
01-01-1600 31-12-9999 101592 Fensmarkskolen
01-01-1600 31-12-9999 101593 Salix Skole
01-01-1600 31-12-9999 101594 Skolen ved Sorte Hest
01-01-1600 31-12-9999 101595 Havneskolen
01-01-1600 31-12-9999 101596 DAC-uddannelsen
01-01-1600 31-12-9999 101597 Skolen for Holistisk Afspænding
01-01-1600 31-12-9999 101598 Forfatterskolen
01-01-1600 31-12-9999 101599 Københavns Mode- og Designskole
01-01-1600 31-12-9999 101600 Paul Petersens Idrætsinstitut
01-01-1600 31-12-9999 101601 Fashion Design Akademiet
01-01-1600 31-12-9999 101602 Margrethe-skolen
01-01-1600 31-12-9999 101603 Friskolen i Nord
01-01-1600 31-12-9999 101604 Københavns Erhvervsakademi (KEA)
01-01-1600 31-12-9999 101605 Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy
01-01-1600 31-12-9999 101606 EA CBA Laborantskolen Nordsjælland
01-01-1600 31-12-9999 101607 Cph Lyngby
01-01-1600 31-12-9999 101608 Cphbusiness City
01-01-1600 31-12-9999 101609 Cph Nørrebro
01-01-1600 31-12-9999 101610 Cph Søerne
01-01-1600 31-12-9999 101611 Cph Hillerød
01-01-1600 31-12-9999 101612 Københavns Erhvervsakademi, Nørrebro
01-01-1600 31-12-9999 101613 Københavns Erhvervsakademi, Efteruddannelse
01-01-1600 31-12-9999 101614 Københavns Erhvervsakademi, Frederiksberg
01-01-1600 31-12-9999 101615 Københavns Erhversakademi, Ledelse/Efterudd.
01-01-1600 31-12-9999 101616 Københavns Erhversakademi, Nordvest
01-01-1600 31-12-9999 101617 Københavns Erhvervsakademi, Nørrebro
01-01-1600 31-12-9999 101618 Karlsvognen
01-01-1600 31-12-9999 101619 Kompasset
01-01-1600 31-12-9999 101620 Polaris Vanløse
01-01-1600 31-12-9999 101621 International School of Hellerup
01-01-1600 31-12-9999 101622 Truemax, Copenhagen Academy of games, animation a
01-01-1600 31-12-9999 101623 Cidesco Kosmetolog skolen
01-01-1600 31-12-9999 101624 Gefion Gymnasium
01-01-1600 31-12-9999 101625 Nexus
01-01-1600 31-12-9999 101626 Niels Brock, Erhvervsuddannelserne (EUD/EUX)
01-01-1600 31-12-9999 101627 Københavns Professionshøjskole, Sigurdsgade
01-01-1600 31-12-9999 101628 Kunstakademiets Designskole
01-01-1600 31-12-9999 101904 Instituttet for Blinde og Svagsynede
01-01-1600 31-12-9999 101905 Døveskolen i Randersgade
01-01-1600 31-12-9999 101906 Døveskolen på Kastelsvej
01-01-1600 31-12-9999 101907 Skolen på Ingemannsvej
01-01-1600 31-12-9999 101908 Strandparkskolen
01-01-1600 31-12-9999 101909 Højskolen i Randersgade
01-01-1600 31-12-9999 101910 Skole og dagbehandling Frederikshøj
01-01-1600 31-12-9999 101911 Solbakken Afdeling Emdrup
01-01-1600 31-12-9999 101912 Glad STU København
01-01-1600 31-12-9999 108100 Region Nordjylland
01-01-1600 31-12-9999 108200 Region Midtjylland
01-01-1600 31-12-9999 108300 Region Syddanmark
01-01-1600 31-12-9999 108400 Region Hovedstaden
01-01-1600 31-12-9999 108500 Region Sjælland
01-01-1600 31-12-9999 147000 Frederiksberg Kommune
01-01-1600 31-12-9999 147002 Lindevangskolen
01-01-1600 31-12-9999 147003 Niels Ebbesen Skolen
01-01-1600 31-12-9999 147004 Rahbekskolen
01-01-1600 31-12-9999 147005 Sønderjyllandskolen
01-01-1600 31-12-9999 147006 Søndermarkskolen
01-01-1600 31-12-9999 147007 Skolen på Duevej
01-01-1600 31-12-9999 147008 Skolen ved Bulowsvej
01-01-1600 31-12-9999 147009 Skolen på Godthåbsvej
01-01-1600 31-12-9999 147010 Skolen på La Cours Vej
01-01-1600 31-12-9999 147011 Skolen på Lollandsvej
01-01-1600 31-12-9999 147012 Skolen på Nyelandsvej
01-01-1600 31-12-9999 147013 Skolen ved Nordens Plads
01-01-1600 31-12-9999 147014 Solbjergskolen
01-01-1600 31-12-9999 147015 Thorvaldsenskolen
01-01-1600 31-12-9999 147017 Frederik Barfods Skole
01-01-1600 31-12-9999 147018 Kaptajn Johnsens Skole
01-01-1600 31-12-9999 147019 Prins Henriks Skole, Lycee Francais De Copenhague
01-01-1600 31-12-9999 147020 Det To-Årige Kursus til Realeksam.
01-01-1600 31-12-9999 147021 Frederiksberg Privatskole
01-01-1600 31-12-9999 147022 Frederiksberg Studenterkursus
01-01-1600 31-12-9999 147023 Wedins Kursus
01-01-1600 31-12-9999 147024 Falkonergårdens Gymnasium og HF-Kursus
01-01-1600 31-12-9999 147025 Frederiksberg Gymnasium
01-01-1600 31-12-9999 147026 Johannesskolen
01-01-1600 31-12-9999 147027 Sct. Jørgens Gymnasium
01-01-1600 31-12-9999 147028 Frederiksberg Lilleskole
01-01-1600 31-12-9999 147029 Kommunikationscenteret
01-01-1600 31-12-9999 147030 Sofus Franck Skolen
01-01-1600 31-12-9999 147031 Frederiksberg Friskole
01-01-1600 31-12-9999 147032 Mariendal Friskole
01-01-1600 31-12-9999 147033 Hovedstadens Privatskoler, Jakobskolen
01-01-1600 31-12-9999 147034 Johannesskolen
01-01-1600 31-12-9999 147035 Al Aqsa Arabisk Skole
01-01-1600 31-12-9999 147036 Feisal Skole
01-01-1600 31-12-9999 147037 Frederiksberg HF-Kursus
01-01-1600 31-12-9999 147038 Iqbal International School
01-01-1600 31-12-9999 147039 Grøndal Friskole
01-01-1600 31-12-9999 147040 Frederikskolen
01-01-1600 31-12-9999 147041 Det Frie Gymnasiums Grundskole
01-01-1600 31-12-9999 147042 Det Frie Gymnasium
01-01-1600 31-12-9999 147043 Prins Henriks Skole, Lycee Francais De Copenhague
01-01-1600 31-12-9999 147044 Ny Hollænderskolen
01-01-1600 31-12-9999 147045 Marokkansk Arabiske Skole
01-01-1600 31-12-9999 147046 Gunnar Jørgensens Skole
01-01-1600 31-12-9999 147047 Copenhagen Euro-School
01-01-1600 31-12-9999 147048 Pædagogisk Center Sprogskolen
01-01-1600 31-12-9999 147049 Behandlingshjemmet Solbjerg
01-01-1600 31-12-9999 147050 Frederiksberg Sprogcenter
01-01-1600 31-12-9999 147051 Tre Falke Skolen
01-01-1600 31-12-9999 147052 Skolen ved Søerne
01-01-1600 31-12-9999 147053 Dagskolen VIKASKU
01-01-1600 31-12-9999 147054 Christianskolen
01-01-1600 31-12-9999 147200 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning - Frederiksberg
01-01-1600 31-12-9999 147201 MedieCentret på Lollandsvej
01-01-1600 31-12-9999 147202 UU-Frederiksberg
01-01-1600 31-12-9999 147210 Frederiksberg Ungdomsskole
01-01-1600 31-12-9999 147246 Københavns Tekniske Skole
01-01-1600 31-12-9999 147247 Frederiksberg VUC
01-01-1600 31-12-9999 147248 Frederiksberg VUC & STX
01-01-1600 31-12-9999 147300 Mariaforbundets Efterskole
01-01-1600 31-12-9999 147301 Frederiksberg Husholdningsskole
01-01-1600 31-12-9999 147302 Kastaniebo Husholdningsskole
01-01-1600 31-12-9999 147303 Mariaforbundets Sygeplejehøjskole
01-01-1600 31-12-9999 147304 Kastanievej Efterskole Frederiksberg
01-01-1600 31-12-9999 147325 Diakoni-Året, Diakonissestiftelsen
01-01-1600 31-12-9999 147375 Frederiksberg AOF Daghøjskole
01-01-1600 31-12-9999 147376 Kursustrappen Frederiksberg
01-01-1600 31-12-9999 147377 H-O-F Daghøjskolen Frederiksberg
01-01-1600 31-12-9999 147378 Kursustrappen Frederiksberg S/I
01-01-1600 31-12-9999 147401 TEC, Technical Education Copenhagen
01-01-1600 31-12-9999 147402 Københavns Professionshøjskole, Diakonissestiftel
01-01-1600 31-12-9999 147403 Den Danske Diakonissestiftelses Sygeplejeskole
01-01-1600 31-12-9999 147404 Montessori Seminariet
01-01-1600 31-12-9999 147405 Københavns Professionshøjskole, Nyelandsvej
01-01-1600 31-12-9999 147406 Copenhagen Business School - Handelshøjskolen
01-01-1600 31-12-9999 147407 Den Grafiske Højskole
01-01-1600 31-12-9999 147408 Niels Brock, Handelsgymnasiet JTP
01-01-1600 31-12-9999 147409 Pædagoguddannelsen Frøbel - UCC
01-01-1600 31-12-9999 147410 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københa
01-01-1600 31-12-9999 147411 Hærens Officersskole
01-01-1600 31-12-9999 147412 Niels Brock, CBC
01-01-1600 31-12-9999 147415 Diakonissestiftelsen
01-01-1600 31-12-9999 147416 Diakonissestiftelsens Sygehjælperskole
01-01-1600 31-12-9999 147417 Administrationsuddannelserne, Metropol
01-01-1600 31-12-9999 147418 Statens Teaterskole
01-01-1600 31-12-9999 147419 Rytmisk Musikkonservatorium
01-01-1600 31-12-9999 147420 Dansk Sløjdlærerskole
01-01-1600 31-12-9999 147421 PUC på Frederiksberg
01-01-1600 31-12-9999 147422 Københavns Professionshøjskole, Kronprinsesse Sof
01-01-1600 31-12-9999 147423 De Sociale Højskolers Diplomuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 147424 Nationalt Center for Erhvervspædagogik Metropol
01-01-1600 31-12-9999 147425 NEXT - Københavns Mediegymnasium
01-01-1600 31-12-9999 147426 Københavns Tekniske Skole
01-01-1600 31-12-9999 147427 Niels Brock, Copenhagen Business College
01-01-1600 31-12-9999 147428 TEC, Frederiksberg
01-01-1600 31-12-9999 147429 TEC Frederiksberg (sjv 5)
01-01-1600 31-12-9999 147430 H.C. Ørsted Gymnasiet, Frederiksberg
01-01-1600 31-12-9999 147431 Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole
01-01-1600 31-12-9999 147432 Københavns Tekniske Skole
01-01-1600 31-12-9999 147433 Den Sociale Højskole København
01-01-1600 31-12-9999 147434 Gotvedinstituttet
01-01-1600 31-12-9999 147435 Columbine Skolen
01-01-1600 31-12-9999 147436 Ozcan Køreskole
01-01-1600 31-12-9999 151000 Ballerup Kommune
01-01-1600 31-12-9999 151001 Ellegårdsskolen
01-01-1600 31-12-9999 151002 Baltorpskolen - Grantoften
01-01-1600 31-12-9999 151003 Hedegårdsskolen
01-01-1600 31-12-9999 151004 Lindeskolen
01-01-1600 31-12-9999 151005 Skovlunde Skole - Nord
01-01-1600 31-12-9999 151006 Måløvhøj Skole - Måløv
01-01-1600 31-12-9999 151007 Parkskolen
01-01-1600 31-12-9999 151008 Skovlunde Skole - Syd
01-01-1600 31-12-9999 151009 Baltorpskolen - Rugvænget
01-01-1600 31-12-9999 151010 Skovlunde Skole
01-01-1600 31-12-9999 151011 Skovvejens Skole - Vest
01-01-1600 31-12-9999 151012 Skovvejens Skole - Øst
01-01-1600 31-12-9999 151013 Måløvhøj Skole - Østerhøj
01-01-1600 31-12-9999 151014 Hareskovens Lilleskole
01-01-1600 31-12-9999 151016 Skovmarkskolen
01-01-1600 31-12-9999 151017 Ballerup Gymnasium
01-01-1600 31-12-9999 151018 Ballerup Ny Skole
01-01-1600 31-12-9999 151019 Lautrupgårdskolen
01-01-1600 31-12-9999 151020 Specialundervisningscentret i Ballerup
01-01-1600 31-12-9999 151021 Thomasskolen
01-01-1600 31-12-9999 151022 Michael skolen Rudolf Steiner i Hjortespring
01-01-1600 31-12-9999 151023 Borupgaard Gymnasium
01-01-1600 31-12-9999 151024 Unge2-projektet
01-01-1600 31-12-9999 151025 AOF Ballerup Sprogskolen
01-01-1600 31-12-9999 151026 Ballerup Sprogcenter
01-01-1600 31-12-9999 151027 Fysio- og Ergoterapifunktionen
01-01-1600 31-12-9999 151028 Kasperskolen
01-01-1600 31-12-9999 151029 Ungdomsuddannelsescenter Maglemosen
01-01-1600 31-12-9999 151030 Ordblindeinstituttet
01-01-1600 31-12-9999 151031 AOF Ballerup
01-01-1600 31-12-9999 151200 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
01-01-1600 31-12-9999 151201 Pædagogisk Center
01-01-1600 31-12-9999 151210 Ballerup Ungdomsskole
01-01-1600 31-12-9999 151247 VUC Lyngby, Ballerup afd.
01-01-1600 31-12-9999 151350 FGU Nord - Ballerup
01-01-1600 31-12-9999 151375 Ballerup LOF Daghøjskole
01-01-1600 31-12-9999 151376 AOF Job og Uddannelse
01-01-1600 31-12-9999 151401 Pædagoguddannelsen Højvang/Ballerup - UCC
01-01-1600 31-12-9999 151402 Læreruddannelsen i Skovlunde (KDAS)
01-01-1600 31-12-9999 151404 Flyvevåbnets Specialskole
01-01-1600 31-12-9999 151405 TEC, Ballerup
01-01-1600 31-12-9999 151406 NEXT Uddannelse København, Ballerup
01-01-1600 31-12-9999 151407 Social- og Sundhedsskolen Ballerup
01-01-1600 31-12-9999 151408 CVU Storkøbenhavn
01-01-1600 31-12-9999 151409 DTU Ballerup Campus
01-01-1600 31-12-9999 151410 COK - Hovedstadsområdet
01-01-1600 31-12-9999 151411 NEXT- Baltorp Business Gymnasium
01-01-1600 31-12-9999 151412 UCplus A/S
01-01-1600 31-12-9999 151413 Aalborg Universitet København
01-01-1600 31-12-9999 151414 Efter- og videreuddannelse i Skovlunde
01-01-1600 31-12-9999 151901 Skolen ved Maglemosen
01-01-1600 31-12-9999 153000 Brøndby Kommune
01-01-1600 31-12-9999 153001 Brøndby Strandskole
01-01-1600 31-12-9999 153002 Brøndbyøster Skole
01-01-1600 31-12-9999 153003 Brøndbyvester Skole
01-01-1600 31-12-9999 153004 Gildhøjskolen
01-01-1600 31-12-9999 153005 Lindelundsskolen
01-01-1600 31-12-9999 153006 Nørregårdsskolen
01-01-1600 31-12-9999 153007 Nygårdsskolen
01-01-1600 31-12-9999 153008 Rolandsskolen
01-01-1600 31-12-9999 153009 Tjørnehøjskolen
01-01-1600 31-12-9999 153010 Langbjergskolen
01-01-1600 31-12-9999 153011 Søholtskolen
01-01-1600 31-12-9999 153012 Schneekloths Gymnasium
01-01-1600 31-12-9999 153013 Uddannelsescenter Nygård - 10.Klasseskolen
01-01-1600 31-12-9999 153014 Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter
01-01-1600 31-12-9999 153015 Brøndby Gymnasium
01-01-1600 31-12-9999 153016 Tranemosegård
01-01-1600 31-12-9999 153017 Dagbehandlingstilbuddet Strandgården
01-01-1600 31-12-9999 153018 Brøndbyøster Skole
01-01-1600 31-12-9999 153019 Brøndbyvester Skole
01-01-1600 31-12-9999 153020 Brøndby Strand Skole
01-01-1600 31-12-9999 153200 Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning
01-01-1600 31-12-9999 153201 Pædagogisk Central
01-01-1600 31-12-9999 153202 Amtsgården
01-01-1600 31-12-9999 153210 Brøndby Kommunale Ungdomsskole
01-01-1600 31-12-9999 153300 Brøndby Idrætsefterskole
01-01-1600 31-12-9999 153375 AOF Daghøjskolen i Brøndby
01-01-1600 31-12-9999 153376 Brøndby FOF Daghøjskolen
01-01-1600 31-12-9999 153377 Den Selvejende Daghøjskole i Brøndby
01-01-1600 31-12-9999 153378 FGU Vestegnen - Brøndby
01-01-1600 31-12-9999 153401 Landtransportskolen
01-01-1600 31-12-9999 153402 SOSU H Brøndby
01-01-1600 31-12-9999 153403 Dansk Kommunalkursus Københavns Amt
01-01-1600 31-12-9999 153404 Politiskolen
01-01-1600 31-12-9999 153405 Force Institut, Brøndby Svejsecentralen(805)
01-01-1600 31-12-9999 153406 Force Institutterne
01-01-1600 31-12-9999 153407 DEKRA A/S
01-01-1600 31-12-9999 153408 SOSU H
01-01-1600 31-12-9999 153409 Dansk Kørelæreskole
01-01-1600 31-12-9999 153901 Brøndagerskolen
01-01-1600 31-12-9999 153902 Skovagerskolen
01-01-1600 31-12-9999 155000 Dragør Kommune
01-01-1600 31-12-9999 155001 Dragør Skole Syd
01-01-1600 31-12-9999 155002 Store Magleby Skole Vierdiget
01-01-1600 31-12-9999 155003 Store Magleby Skole Kirkevej
01-01-1600 31-12-9999 155004 Nordstrandskolen
01-01-1600 31-12-9999 155200 Børneservice
01-01-1600 31-12-9999 155210 Dragør Ungdomsskole
01-01-1600 31-12-9999 155401 TEC Aviation
01-01-1600 31-12-9999 157000 Gentofte Kommune
01-01-1600 31-12-9999 157001 Bakkegårdsskolen
01-01-1600 31-12-9999 157002 Dyssegårdsskolen
01-01-1600 31-12-9999 157003 Gentofte Skole
01-01-1600 31-12-9999 157004 Hellerup Skole
01-01-1600 31-12-9999 157005 Maglegårdsskolen
01-01-1600 31-12-9999 157006 Mosegårdsskolen
01-01-1600 31-12-9999 157007 Munkegårdsskolen
01-01-1600 31-12-9999 157008 Ordrup Skole
01-01-1600 31-12-9999 157009 Skovgårdsskolen
01-01-1600 31-12-9999 157010 Skovshoved Skole
01-01-1600 31-12-9999 157011 Tjørnegårdsskolen
01-01-1600 31-12-9999 157012 Tranegårdskolen
01-01-1600 31-12-9999 157013 Bernadotteskolen
01-01-1600 31-12-9999 157014 Bjørns Internationale Skole
01-01-1600 31-12-9999 157015 Busses Skole
01-01-1600 31-12-9999 157016 Gunnar Jørgensens Skole
01-01-1600 31-12-9999 157017 Ordrup Privatskole
01-01-1600 31-12-9999 157018 Rygaards Skole
01-01-1600 31-12-9999 157019 Sct. Joseph Søstrenes Skole S/I
01-01-1600 31-12-9999 157020 Rudolf Steiner skolen i Gentofte, Vidar Skolen
01-01-1600 31-12-9999 157021 Dyssegårdsskolens Realkursus
01-01-1600 31-12-9999 157022 Gentofte Gymnasium
01-01-1600 31-12-9999 157023 Hellerup Skoles Realkursus
01-01-1600 31-12-9999 157024 Civilforsvarets Studenterkursus
01-01-1600 31-12-9999 157025 Skovgårdsskolens Realkursus
01-01-1600 31-12-9999 157026 Villabyernes Eksamenskursus
01-01-1600 31-12-9999 157027 Aurehøj Gymnasium
01-01-1600 31-12-9999 157028 Gentofte HF
01-01-1600 31-12-9999 157029 Gammel Hellerup Gymnasium
01-01-1600 31-12-9999 157030 Kildegård Gymnasium
01-01-1600 31-12-9999 157031 Ordrup Gymnasium
01-01-1600 31-12-9999 157033 Hyldegårdsskolen
01-01-1600 31-12-9999 157034 Søgårdsskolen
01-01-1600 31-12-9999 157035 Øregård Gymnasium
01-01-1600 31-12-9999 157036 Ellegårdsskolen
01-01-1600 31-12-9999 157037 Høreinstituttet i Gentofte
01-01-1600 31-12-9999 157038 Københavns Amts Sygehus i Gentofte
01-01-1600 31-12-9999 157039 Kas-Stolpegård
01-01-1600 31-12-9999 157040 Kildegård Privatskole
01-01-1600 31-12-9999 157041 Copenhagen International School
01-01-1600 31-12-9999 157042 Copenhagen International School
01-01-1600 31-12-9999 157043 Samid Skole
01-01-1600 31-12-9999 157044 Psykologifunktionen, Specialundervisning
01-01-1600 31-12-9999 157045 Psykologi og Konsulentfunktionen
01-01-1600 31-12-9999 157046 Speak School of Danish
01-01-1600 31-12-9999 157047 Hellerup Skole
01-01-1600 31-12-9999 157048 Skolen Mir
01-01-1600 31-12-9999 157049 Tjørnegårdsskolen
01-01-1600 31-12-9999 157050 Lille Tjørnegård
01-01-1600 31-12-9999 157051 Kommunikationscentret Region Hovedstaden
01-01-1600 31-12-9999 157200 Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning
01-01-1600 31-12-9999 157201 Pædagogisk Central
01-01-1600 31-12-9999 157202 Københavns Amts Psykolog- og konsulentfunktion
01-01-1600 31-12-9999 157210 Gentofte Kommunes Ungdomsskole
01-01-1600 31-12-9999 157247 Kbh. Amts Voksenuddannelsescenter Øresund
01-01-1600 31-12-9999 157301 Havebrugshøjskolen Vilvorde
01-01-1600 31-12-9999 157375 Daghøjskolen Nyt Liv - Nyt Job
01-01-1600 31-12-9999 157401 Sankt Lukas Stiftelsens Sygeplejeskole
01-01-1600 31-12-9999 157402 Beskæftigelsesvejlederskolen i Hellerup
01-01-1600 31-12-9999 157403 Hellerup Seminarium
01-01-1600 31-12-9999 157404 Forsvarets Sundhedstjeneste
01-01-1600 31-12-9999 157405 Pædagoguddannelsen i Gentofte
01-01-1600 31-12-9999 157406 BEC Design
01-01-1600 31-12-9999 157407 Rudolf Steiner Børnehaveseminariet
01-01-1600 31-12-9999 157901 THI KompetenceCenter
01-01-1600 31-12-9999 157902 Ordblinde-Instituttet
01-01-1600 31-12-9999 157903 Skolen på Sognevej
01-01-1600 31-12-9999 157904 Undervisningscentret på Sandtoften
01-01-1600 31-12-9999 159000 Gladsaxe Kommune
01-01-1600 31-12-9999 159001 Bagsværd Skole
01-01-1600 31-12-9999 159002 Buddinge Skole
01-01-1600 31-12-9999 159003 Egegård Skole
01-01-1600 31-12-9999 159004 Enghavegård Skole
01-01-1600 31-12-9999 159005 Gladsaxe Skole
01-01-1600 31-12-9999 159006 Grønnemose Skole
01-01-1600 31-12-9999 159007 Marielyst Skole
01-01-1600 31-12-9999 159008 Mørkhøj Skole
01-01-1600 31-12-9999 159009 Stengård Skole
01-01-1600 31-12-9999 159010 Søborg Skole
01-01-1600 31-12-9999 159011 Søndergård Skole
01-01-1600 31-12-9999 159012 Vadgård Skole
01-01-1600 31-12-9999 159013 Skovbrynet skole
01-01-1600 31-12-9999 159014 Dag Hammarskjøld Skolen
01-01-1600 31-12-9999 159015 Den Lille Skole
01-01-1600 31-12-9999 159016 Kvikmarkens Privatskole
01-01-1600 31-12-9999 159017 Gladsaxe Privatskole
01-01-1600 31-12-9999 159018 Bagsværd Friskole
01-01-1600 31-12-9999 159019 Bagsværd Ny Lille Skole
01-01-1600 31-12-9999 159020 Bagsværd Kostskole og Gymnasium
01-01-1600 31-12-9999 159021 Det Frie Gymnasium
01-01-1600 31-12-9999 159026 Søborg Gymnasium
01-01-1600 31-12-9999 159027 Ellegårdsskolen
01-01-1600 31-12-9999 159028 Gladsaxe Gymnasium
01-01-1600 31-12-9999 159029 Forældrenes Privatskole
01-01-1600 31-12-9999 159030 Rudolf Steiner skolen Gladsaxe
01-01-1600 31-12-9999 159031 Lundevang Skole
01-01-1600 31-12-9999 159032 Gladsaxe Komm. Værkstedskole
01-01-1600 31-12-9999 159033 Borupgaard Amtsgymnasium
01-01-1600 31-12-9999 159034 Bagsværd Gymnasiums Grundskole
01-01-1600 31-12-9999 159035 Sofieskolen
01-01-1600 31-12-9999 159036 SVIKA
01-01-1600 31-12-9999 159037 AOF Gentofte/Gladsaxe Sprogskolen
01-01-1600 31-12-9999 159038 GXU - Gladsaxe 10. Klasse og Ungdomsskole, 10. kl
01-01-1600 31-12-9999 159039 Bakkeskolen
01-01-1600 31-12-9999 159040 Atheneskolen
01-01-1600 31-12-9999 159041 Idrætsakademiet
01-01-1600 31-12-9999 159042 AOF Center Storkøbenhavn
01-01-1600 31-12-9999 159043 SUKA, Underv.tilbud for udvikl.hæmmede/ autister
01-01-1600 31-12-9999 159200 Pædagogisk Psykologisk Konsulenttjeneste
01-01-1600 31-12-9999 159201 Gladsaxe Pædagogiske Videncenter
01-01-1600 31-12-9999 159210 GXU, Gladsaxe 10. Klasse og Ungdomsskole, ungdoms
01-01-1600 31-12-9999 159247 VUC Gladsaxe/Herlev
01-01-1600 31-12-9999 159350 Gladsaxe Produktionsskole
01-01-1600 31-12-9999 159375 AOF Job & Uddannelse Gladsaxe - Lyngby - Gentofte
01-01-1600 31-12-9999 159401 TEC, Gladsaxe
01-01-1600 31-12-9999 159402 Pædagoguddannelsen i Gladsaxe
01-01-1600 31-12-9999 159403 Læreruddannelsen Blaagaard/KDAS - UCC
01-01-1600 31-12-9999 159404 Lyngby og Omegns Handelsskole Gladsaxe afd.
01-01-1600 31-12-9999 159405 SOSU H Gladsaxe
01-01-1600 31-12-9999 159406 Dansk Kommunalkursus Københavns Amt
01-01-1600 31-12-9999 159901 Gammelmoseskolen
01-01-1600 31-12-9999 159902 Bakkeskolen
01-01-1600 31-12-9999 159903 Ordblindeinstituttet
01-01-1600 31-12-9999 161000 Glostrup Kommune
01-01-1600 31-12-9999 161001 Højvangskolen
01-01-1600 31-12-9999 161002 Glostrup skole, Nordvang
01-01-1600 31-12-9999 161003 Glostrup skole, Søndervang
01-01-1600 31-12-9999 161004 Glostrup Skole, Vestervang
01-01-1600 31-12-9999 161005 Ejbyskolen
01-01-1600 31-12-9999 161006 Hospitalsskolen , Børne og Ungdomspsykiatrisk Cen
01-01-1600 31-12-9999 161007 Skolen på Børnehospitalet, parterre
01-01-1600 31-12-9999 161009 Høreinstituttet i Glostrup
01-01-1600 31-12-9999 161010 Glostrup Skole, Skovvang
01-01-1600 31-12-9999 161011 Jinnah International School
01-01-1600 31-12-9999 161012 Gideonskolen
01-01-1600 31-12-9999 161013 10'eren
01-01-1600 31-12-9999 161014 Ejbyhus
01-01-1600 31-12-9999 161015 QU-skolen - Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center
01-01-1600 31-12-9999 161200 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
01-01-1600 31-12-9999 161201 Pædagogisk Central
01-01-1600 31-12-9999 161202 Center for Undervisningsmidler, Glostrup
01-01-1600 31-12-9999 161210 Glostrup Ungdomsskole
01-01-1600 31-12-9999 161247 Vestegnens Forberedelseskursus
01-01-1600 31-12-9999 161350 FGU Vestegnen - Albertslund
01-01-1600 31-12-9999 161375 Vestegnens, AOF Daghøjskole
01-01-1600 31-12-9999 161401 Social- og Sundhedsskolen Glostrup
01-01-1600 31-12-9999 161402 Amtssygehuset Nordvang
01-01-1600 31-12-9999 161403 Pædagoguddannelsen Storkøbenhavn - UCC
01-01-1600 31-12-9999 161901 Psykiatrisk center
01-01-1600 31-12-9999 163000 Herlev Kommune
01-01-1600 31-12-9999 163001 Lindehøjskolen
01-01-1600 31-12-9999 163002 Hammergårdskolen
01-01-1600 31-12-9999 163003 Elverhøjens Skole
01-01-1600 31-12-9999 163004 Herlev byskole
01-01-1600 31-12-9999 163005 Herlev Skole
01-01-1600 31-12-9999 163006 Kildegårdskolen
01-01-1600 31-12-9999 163007 Køllegårdskolen
01-01-1600 31-12-9999 163008 Tvedvangskolen
01-01-1600 31-12-9999 163009 Herlev Privatskole
01-01-1600 31-12-9999 163010 Herlev Gymnasium og HF
01-01-1600 31-12-9999 163011 Lundevang Skolen
01-01-1600 31-12-9999 163012 Gamle Hjortespringskole
01-01-1600 31-12-9999 163013 Rudolf Steiner skolen i Hjortespring
01-01-1600 31-12-9999 163014 Ordblindeinstituttet
01-01-1600 31-12-9999 163200 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
01-01-1600 31-12-9999 163201 Pædagogisk Central
01-01-1600 31-12-9999 163211 Herlev Kommunes Ungdomsskole
01-01-1600 31-12-9999 163247 Kbh. Amtskm. Forbk. Herlev-Skovlunde
01-01-1600 31-12-9999 163350 Herlev Produktionsskole
01-01-1600 31-12-9999 163375 Herlev AOF Daghøjskole
01-01-1600 31-12-9999 163401 Kbhs Amt, Sygeplejeskolen, Radiograf
01-01-1600 31-12-9999 163402 Sygeplejerskeuddannelsen i Herlev
01-01-1600 31-12-9999 163403 AMU-Herlev
01-01-1600 31-12-9999 163404 Niels Brock, CBC, Informatik, Datamatik
01-01-1600 31-12-9999 163405 SOSU H Herlev
01-01-1600 31-12-9999 163406 Københavns Tekniske Skole
01-01-1600 31-12-9999 163407 Radiografuddannelsen Metropol
01-01-1600 31-12-9999 165000 Albertslund Kommune
01-01-1600 31-12-9999 165001 Egelundskolen
01-01-1600 31-12-9999 165002 Kongsholmskolen
01-01-1600 31-12-9999 165003 Roholmskolen
01-01-1600 31-12-9999 165004 Sydskolen
01-01-1600 31-12-9999 165005 Vridsløselille Skole
01-01-1600 31-12-9999 165006 Hyldagerskolen
01-01-1600 31-12-9999 165007 Teglmoseskolen
01-01-1600 31-12-9999 165008 Birkelundskolen
01-01-1600 31-12-9999 165009 Nordmarkskolen
01-01-1600 31-12-9999 165010 Holsbjergskolen
01-01-1600 31-12-9999 165011 Albertslund Lille Skole
01-01-1600 31-12-9999 165012 Værkstedsskolen
01-01-1600 31-12-9999 165013 Søndergaardskolen
01-01-1600 31-12-9999 165014 Albertslund Amtsgymnasium
01-01-1600 31-12-9999 165015 Brøndagerskolen, Helhedstilbudet
01-01-1600 31-12-9999 165016 Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter
01-01-1600 31-12-9999 165017 Det 10. Element Albertslund 10. kl. skole
01-01-1600 31-12-9999 165018 NEXT - Albertslund Gymnasium
01-01-1600 31-12-9999 165019 Herstedøster Skole
01-01-1600 31-12-9999 165020 Herstedvester Skole
01-01-1600 31-12-9999 165200 PPR
01-01-1600 31-12-9999 165201 Pædagogisk Center
01-01-1600 31-12-9999 165202 UU-Vestegnen
01-01-1600 31-12-9999 165210 Albertslund Kommunale Ungdomsskole
01-01-1600 31-12-9999 165247 Vestegnen HF & VUC
01-01-1600 31-12-9999 165248 Vestegnen HF & VUC, Albertslund afdeling
01-01-1600 31-12-9999 165249 Vridsløselille Fængsel, Skolen
01-01-1600 31-12-9999 165250 Herstedvester Fængsel
01-01-1600 31-12-9999 165325 VVC-Vestegnens Voksenundervisning
01-01-1600 31-12-9999 165375 Albertslund Vvc's Daghøjskole
01-01-1600 31-12-9999 165376 Albertslund AOF Daghøjskole
01-01-1600 31-12-9999 165377 Vestegnens Voksenundervisningscenter
01-01-1600 31-12-9999 165378 Voksenskolen
01-01-1600 31-12-9999 165401 Albertslund Børnehaveseminarium
01-01-1600 31-12-9999 165402 Kriminalforsorgens Personaleskole
01-01-1600 31-12-9999 165403 Vestegnens Handelsskole
01-01-1600 31-12-9999 165404 NEXT Uddannelse København, Glostrup
01-01-1600 31-12-9999 167000 Hvidovre Kommune
01-01-1600 31-12-9999 167001 Dansborgskolen
01-01-1600 31-12-9999 167002 Gungehusskolen
01-01-1600 31-12-9999 167003 Holmegårdsskolen
01-01-1600 31-12-9999 167004 Langhøjskolen
01-01-1600 31-12-9999 167005 Præstemoseskolen
01-01-1600 31-12-9999 167006 Risbjergskolen
01-01-1600 31-12-9999 167007 Sønderkærskolen
01-01-1600 31-12-9999 167008 Engstrandskolen
01-01-1600 31-12-9999 167009 Avedøre Skole
01-01-1600 31-12-9999 167010 Enghøjskolen
01-01-1600 31-12-9999 167011 Frydenhøjskolen
01-01-1600 31-12-9999 167012 Hvidovre Gymnasium & HF
01-01-1600 31-12-9999 167013 Esajasskolen
01-01-1600 31-12-9999 167014 Hospitalsundervisning Hvidovre Hospital
01-01-1600 31-12-9999 167015 AOF Sprogcenter Vestegnen
01-01-1600 31-12-9999 167016 Sporet
01-01-1600 31-12-9999 167200 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
01-01-1600 31-12-9999 167201 Hvidovre Pædagogisk Center
01-01-1600 31-12-9999 167210 Ungdomsskolen
01-01-1600 31-12-9999 167247 VUC Vestvolden
01-01-1600 31-12-9999 167248 HF & VUC København Syd, Hvidovre
01-01-1600 31-12-9999 167249 VUC Hvidovre/Rødovre
01-01-1600 31-12-9999 167250 HF & VUC København Syd
01-01-1600 31-12-9999 167325 Frit Oplysningsforbund i Hvidovre
01-01-1600 31-12-9999 167350 FGU Vestegnen - Hvidovre
01-01-1600 31-12-9999 167375 AOF Daghøjskolen i Hvidovre
01-01-1600 31-12-9999 167376 Mediecenteret
01-01-1600 31-12-9999 167377 AOF Hvidovre
01-01-1600 31-12-9999 167401 H S Sygeplejerskeuddannelsen Hvidovre afd.
01-01-1600 31-12-9999 167402 TEC, Hvidovre
01-01-1600 31-12-9999 167403 Dansk Brand og sikringsteknisk Institut (NUSA)
01-01-1600 31-12-9999 167901 Behandlingshjemmet Hvidborg
01-01-1600 31-12-9999 169000 Høje-Taastrup Kommune
01-01-1600 31-12-9999 169001 Fløng Skole
01-01-1600 31-12-9999 169002 Høje Tåstrup Skole
01-01-1600 31-12-9999 169003 Hedehusene Skole
01-01-1600 31-12-9999 169004 Parkskolen
01-01-1600 31-12-9999 169005 Rønnevangsskolen
01-01-1600 31-12-9999 169006 Reerslev Skole
01-01-1600 31-12-9999 169007 Borgerskolen
01-01-1600 31-12-9999 169008 Mølleholmskolen
01-01-1600 31-12-9999 169009 Ole Rømer-Skolen, Afd. Selsmose
01-01-1600 31-12-9999 169010 Sengeløse Skole
01-01-1600 31-12-9999 169011 Ole Rømer-Skolen, afd. Gadehaven
01-01-1600 31-12-9999 169012 Taastrup Realskole
01-01-1600 31-12-9999 169013 Charlotteskolen
01-01-1600 31-12-9999 169014 Specialundervisningscentret i Tåstrup
01-01-1600 31-12-9999 169015 Øtofteskolen
01-01-1600 31-12-9999 169016 Skt. Pauls Skole
01-01-1600 31-12-9999 169017 Høje-Taastrup Gymnasium
01-01-1600 31-12-9999 169018 Vestegnens Privatskole
01-01-1600 31-12-9999 169019 Torstorp Skole
01-01-1600 31-12-9999 169020 Høje-Taastrup Sprogcenter
01-01-1600 31-12-9999 169021 LINIE10
01-01-1600 31-12-9999 169022 Spor-Et i Tåstrup
01-01-1600 31-12-9999 169023 Flønghuset
01-01-1600 31-12-9999 169200 Familie- og Sundhedsafdelingen
01-01-1600 31-12-9999 169202 Institutions- og Skolecenter
01-01-1600 31-12-9999 169210 Taastrup Ungdomsskole
01-01-1600 31-12-9999 169211 Hedehusene Ungdomsskole
01-01-1600 31-12-9999 169247 Københavns Amtsk. Forbk. Høje-Taastrup
01-01-1600 31-12-9999 169248 VUC Høje Taastrup
01-01-1600 31-12-9999 169325 Projektskolen Grennesminde
01-01-1600 31-12-9999 169326 Indvandrercenter Vestegnen
01-01-1600 31-12-9999 169350 Fløng Produktionshøjskole
01-01-1600 31-12-9999 169375 AOF Vestegnens Daghøjskoler
01-01-1600 31-12-9999 169401 Forstædernes Handelsskole
01-01-1600 31-12-9999 169402 Dansk Teknologisk Institut
01-01-1600 31-12-9999 169403 Teknologisk Institut Kemoteknikerkursus
01-01-1600 31-12-9999 169404 Teleskolen
01-01-1600 31-12-9999 169405 NEXT Uddannelse København, Ishøj
01-01-1600 31-12-9999 171001 Søagerskolen
01-01-1600 31-12-9999 171002 Boesagerskolen
01-01-1600 31-12-9999 171003 Smørum Friskole
01-01-1600 31-12-9999 171004 Balsmoseskolen
01-01-1600 31-12-9999 171005 Kratkærskolen
01-01-1600 31-12-9999 171200 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
01-01-1600 31-12-9999 171201 Pædagogisk Central
01-01-1600 31-12-9999 171210 Ledøje-Smørum Ungdomsskole
01-01-1600 31-12-9999 173000 Lyngby-Taarbæk Kommune
01-01-1600 31-12-9999 173001 Baunegårdsskolen
01-01-1600 31-12-9999 173002 Engelsborgskolen
01-01-1600 31-12-9999 173003 Fuglsanggårdsskolen
01-01-1600 31-12-9999 173004 Hummeltofteskolen
01-01-1600 31-12-9999 173005 Kongevejens Skole
01-01-1600 31-12-9999 173006 Lindegårdsskolen
01-01-1600 31-12-9999 173007 Lundtofte Skole
01-01-1600 31-12-9999 173008 Taarbæk Skole
01-01-1600 31-12-9999 173009 Trongårdsskolen
01-01-1600 31-12-9999 173010 Ulrikkenborgskolen
01-01-1600 31-12-9999 173011 Virum Skole
01-01-1600 31-12-9999 173012 Billums Privatskole
01-01-1600 31-12-9999 173013 Lyngby Private Skole
01-01-1600 31-12-9999 173014 Skt. Knud Lavard Skole
01-01-1600 31-12-9999 173015 Lyngby Realkursus
01-01-1600 31-12-9999 173016 Lyngby Gymnasium
01-01-1600 31-12-9999 173017 Virum Gymnasium
01-01-1600 31-12-9999 173018 Sorgenfriskolen
01-01-1600 31-12-9999 173020 Lyngby Friskole
01-01-1600 31-12-9999 173021 Stockholmsgave
01-01-1600 31-12-9999 173022 P-78 Skolen
01-01-1600 31-12-9999 173023 P-Skolernes Overbygning
01-01-1600 31-12-9999 173024 Heldagsskolen Fuglsanggård
01-01-1600 31-12-9999 173025 P-87 Skolen
01-01-1600 31-12-9999 173027 Videnscenter for Autisme
01-01-1600 31-12-9999 173028 Videnscenter for døvblevne, døve og hørehæmmede
01-01-1600 31-12-9999 173029 Dansk Videnscenter for Ordblindhed
01-01-1600 31-12-9999 173030 VICOM Videnscenter om Kommunikation og Multipleje
01-01-1600 31-12-9999 173031 Hjerneskadecenter Virum
01-01-1600 31-12-9999 173032 10. klassecenter Lyngby-Taarbæk
01-01-1600 31-12-9999 173200 Center for Uddannelse og Pædagogik
01-01-1600 31-12-9999 173201 CUP
01-01-1600 31-12-9999 173202 UU-Nord
01-01-1600 31-12-9999 173210 Lyngby-Tårbæk Ungdomsskole
01-01-1600 31-12-9999 173247 Kbh.Amtskomm.Forbk.Gentofte,Lyngby-T.,Søll.
01-01-1600 31-12-9999 173248 VUC Øresund
01-01-1600 31-12-9999 173249 VUC Lyngby
01-01-1600 31-12-9999 173250 VUC Lyngby
01-01-1600 31-12-9999 173350 Medieskolen Lyngby
01-01-1600 31-12-9999 173375 Lyngby FOF Daghøjskole
01-01-1600 31-12-9999 173376 FOF Lyngby/Rudersdal/Gladsaxe
01-01-1600 31-12-9999 173377 FOF København
01-01-1600 31-12-9999 173378 FOF afd. Frederiksberg
01-01-1600 31-12-9999 173401 H.C. Ørsted Gymnasiet, Lyngby
01-01-1600 31-12-9999 173402 U/NORD Lyngby Handelsskole
01-01-1600 31-12-9999 173403 Pædagoguddannelsen i Virum (Skovtofte)
01-01-1600 31-12-9999 173404 Jonstrup Statsseminarium
01-01-1600 31-12-9999 173405 Danmarks Tekniske Universitet
01-01-1600 31-12-9999 173406 Danmarks Ingeniørakademi
01-01-1600 31-12-9999 173407 Lyngby Uddannelsescenter
01-01-1600 31-12-9999 173408 Erhvervsakademiet København Nord
01-01-1600 31-12-9999 173409 Psykomotorikuddannelsen - UCC
01-01-1600 31-12-9999 173410 U/NORD
01-01-1600 31-12-9999 173411 TEC Lyngby (Akademivej)
01-01-1600 31-12-9999 173901 Geelsgårdskolen
01-01-1600 31-12-9999 175000 Rødovre Kommune
01-01-1600 31-12-9999 175001 Hendriksholm Skole
01-01-1600 31-12-9999 175002 Islev Skole
01-01-1600 31-12-9999 175003 Nyager Skole
01-01-1600 31-12-9999 175004 Rødovre Skole
01-01-1600 31-12-9999 175005 Skolen ved Milestedet
01-01-1600 31-12-9999 175006 Tinderhøj Skole
01-01-1600 31-12-9999 175007 Valhøj Skole
01-01-1600 31-12-9999 175008 Skolen ved Espelunden
01-01-1600 31-12-9999 175009 Statens Pædagogiske Forsøgscenter
01-01-1600 31-12-9999 175010 Lilleskolen 69
01-01-1600 31-12-9999 175011 Rødovre Gymnasium
01-01-1600 31-12-9999 175012 Espevang, Skole-Beh.Afdeling
01-01-1600 31-12-9999 175013 Skovagerskolen
01-01-1600 31-12-9999 175014 Helhedstilbuddet Skovmoseskolen
01-01-1600 31-12-9999 175015 Tale- og Høreinstituttet Afdeling Syd
01-01-1600 31-12-9999 175016 Rødovre Privatskole
01-01-1600 31-12-9999 175017 Frederiksberg Privatskole
01-01-1600 31-12-9999 175018 10. klasseskolen ved Milestedet
01-01-1600 31-12-9999 175019 Samuelskolen
01-01-1600 31-12-9999 175020 Annexet
01-01-1600 31-12-9999 175021 Udviklingscenter Skiftesporet
01-01-1600 31-12-9999 175200 Pædagogisk Udviklingscenter
01-01-1600 31-12-9999 175201 Pædagogisk Central
01-01-1600 31-12-9999 175210 Ungecenter2610
01-01-1600 31-12-9999 175247 Københavns Amtskommune Forbk. Hvidovre-Rødovre
01-01-1600 31-12-9999 175248 Vestegnen HF & VUC, Rødovre afdeling
01-01-1600 31-12-9999 175375 AOF Rødovre Dagskole
01-01-1600 31-12-9999 175376 Rødovre Idrætsdaghøjskole
01-01-1600 31-12-9999 175377 Rødovre kulturelle aftenskole
01-01-1600 31-12-9999 175401 Bygningsteknisk Værkstedsskole
01-01-1600 31-12-9999 175402 Dansk Fritidshjemsseminarium
01-01-1600 31-12-9999 175403 AMU-Center, København, Afdeling Rødovre
01-01-1600 31-12-9999 175404 NEXT Uddannelse København, Rødovre
01-01-1600 31-12-9999 175901 Brandholmskolen
01-01-1600 31-12-9999 181001 Gl Holte Skole
01-01-1600 31-12-9999 181002 Holte Skole, afd. Grünersvej
01-01-1600 31-12-9999 181003 Ravholm skole, afd. Nærum
01-01-1600 31-12-9999 181004 Rundforbiskolen
01-01-1600 31-12-9999 181006 Ravnholm Skole, afd. Vangebo
01-01-1600 31-12-9999 181007 Vedbæk Skole
01-01-1600 31-12-9999 181008 Skovlyskolen
01-01-1600 31-12-9999 181009 Trørødskolen
01-01-1600 31-12-9999 181010 Nærum Privatskole
01-01-1600 31-12-9999 181011 Søllerød Lille Skole
01-01-1600 31-12-9999 181012 Søllerød Realkursus
01-01-1600 31-12-9999 181013 Holte Gymnasium
01-01-1600 31-12-9999 181014 Heldagsskolen på Mariehøjcentret
01-01-1600 31-12-9999 181015 Værkstedsskolen
01-01-1600 31-12-9999 181016 Holte Skole, afd. Rønnebærvej
01-01-1600 31-12-9999 181017 Rudersdal Lilleskole
01-01-1600 31-12-9999 181018 Nærum Gymnasium
01-01-1600 31-12-9999 181019 Adashøj
01-01-1600 31-12-9999 181200 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
01-01-1600 31-12-9999 181201 Fælles Pædagogisk Center
01-01-1600 31-12-9999 181210 Ung i Rudersdal
01-01-1600 31-12-9999 181247 Gentofte Forberedelseskursus
01-01-1600 31-12-9999 181303 Holte-Hus Efterskole
01-01-1600 31-12-9999 181304 TEXTILSKOLEN - Fri Fagskole
01-01-1600 31-12-9999 181350 Søllerød Kommunes Produktionsskole
01-01-1600 31-12-9999 181351 Værkstedsskolen
01-01-1600 31-12-9999 181375 Søllerød LOF Daghøjskole
01-01-1600 31-12-9999 181376 Kunst & Erhverv, AOF Søllerød Daghøjskole
01-01-1600 31-12-9999 181401 Holte Børnehaveseminarium
01-01-1600 31-12-9999 181402 Fysioterapeutuddannelsen Nordsjælland - UCC
01-01-1600 31-12-9999 181403 Forsvarskommandoen
01-01-1600 31-12-9999 181901 Skolehjemmet Skovly
01-01-1600 31-12-9999 181902 Behandlingshjemmet Egevang
01-01-1600 31-12-9999 183000 Ishøj Kommune
01-01-1600 31-12-9999 183001 Ishøj Skole
01-01-1600 31-12-9999 183002 Vibeholmskolen
01-01-1600 31-12-9999 183003 Gildbroskolen
01-01-1600 31-12-9999 183004 Strandgårdskolen
01-01-1600 31-12-9999 183005 Vejlebroskolen
01-01-1600 31-12-9999 183006 Observationsskolen
01-01-1600 31-12-9999 183007 NEXT - Sydkysten gymnasium(stx)
01-01-1600 31-12-9999 183008 Ådalens Privatskole
01-01-1600 31-12-9999 183009 Jinnah International School
01-01-1600 31-12-9999 183010 Ishøjgård
01-01-1600 31-12-9999 183011 Ishøj 10.klassecenter
01-01-1600 31-12-9999 183012 Ishøj Sprog- og Integrationscenter
01-01-1600 31-12-9999 183013 Dagklassen, Produktionsskolen Møllen
01-01-1600 31-12-9999 183200 Center for Børn og Forebyggelse
01-01-1600 31-12-9999 183201 Skolernes IT-center, Ishøj
01-01-1600 31-12-9999 183202 Ishøj Uddannelse og Job
01-01-1600 31-12-9999 183212 Ishøj Ungdomsskole
01-01-1600 31-12-9999 183213 Thorshøjgård
01-01-1600 31-12-9999 183300 Den Grønlandske Kostskole 'Ellekilde'
01-01-1600 31-12-9999 183350 FGU Vestegnen - Ishøj
01-01-1600 31-12-9999 183375 Ishøj Daghøjskole
01-01-1600 31-12-9999 183376 AOF Daghøjskole, Ishøj
01-01-1600 31-12-9999 183401 Handelsskolen i Ishøj
01-01-1600 31-12-9999 183402 TeSe
01-01-1600 31-12-9999 183403 NEXT - Sydkysten gymnasium (hhx/htx)
01-01-1600 31-12-9999 183404 Handelsskolen Ishøj og Taastrup
01-01-1600 31-12-9999 183405 TeSe.dk
01-01-1600 31-12-9999 183406 DEKRA Nordsjælland ApS
01-01-1600 31-12-9999 183407 NEXT Uddannelse København, Ishøj
01-01-1600 31-12-9999 185000 Tårnby Kommune
01-01-1600 31-12-9999 185001 Kastrup Skole
01-01-1600 31-12-9999 185002 Korsvejens Skole
01-01-1600 31-12-9999 185003 Løjtegårdsskolen
01-01-1600 31-12-9999 185004 Nordregårdsskolen
01-01-1600 31-12-9999 185005 Pilegårdsskolen
01-01-1600 31-12-9999 185006 Skelgårdsskolen
01-01-1600 31-12-9999 185007 Skottegårdsskolen
01-01-1600 31-12-9999 185008 Specialskolen Tårnbygård
01-01-1600 31-12-9999 185009 Tårnby Skole
01-01-1600 31-12-9999 185010 Kastrupgårdsskolen
01-01-1600 31-12-9999 185011 Amager Private Grundskolekursus Aps
01-01-1600 31-12-9999 185012 Tårnby Gymnasium
01-01-1600 31-12-9999 185013 Amager Privatskole
01-01-1600 31-12-9999 185014 Skottegårdsskolen
01-01-1600 31-12-9999 185015 Den Specialiserede Institution
01-01-1600 31-12-9999 185016 Kommer senere
01-01-1600 31-12-9999 185200 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
01-01-1600 31-12-9999 185201 Tårnby Kommune, KUC
01-01-1600 31-12-9999 185202 UU Tårnby
01-01-1600 31-12-9999 185210 Tårnby Ungdomsskole
01-01-1600 31-12-9999 185247 HF & VUC København Syd, Amager
01-01-1600 31-12-9999 185401 Tårnby Tekniske Skole
01-01-1600 31-12-9999 185402 Seminariet på Amager
01-01-1600 31-12-9999 185403 NEXT Uddannelse København, Kastrup
01-01-1600 31-12-9999 187000 Vallensbæk Kommune
01-01-1600 31-12-9999 187001 Egholmskolen
01-01-1600 31-12-9999 187002 Pilehaveskolen
01-01-1600 31-12-9999 187003 Vallensbæk Skole
01-01-1600 31-12-9999 187004 Vallensbæk HF.
01-01-1600 31-12-9999 187005 Gideonskolen
01-01-1600 31-12-9999 187006 Kirkebækskolen
01-01-1600 31-12-9999 187200 Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning
01-01-1600 31-12-9999 187201 Pædagogisk Center
01-01-1600 31-12-9999 187210 Vallensbæk Ungdomsskole
01-01-1600 31-12-9999 189001 Hareskov Skole
01-01-1600 31-12-9999 189002 Lille Værløse Skole
01-01-1600 31-12-9999 189003 Søndersøskolen
01-01-1600 31-12-9999 189004 Syvstjerneskolen
01-01-1600 31-12-9999 189005 Baunegård
01-01-1600 31-12-9999 189006 Egeskolen
01-01-1600 31-12-9999 189200 Psykologisk, Pædagogisk Rådgivning
01-01-1600 31-12-9999 189201 Skolernes IT enhed
01-01-1600 31-12-9999 189210 Furesø Ungdomsskole
01-01-1600 31-12-9999 189401 Forsvarets Civile Uddannelse
01-01-1600 31-12-9999 189402 Flyvevåbnets Officersskole
01-01-1600 31-12-9999 189403 Flyvevåbnets Sergent- og Reserveofficersskole
01-01-1600 31-12-9999 190000 Furesø Kommune
01-01-1600 31-12-9999 190001 Hillerød Privatskole
01-01-1600 31-12-9999 190002 Solhjorten
01-01-1600 31-12-9999 190003 Lyngholmskolen
01-01-1600 31-12-9999 190200 Rådgivning for Børn, Unge og Familier
01-01-1600 31-12-9999 201000 Allerød Kommune
01-01-1600 31-12-9999 201001 Blovstrød Skole
01-01-1600 31-12-9999 201002 Lynge Skole
01-01-1600 31-12-9999 201003 Skovvangskolen
01-01-1600 31-12-9999 201004 Lillerød Skole
01-01-1600 31-12-9999 201005 Kratbjergskolen afd. Engholm
01-01-1600 31-12-9999 201006 Kratbjergskolen afd. Ravnsholt
01-01-1600 31-12-9999 201007 Allerød Gymnasium
01-01-1600 31-12-9999 201008 Tokkekøbskolen
01-01-1600 31-12-9999 201009 Rudolf Steiner skolen i Allerød
01-01-1600 31-12-9999 201010 Kongevejsskolen
01-01-1600 31-12-9999 201011 Maglebjergskolen
01-01-1600 31-12-9999 201012 Holmegårdsskolen
01-01-1600 31-12-9999 201200 Børne- og familieteamet
01-01-1600 31-12-9999 201201 UU-Sjælsø
01-01-1600 31-12-9999 201210 Allerød Ungdomsskole
01-01-1600 31-12-9999 201901 Ville Heises Behandlingshjem
01-01-1600 31-12-9999 205001 Rude Skov Skole, afd. Sjælsø
01-01-1600 31-12-9999 205002 Søholmskolen, afd. Bistrup
01-01-1600 31-12-9999 205003 Rude Skov Skole, afd. Høsterkøb
01-01-1600 31-12-9999 205004 Kajerødskolen
01-01-1600 31-12-9999 205005 Søholmskolen, afd. Toftevang
01-01-1600 31-12-9999 205006 Birkerød Privatskole
01-01-1600 31-12-9999 205007 Birkerød Gymnasium HF IB & Kostskole
01-01-1600 31-12-9999 205008 Parkvejskolen
01-01-1600 31-12-9999 205009 Det Frie Gymnasium
01-01-1600 31-12-9999 205010 Det Frie Gymnasiums Grundskole
01-01-1600 31-12-9999 205011 Birkerød-Farum Sprogskole
01-01-1600 31-12-9999 205151 Furesøkolonien
01-01-1600 31-12-9999 205200 Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning
01-01-1600 31-12-9999 205201 Skolernes Fællessamling og Mediecenter
01-01-1600 31-12-9999 205210 Birkerød Ungdomsskole
01-01-1600 31-12-9999 205247 Birkerød Voksenuddannelsescenter
01-01-1600 31-12-9999 205401 Hærens Signalskole
01-01-1600 31-12-9999 205402 Beredskabsstyrelsens Uddannelser
01-01-1600 31-12-9999 205403 Forsvarsakademiet Center for Forvaltning
01-01-1600 31-12-9999 205404 Kriminalforsorgens Uddannelsescenter
01-01-1600 31-12-9999 205901 Birkeskolen
01-01-1600 31-12-9999 205902 Maglebjergskolen
01-01-1600 31-12-9999 207001 Paltholmskolen
01-01-1600 31-12-9999 207002 Solvangskolen
01-01-1600 31-12-9999 207003 Stavnsholtskolen
01-01-1600 31-12-9999 207004 Marie Kruses Skole
01-01-1600 31-12-9999 207005 Bybækskolen
01-01-1600 31-12-9999 207006 Stenvadskolen
01-01-1600 31-12-9999 207007 Marie Kruses Skole
01-01-1600 31-12-9999 207008 Sprogcenter Furesø
01-01-1600 31-12-9999 207009 Farum 10. klasse Skole
01-01-1600 31-12-9999 207010 Korsbjerggaard Dagbehandlingsskole
01-01-1600 31-12-9999 207011 Samkurser S/I
01-01-1600 31-12-9999 207012 Furesø skolen
01-01-1600 31-12-9999 207200 Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning
01-01-1600 31-12-9999 207210 Farum Ungdomsskole
01-01-1600 31-12-9999 207375 S/I Furesøens Uddannelsescenter
01-01-1600 31-12-9999 207401 Hærens Ingeniør- og Abc-Skole
01-01-1600 31-12-9999 207901 Bygmarkskolen
01-01-1600 31-12-9999 208001 Fredensborg Skole, Benediktevej
01-01-1600 31-12-9999 208002 Fredensborg Skole
01-01-1600 31-12-9999 208003 Humlebæk Skole, Gl. Strandvej
01-01-1600 31-12-9999 208004 Humlebækskole, 6. - 9. klasse
01-01-1600 31-12-9999 208005 Humlebæk Lille Skole
01-01-1600 31-12-9999 208006 Terrasserne
01-01-1600 31-12-9999 208007 Endrupskolen
01-01-1600 31-12-9999 208008 Langebjergskolen
01-01-1600 31-12-9999 208009 Skolen på Slotsvænget
01-01-1600 31-12-9999 208200 Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning
01-01-1600 31-12-9999 208210 Fredensborg Ungdomsskole
01-01-1600 31-12-9999 208300 Krogerup Højskole
01-01-1600 31-12-9999 208301 Martin Andersen-Nexø Højskolen
01-01-1600 31-12-9999 208375 Fredensborg Daghøjskole Tingskolen
01-01-1600 31-12-9999 209001 Trekløverskolen, afd. Falkenborg
01-01-1600 31-12-9999 209002 Trekløverskolen, afd. Marienlyst
01-01-1600 31-12-9999 209003 Ådalens Skole, afd. Syd
01-01-1600 31-12-9999 209004 Ådalens Skole, afd. Nord
01-01-1600 31-12-9999 209005 Frederikssund Private Realskole
01-01-1600 31-12-9999 209006 Frederikssund Gymnasium
01-01-1600 31-12-9999 209007 Bakkeskolen
01-01-1600 31-12-9999 209008 LOF Frederikssund Sprogskolen
01-01-1600 31-12-9999 209009 Kærholm - specialskole, afd. Kølholm
01-01-1600 31-12-9999 209010 Trekløverskolen, afd. Græse Bakkeby
01-01-1600 31-12-9999 209200 Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning
01-01-1600 31-12-9999 209201 UU Frederikssund
01-01-1600 31-12-9999 209210 CampusU10, ungdomsskolen
01-01-1600 31-12-9999 209247 Frederikssund Voksenuddannelsescenter
01-01-1600 31-12-9999 209248 VUC Frederikssund
01-01-1600 31-12-9999 209300 Kunsthøjskolen Thorstedlund
01-01-1600 31-12-9999 209375 AOF Daghøjskole i Vestregionen
01-01-1600 31-12-9999 209401 Frederikssund Handelsgymnasium og Teknisk Gymnasi
01-01-1600 31-12-9999 209402 AMU - Nordsjælland, Frederikssund
01-01-1600 31-12-9999 209901 Kærholm Specialskole, afd. Kæret
01-01-1600 31-12-9999 210000 Fredensborg Kommune
01-01-1600 31-12-9999 211001 Frederiksværk skole, Enghave
01-01-1600 31-12-9999 211002 Frederiksværk Byskole
01-01-1600 31-12-9999 211003 Arresø Skole, Kregme
01-01-1600 31-12-9999 211004 Melby Skole
01-01-1600 31-12-9999 211005 Frederiksværk Skole, Vinderød
01-01-1600 31-12-9999 211006 Ølsted Skole
01-01-1600 31-12-9999 211007 Asserbohus Kostskole
01-01-1600 31-12-9999 211008 Asserbohus Realkursus
01-01-1600 31-12-9999 211009 Magleblik Skole
01-01-1600 31-12-9999 211010 Frederiksværk Gymnasium og HF
01-01-1600 31-12-9999 211011 Asserbohus Friskole
01-01-1600 31-12-9999 211012 Frederiksværk Privatskole
01-01-1600 31-12-9999 211200 Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning
01-01-1600 31-12-9999 211210 Halsnæs Ungdomsskole
01-01-1600 31-12-9999 211247 HF & VUC Nordsjælland, Frederiksværk afd.
01-01-1600 31-12-9999 211248 Frederiksværk Gymnasium og HF, Hf-Enkeltfag
01-01-1600 31-12-9999 211249 VUC Nordvest
01-01-1600 31-12-9999 211300 Asserbohus Efterskole
01-01-1600 31-12-9999 211350 ita-center
01-01-1600 31-12-9999 211351 FGU Nordsjælland - Frederiksværk
01-01-1600 31-12-9999 211375 Frederiksværk LOF Daghøjskole
01-01-1600 31-12-9999 211401 Søværnets Eksercerskole
01-01-1600 31-12-9999 211402 Søværnets Grundskole
01-01-1600 31-12-9999 213001 Blistrup Skole
01-01-1600 31-12-9999 213002 Gilleleje Skole
01-01-1600 31-12-9999 213003 Græsted Skole
01-01-1600 31-12-9999 213004 Tingbakkeskolen
01-01-1600 31-12-9999 213005 Havregården Lille-Kost og Dagskole
01-01-1600 31-12-9999 213006 Nellerupgårdskolen
01-01-1600 31-12-9999 213007 Søborg Privatskole
01-01-1600 31-12-9999 213008 Alme Skole
01-01-1600 31-12-9999 213009 Friskolen i Esbønderup
01-01-1600 31-12-9999 213010 Esrum Kostskole
01-01-1600 31-12-9999 213011 Munkerup Observations- og Behandlingshjem
01-01-1600 31-12-9999 213012 Nordkystens Centrale privatskole
01-01-1600 31-12-9999 213013 Skolen v/Krageredegård
01-01-1600 31-12-9999 213014 Musketérskolen
01-01-1600 31-12-9999 213015 Gilleleje skole
01-01-1600 31-12-9999 213016 Græsted Heldagsskole
01-01-1600 31-12-9999 213200 Børne- og Borgerrådgivningen
01-01-1600 31-12-9999 213210 Græsted-Gilleleje Ungdomsskole
01-01-1600 31-12-9999 215001 Bjørnehøjskolen
01-01-1600 31-12-9999 215002 Helsinge Skole
01-01-1600 31-12-9999 215003 Mårum Skole
01-01-1600 31-12-9999 215004 Ramløse Skole
01-01-1600 31-12-9999 215005 Tisvilde Skole
01-01-1600 31-12-9999 215006 Vejby Skole
01-01-1600 31-12-9999 215007 Helsinge Realskole
01-01-1600 31-12-9999 215008 Gribskov Lilleskole
01-01-1600 31-12-9999 215009 Tofteskolen
01-01-1600 31-12-9999 215010 Gribskov Gymnasium
01-01-1600 31-12-9999 215011 Nordsjællands Lille Skole
01-01-1600 31-12-9999 215200 Børne- og familierådgivningen
01-01-1600 31-12-9999 215210 Gribskov Ungdomsskole
01-01-1600 31-12-9999 215247 Helsinge Voksenuddannelsescenter
01-01-1600 31-12-9999 215248 VUC Helsinge
01-01-1600 31-12-9999 215300 Nordsjællands Efterskole
01-01-1600 31-12-9999 215301 Gribskov Efterskole
01-01-1600 31-12-9999 215901 Fonden Godhavn
01-01-1600 31-12-9999 215902 Skolehjemmet Unnerupgård
01-01-1600 31-12-9999 217000 Helsingør Kommune
01-01-1600 31-12-9999 217001 Espergærdeskolen
01-01-1600 31-12-9999 217002 Hellebækskolen
01-01-1600 31-12-9999 217003 Hornbæk Skole
01-01-1600 31-12-9999 217004 Mørdrupskolen
01-01-1600 31-12-9999 217005 Nygård Skole
01-01-1600 31-12-9999 217006 Skolen i Lundegade
01-01-1600 31-12-9999 217007 Skolen i Marienlyst Alle
01-01-1600 31-12-9999 217008 Skolen ved Gurrevej
01-01-1600 31-12-9999 217009 Skolen ved Kongevej
01-01-1600 31-12-9999 217010 Skolen ved Rønnebær Allé
01-01-1600 31-12-9999 217011 Snekkersten Skole
01-01-1600 31-12-9999 217012 Tikøb Skole
01-01-1600 31-12-9999 217013 Tibberupskolen
01-01-1600 31-12-9999 217014 Nordvestskolen
01-01-1600 31-12-9999 217015 Det Kgl Opfostringshus
01-01-1600 31-12-9999 217016 Helsingør Lille Skole
01-01-1600 31-12-9999 217017 Espergærde Gymnasium og HF
01-01-1600 31-12-9999 217018 Borupgårdskolen
01-01-1600 31-12-9999 217019 Helsingør Gymnasium
01-01-1600 31-12-9999 217020 Rudolf Steiner Skolen Kvistgård
01-01-1600 31-12-9999 217021 Grydemoseskolen
01-01-1600 31-12-9999 217023 L-klasserne
01-01-1600 31-12-9999 217024 Skolen i Bymidten
01-01-1600 31-12-9999 217025 HF Øst og VUC
01-01-1600 31-12-9999 217027 Hellebæk Friskole
01-01-1600 31-12-9999 217029 Al-Irchad Skolen
01-01-1600 31-12-9999 217030 Sprogskolen Montebello
01-01-1600 31-12-9999 217031 Julebæk Skole
01-01-1600 31-12-9999 217032 Kronborg Lilleskole
01-01-1600 31-12-9999 217033 10.klasse/Helsingør//Ungdomsskolen
01-01-1600 31-12-9999 217034 Den Internationale Skole i Helsingør
01-01-1600 31-12-9999 217035 Den Lokale Behandlingsskole, Bregnehøj
01-01-1600 31-12-9999 217036 Apperupskolen
01-01-1600 31-12-9999 217037 Kursusstedet i Hellebæk
01-01-1600 31-12-9999 217038 DOF Helsingør Aftenskole
01-01-1600 31-12-9999 217200 Center for Dagtilbud og Skoler
01-01-1600 31-12-9999 217201 UU-Øresund
01-01-1600 31-12-9999 217202 UU-Øresund
01-01-1600 31-12-9999 217203 Pædagogisk Udviklingscenter, Montebello
01-01-1600 31-12-9999 217210 Helsingør Kommunale Ungdomsskole
01-01-1600 31-12-9999 217211 Espergærde Ungdomsskole
01-01-1600 31-12-9999 217212 Nordkystens Ungdomsskole
01-01-1600 31-12-9999 217247 HF & VUC Nordsjælland, Helsingør afdeling
01-01-1600 31-12-9999 217248 Espergærde Gymnasium og HF, HF Enkeltfag
01-01-1600 31-12-9999 217249 Horserød Fængsel, Skolen
01-01-1600 31-12-9999 217300 Efterskolen Lindenborg
01-01-1600 31-12-9999 217301 Den Internationale Højskole
01-01-1600 31-12-9999 217302 LO-Skolen
01-01-1600 31-12-9999 217303 Højskolen Solhavegården
01-01-1600 31-12-9999 217304 Den Internationale Efterskole i Helsingør
01-01-1600 31-12-9999 217350 Satz Produktionsskole
01-01-1600 31-12-9999 217351 Produktionsskolen Sundet
01-01-1600 31-12-9999 217375 Helsingør AOF Daghøjskole
01-01-1600 31-12-9999 217376 LOF Øresund, Helsingør
01-01-1600 31-12-9999 217401 Erhvervsskolen Hamlet
01-01-1600 31-12-9999 217402 Helsingør Handelsskole
01-01-1600 31-12-9999 217403 Helsingør Maskinistskole
01-01-1600 31-12-9999 217404 Institut for Anvendt Skibs- og Maskinteknik DTU
01-01-1600 31-12-9999 217405 Amu-Center Nordsjælland, Helsingør
01-01-1600 31-12-9999 217406 Helsingør Skibsværft A/S Uddannelsesafdelingen
01-01-1600 31-12-9999 217407 U/NORD Helsingør, Rasmus Knudsens Vej
01-01-1600 31-12-9999 217408 Erhvervsskolen Nordsjælland, Helsingør, Sdr. Stra
01-01-1600 31-12-9999 217901 Nyrup Skole
01-01-1600 31-12-9999 217902 Kostskole Hellebækgaard
01-01-1600 31-12-9999 219000 Hillerød Kommune
01-01-1600 31-12-9999 219001 Hillerød Vest Skolen, Alsønderup
01-01-1600 31-12-9999 219002 Frederiksborg Byskole
01-01-1600 31-12-9999 219003 Hillerødsholmskolen
01-01-1600 31-12-9999 219004 Grønnevang Skole, afdeling Jespervej
01-01-1600 31-12-9999 219005 Brødeskov Skole
01-01-1600 31-12-9999 219006 Hillerød Vest Skolen, Ålholm
01-01-1600 31-12-9999 219007 Trollesmindeskolen
01-01-1600 31-12-9999 219008 Grønnevang Skole, afdeling Østervang
01-01-1600 31-12-9999 219009 Hillerød Lilleskole
01-01-1600 31-12-9999 219010 Marie Mørks Skole
01-01-1600 31-12-9999 219011 Johannesskolen
01-01-1600 31-12-9999 219012 Frederiksborg Gymnasium og HF
01-01-1600 31-12-9999 219013 Harløse Skole Frederiksborg Amts Obs.Skole
01-01-1600 31-12-9999 219014 Frederiksborg Amts Taleinstitut
01-01-1600 31-12-9999 219015 Frederiksborg Amts Høreinstitut
01-01-1600 31-12-9999 219016 Nordsjællands Friskole
01-01-1600 31-12-9999 219017 Rudolf Steiner skolen i Allerød
01-01-1600 31-12-9999 219018 CSU Egedammen
01-01-1600 31-12-9999 219019 Kommunikationscentret i Hillerød Kommune
01-01-1600 31-12-9999 219020 Sprogcenter Nordsjælland
01-01-1600 31-12-9999 219021 Sprogcenter Midt, AOF Hillerød
01-01-1600 31-12-9999 219022 Kon Tiki - Børnenes Skole
01-01-1600 31-12-9999 219023 Sprogcenter Nordsjælland
01-01-1600 31-12-9999 219024 10. klasseskolen
01-01-1600 31-12-9999 219025 Den Musiske Helhedsskole
01-01-1600 31-12-9999 219026 Hillerød Dagbehandlings Skole
01-01-1600 31-12-9999 219027 Harløse Skole
01-01-1600 31-12-9999 219028 Skolen for Musik og Teater
01-01-1600 31-12-9999 219029 Musketerskolen
01-01-1600 31-12-9999 219030 Sophienborgskolen
01-01-1600 31-12-9999 219031 Conzept ApS
01-01-1600 31-12-9999 219200 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
01-01-1600 31-12-9999 219201 Center for Undervisningsmidler, Afd. Nordsjælland
01-01-1600 31-12-9999 219202 UUH Halsnæs/Hillerød
01-01-1600 31-12-9999 219210 Hillerød Ungdomsskole
01-01-1600 31-12-9999 219247 HF & VUC Nordsjælland, Hillerød afd.
01-01-1600 31-12-9999 219248 HF & VUC Nordsjælland
01-01-1600 31-12-9999 219300 Luthersk Missionsforenings Højskole
01-01-1600 31-12-9999 219301 Grundtvigs Højskole Frederiksborg
01-01-1600 31-12-9999 219302 Lyngby Landbrugsskole
01-01-1600 31-12-9999 219303 Skovskolen
01-01-1600 31-12-9999 219350 Hillerød Produktionsskole, Biavleren
01-01-1600 31-12-9999 219375 Hillerød AOF Daghøjskole
01-01-1600 31-12-9999 219401 Teknisk Skole Hillerød
01-01-1600 31-12-9999 219402 U/NORD Hillerød Handelsskole
01-01-1600 31-12-9999 219403 Pædagoguddannelsen Nordsjælland - UCC
01-01-1600 31-12-9999 219404 Sygeplejeskolen Hillerød
01-01-1600 31-12-9999 219405 Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland -UCC
01-01-1600 31-12-9999 219406 Pharmakon
01-01-1600 31-12-9999 219407 Frederiksborg Amts Plejerskole Sygeplejeadm.
01-01-1600 31-12-9999 219408 U/NORD Hillerød, Peder Oxes Alle
01-01-1600 31-12-9999 219409 SOSU H Hillerød
01-01-1600 31-12-9999 219410 Dansk Kommunalkursus Hillerød
01-01-1600 31-12-9999 219411 Erhvervsskolen Nordsjælland
01-01-1600 31-12-9999 219412 U/NORD Hillerød Handelsgymnasium
01-01-1600 31-12-9999 219413 U/NORD Hillerød Teknisk Gymnasium
01-01-1600 31-12-9999 219414 Erhvervsakademiet København Nord
01-01-1600 31-12-9999 219415 Hillerød Handelsskole
01-01-1600 31-12-9999 219416 Københavns Professionshøjskole (UCC)
01-01-1600 31-12-9999 219417 Københavns Professionshøjskole
01-01-1600 31-12-9999 219418 Københavns Professionshøjskole - Videreuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 219419 Københavns Professionshøjskole, Efter- og videreu
01-01-1600 31-12-9999 219901 Skolen ved Skoven
01-01-1600 31-12-9999 219902 Nødebogård Behandlingshjem
01-01-1600 31-12-9999 219903 Behandlingshjemmet Stutgården
01-01-1600 31-12-9999 221001 Hundested Skole, Storebjerg
01-01-1600 31-12-9999 221002 Hundested Skole, Lerbjerg
01-01-1600 31-12-9999 221003 Torup Skole
01-01-1600 31-12-9999 221004 Halsnæs Lilleskole
01-01-1600 31-12-9999 221210 Hundested Ungdomsskole
01-01-1600 31-12-9999 221211 Lillebjerg Skole
01-01-1600 31-12-9999 221247 Fr.Borg Amts Enkeltfagskursus i Frederiksværk
01-01-1600 31-12-9999 221350 Hundested Produktionsskole
01-01-1600 31-12-9999 223000 Hørsholm Kommune
01-01-1600 31-12-9999 223001 Hørsholm Skole
01-01-1600 31-12-9999 223002 Rungsted Skole
01-01-1600 31-12-9999 223003 Usserød Skole
01-01-1600 31-12-9999 223004 Vallerødskolen
01-01-1600 31-12-9999 223005 Kokkedal-Skolen
01-01-1600 31-12-9999 223006 Rungsted Private Realskole
01-01-1600 31-12-9999 223007 Hørsholm Lille Skole
01-01-1600 31-12-9999 223008 Rungsted Realkursus
01-01-1600 31-12-9999 223009 Rungsted Gymnasium
01-01-1600 31-12-9999 223010 Nordsjællands Grundskole
01-01-1600 31-12-9999 223011 Isterød Efter- og Højskole
01-01-1600 31-12-9999 223200 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
01-01-1600 31-12-9999 223201 Pædagogisk Central
01-01-1600 31-12-9999 223210 Hørsholm Ungdomsskole
01-01-1600 31-12-9999 223211 Hørsholm Ungdomsskole
01-01-1600 31-12-9999 223300 Sportsefterskolen Sjælsølund
01-01-1600 31-12-9999 223301 Hørsholm Højskole 'Købmandshvile'
01-01-1600 31-12-9999 223302 Tidens Højskole
01-01-1600 31-12-9999 223303 Tidens Efterskole
01-01-1600 31-12-9999 223304 Den Internationale Efterskole på Nebbegård
01-01-1600 31-12-9999 223305 Den Internationale Højskole på Nebbegård
01-01-1600 31-12-9999 223306 Isterød Efterskole
01-01-1600 31-12-9999 223307 Isterød Højskole
01-01-1600 31-12-9999 223401 Forsikringsakademiet A/S
01-01-1600 31-12-9999 225001 Fjordlandsskolen, afd. Dalby
01-01-1600 31-12-9999 225002 Jægerspris Skole, Skolen i Herredet
01-01-1600 31-12-9999 225003 Jægerspris Skole, afd. Jægerspris
01-01-1600 31-12-9999 225200 Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning
01-01-1600 31-12-9999 225210 Jægerspris Ungdomsskole
01-01-1600 31-12-9999 225300 Baunehøj Efterskole
01-01-1600 31-12-9999 225401 Pædagoguddannelsen i Jægerspris (Danner)
01-01-1600 31-12-9999 225901 Egelundshuset
01-01-1600 31-12-9999 225902 Behandlingshjemmet Donekrogen
01-01-1600 31-12-9999 227001 Fredensborg Skole, afd. Karlebo
01-01-1600 31-12-9999 227002 Nivå Skole, Niverødvej
01-01-1600 31-12-9999 227003 Holmegårdsskolen
01-01-1600 31-12-9999 227004 Egedalsskolen
01-01-1600 31-12-9999 227005 Nivå Skole
01-01-1600 31-12-9999 227006 Villa Kokkedal
01-01-1600 31-12-9999 227007 Nordsjællands Grundskole og Gymnasium samt HF
01-01-1600 31-12-9999 227008 Nordsjællands Grundskole og Gymnasium samt HF
01-01-1600 31-12-9999 227009 Dagskolen på Skydebanegård
01-01-1600 31-12-9999 227010 10. klasseskolen
01-01-1600 31-12-9999 227011 Ullerødskolen
01-01-1600 31-12-9999 227012 Drosthuset Dyssegården
01-01-1600 31-12-9999 227200 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
01-01-1600 31-12-9999 227210 Møllevejens Skole
01-01-1600 31-12-9999 227300 Den Internationale Efterskole på Skydebanegård
01-01-1600 31-12-9999 227301 Den Rejsende Højskole i Nordsjælland
01-01-1600 31-12-9999 227375 Karlebo Daghøjskole
01-01-1600 31-12-9999 227901 Jens Olsen Skolen
01-01-1600 31-12-9999 229001 Ferslev Skole
01-01-1600 31-12-9999 229002 Fjordlandsskolen, afd. Skibby
01-01-1600 31-12-9999 229003 Fjordlandsskolen, afd. Skuldelev
01-01-1600 31-12-9999 229004 Venslev Skole
01-01-1600 31-12-9999 229005 Familiehuset i Skibby
01-01-1600 31-12-9999 229006 Skolen i Skibby
01-01-1600 31-12-9999 229210 Skibby Ungdomsskole
01-01-1600 31-12-9999 229350 FGU Nordsjælland - Skibby
01-01-1600 31-12-9999 229375 Skibby AOF Daghøjskole Vestregionen
01-01-1600 31-12-9999 229901 Skibbyhøj
01-01-1600 31-12-9999 230000 Rudersdal Kommune
01-01-1600 31-12-9999 230001 Grennessminde Birkerød
01-01-1600 31-12-9999 230002 Jacob Michaelsens Minde
01-01-1600 31-12-9999 230003 Familieskolen ved Furesøen
01-01-1600 31-12-9999 230004 Egebækskolen
01-01-1600 31-12-9999 230200 Skoleområdet, Rudersdal Kommune
01-01-1600 31-12-9999 230375 AOF Nordsjælland
01-01-1600 31-12-9999 231001 Gørløse Skole
01-01-1600 31-12-9999 231002 Lille Lyngby Sogneskole
01-01-1600 31-12-9999 231003 Sigerslevøster Skole
01-01-1600 31-12-9999 231004 Skævinge Skole
01-01-1600 31-12-9999 231005 Sigerslevøster Privatskole
01-01-1600 31-12-9999 231006 Skoletilbuddet 'Den gamle Brugs'
01-01-1600 31-12-9999 231210 Skævinge Ungdomsskole
01-01-1600 31-12-9999 233001 Kvinderup Skole
01-01-1600 31-12-9999 233002 Slangerup Skole
01-01-1600 31-12-9999 233003 Uvelse Skole
01-01-1600 31-12-9999 233004 Slangerup Skole, afd. Kingo
01-01-1600 31-12-9999 233005 Slangerup Skole, afd. Byvang
01-01-1600 31-12-9999 233006 Slangerup Skole, afd. Lindegård
01-01-1600 31-12-9999 233007 Ejegodskolen
01-01-1600 31-12-9999 233200 Familieafdelingen
01-01-1600 31-12-9999 233210 Slangerup Ungdomsskole
01-01-1600 31-12-9999 235001 Ganløse Skole
01-01-1600 31-12-9999 235002 Sandbjergskolen
01-01-1600 31-12-9999 235003 Lærkeskolen
01-01-1600 31-12-9999 235004 Slagslunde Skole
01-01-1600 31-12-9999 235005 Egedal Gymnasium & HF
01-01-1600 31-12-9999 235006 Stenløse Privatskole
01-01-1600 31-12-9999 235007 Veksø Skole
01-01-1600 31-12-9999 235008 Hyldeskolen
01-01-1600 31-12-9999 235200 Familieafdelingen
01-01-1600 31-12-9999 235210 Ung Egedal
01-01-1600 31-12-9999 235248 Stenløse Gymnasium og HF
01-01-1600 31-12-9999 237001 Svanholmskolen
01-01-1600 31-12-9999 237002 Toftehøjskolen
01-01-1600 31-12-9999 237003 Stengårdsskolen
01-01-1600 31-12-9999 237004 Maglehøjskolen
01-01-1600 31-12-9999 237005 Jørlunde Skole
01-01-1600 31-12-9999 237006 Søhøjskolen
01-01-1600 31-12-9999 237007 Bækkegårdsskolen
01-01-1600 31-12-9999 237200 PPR, center for skole og dagtilbud
01-01-1600 31-12-9999 237210 Ølstykke Ungdomsskole
01-01-1600 31-12-9999 237247 Fr.Borg Amts Enkeltfagskursus i Frederikssund
01-01-1600 31-12-9999 237375 Ølstykke M.Fl. AOF Daghøjskole
01-01-1600 31-12-9999 240000 Egedal Kommune
01-01-1600 31-12-9999 240001 Egedal Skole- og Familiehus
01-01-1600 31-12-9999 240200 Center for Skole og Dagtilbud
01-01-1600 31-12-9999 250000 Frederikssund Kommune
01-01-1600 31-12-9999 250001 Hoffmeyers Hus
01-01-1600 31-12-9999 250002 Højskolegården
01-01-1600 31-12-9999 250003 Møllestedets Dagskole
01-01-1600 31-12-9999 250004 Jægerspris Skole
01-01-1600 31-12-9999 250005 Slotsskolen, Kong Frederik den 7. stiftelse, Dann
01-01-1600 31-12-9999 250247 HF & VUC Nordsjælland, Frederikssund afd.
01-01-1600 31-12-9999 250401 Erhvervsskolen Nordsjælland, Frederikssund, Elsen
01-01-1600 31-12-9999 251001 Bramsnæsvigskolen
01-01-1600 31-12-9999 251002 Kirke Hyllinge Skole
01-01-1600 31-12-9999 251003 Sæby-Gershøj Skole
01-01-1600 31-12-9999 251004 Hornsherred Lille Skole
01-01-1600 31-12-9999 251005 Kirke Sonnerup Skole
01-01-1600 31-12-9999 251006 Dagskolen i Karleby
01-01-1600 31-12-9999 251007 Ungdomscentret Gjeddesgaard
01-01-1600 31-12-9999 251210 Bramsnæs Ungdomsskole
01-01-1600 31-12-9999 253000 Greve Kommune
01-01-1600 31-12-9999 253001 Hedelyskolen
01-01-1600 31-12-9999 253002 Karlslunde Skole
01-01-1600 31-12-9999 253003 Krogårdskolen
01-01-1600 31-12-9999 253004 Mosedeskolen
01-01-1600 31-12-9999 253005 Strandskolen
01-01-1600 31-12-9999 253006 Tune Skole
01-01-1600 31-12-9999 253007 Tjørnelyskolen
01-01-1600 31-12-9999 253008 Arenaskolen
01-01-1600 31-12-9999 253009 Hundige Lille Skole
01-01-1600 31-12-9999 253010 Greve Gymnasium
01-01-1600 31-12-9999 253011 Damagerskolen, grundskole afd.
01-01-1600 31-12-9999 253012 Hundigeskolen
01-01-1600 31-12-9999 253013 Greve Privatskole
01-01-1600 31-12-9999 253014 Lundegårdskolen
01-01-1600 31-12-9999 253015 Holmeagerskolen
01-01-1600 31-12-9999 253016 Egelyskolen
01-01-1600 31-12-9999 253017 Kirkemosegaard
01-01-1600 31-12-9999 253018 CLAVIS sprog & kompetence - Greve
01-01-1600 31-12-9999 253019 Greve Tiendeklasseskole
01-01-1600 31-12-9999 253020 De unges Hus
01-01-1600 31-12-9999 253021 Karlslunde Dagskole
01-01-1600 31-12-9999 253022 Bugtskolen
01-01-1600 31-12-9999 253023 Moeskærskolen
01-01-1600 31-12-9999 253200 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
01-01-1600 31-12-9999 253201 UU-Greve
01-01-1600 31-12-9999 253202 UU-Greve
01-01-1600 31-12-9999 253203 Pædagogisk Central
01-01-1600 31-12-9999 253210 Greve Ungdomsskole
01-01-1600 31-12-9999 253247 Hf og VUC Roskilde-Køge , Greve afdelingen
01-01-1600 31-12-9999 253300 Tune Landboskole
01-01-1600 31-12-9999 253350 FGU-Skolen Øst - Greve/Solrød
01-01-1600 31-12-9999 253375 Greve Daghøjskole AOF
01-01-1600 31-12-9999 253376 LOF Daghøjskole, Kreaktivskolen Greve
01-01-1600 31-12-9999 253377 AOF Greve
01-01-1600 31-12-9999 253401 ZBC Køge (SOSU)
01-01-1600 31-12-9999 255001 Lindebjergskolen
01-01-1600 31-12-9999 255002 Herringløse Skole
01-01-1600 31-12-9999 255003 Margretheskolen
01-01-1600 31-12-9999 255004 Nordskolen, afdeling Jyllinge
01-01-1600 31-12-9999 255005 Roskilde Lille Skole
01-01-1600 31-12-9999 255006 Nordskolen, afdeling Baunehøj
01-01-1600 31-12-9999 255200 Børn og Unge Rådgivningen
01-01-1600 31-12-9999 255201 Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning
01-01-1600 31-12-9999 255210 Roskilde Ungdomsskole, afd. nord
01-01-1600 31-12-9999 255901 Værebro Skolehjem
01-01-1600 31-12-9999 257001 Hvalsø Skole
01-01-1600 31-12-9999 257002 Kirke Saaby Skole
01-01-1600 31-12-9999 257003 Lejre Lille Skole
01-01-1600 31-12-9999 257210 Hvalsø Kommunale Ungdomsskole
01-01-1600 31-12-9999 257300 Midtsjællands Efterskole
01-01-1600 31-12-9999 257375 Hvalsø, AOF Daghøjskole
01-01-1600 31-12-9999 259000 Køge Kommune
01-01-1600 31-12-9999 259001 Alkestrupskolen
01-01-1600 31-12-9999 259002 Brochmands Skole
01-01-1600 31-12-9999 259003 Ellemarkskolen
01-01-1600 31-12-9999 259004 Herfølge Skole
01-01-1600 31-12-9999 259005 Højelse Skole
01-01-1600 31-12-9999 259006 Kirstinedalsskolen
01-01-1600 31-12-9999 259007 Lellinge Skole
01-01-1600 31-12-9999 259008 Søndre Skole
01-01-1600 31-12-9999 259009 Tøxens Skole
01-01-1600 31-12-9999 259010 Ølby Skole
01-01-1600 31-12-9999 259011 Hastrupskolen
01-01-1600 31-12-9999 259012 Boholteskolen
01-01-1600 31-12-9999 259013 Køge Lille Skole
01-01-1600 31-12-9999 259014 Køge Gymnasium
01-01-1600 31-12-9999 259015 Holmebækskolen
01-01-1600 31-12-9999 259016 Solgården
01-01-1600 31-12-9999 259017 Køge Specialskole
01-01-1600 31-12-9999 259018 Køge Friskole
01-01-1600 31-12-9999 259019 Sct. Nicolai Skole
01-01-1600 31-12-9999 259020 Herfølge Friskole
01-01-1600 31-12-9999 259021 Billesborgskolen
01-01-1600 31-12-9999 259022 Køge Private Realskole
01-01-1600 31-12-9999 259023 Center for dansk og integration
01-01-1600 31-12-9999 259024 Ellebækskolen
01-01-1600 31-12-9999 259025 Asgård Skole
01-01-1600 31-12-9999 259026 Holmehus
01-01-1600 31-12-9999 259027 Køge Specialskole, afd. Gården
01-01-1600 31-12-9999 259028 Ellebækskolen
01-01-1600 31-12-9999 259029 Jabes
01-01-1600 31-12-9999 259030 Den Danske Skole
01-01-1600 31-12-9999 259031 Køge Sprogcenter
01-01-1600 31-12-9999 259200 Køge Kommune - PPR
01-01-1600 31-12-9999 259201 Pædagogisk UdviklingsCenter
01-01-1600 31-12-9999 259202 UUV Køge Bugt
01-01-1600 31-12-9999 259210 Køge Ungdomsskole
01-01-1600 31-12-9999 259211 Herfølge Ungdomsskole
01-01-1600 31-12-9999 259212 Rishøj Ungdomsskole
01-01-1600 31-12-9999 259247 Hf og VUC Roskilde-Køge, Køge afdelingen
01-01-1600 31-12-9999 259300 Efterskolen 'Brumbassen'
01-01-1600 31-12-9999 259350 FGU Midt- og Østsjælland - Køge Afdeling
01-01-1600 31-12-9999 259375 Vallø Daghøjskole
01-01-1600 31-12-9999 259376 Køge Daghøjskole
01-01-1600 31-12-9999 259377 FOF ved Køge Bugt
01-01-1600 31-12-9999 259401 Køge Handelsskole
01-01-1600 31-12-9999 259402 Køge Specialarbejderskole
01-01-1600 31-12-9999 259403 EUC Sjælland, Køge Afdeling
01-01-1600 31-12-9999 259404 Zealand Sjællands Erhvervsakademi
01-01-1600 31-12-9999 259405 Zealand Sjællands Erhvervsakademi i Køge
01-01-1600 31-12-9999 259406 EA Sjælland, Nakskov
01-01-1600 31-12-9999 259407 Zealand Sjællands Erhvervsakademi i Nykøbing F
01-01-1600 31-12-9999 259408 Zealand Sjællands Erhvervsakademi i Næstved
01-01-1600 31-12-9999 259409 EA Sjælland, EUC Sjælland
01-01-1600 31-12-9999 259410 Zealand Sjællands Erhvervsakademi i Roskilde
01-01-1600 31-12-9999 259411 ErhvervsAkademi Sjælland-Campus Roskilde
01-01-1600 31-12-9999 259412 Zealand Sjællands Erhvervsakademi i Slagelse
01-01-1600 31-12-9999 259413 EA Sjælland, Roskilde Tekniske Skole
01-01-1600 31-12-9999 259414 EA Sjælland - SOSU Næstved
01-01-1600 31-12-9999 259901 Frihedsvejens Skole
01-01-1600 31-12-9999 259902 Kbhs Komm Skolehjem
01-01-1600 31-12-9999 259903 Skolehjemmet Billesborg
01-01-1600 31-12-9999 260000 Halsnæs Kommune
01-01-1600 31-12-9999 260001 Skole og Dagbehandling
01-01-1600 31-12-9999 260002 Slettebjerggård Lilleskole
01-01-1600 31-12-9999 260375 FOFs kompenserende specialunderv. for Voksne
01-01-1600 31-12-9999 260376 DOF - Specialundervisningen, Hundested Aftenskole
01-01-1600 31-12-9999 260400 Erhvervsskolen Nordsjælland - Frederiksværk
01-01-1600 31-12-9999 260401 Erhvervsskolen Nordsjælland - Hundested
01-01-1600 31-12-9999 261001 Allerslev Skole
01-01-1600 31-12-9999 261002 Osted Skole
01-01-1600 31-12-9999 261003 Glim Skole
01-01-1600 31-12-9999 261004 Trællerupskolen
01-01-1600 31-12-9999 261005 Osted Fri- og Efterskole (friskolen)
01-01-1600 31-12-9999 261006 Ravnshøjgård
01-01-1600 31-12-9999 261200 Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning
01-01-1600 31-12-9999 261210 Lejre Ungdomsskole
01-01-1600 31-12-9999 261300 Osted Fri- og Efterskole (efterskolen)
01-01-1600 31-12-9999 263001 Gadstrup Skole
01-01-1600 31-12-9999 263002 Viby Skole, afdeling Ørstedvej
01-01-1600 31-12-9999 263003 Viby Friskole
01-01-1600 31-12-9999 263004 Viby Skole, afdeling Bueager
01-01-1600 31-12-9999 263005 Skolen med Musikken
01-01-1600 31-12-9999 263210 Ramsø Ungdomsskole
01-01-1600 31-12-9999 263350 Ramsø Produktionsskole
01-01-1600 31-12-9999 263375 Ramsø AOF Daghøjskole
01-01-1600 31-12-9999 265000 Roskilde Kommune
01-01-1600 31-12-9999 265001 Absalons Skole
01-01-1600 31-12-9999 265002 Allehelgens Skole
01-01-1600 31-12-9999 265003 Duebrødre Skole
01-01-1600 31-12-9999 265004 Gråbrødre Skole
01-01-1600 31-12-9999 265005 Hedegårdenes Skole
01-01-1600 31-12-9999 265006 Himmelev Skole
01-01-1600 31-12-9999 265007 Klostermarksskolen
01-01-1600 31-12-9999 265008 Lynghøjskolen
01-01-1600 31-12-9999 265009 Sankt Andreasskolen
01-01-1600 31-12-9999 265010 Sct. Jørgens Skole
01-01-1600 31-12-9999 265011 Vindinge Skole
01-01-1600 31-12-9999 265012 Vor Frue Skole
01-01-1600 31-12-9999 265013 Østervangsskolen
01-01-1600 31-12-9999 265014 Maglegårdskolen
01-01-1600 31-12-9999 265015 Tjørnegårdskolen
01-01-1600 31-12-9999 265016 Nordgårdsskolen
01-01-1600 31-12-9999 265017 Roskilde Private Realskole
01-01-1600 31-12-9999 265018 Roskilde Private Skole
01-01-1600 31-12-9999 265019 Skt. Josefs Skole
01-01-1600 31-12-9999 265020 Roskilde Katedralskole
01-01-1600 31-12-9999 265021 Roskilde Gymnasium
01-01-1600 31-12-9999 265022 Himmelev Gymnasium
01-01-1600 31-12-9999 265023 Taleinstituttet i Roskilde
01-01-1600 31-12-9999 265024 Høreinstituttet i Roskilde
01-01-1600 31-12-9999 265025 Roskilde Friskole
01-01-1600 31-12-9999 265026 SCR - Specialcenter Roskilde
01-01-1600 31-12-9999 265028 Dansk Flygtningehjælps Sprogskole
01-01-1600 31-12-9999 265029 Roskilde Sprogcenter
01-01-1600 31-12-9999 265030 Kristofferskolen
01-01-1600 31-12-9999 265031 TCR TiendeklasseCenter Roskilde
01-01-1600 31-12-9999 265032 Trekronerskolen
01-01-1600 31-12-9999 265034 Himmelev Behandlingshjem
01-01-1600 31-12-9999 265035 Brolykkeskolen
01-01-1600 31-12-9999 265036 Freds Skole
01-01-1600 31-12-9999 265037 Nordlys Friskole
01-01-1600 31-12-9999 265038 Heldagsskolen Skovhuset
01-01-1600 31-12-9999 265039 Den Demokratiske Skole
01-01-1600 31-12-9999 265040 Satskolen
01-01-1600 31-12-9999 265200 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
01-01-1600 31-12-9999 265201 CFU Sjælland, Informationssamlingen/Roskilde
01-01-1600 31-12-9999 265202 Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning
01-01-1600 31-12-9999 265203 UU-Roskilde/Lejre
01-01-1600 31-12-9999 265210 Roskilde Ungdomsskole, Roskilde afdeling
01-01-1600 31-12-9999 265211 Roskilde Østre Ungdomsskole
01-01-1600 31-12-9999 265247 Hf og VUC Roskilde-Køge, Roskilde afdelingen
01-01-1600 31-12-9999 265248 Slagteriskolens Forb.Kursus
01-01-1600 31-12-9999 265249 Hf og VUC Roskilde-Køge
01-01-1600 31-12-9999 265300 Roskilde Højskole
01-01-1600 31-12-9999 265301 Roskilde Tekniske Skole - Landbrugsskolen Sjællan
01-01-1600 31-12-9999 265302 Roskilde Efterskole
01-01-1600 31-12-9999 265303 Den Internationale Efterskole i Roskilde
01-01-1600 31-12-9999 265304 Roskilde Husholdningsskole
01-01-1600 31-12-9999 265305 Den Internationale Efterskole i Roskilde
01-01-1600 31-12-9999 265306 Den Internationale Efterskole på Boserup
01-01-1600 31-12-9999 265307 Den internationale Efterskole i Boserup
01-01-1600 31-12-9999 265350 Base 4000 Roskilde Produktionshøjskole
01-01-1600 31-12-9999 265351 FGU-Skolen Øst - Roskilde
01-01-1600 31-12-9999 265375 AOF Sjælland Nord
01-01-1600 31-12-9999 265376 Morild Daghøjskole
01-01-1600 31-12-9999 265401 Roskilde Tekniske Skole - Pulsen
01-01-1600 31-12-9999 265402 ZBC Roskilde (Slagteriskolen)
01-01-1600 31-12-9999 265403 Roskilde Handelsskole
01-01-1600 31-12-9999 265404 Roskilde Maskinistskole
01-01-1600 31-12-9999 265405 UCSJ, Campus Roskilde (Køgevej)
01-01-1600 31-12-9999 265406 Sct.Hans Hospital, afd. for Elevuddannelser
01-01-1600 31-12-9999 265407 Roskilde Universitet
01-01-1600 31-12-9999 265408 UCSJ, Campus Roskilde
01-01-1600 31-12-9999 265409 Sundhedsforvaltningen Uddannelses og udviklingsaf
01-01-1600 31-12-9999 265410 Dansk Kommunalkursus Roskilde
01-01-1600 31-12-9999 265411 Sjællands Kirkemusikskole
01-01-1600 31-12-9999 265412 Luftfartsskolen
01-01-1600 31-12-9999 265413 CVU Øst
01-01-1600 31-12-9999 265414 AMU JUUL
01-01-1600 31-12-9999 265415 Landbrugsskolen Sjælland
01-01-1600 31-12-9999 265416 Roskilde Tekniske Skole
01-01-1600 31-12-9999 265417 Center Air Pilot Academy
01-01-1600 31-12-9999 265418 Copenhagen AirTaxi A/S
01-01-1600 31-12-9999 265419 Fysioterapeutuddannelsen i Roskilde
01-01-1600 31-12-9999 265420 Danish Aviation College A/S
01-01-1600 31-12-9999 265421 Absalon, Campus Roskilde
01-01-1600 31-12-9999 265422 UCSJ, Roskilde (Leisure Management)
01-01-1600 31-12-9999 265423 Roskilde Tekniske Skole, Søndre Mellemvej
01-01-1600 31-12-9999 265424 Roskilde Tekniske Skole - Industrivej 21
01-01-1600 31-12-9999 265425 Roskilde Tekniske Skole - Industrivej 51
01-01-1600 31-12-9999 265426 Roskilde Tekniske Skole - Vilvorde
01-01-1600 31-12-9999 265901 Fjordskolen
01-01-1600 31-12-9999 265902 Himmelev - et behandlingstilbud for børn og unge
01-01-1600 31-12-9999 265903 Skolehjemmet Roskilde Hvile
01-01-1600 31-12-9999 267001 Skovboskolen
01-01-1600 31-12-9999 267002 Borup Skole
01-01-1600 31-12-9999 267003 Ejby Skole
01-01-1600 31-12-9999 267004 Gørslev Skole
01-01-1600 31-12-9999 267005 Vemmedrupskolen
01-01-1600 31-12-9999 267006 Heldagsskolen i Slimminge
01-01-1600 31-12-9999 267007 Københavns Kommunes Skolehjem Spanager
01-01-1600 31-12-9999 267008 Borup Privatskole
01-01-1600 31-12-9999 267009 Skovbo Center 10
01-01-1600 31-12-9999 267200 Børne- og Familierådgivningen
01-01-1600 31-12-9999 267210 Skovbo Ungdomsskole
01-01-1600 31-12-9999 267300 Skovbo Efterskole
01-01-1600 31-12-9999 269000 Solrød Kommune
01-01-1600 31-12-9999 269001 Havdrup Skole
01-01-1600 31-12-9999 269002 Uglegårdsskolen - Jersie Afdeling
01-01-1600 31-12-9999 269003 Karlstrup Skole
01-01-1600 31-12-9999 269004 Solrød Skole
01-01-1600 31-12-9999 269005 Uglegårdsskolen
01-01-1600 31-12-9999 269006 Sydkystens Privatskole
01-01-1600 31-12-9999 269007 Munkekærskolen
01-01-1600 31-12-9999 269008 Solrød Gymnasium
01-01-1600 31-12-9999 269009 Køge Bugt Privatskole
01-01-1600 31-12-9999 269010 Solrød Privatskole
01-01-1600 31-12-9999 269011 Privatskolen i Havdrup
01-01-1600 31-12-9999 269012 10Solrød
01-01-1600 31-12-9999 269200 Børn- og Unge Rådgivningen
01-01-1600 31-12-9999 269210 UngSolrød
01-01-1600 31-12-9999 269350 FGU-Skolen Øst - Solrød
01-01-1600 31-12-9999 269375 Solrød LOF Daghøjskole, Kreaktivskolen, Solrød
01-01-1600 31-12-9999 269376 LOF Daghøjskole Kreaktivskolen
01-01-1600 31-12-9999 270000 Gribskov Kommune
01-01-1600 31-12-9999 270001 Dagskolen Ternen
01-01-1600 31-12-9999 270002 Sankt Helene Skole
01-01-1600 31-12-9999 270003 Helsinge Skole
01-01-1600 31-12-9999 271001 Hotherskolen
01-01-1600 31-12-9999 271002 Strøbyskolen
01-01-1600 31-12-9999 271003 Grubberholm
01-01-1600 31-12-9999 271004 Behandlingshjemmet Magnoliegaarden
01-01-1600 31-12-9999 271005 Vallø Strand Børne- og ungdomscenter
01-01-1600 31-12-9999 271006 Heldagsskolen Ellehøj
01-01-1600 31-12-9999 271150 Ellebo
01-01-1600 31-12-9999 271210 Vallø Komm. Ungdomsskole
01-01-1600 31-12-9999 271350 Produktionsskolen i Varpelev
01-01-1600 31-12-9999 280001 Nord-Bo
01-01-1600 31-12-9999 280002 Fonden Koloni
01-01-1600 31-12-9999 280003 Børn og Unge Centret Engvejen
01-01-1600 31-12-9999 280004 Syddjurs Gymnasium
01-01-1600 31-12-9999 280005 Natur- og Helhedsskolen Christiansfeld
01-01-1600 31-12-9999 280006 AOF Roskilde
01-01-1600 31-12-9999 280007 Radiografuddannelsen i Århus, PH VIA UC
01-01-1600 31-12-9999 280008 Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens - VIA UC
01-01-1600 31-12-9999 280009 Bangsbo Projekt
01-01-1600 31-12-9999 280010 Natur & Helhedsskolen Årslev
01-01-1600 31-12-9999 280011 Sankt Petri skole - Gymnasium
01-01-1600 31-12-9999 280012 Astra - Center for læring i Natur, Teknik og Sund
01-01-1600 31-12-9999 280013 Ishøj sprog- og integrationscenter
01-01-1600 31-12-9999 280014 Havredal Gamle Skole
01-01-1600 31-12-9999 280015 STU Norddjurs
01-01-1600 31-12-9999 280016 Vendsyssel Rådgivningscenter Silkeborg
01-01-1600 31-12-9999 280017 Boholmskolen
01-01-1600 31-12-9999 280018 Road-Runner
01-01-1600 31-12-9999 280019 Den sikrede døgninstitution Koglen
01-01-1600 31-12-9999 280020 Dansk Elite Smiley
01-01-1600 31-12-9999 280021 Fonden Østerly
01-01-1600 31-12-9999 280022 Løveparkskolen
01-01-1600 31-12-9999 280023 Firkløverskolen
01-01-1600 31-12-9999 280024 Marielundskole og Børnehus
01-01-1600 31-12-9999 280025 Fonden socialpædagogisk træning og dagbehandlings
01-01-1600 31-12-9999 280026 TEKO og Teknisk-merkantil højskole, Mejlgade
01-01-1600 31-12-9999 280027 Kongevejsskolen
01-01-1600 31-12-9999 280028 Lindholm Dagskole
01-01-1600 31-12-9999 280029 Den mobile skole
01-01-1600 31-12-9999 280030 Fonden Forcen
01-01-1600 31-12-9999 280031 Administrationsbachelor i Esbjerg
01-01-1600 31-12-9999 280032 UU Billund
01-01-1600 31-12-9999 280033 Ugelbølle Friskole
01-01-1600 31-12-9999 280034 Sønderup Friskole
01-01-1600 31-12-9999 280035 Stævnen
01-01-1600 31-12-9999 280036 CFU Absalon, Udlånssamlingen Sorø
01-01-1600 31-12-9999 280037 STU Viborg
01-01-1600 31-12-9999 280038 Spjellerup Friskole
01-01-1600 31-12-9999 280039 Helsingør Privatskole
01-01-1600 31-12-9999 280040 Midtdjurs Friskole
01-01-1600 31-12-9999 280041 Erhvervsakademi SydVest, Esbjerg
01-01-1600 31-12-9999 280042 Falster Efterskole
01-01-1600 31-12-9999 280043 Distrikt Syd, Hørby-Dybvad skoleafdeling
01-01-1600 31-12-9999 280044 Svendborg Heldagsskole
01-01-1600 31-12-9999 280046 Zealand Business College
01-01-1600 31-12-9999 280047 Ørestad Skole
01-01-1600 31-12-9999 280048 Maribo Skole, Borgerskoleafdelingen
01-01-1600 31-12-9999 280049 Maribo Skole, Blæsenborgafdelingen
01-01-1600 31-12-9999 280050 Specialskolen, Centerafdelingen
01-01-1600 31-12-9999 280051 Tradium, Erhvervsskole og -gymnasier, Randers
01-01-1600 31-12-9999 280052 Uddannelsescenter Holstebro
01-01-1600 31-12-9999 280053 Feldballe Friskole
01-01-1600 31-12-9999 280054 Hovedstadens Internationale School
01-01-1600 31-12-9999 280055 Nr. Asmindrup Friskole
01-01-1600 31-12-9999 280056 Phønix Efterskole
01-01-1600 31-12-9999 280057 UU Mariagerfjord
01-01-1600 31-12-9999 280058 UU Vesthimmerland
01-01-1600 31-12-9999 280059 Bygningskonstruktøruddannelsen i Holstebro
01-01-1600 31-12-9999 280060 VIA University College - Halmstadsgade 6 - Aarhus
01-01-1600 31-12-9999 280061 Bygningskonstruktøruddannelsen, Halmstadgade 2
01-01-1600 31-12-9999 280062 CFU Sjælland, Udlånssamlingen Sorø
01-01-1600 31-12-9999 280063 Skals - højskolen for design og håndarbejde
01-01-1600 31-12-9999 280064 Århus Købmandsskole, Handelsgymnasiet
01-01-1600 31-12-9999 280065 Erhvervsskolen Nordsjælland
01-01-1600 31-12-9999 280066 Sønderbro - Den Sikrede Institution
01-01-1600 31-12-9999 280067 JUST LEARN v/Semra Gül
01-01-1600 31-12-9999 280068 A/S Mortalin
01-01-1600 31-12-9999 280069 STU Ikast-Brande
01-01-1600 31-12-9999 280070 Dagbehandlingstilbuddet Skovsund
01-01-1600 31-12-9999 280071 Bogense Heldagsskole
01-01-1600 31-12-9999 280072 Solvognen
01-01-1600 31-12-9999 280073 Villa Dingle
01-01-1600 31-12-9999 280074 CSU-Kalundborg
01-01-1600 31-12-9999 280075 Den dansk-franske skole af 2010
01-01-1600 31-12-9999 280076 Syddansk Musikkonservatorium Odense
01-01-1600 31-12-9999 280077 Fonden Leragergård
01-01-1600 31-12-9999 280078 Bakkegården
01-01-1600 31-12-9999 280079 SPUTNIK 2 ApS
01-01-1600 31-12-9999 280080 CLAVIS sprog & kompetence - Roskilde
01-01-1600 31-12-9999 280081 Grenen-Glesborg
01-01-1600 31-12-9999 280082 Dagbehandling Unge, Bådgruppen
01-01-1600 31-12-9999 280083 AOF/Aalborg Aftenskole
01-01-1600 31-12-9999 280084 LOF Vesthimmerland
01-01-1600 31-12-9999 280085 AOF Storstrøm
01-01-1600 31-12-9999 280086 Fonden Skrøbelev
01-01-1600 31-12-9999 280087 Københavns Professionshøjskole, Hillerød
01-01-1600 31-12-9999 280088 Teknologi & Business
01-01-1600 31-12-9999 280089 Kathøj, STU
01-01-1600 31-12-9999 280090 Tradium, Tekniske erhvervsuddannelser, BL
01-01-1600 31-12-9999 280091 Skolen på Grundtvigsvej
01-01-1600 31-12-9999 280092 UU Rebild
01-01-1600 31-12-9999 280093 SkoleCenter Hirtshals
01-01-1600 31-12-9999 280094 Sindal Skolecenter
01-01-1600 31-12-9999 280095 Tårs Skole
01-01-1600 31-12-9999 280096 Løkken-Vrå Skole
01-01-1600 31-12-9999 280097 Højene Skole
01-01-1600 31-12-9999 280098 Skole- og behandlingshjemmet Orøstrand, afd. Visk
01-01-1600 31-12-9999 280099 NEXT Uddannelse København, Ishøj
01-01-1600 31-12-9999 280100 Københavns Private Gymnasium
01-01-1600 31-12-9999 280101 EUC Nordvest- Fjerritslev Handelsgymnasium
01-01-1600 31-12-9999 280102 Københavns VUC - Vognmagergade 8
01-01-1600 31-12-9999 280103 Københavns VUC - Sankt Petri Passage 1
01-01-1600 31-12-9999 280104 Skrøbelev Skole
01-01-1600 31-12-9999 280105 10 i Campus
01-01-1600 31-12-9999 280106 Herstedlund Skole
01-01-1600 31-12-9999 280107 SOSU H
01-01-1600 31-12-9999 280108 SOSU-Sjælland
01-01-1600 31-12-9999 280109 Opholdsstedet Skyttegården
01-01-1600 31-12-9999 280110 Rybners
01-01-1600 31-12-9999 280111 Fællesskolen HoptrupMarstrupVilstrup
01-01-1600 31-12-9999 280112 Det socialpædagogiske heldagstilbud Maarum Skole
01-01-1600 31-12-9999 280113 Nymarkskolen
01-01-1600 31-12-9999 280114 Fritids- og ungdomsskolen i Aarhus - NORD
01-01-1600 31-12-9999 280115 SOSU Nord, Aalborg
01-01-1600 31-12-9999 280116 DEN SELVEJENDE INSTITUTION 'VÆDDERBO'
01-01-1600 31-12-9999 280117 Brobyskolerne
01-01-1600 31-12-9999 280118 Lille Næstved Skole, afd. Fuglebjerg
01-01-1600 31-12-9999 280119 Fredensborg Skole
01-01-1600 31-12-9999 280120 Humlebæk Skole
01-01-1600 31-12-9999 280121 Nivå Skole
01-01-1600 31-12-9999 280122 Kokkedal Skole
01-01-1600 31-12-9999 280123 Tvind Heldagsskole
01-01-1600 31-12-9999 280124 Huset Venture Midtjylland
01-01-1600 31-12-9999 280125 TECHCOLLEGE Hobro - HTX
01-01-1600 31-12-9999 280126 TECHCOLLEGE - Erhvervsuddannelser i Hobro
01-01-1600 31-12-9999 280127 Empata
01-01-1600 31-12-9999 280128 Havredal Praktiske Landbrugsskole
01-01-1600 31-12-9999 280129 Skolen i Sydhavnen
01-01-1600 31-12-9999 280130 AOF Randers
01-01-1600 31-12-9999 280131 AOF MIDT Norddjurs-Syddjurs
01-01-1600 31-12-9999 280132 Struer Værkstedet
01-01-1600 31-12-9999 280133 Landbasen
01-01-1600 31-12-9999 280134 Den Maritime Base
01-01-1600 31-12-9999 280135 Vestermarkskolen
01-01-1600 31-12-9999 280136 Issø-skolen
01-01-1600 31-12-9999 280137 Stokkebækskolen
01-01-1600 31-12-9999 280138 Skårup Skole
01-01-1600 31-12-9999 280139 Tåsingeskolen
01-01-1600 31-12-9999 280140 Tybjerg Privatskole
01-01-1600 31-12-9999 280141 Fritids- og ungdomsskole Grenåvej Øst
01-01-1600 31-12-9999 280142 Fritids- og ungdomsskole Grenåvej Vest
01-01-1600 31-12-9999 280143 Fritids- og ungdomsskole Randersvej
01-01-1600 31-12-9999 280144 Fritids- og ungdomsskolen i Aarhus - Vest
01-01-1600 31-12-9999 280145 Fritids- og ungdomsskole Silkeborgvej
01-01-1600 31-12-9999 280146 Fritids- og ungdomsskolen i Aarhus - SYD
01-01-1600 31-12-9999 280147 Fritids- og ungdomsskole Horsensvej
01-01-1600 31-12-9999 280148 Fritids- og ungdomsskole Oddervej
01-01-1600 31-12-9999 280149 Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsen
01-01-1600 31-12-9999 280150 Fritids- og ungdomsskolen i Aarhus - Gellerup
01-01-1600 31-12-9999 280151 Skolen Sputnik, hovedskole
01-01-1600 31-12-9999 280152 Skolen Sputnik 1
01-01-1600 31-12-9999 280153 Skolen Sputnik 3
01-01-1600 31-12-9999 280154 Skolen Sputnik 4
01-01-1600 31-12-9999 280155 Skolen Sputnik, 5
01-01-1600 31-12-9999 280156 Skolen Sputnik 6
01-01-1600 31-12-9999 280157 Skolen Sputnik 7
01-01-1600 31-12-9999 280158 STU ApS, hovedskole
01-01-1600 31-12-9999 280159 STU ApS, Svanevej
01-01-1600 31-12-9999 280160 STU ADHD, Sortedam Dosseringen
01-01-1600 31-12-9999 280161 Toppedalskolen
01-01-1600 31-12-9999 280162 Asylskolen i Tryggelev
01-01-1600 31-12-9999 280163 Hillerød Vest Skolen
01-01-1600 31-12-9999 280164 Grønnevang Skole
01-01-1600 31-12-9999 280165 Hanebjerg Skole
01-01-1600 31-12-9999 280166 Kornmarkskolen
01-01-1600 31-12-9999 280167 Abildhøj Skole
01-01-1600 31-12-9999 280168 Kobberbakkeskolen, afd. Sjølund
01-01-1600 31-12-9999 280169 UU Ikast-Brande
01-01-1600 31-12-9999 280170 Incitaskolen Herlev
01-01-1600 31-12-9999 280171 AOF Center Sjælland Syd
01-01-1600 31-12-9999 280172 Den selvejende institution Fonden Nørre Vestersko
01-01-1600 31-12-9999 280173 AOF Center Midtjylland
01-01-1600 31-12-9999 280174 AOF MIDT Herning-Ikast-Brande
01-01-1600 31-12-9999 280175 Døgncentret Øster Uttrup
01-01-1600 31-12-9999 280176 Specialinstitutionen Bøgen
01-01-1600 31-12-9999 280177 Døgncentret Saxogade
01-01-1600 31-12-9999 280178 Døgncentret Skinnely
01-01-1600 31-12-9999 280179 Døgncentret Nibe
01-01-1600 31-12-9999 280180 Fonden Porten
01-01-1600 31-12-9999 280181 Opholdstedet Gl. Krogaard
01-01-1600 31-12-9999 280182 FOF Randers
01-01-1600 31-12-9999 280183 AOF MIDT Hedensted-Horsens
01-01-1600 31-12-9999 280184 Kompetencecenter Grønnevang
01-01-1600 31-12-9999 280185 LOF Himmerland
01-01-1600 31-12-9999 280186 St. Magleby Skole
01-01-1600 31-12-9999 280187 Dragør Skole
01-01-1600 31-12-9999 280188 Skolen ved Nordens Plads
01-01-1600 31-12-9999 280189 Brørupskolen
01-01-1600 31-12-9999 280190 Holmeå Børnecenter
01-01-1600 31-12-9999 280191 Fonden Sparta
01-01-1600 31-12-9999 280192 Tønder Distriktsskole
01-01-1600 31-12-9999 280193 Løgumkloster Distriktsskole
01-01-1600 31-12-9999 280194 Skærbæk Distriktsskole
01-01-1600 31-12-9999 280195 Toftlund Distriktsskole
01-01-1600 31-12-9999 280196 Arresø Skole
01-01-1600 31-12-9999 280197 Frederiksværk Skole
01-01-1600 31-12-9999 280198 Hundested Skole
01-01-1600 31-12-9999 280199 Sputnik Hillerød, SP 13
01-01-1600 31-12-9999 280200 Nykøbing Skole
01-01-1600 31-12-9999 280201 Kompetencecenter Ikast-Brande
01-01-1600 31-12-9999 280202 Sønderborg International School
01-01-1600 31-12-9999 280203 Hvidovre Heldagsskole
01-01-1600 31-12-9999 280204 Astrup Friskole
01-01-1600 31-12-9999 280205 Esbjerg International School
01-01-1600 31-12-9999 280206 Fyns Privatskole
01-01-1600 31-12-9999 280207 Friskolen Skallerup
01-01-1600 31-12-9999 280208 Grænseegnens Friskole
01-01-1600 31-12-9999 280209 Husum Friskole
01-01-1600 31-12-9999 280210 Idestrup Privatskole
01-01-1600 31-12-9999 280211 Sindal Privatskole og Børnehus
01-01-1600 31-12-9999 280212 Ingstrup Trivselsskole
01-01-1600 31-12-9999 280213 Kløverbyernes Friskole
01-01-1600 31-12-9999 280214 Margrethelyst Friskole
01-01-1600 31-12-9999 280215 Klitmøller Friskole
01-01-1600 31-12-9999 280216 Roser Skole
01-01-1600 31-12-9999 280217 Rostrup Privatskole
01-01-1600 31-12-9999 280218 Stepping Friskole
01-01-1600 31-12-9999 280219 Tybjerg Privatskole
01-01-1600 31-12-9999 280220 Vejlernes NaturFriskole
01-01-1600 31-12-9999 280221 Vendsyssel Friskole og Børnehus
01-01-1600 31-12-9999 280222 Ådalens Skole
01-01-1600 31-12-9999 280223 Vrensted og Omegns Friskole
01-01-1600 31-12-9999 280224 Randlev Friskole & Børnehus
01-01-1600 31-12-9999 280225 Simested Friskole
01-01-1600 31-12-9999 280226 Langtved Friskole
01-01-1600 31-12-9999 280227 Lørslev Friskole
01-01-1600 31-12-9999 280228 Palleshave Bo- og Aktiveringscenter
01-01-1600 31-12-9999 280229 AOF Silkeborg-Viborg Aftenskole
01-01-1600 31-12-9999 280230 Suhrs Højskole
01-01-1600 31-12-9999 280231 Fabrikken - Produktionsskolen i Tårnby
01-01-1600 31-12-9999 280232 Hospitalsskolen på Herlev Hospital
01-01-1600 31-12-9999 280233 Fonden Grantoftegaard
01-01-1600 31-12-9999 280234 Hans Knudsen Instituttet
01-01-1600 31-12-9999 280235 UU Vejen
01-01-1600 31-12-9999 280236 Vodskovvejens Skole
01-01-1600 31-12-9999 280237 Paulus Skolen
01-01-1600 31-12-9999 280238 Fællesskolen Bevtoft-Over Jerstal
01-01-1600 31-12-9999 280239 Lagoniskolen
01-01-1600 31-12-9999 280240 Fællesskolen Favrdal-Fjelstrup
01-01-1600 31-12-9999 280241 Fællesskolen Hammelev-Sct. Severin
01-01-1600 31-12-9999 280242 Sønder Otting Skole
01-01-1600 31-12-9999 280243 Fællesskolen Nustrup-Sommersted
01-01-1600 31-12-9999 280244 Starup-Øsby Skole og Børnehus
01-01-1600 31-12-9999 280245 Frydenstrandskolen
01-01-1600 31-12-9999 280246 UU Vejen
01-01-1600 31-12-9999 280247 Elleslettegård
01-01-1600 31-12-9999 280248 Elleslettegård
01-01-1600 31-12-9999 280249 Tulipan Privat skole
01-01-1600 31-12-9999 280250 Projektcenter Syddjurs
01-01-1600 31-12-9999 280251 Det Socialfaglige Område
01-01-1600 31-12-9999 280252 Fonden Ørting
01-01-1600 31-12-9999 280253 Fremtidslinjen Køge
01-01-1600 31-12-9999 280254 Lærdansk/Ringkøbing-Skjern
01-01-1600 31-12-9999 280255 Erhvervsskolen Nordsjælland - Kokkeskolen
01-01-1600 31-12-9999 280256 Projektcenter Syddjurs
01-01-1600 31-12-9999 280257 Fonden Gimle
01-01-1600 31-12-9999 280258 Høgeskolen
01-01-1600 31-12-9999 280259 Hospitalsundervisningen, Børne- og Ungdomspsykiat
01-01-1600 31-12-9999 280260 Fredes Farm ApS
01-01-1600 31-12-9999 280261 Fonden Forcen
01-01-1600 31-12-9999 280262 Hinnerup Kollegiet, Gødvad Beskæftigelse og uddan
01-01-1600 31-12-9999 280263 LAVUK, Skolen på Borgervænget
01-01-1600 31-12-9999 280264 UU-center Varde
01-01-1600 31-12-9999 280265 A2B Maribo
01-01-1600 31-12-9999 280266 Heldagsskolen Krumtappen ApS
01-01-1600 31-12-9999 280267 Skolen ved Radiomarken
01-01-1600 31-12-9999 280268 Værkstedet Skovlunden
01-01-1600 31-12-9999 280269 Vibehus Kursus Center
01-01-1600 31-12-9999 280270 Gilbjergskolen
01-01-1600 31-12-9999 280271 Gribskolen
01-01-1600 31-12-9999 280272 Nordstjerneskolen
01-01-1600 31-12-9999 280273 Struer Statsgymnasium - 10. klassecentret
01-01-1600 31-12-9999 280274 Lærdansk Syddjurs
01-01-1600 31-12-9999 280275 Skanderborg STU
01-01-1600 31-12-9999 280276 10. klasse Fårevejle
01-01-1600 31-12-9999 280277 Erhvervsakademi Aarhus, Hasselager Alle 8
01-01-1600 31-12-9999 280278 Engholt
01-01-1600 31-12-9999 280279 Brahesholm
01-01-1600 31-12-9999 280280 Fonden Skovly
01-01-1600 31-12-9999 280281 Forsvarets Center for Digital Forvaltning og Udda
01-01-1600 31-12-9999 280282 Fjordskolen, Lysholm
01-01-1600 31-12-9999 280283 Fjordskolen, Hedevang
01-01-1600 31-12-9999 280284 Ørkildskolen
01-01-1600 31-12-9999 280285 Dansk Brand og sikringsteknisk Institut, Hvidovre
01-01-1600 31-12-9999 280286 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, Frederi
01-01-1600 31-12-9999 280287 Danes Worldwide
01-01-1600 31-12-9999 280288 Familiekurserne i København
01-01-1600 31-12-9999 280289 Katrinedalskolen
01-01-1600 31-12-9999 280290 Skolen ved Tuse Næs
01-01-1600 31-12-9999 280291 Engskovskolen
01-01-1600 31-12-9999 280292 Kildevangens Skole
01-01-1600 31-12-9999 280293 Elverdamsskolen
01-01-1600 31-12-9999 280294 Tornvedskolen
01-01-1600 31-12-9999 280295 Bjergmarkskolen
01-01-1600 31-12-9999 280296 Isefjordskolen
01-01-1600 31-12-9999 280297 Erhvervsskolen Nordsjælland, Skolegade
01-01-1600 31-12-9999 280298 Behandlingshjemmet Sølager
01-01-1600 31-12-9999 280299 Det Kongelige Akademi - Arkitektur, Design, Konse
01-01-1600 31-12-9999 280300 Levas ApS
01-01-1600 31-12-9999 280301 Tagaskolen
01-01-1600 31-12-9999 280302 Viden Djurs, Handelsgymnasium Rønde
01-01-1600 31-12-9999 280303 Erhvervsakademiet Lillebælt, Strandgade 3
01-01-1600 31-12-9999 280304 Erhvervsakademiet Lillebælt, Landbrugsvej 65
01-01-1600 31-12-9999 280305 Erhvervsakademiet Lillebælt, Ejlskovsgade 3
01-01-1600 31-12-9999 280306 Erhvervsakademiet Lillebælt, Munkebjergvej 130
01-01-1600 31-12-9999 280307 Risskov Efterskole
01-01-1600 31-12-9999 280308 Silkeborg Efterskole
01-01-1600 31-12-9999 280309 10. klassecenter Aalborg
01-01-1600 31-12-9999 280310 Teknologi og Business, Hjørring
01-01-1600 31-12-9999 280311 Forsvarskommandoen
01-01-1600 31-12-9999 280312 TEKNISK GYMNASIUM, Skanderborg
01-01-1600 31-12-9999 280313 Efterskolen for Scenekunst
01-01-1600 31-12-9999 280314 Fonden Ørnehøj
01-01-1600 31-12-9999 280315 Distrikt Nord, Skagen skoleafdeling
01-01-1600 31-12-9999 280316 BillundSkolen
01-01-1600 31-12-9999 280317 CUBA, Center for Uddannelse, Beskæftigelse og Akt
01-01-1600 31-12-9999 280318 AS3 A/S
01-01-1600 31-12-9999 280319 Kongehøjskolen
01-01-1600 31-12-9999 280320 Hærvejsskolen
01-01-1600 31-12-9999 280321 Lyreskovskolen
01-01-1600 31-12-9999 280322 EUC Nord, sprogcentret
01-01-1600 31-12-9999 280323 NEXT Uddannelse København, 10. klasse Frederiksbe
01-01-1600 31-12-9999 280324 Mikkelshøj
01-01-1600 31-12-9999 280325 Skolerne i Glostrup
01-01-1600 31-12-9999 280326 Projekt Victoria ApS
01-01-1600 31-12-9999 280327 Birkerød Skole
01-01-1600 31-12-9999 280328 SOSU Østjylland, Silkeborg
01-01-1600 31-12-9999 280329 SOSU Østjylland, Skanderborg afd.
01-01-1600 31-12-9999 280330 Klostermarken Skole
01-01-1600 31-12-9999 280331 Vejle Midtbyskole
01-01-1600 31-12-9999 280332 Firehøjeskolen
01-01-1600 31-12-9999 280333 Fælleshåbsskolen
01-01-1600 31-12-9999 280334 Firkløverskolen
01-01-1600 31-12-9999 280335 Bredsten-Gadbjerg skole
01-01-1600 31-12-9999 280336 Lærdansk Ribe
01-01-1600 31-12-9999 280337 Lærdansk Varde
01-01-1600 31-12-9999 280338 Lærdansk Vejen
01-01-1600 31-12-9999 280339 ERHVERVSSKOLEN AF 2011 ApS
01-01-1600 31-12-9999 280340 PSCB UNDERVISNING OG AFKLARING ApS, projektskolen
01-01-1600 31-12-9999 280341 Byskovskolen
01-01-1600 31-12-9999 280342 Campusskolen
01-01-1600 31-12-9999 280343 Pædagoguddannelsen i Svendborg
01-01-1600 31-12-9999 280344 Uglegårdsskolen
01-01-1600 31-12-9999 280345 Dagbehandlingsskolen Kejserdal
01-01-1600 31-12-9999 280346 Søren Kanne-Skolen, afdeling Søndre
01-01-1600 31-12-9999 280347 Næstved Sociale Virksomhed
01-01-1600 31-12-9999 280348 Distrikt Øst, Nordstjernen skoleafdeling
01-01-1600 31-12-9999 280349 Fodby Privatskole
01-01-1600 31-12-9999 280350 Gåsetårnskolen
01-01-1600 31-12-9999 280351 Præstø skole
01-01-1600 31-12-9999 280352 Møn skole
01-01-1600 31-12-9999 280353 Kulsbjerg Skole
01-01-1600 31-12-9999 280354 Svend Gønge-skolen
01-01-1600 31-12-9999 280355 Kalvehave Skole & Børnehus
01-01-1600 31-12-9999 280356 Kulsbjerg Skole, Mern
01-01-1600 31-12-9999 280357 Midtskolen
01-01-1600 31-12-9999 280358 Ung Faxe - 10. klasse
01-01-1600 31-12-9999 280359 Skolen ved Skoven
01-01-1600 31-12-9999 280360 Øen
01-01-1600 31-12-9999 280361 Østskolen
01-01-1600 31-12-9999 280362 Vestskolen
01-01-1600 31-12-9999 280363 Skovly Skolen
01-01-1600 31-12-9999 280364 Arbejdsmarkedscenter Socialfaglig
01-01-1600 31-12-9999 280365 UU-Gribskov
01-01-1600 31-12-9999 280366 Vestskolen, Vibeengskolen
01-01-1600 31-12-9999 280367 Specialisterne
01-01-1600 31-12-9999 280368 AOF Center Hovedstaden
01-01-1600 31-12-9999 280369 Horsens Byskole
01-01-1600 31-12-9999 280370 Centerklasserne
01-01-1600 31-12-9999 280371 10. klasse Gribskov
01-01-1600 31-12-9999 280372 UU - Gribskov
01-01-1600 31-12-9999 280373 Give Uddannelsescenter, Sprogskolen i Grindsted
01-01-1600 31-12-9999 280374 FGU Jammerbugt
01-01-1600 31-12-9999 280375 Bakkehusene
01-01-1600 31-12-9999 280376 Haverslev-Ravnkilde Skole
01-01-1600 31-12-9999 280377 Social- og Sundhedsskolen, Skive-Thisted-Viborg,
01-01-1600 31-12-9999 280378 Frederikssund Lilleskole
01-01-1600 31-12-9999 280379 Sofiehøj Friskole
01-01-1600 31-12-9999 280380 Allindelille Friskole
01-01-1600 31-12-9999 280381 Slotsparkens Friskole
01-01-1600 31-12-9999 280382 Bedsted Friskole
01-01-1600 31-12-9999 280383 Mariagerfjord Idrætsskole
01-01-1600 31-12-9999 280384 Hald Ege Fri- & Efterskole (friskolen)
01-01-1600 31-12-9999 280385 Skovlund Friskole
01-01-1600 31-12-9999 280386 Svenstrup Friskole
01-01-1600 31-12-9999 280387 Jejsing Friskole
01-01-1600 31-12-9999 280388 Filskov Friskole
01-01-1600 31-12-9999 280389 Margrethe Reedtz Skolen
01-01-1600 31-12-9999 280390 Voldumegnens Friskole
01-01-1600 31-12-9999 280391 Kværkeby Friskole
01-01-1600 31-12-9999 280392 Ølgod Kristne Friskole
01-01-1600 31-12-9999 280393 Vestermose Natur- og Idrætsfriskole
01-01-1600 31-12-9999 280394 Hellum Fri Skole
01-01-1600 31-12-9999 280395 Ringsted Lilleskole
01-01-1600 31-12-9999 280396 Ros Privatskole
01-01-1600 31-12-9999 280397 Aarhus International School S/I
01-01-1600 31-12-9999 280398 Ejsing Friskole
01-01-1600 31-12-9999 280399 UU Hjørring
01-01-1600 31-12-9999 280400 STU-Landbo
01-01-1600 31-12-9999 280401 Projekt Multi
01-01-1600 31-12-9999 280402 Toftegård-skolen
01-01-1600 31-12-9999 280403 TV Glad Esbjerg
01-01-1600 31-12-9999 280404 FGU Nordsjælland - Helsinge
01-01-1600 31-12-9999 280405 Romalt Friskole
01-01-1600 31-12-9999 280406 Snekkersten Skoledistrikt
01-01-1600 31-12-9999 280407 Helsingør Skole
01-01-1600 31-12-9999 280408 Nygård Skole
01-01-1600 31-12-9999 280409 Espergærde Skole
01-01-1600 31-12-9999 280410 special minds ApS
01-01-1600 31-12-9999 280411 Ådalskolen
01-01-1600 31-12-9999 280412 STU, Nextjob
01-01-1600 31-12-9999 280413 Kompasset, den sikrede institution
01-01-1600 31-12-9999 280414 Bak-Op
01-01-1600 31-12-9999 280415 Ullerup Bæk Skolen
01-01-1600 31-12-9999 280416 Kirstinebjergskolen
01-01-1600 31-12-9999 280417 Erritsø Fællesskole
01-01-1600 31-12-9999 280418 Fjordbakkeskolen
01-01-1600 31-12-9999 280419 Frederiksodde Skole
01-01-1600 31-12-9999 280420 Frederiksodde skole, Indre Ringvej
01-01-1600 31-12-9999 280421 Frederiksodde skole, Ullerupdalvej
01-01-1600 31-12-9999 280422 Frederiksodde skole, afdeling Alle
01-01-1600 31-12-9999 280423 KEA - Københavns Erhvervsakademi, Østerbro
01-01-1600 31-12-9999 280424 Aku-Centret Højagergaard
01-01-1600 31-12-9999 280425 Skolen på Strandboulevarden
01-01-1600 31-12-9999 280426 NEXT - Sydkysten gymnasium
01-01-1600 31-12-9999 280427 Roskilde Tekniske Skole - Pulsen 8
01-01-1600 31-12-9999 280428 HTX Roskilde
01-01-1600 31-12-9999 280429 Strømmen
01-01-1600 31-12-9999 280430 Snekkersten Skole
01-01-1600 31-12-9999 280431 A2B A/S, Hjørring
01-01-1600 31-12-9999 280432 Tønder Ungdomsskole
01-01-1600 31-12-9999 280433 TEC , 10. klassecenter
01-01-1600 31-12-9999 280434 Nordals skolen
01-01-1600 31-12-9999 280435 SOSU H København, 10. klasse
01-01-1600 31-12-9999 280436 SOSU H Hillerød, 10. klasse
01-01-1600 31-12-9999 280437 Skovskolen
01-01-1600 31-12-9999 280438 Hotel- og Restaurantskolen, 10. klassecenter
01-01-1600 31-12-9999 280439 VUC Syd - Syd afdeling
01-01-1600 31-12-9999 280440 STU Fredericia
01-01-1600 31-12-9999 280441 FGU-Skolen Øst - Lejre
01-01-1600 31-12-9999 280442 DTU Lyngby Campus
01-01-1600 31-12-9999 280443 True North Efterskole Snaptun
01-01-1600 31-12-9999 280444 Erhvervsklassen, Gribskov Kommune
01-01-1600 31-12-9999 280445 Asylskolen, CKU Himmerland
01-01-1600 31-12-9999 280446 Helheden
01-01-1600 31-12-9999 280447 Skorpeskolen
01-01-1600 31-12-9999 280448 PH Lillebælt - Administrationsbacheloruddannelsen
01-01-1600 31-12-9999 280449 10'EREN
01-01-1600 31-12-9999 280450 Heldagsskolen Sokon
01-01-1600 31-12-9999 280451 Specialskolen
01-01-1600 31-12-9999 280452 Alléskolen
01-01-1600 31-12-9999 280453 Handbjerghus Efterskole
01-01-1600 31-12-9999 280454 VIA University College, Filmby Aarhus
01-01-1600 31-12-9999 280455 VUC Storstrøm - Haslev
01-01-1600 31-12-9999 280456 Kerteminde Byskole
01-01-1600 31-12-9999 280457 Munkebo Skole - mellem nor og fjord
01-01-1600 31-12-9999 280458 Tranbjergskolen
01-01-1600 31-12-9999 280459 A2B Sprog Thisted & Mors
01-01-1600 31-12-9999 280460 Friskolen Vellev
01-01-1600 31-12-9999 280461 Skelbæk Friskole
01-01-1600 31-12-9999 280462 The International School of Billund
01-01-1600 31-12-9999 280463 Jelling Friskole
01-01-1600 31-12-9999 280464 Hellested Friskole og Børnehus
01-01-1600 31-12-9999 280465 Kværs Idrætsfriskole
01-01-1600 31-12-9999 280466 Den Nye Friskole
01-01-1600 31-12-9999 280467 Jersie Privatskole
01-01-1600 31-12-9999 280468 Ballerup Privatskole
01-01-1600 31-12-9999 280469 Skanderup Ny Friskole
01-01-1600 31-12-9999 280470 Skolen2012
01-01-1600 31-12-9999 280471 Høje Taastrup Privatskole
01-01-1600 31-12-9999 280472 Albertslund Ungecenter
01-01-1600 31-12-9999 280473 10. klassecenter Grindsted, Syddansk Erhvervsskol
01-01-1600 31-12-9999 280474 Vejle Privatskole
01-01-1600 31-12-9999 280475 Svendborg Friskole
01-01-1600 31-12-9999 280476 Falsters Kristne Friskole - Maria Skolen
01-01-1600 31-12-9999 280477 Østjyllands Privatskole
01-01-1600 31-12-9999 280478 Solbakkens Rådgivningscenter for Bevægelseshandic
01-01-1600 31-12-9999 280479 Lemvig Gymnasium
01-01-1600 31-12-9999 280480 Lyngby Handelsgymnasium og Gymnasium
01-01-1600 31-12-9999 280481 Skolecenter Jetsmark
01-01-1600 31-12-9999 280482 Dagskolen Norddal
01-01-1600 31-12-9999 280483 CLAVIS sprog & kompetence - Lyngby
01-01-1600 31-12-9999 280484 CLAVIS sprog & kompetence - København
01-01-1600 31-12-9999 280485 Rejseskolen
01-01-1600 31-12-9999 280486 Kk org 2324 KKU Ungeskolen i Valby
01-01-1600 31-12-9999 280487 Københavns Kommunes Ungdomsskole Nye Veje
01-01-1600 31-12-9999 280488 A2B Solrød
01-01-1600 31-12-9999 280489 U/NORD, grundskoleafd. Hillerød
01-01-1600 31-12-9999 280490 U/NORD, grundskoleafd. Helsingør
01-01-1600 31-12-9999 280491 Kalvebod Fælled Skole
01-01-1600 31-12-9999 280492 Rybners Kursusafdeling
01-01-1600 31-12-9999 280493 Fonden Friheden
01-01-1600 31-12-9999 280494 Distriktsskole Ølstykke
01-01-1600 31-12-9999 280495 Distriktsskole Stenløse
01-01-1600 31-12-9999 280496 Distriktsskole Ganløse
01-01-1600 31-12-9999 280497 Distriktsskole Smørum
01-01-1600 31-12-9999 280498 U/NORD Hillerød 10. klasse
01-01-1600 31-12-9999 280499 Vamdrup Efterskoles Heldagsskole
01-01-1600 31-12-9999 280500 Studie 10
01-01-1600 31-12-9999 280501 Ansgarskolen Vadehav
01-01-1600 31-12-9999 280502 Vitaskolen Bohr
01-01-1600 31-12-9999 280503 U/NORD Frederikssund Handelsskole
01-01-1600 31-12-9999 280504 U/NORD Lyngby Gymnasium
01-01-1600 31-12-9999 280505 Skolerne i Egebjerg, Nykøbing og Odden
01-01-1600 31-12-9999 280506 Skolerne i Asnæs, Fårevejle og Hørve
01-01-1600 31-12-9999 280507 EUC Sjælland, Vordingborg afdeling
01-01-1600 31-12-9999 280508 Stevns Dagskole
01-01-1600 31-12-9999 280509 NEXT Uddannelse København, 10. klasse Ishøj 65
01-01-1600 31-12-9999 280510 FOF Vest
01-01-1600 31-12-9999 280511 Center for Døvblindhed og Høretab, specialskole f
01-01-1600 31-12-9999 280512 Kristendom, kultur og kommunikation, Diakonissest
01-01-1600 31-12-9999 280513 Københavns Professionshøjskole, Nødebo
01-01-1600 31-12-9999 280514 Musik & Teaterefterskolen
01-01-1600 31-12-9999 280515 Hjerneskadecenter Virum
01-01-1600 31-12-9999 280516 Rønneskolen, erhvervsklassen
01-01-1600 31-12-9999 280517 Center for Læring
01-01-1600 31-12-9999 280518 Efterskolen Østergårds Udskolingskoncept, 21éren
01-01-1600 31-12-9999 280519 Dankbar ApS
01-01-1600 31-12-9999 280520 STU Roskilde
01-01-1600 31-12-9999 280521 HANSENBERG, 10. klasse
01-01-1600 31-12-9999 280522 HANSENBERG, erhvervsskolen
01-01-1600 31-12-9999 280523 Køge Private Realskole, Gymnasium
01-01-1600 31-12-9999 280524 European School Copenhagen - Primary and Secondar
01-01-1600 31-12-9999 280525 IBC, 10. klasse
01-01-1600 31-12-9999 280526 Smilehullet
01-01-1600 31-12-9999 280527 Den erhvervsdrivende fond det musiske kompagni
01-01-1600 31-12-9999 280528 Roskilde Tekniske Skole - Vigerslev Allé
01-01-1600 31-12-9999 280529 SOSU Nord, På Sporet
01-01-1600 31-12-9999 280530 Søstjerneskolen
01-01-1600 31-12-9999 280531 Broskolen
01-01-1600 31-12-9999 280532 Præstø Privatskole
01-01-1600 31-12-9999 280533 Springbrættet, Brønderslev
01-01-1600 31-12-9999 280534 Fur Friskole
01-01-1600 31-12-9999 280535 10. klasse Campus Køge
01-01-1600 31-12-9999 280536 Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland
01-01-1600 31-12-9999 280537 Bredballe Privatskole
01-01-1600 31-12-9999 280538 Hammer Frie Privatskole
01-01-1600 31-12-9999 280539 Klinte Natur- og Idræts-Friskole
01-01-1600 31-12-9999 280540 Slagelse Privatskole
01-01-1600 31-12-9999 280541 GYM-10 Odsherreds Gymnasium
01-01-1600 31-12-9999 280542 Park Allé Privatskole
01-01-1600 31-12-9999 280543 Stjernehusene, Døgntilbud Limfjorden
01-01-1600 31-12-9999 280544 International School of Hellerup
01-01-1600 31-12-9999 280545 Den dansk-franske Skole af 2014
01-01-1600 31-12-9999 280546 Smart Learning
01-01-1600 31-12-9999 280547 Cphbusiness Partner
01-01-1600 31-12-9999 280548 Mina Hindholm Efterskole
01-01-1600 31-12-9999 280549 Stadil-Vedersø Friskole
01-01-1600 31-12-9999 280550 Svendborg Steinerskole
01-01-1600 31-12-9999 280551 Københavns Skole & Idrætsakademi
01-01-1600 31-12-9999 280552 Østerbro Privatskole
01-01-1600 31-12-9999 280553 Den Grønne Friskole
01-01-1600 31-12-9999 280554 Taastrup City Gymnasium
01-01-1600 31-12-9999 280555 STU-Aabenraa
01-01-1600 31-12-9999 280556 SmartLearning
01-01-1600 31-12-9999 280557 Cphbusiness Partner
01-01-1600 31-12-9999 280558 10Plus
01-01-1600 31-12-9999 280559 A-huset
01-01-1600 31-12-9999 280560 Rybners
01-01-1600 31-12-9999 280561 Taleinstituttet
01-01-1600 31-12-9999 280562 Baltorpskolen
01-01-1600 31-12-9999 280563 Skovvejens Skole
01-01-1600 31-12-9999 280564 Skovlunde Skole
01-01-1600 31-12-9999 280565 Måløvhøj Skole
01-01-1600 31-12-9999 280566 S/I NyKrumsø Skole & Socialpædagogiske Opholdsste
01-01-1600 31-12-9999 280567 Barometeret
01-01-1600 31-12-9999 280568 NEXT - Vestskoven Gymnasium (stx/hf)
01-01-1600 31-12-9999 280569 ZBC Roskilde (SOSU)
01-01-1600 31-12-9999 280570 Dannevirke Kostskole
01-01-1600 31-12-9999 280571 Jyderup Højskole
01-01-1600 31-12-9999 280572 FOF-Djursland
01-01-1600 31-12-9999 280573 GreyBird Pilot Academy
01-01-1600 31-12-9999 280574 Uddannelsescenter Odsherred/Kompetenceforløbet
01-01-1600 31-12-9999 280575 Fonden Fællesskolen
01-01-1600 31-12-9999 280576 AOF MIDT Holstebro-Lemvig-Struer
01-01-1600 31-12-9999 280577 Opholdsstedet Taurus
01-01-1600 31-12-9999 280578 Erhvervsakademi Aarhus, Ringvej Syd
01-01-1600 31-12-9999 280579 NEXT Uddannelse København, 10. klasse Ballerup
01-01-1600 31-12-9999 280580 UCRS, 10´eren, Ringkøbing
01-01-1600 31-12-9999 280581 UCRS, 10´eren Skjern
01-01-1600 31-12-9999 280582 STU Tårnby
01-01-1600 31-12-9999 280583 EUC Nordvest, 10. klasse
01-01-1600 31-12-9999 280584 Den Danske Scenekunstskole, Odsherred
01-01-1600 31-12-9999 280585 NEXT Uddannelse København, 10. klasse Ishøj 45
01-01-1600 31-12-9999 280586 VIA University College, Campus Aarhus C
01-01-1600 31-12-9999 280587 GXU - Gladsaxe 10.klasse og Ungdomsskole
01-01-1600 31-12-9999 280588 U/NORD Lyngby 10. klasse
01-01-1600 31-12-9999 280589 U/NORD Frederikssund 10. klasse
01-01-1600 31-12-9999 280590 STU Favrskov
01-01-1600 31-12-9999 280591 Den Danske Scenekunstskole, København
01-01-1600 31-12-9999 280592 FGU Midtjylland - Viborg - Marks Stigs Vej
01-01-1600 31-12-9999 280593 Den selvejende institution Alsøhus
01-01-1600 31-12-9999 280594 Bifrostskolen
01-01-1600 31-12-9999 280595 Distrikt Øst
01-01-1600 31-12-9999 280596 Distrikt Vest
01-01-1600 31-12-9999 280597 Skoledistrikt Nord
01-01-1600 31-12-9999 280598 Skoledistrikt Syd
01-01-1600 31-12-9999 280599 Sportslig grunduddannelse
01-01-1600 31-12-9999 280600 ROSA - Roskilde Studiegruppe for alternativ under
01-01-1600 31-12-9999 280601 NEXT - Vestskoven Gymnasium (htx/hhx)
01-01-1600 31-12-9999 280602 UU Jammerbugt
01-01-1600 31-12-9999 280603 Maribo Skole - specialafdeling
01-01-1600 31-12-9999 280604 Nordvestskolen specialafdeling
01-01-1600 31-12-9999 280605 Fjordskolen specialafdeling
01-01-1600 31-12-9999 280606 Søndre skole specialafdeling
01-01-1600 31-12-9999 280607 AOF MIDT Odder-Skanderborg
01-01-1600 31-12-9999 280608 Behandlingsskolen Pilen ApS
01-01-1600 31-12-9999 280609 Cphbusiness Bornholm
01-01-1600 31-12-9999 280610 Niels Brock, EUD-forberedende 10. klasse
01-01-1600 31-12-9999 280611 Niels Brock, gymnasieforberedende 10. klasse
01-01-1600 31-12-9999 280612 Efterskolen Epos
01-01-1600 31-12-9999 280613 BVC Intern Skole
01-01-1600 31-12-9999 280614 Københavns Professionshøjskole - Bornholm Sundhed
01-01-1600 31-12-9999 280615 Godhavn-Uddannelses- og Erhvervscenter, 10. klass
01-01-1600 31-12-9999 280616 Signaturskolen
01-01-1600 31-12-9999 280617 Cosmosskolen
01-01-1600 31-12-9999 280618 Urbanskolen
01-01-1600 31-12-9999 280619 Bohrskolen
01-01-1600 31-12-9999 280620 Vadehavsskolen
01-01-1600 31-12-9999 280621 Fortunaskolen
01-01-1600 31-12-9999 280622 Auraskolen
01-01-1600 31-12-9999 280623 Tradium, EUD 10
01-01-1600 31-12-9999 280624 Tradium, Teknisk Gymnasium, HTX
01-01-1600 31-12-9999 280625 Opholdsstedet under Uret
01-01-1600 31-12-9999 280626 Hjørring Nordvestskole
01-01-1600 31-12-9999 280627 Hjørring Sydøstskole
01-01-1600 31-12-9999 280628 Hjørringskolen
01-01-1600 31-12-9999 280629 Slangerup Skole
01-01-1600 31-12-9999 280630 Distrikt Jægerspris
01-01-1600 31-12-9999 280631 Fjordlandsskolen
01-01-1600 31-12-9999 280632 Distrikt Frederikssund Syd
01-01-1600 31-12-9999 280633 Trekløverskolen
01-01-1600 31-12-9999 280634 Kærholm - specialskole
01-01-1600 31-12-9999 280635 Social- og Sundhedsskolen Midt- og Vestjylland, H
01-01-1600 31-12-9999 280636 Take Care ApS
01-01-1600 31-12-9999 280637 VIA University College, Lyseng Alle
01-01-1600 31-12-9999 280638 Per Gyrum Skolen
01-01-1600 31-12-9999 280639 Halvorsminde Efterskole og Halvor Fri Fagskole
01-01-1600 31-12-9999 280640 CampusU10, 10. klasse
01-01-1600 31-12-9999 280641 Svaneke Friskole
01-01-1600 31-12-9999 280642 Varde STU Center
01-01-1600 31-12-9999 280643 Hvidovre Privatskole
01-01-1600 31-12-9999 280644 STU Akademiet
01-01-1600 31-12-9999 280645 Fontanaskolen STU
01-01-1600 31-12-9999 280646 UU-Hedensted
01-01-1600 31-12-9999 280647 CampusU10
01-01-1600 31-12-9999 280648 Skolen Hjuldamperen
01-01-1600 31-12-9999 280649 UU-Vallensbæk
01-01-1600 31-12-9999 280650 Vinderød Privatskole
01-01-1600 31-12-9999 280651 Nørreådal Friskole
01-01-1600 31-12-9999 280652 Sønderborg Friskole
01-01-1600 31-12-9999 280653 Poulstrup Friskole og Børnehus
01-01-1600 31-12-9999 280654 Feldborg Frie Børneunivers
01-01-1600 31-12-9999 280655 Friskolen for Hundelev og Omegn
01-01-1600 31-12-9999 280656 Odense Privatskole
01-01-1600 31-12-9999 280657 VerdensBørn Grundskole
01-01-1600 31-12-9999 280658 Marieskolen
01-01-1600 31-12-9999 280659 Agersted Friskole
01-01-1600 31-12-9999 280660 IIH Studenterkursus
01-01-1600 31-12-9999 280661 Sophie Hedevig Skolen
01-01-1600 31-12-9999 280662 Astrup-Sønderskov Friskole
01-01-1600 31-12-9999 280663 Friskolen Børnenes Akademi
01-01-1600 31-12-9999 280664 TEC Lyngby, Klampenborgvej
01-01-1600 31-12-9999 280665 Københavns Kommunes Ungdomsskole Ø 10
01-01-1600 31-12-9999 280666 Københavns Kommunes Ungdomsskole V 10
01-01-1600 31-12-9999 280667 Københavns Kommunes Ungdomsskole 10. vest
01-01-1600 31-12-9999 280668 Københavns Kommunes Ungdomsskole Amager 10
01-01-1600 31-12-9999 280669 Brahesminde Skole
01-01-1600 31-12-9999 280670 Naturfriskolen Nordmors
01-01-1600 31-12-9999 280671 Learnmark Business
01-01-1600 31-12-9999 280672 Zofiaskolen
01-01-1600 31-12-9999 280673 Friskolen Asgaard
01-01-1600 31-12-9999 280674 Kundby Friskole
01-01-1600 31-12-9999 280675 Skolen for Livet
01-01-1600 31-12-9999 280676 Friskolen for Børn
01-01-1600 31-12-9999 280677 Social- og Sundhedsskolen Fyn, Odense City
01-01-1600 31-12-9999 280678 Læringscenter Syd
01-01-1600 31-12-9999 280679 Aulum-Hodsager Skole
01-01-1600 31-12-9999 280680 Sunds-Ilskov Skole
01-01-1600 31-12-9999 280681 Aarhus Private Gymnasium
01-01-1600 31-12-9999 280682 Viden Djurs, EUD10 Syddjurs
01-01-1600 31-12-9999 280683 Marianelund STU-Solist
01-01-1600 31-12-9999 280684 HORISONTEN-STU
01-01-1600 31-12-9999 280685 Aof Daghøjskole/Uddannelsescenter Aarhus
01-01-1600 31-12-9999 280686 Limfjordsskolen Struer
01-01-1600 31-12-9999 280687 Niels Brock, Handelsgymnasiet Nørre Voldgade
01-01-1600 31-12-9999 280688 Røde Kors Asyl
01-01-1600 31-12-9999 280689 Røde Kors Asylcenter
01-01-1600 31-12-9999 280690 Jobcenter København
01-01-1600 31-12-9999 280691 Nyborg Gymnasium, 10. klasse-center
01-01-1600 31-12-9999 280692 Poppelgårdens praktiske jordbrugsskole A/S
01-01-1600 31-12-9999 280693 Jordbrugets UddannelsesCenter, Bredballegård
01-01-1600 31-12-9999 280694 STU-Sydsjælland
01-01-1600 31-12-9999 280695 Lærdansk Vordingborg
01-01-1600 31-12-9999 280696 UCL Niels Bohrs Allé, Odense
01-01-1600 31-12-9999 280697 UCL Stationsvej, Jelling
01-01-1600 31-12-9999 280698 UCL Vestre Engvej, Vejle
01-01-1600 31-12-9999 280699 UCL Klostervænget, Svendborg
01-01-1600 31-12-9999 280700 Sygehusskolen, Sygehus Sønderjylland
01-01-1600 31-12-9999 280701 Fredericia Maskinmesterskole, Købmagergade
01-01-1600 31-12-9999 280702 Fredericia Maskinmesterskole, Esbjerg
01-01-1600 31-12-9999 280703 Dagbehandlingsskolen Fortuna
01-01-1600 31-12-9999 280704 Brønderslev Nord
01-01-1600 31-12-9999 280705 Brønderslev Syd
01-01-1600 31-12-9999 280706 Hjallerup
01-01-1600 31-12-9999 280707 Dronninglund
01-01-1600 31-12-9999 280708 NEXT Uddannelse København, EUD10 Ishøj 45
01-01-1600 31-12-9999 280709 Levuk STU
01-01-1600 31-12-9999 280710 Røde Kors skolen i Dianalund
01-01-1600 31-12-9999 280711 A2B Jammerbugt
01-01-1600 31-12-9999 280712 A2B, Fredericia
01-01-1600 31-12-9999 280713 HTX Gastro Science
01-01-1600 31-12-9999 280714 Fejø Børne- og Kulturhus
01-01-1600 31-12-9999 280715 Københavns Professionshøjskole - Bornholm, Rønne
01-01-1600 31-12-9999 280716 Københavns Professionshøjskole - Campus Nordsjæll
01-01-1600 31-12-9999 280717 Københavns Professionshøjskole - Campus Carlsberg
01-01-1600 31-12-9999 280718 Institut for Kommunikation og Handicap, Region Mi
01-01-1600 31-12-9999 280719 Lærdansk Nyborg
01-01-1600 31-12-9999 280720 Center for Erhverv, uddannelse og beskæftigelse,
01-01-1600 31-12-9999 280721 AOF Center Midtjylland, Sprogskolen i Favrskov
01-01-1600 31-12-9999 280722 Holstebro By, skoleafdelingen
01-01-1600 31-12-9999 280723 Lærdansk Kolding
01-01-1600 31-12-9999 280724 Grennesminde Bornholm
01-01-1600 31-12-9999 280725 AOF Midt, Grenaa
01-01-1600 31-12-9999 280726 EUD10 Djursland - Auning
01-01-1600 31-12-9999 280727 NEXT UDDANNELSE KØBENHAVN
01-01-1600 31-12-9999 280728 ZBC Handels og Teknisk gymnasium Vordingborg
01-01-1600 31-12-9999 280729 ZBC Handels og Teknisk gymnasium Ringsted
01-01-1600 31-12-9999 280730 ZBC Handelsgymnasiet Næstved
01-01-1600 31-12-9999 280731 Aarhus Business College, EUD10, Sønderhøj 28
01-01-1600 31-12-9999 280732 Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsen
01-01-1600 31-12-9999 280733 Køge Handelsskole, EUX afdeling
01-01-1600 31-12-9999 280734 A2B Aarhus
01-01-1600 31-12-9999 280736 Center For Socialpædagogik - STU
01-01-1600 31-12-9999 280737 STU Rødovre
01-01-1600 31-12-9999 280738 Helhedens Skole
01-01-1600 31-12-9999 280739 SOSU H Hillerød (MUE)
01-01-1600 31-12-9999 280740 Social- og Sundhedsskolen Syd, Sønderborg
01-01-1600 31-12-9999 280741 Social- og Sundhedsskolen Syd, Campus Tønder
01-01-1600 31-12-9999 280742 Vasac Odsherred STU
01-01-1600 31-12-9999 280743 Skolen for Gastronomi, Musik & Design
01-01-1600 31-12-9999 280744 Lille Næstved Skole
01-01-1600 31-12-9999 280745 Kobberbakkeskolen
01-01-1600 31-12-9999 280746 Fladsåskolen
01-01-1600 31-12-9999 280747 Susåskolen
01-01-1600 31-12-9999 280748 Holmegaardskolen
01-01-1600 31-12-9999 280749 Ellebækskolen
01-01-1600 31-12-9999 280750 Hindholm STX
01-01-1600 31-12-9999 280751 DEKRA Job ApS
01-01-1600 31-12-9999 280752 Liv og Job, Stubbekøbing afdeling
01-01-1600 31-12-9999 280753 Kerteminde Kommunale Ungdomsskole, Kerteminde 10.
01-01-1600 31-12-9999 280754 Autismecenter Nord-Bo
01-01-1600 31-12-9999 280755 Heldagsskole Faaborg-Midtfyn
01-01-1600 31-12-9999 280756 Røde Kors asylskolen region Østjylland
01-01-1600 31-12-9999 280757 Vestegnens Sprog og Kompetencecenter, Kastrup
01-01-1600 31-12-9999 280758 HF & VUC FYN afd. Midt
01-01-1600 31-12-9999 280759 Aalborg Kulturskole
01-01-1600 31-12-9999 280760 Horsens Byskole
01-01-1600 31-12-9999 280761 Horsens Byskole, specialskoleafdeling
01-01-1600 31-12-9999 280762 Maskinmesterskolen København - Campus Bornholm
01-01-1600 31-12-9999 280763 Ph.d.-skolen ved det Humanistiske Fakultet
01-01-1600 31-12-9999 280764 Ph.d-skolen ved Det Naturvidenskabelige Fakultet
01-01-1600 31-12-9999 280765 Ph.d-skolen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakult
01-01-1600 31-12-9999 280766 Ph.d.-skolen ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakul
01-01-1600 31-12-9999 280767 Ph.d.-skolen ved Det Tekniske Fakultet
01-01-1600 31-12-9999 280768 Ph.d.-skolen ved Det Kgl. Akademi - Arkitektur,
01-01-1600 31-12-9999 280769 Ph.d.-skolen ved Arkitektskolen Aarhus og Designs
01-01-1600 31-12-9999 280770 PhD School in Economics and Management
01-01-1600 31-12-9999 280771 Doctoral School of Business and Management
01-01-1600 31-12-9999 280772 Doctoral School of Organisation and Management St
01-01-1600 31-12-9999 280773 Ph.d.-skolen ved Det Humanistiske Fakultet
01-01-1600 31-12-9999 280774 Ph.d.-skolen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakul
01-01-1600 31-12-9999 280775 Kerteminde Kommunale Ungdomsskole
01-01-1600 31-12-9999 280776 Aalborg Universitet, Den Humanistiske Ph.d.-skole
01-01-1600 31-12-9999 280777 The Doctoral School in Medicine, Biomedical Scien
01-01-1600 31-12-9999 280778 Aarhus BSS Graduate School
01-01-1600 31-12-9999 280779 Graduate School of Health, Aarhus Universitet - H
01-01-1600 31-12-9999 280780 Graduate School of Science and Technology, Aarhus
01-01-1600 31-12-9999 280781 Den naturvidenskabelige ph.d.-skole, Roskilde Uni
01-01-1600 31-12-9999 280782 Graduate School of Environmental Stress Studies,
01-01-1600 31-12-9999 280783 Ph.d.-skolen for Kommunikation, Journalistik og P
01-01-1600 31-12-9999 280784 Ph.d.-skolen for Livslang Læring og Hverdagslivet
01-01-1600 31-12-9999 280785 Ph.d.-skolen Kultur, Sprog og Filosofi, RUC
01-01-1600 31-12-9999 280786 Ph.d.-skolen for Samfund, Rum og Teknologi, Roski
01-01-1600 31-12-9999 280787 Ph.d.-skolen ved Institut for Samfundsvidenskab o
01-01-1600 31-12-9999 280788 Ph.d.-skolen ved IT Universitetet i København
01-01-1600 31-12-9999 280789 PhD School of Science, UCPH
01-01-1600 31-12-9999 280790 Graduate School of Health and Medical Sciences, K
01-01-1600 31-12-9999 280791 Ph.d.-skolen ved Det Juridiske Fakultet
01-01-1600 31-12-9999 280792 Allerød Privatskole
01-01-1600 31-12-9999 280793 Individualisterne
01-01-1600 31-12-9999 280794 Lille Næstved Skole, afd. Karrebækvej
01-01-1600 31-12-9999 280795 Lille Næstved Skole, afd. Sandved
01-01-1600 31-12-9999 280796 Kobberbakkeskolen, afd. Uglebro
01-01-1600 31-12-9999 280797 Holmegaardskolen, afd. Holme-Olstrup
01-01-1600 31-12-9999 280798 Niels Brock Det Internationale Gymnasium
01-01-1600 31-12-9999 280799 Niels Brock Copenhagen Business College, Sydhavns
01-01-1600 31-12-9999 280800 Holbæk By Skole
01-01-1600 31-12-9999 280801 Kildedamsskolen
01-01-1600 31-12-9999 280802 Skovvejens Skole
01-01-1600 31-12-9999 280803 Katrinedalskolen
01-01-1600 31-12-9999 280804 Kratbjergskolen
01-01-1600 31-12-9999 280805 Lillevang Skole
01-01-1600 31-12-9999 280806 Hovedgård Skole
01-01-1600 31-12-9999 280807 Hovedgård Skole, specialskoleafdeling
01-01-1600 31-12-9999 280808 Frederikshavn Friskole
01-01-1600 31-12-9999 280809 Odense Designakademi - en fri fagskole og Friskol
01-01-1600 31-12-9999 280810 Øhavsskolen
01-01-1600 31-12-9999 280811 Thy Privatskole
01-01-1600 31-12-9999 280812 Vesthimmerlands Naturfriskole
01-01-1600 31-12-9999 280813 Karrebæksminde Privatskole
01-01-1600 31-12-9999 280814 Unge- og Kulturcenter Halsnæs, 10. klassecenter
01-01-1600 31-12-9999 280815 Overlade Friskole
01-01-1600 31-12-9999 280816 Sydsjællands Privatskole
01-01-1600 31-12-9999 280817 Blære Friskole
01-01-1600 31-12-9999 280818 Kjellerupsgade
01-01-1600 31-12-9999 280819 A2B, Birkerød
01-01-1600 31-12-9999 280820 Odsherred Gymnasium, gymnasie afdeling
01-01-1600 31-12-9999 280821 Ungeenheden, Støberiet
01-01-1600 31-12-9999 280822 CLAVIS Sprog & kompetence - Næstved
01-01-1600 31-12-9999 280823 Glad Fonden Esbjerg
01-01-1600 31-12-9999 280824 VIA Center for Undervisningsmidler, Viborg
01-01-1600 31-12-9999 280825 Damhusengens Skole
01-01-1600 31-12-9999 280826 Skolen i Nordøstamager
01-01-1600 31-12-9999 280827 DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND MAGLEBY SKOLECENTER
01-01-1600 31-12-9999 280828 Hald Ege Høj-, Fri- & Efterskole (højskolen)
01-01-1600 31-12-9999 280829 S/I Joanna Skole & Socialpædagogiske Opholdssted
01-01-1600 31-12-9999 280830 Specialområde Børn og Unge, afd. Fogedvænget
01-01-1600 31-12-9999 280831 Uddannelsescenter Holstebro, STEP10
01-01-1600 31-12-9999 280832 10´eren i Middelfart Kommune
01-01-1600 31-12-9999 280833 Ph.d.-skolen ved DTU AQUA
01-01-1600 31-12-9999 280834 Ph.d.-skolen ved DTU Byg
01-01-1600 31-12-9999 280835 Ph.d.-skolen ved DTU Compute
01-01-1600 31-12-9999 280836 Ph.d.-skolen ved DTU Elektro
01-01-1600 31-12-9999 280837 Ph.d.-skolen ved DTU Energi
01-01-1600 31-12-9999 280838 Ph.d.-skolen ved DTU Fotonik
01-01-1600 31-12-9999 280839 Ph.d.-skolen ved DTU Fysik
01-01-1600 31-12-9999 280840 Ph.d.-skolen ved DTU Fødevareinstituttet
01-01-1600 31-12-9999 280841 Ph.d.-skolen ved DTU Kemi
01-01-1600 31-12-9999 280842 UCplus Sprogcenter København
01-01-1600 31-12-9999 280843 Ph.d.-skolen ved DTU Kemiteknik
01-01-1600 31-12-9999 280844 Ph.d.-skolen ved DTU Management Engineering
01-01-1600 31-12-9999 280845 Ph.d.-skolen ved DTU Mekanik
01-01-1600 31-12-9999 280846 Ph.d.-skolen ved DTU Miljø
01-01-1600 31-12-9999 280847 Ph.d.-skolen ved DTU Nanotech
01-01-1600 31-12-9999 280848 Ph.d.-skolen ved DTU Space
01-01-1600 31-12-9999 280849 Ph.d.-skolen ved DTU Systembiologi
01-01-1600 31-12-9999 280850 Ph.d.-skolen ved DTU Vindenergi
01-01-1600 31-12-9999 280851 Designskolerne Højer
01-01-1600 31-12-9999 280852 Det Jyske Musikkonservatorium
01-01-1600 31-12-9999 280853 Absalon, Campus Kalundborg
01-01-1600 31-12-9999 280854 Erhvervsakademi Aarhus, Inge Lehmanns Gade
01-01-1600 31-12-9999 280855 Trekløverskolen, Silkeborg
01-01-1600 31-12-9999 280856 Funder-Kragelund Skole, Silkeborg
01-01-1600 31-12-9999 280857 Ph.d.-skolen ved DTU Veterinærinstituttet
01-01-1600 31-12-9999 280858 Graduate School, Arts (Ph.d.-skolen, Arts)
01-01-1600 31-12-9999 280859 The Doctoral School of Engineering and Science
01-01-1600 31-12-9999 280860 Doctoral School of Social Sciences/ Den Samfundsv
01-01-1600 31-12-9999 280861 Ph.d.-skolen ved Det Teologiske Fakultet, KU
01-01-1600 31-12-9999 280862 Karisefonden
01-01-1600 31-12-9999 280863 Uddannelse og Arbejdsmarked, Ungdomsskolen
01-01-1600 31-12-9999 280864 U/NORD Frederikssund Tekniske Skole
01-01-1600 31-12-9999 280865 U/NORD, grundskoleafd. Frederikssund, 10. klasse
01-01-1600 31-12-9999 280866 ZBC10, Næstved
01-01-1600 31-12-9999 280867 Aalborg Tekniske Gymnasium - Friis
01-01-1600 31-12-9999 280868 Roskilde Tekniske Skole/Vrange Skov
01-01-1600 31-12-9999 280869 TEC Lyngby, Lundtoftevej
01-01-1600 31-12-9999 280870 EUC Sjælland, Greve
01-01-1600 31-12-9999 280871 TEC, Furesø Erhvervsuddannelser
01-01-1600 31-12-9999 280872 TEC, Campus Frederikssund
01-01-1600 31-12-9999 280873 NEXT Uddannelse København, 10. klasse Nørrebro
01-01-1600 31-12-9999 280874 NEXT Uddannelse København, 10. klasse Emdrup
01-01-1600 31-12-9999 280875 NEXT Uddannelse København, 10. klasse Vibenshus
01-01-1600 31-12-9999 280876 NEXT Uddannelse København, 10. klasse Kastrup
01-01-1600 31-12-9999 280877 Edukat ApS, Edukatone
01-01-1600 31-12-9999 280878 Frørupskolen, Den Interne Skole, Helsehjemmet
01-01-1600 31-12-9999 280879 SOSU Østjylland
01-01-1600 31-12-9999 280880 DEKRA Job Grenaa ApS
01-01-1600 31-12-9999 280881 Højskolen i Krummerup, STU
01-01-1600 31-12-9999 280882 Glad Fonden Ringsted
01-01-1600 31-12-9999 280883 Hovmosegaard
01-01-1600 31-12-9999 280884 Nyborg Gymnasium, gymnasieafdeling
01-01-1600 31-12-9999 280885 SOSU H Frederikssund
01-01-1600 31-12-9999 280886 SOSU H Helsingør
01-01-1600 31-12-9999 280887 slettet
01-01-1600 31-12-9999 280888 slettet
01-01-1600 31-12-9999 280889 SOSU H Frederikssund, 10. klasse
01-01-1600 31-12-9999 280890 SOSU H Helsingør, 10. klasse
01-01-1600 31-12-9999 280891 Job & Sprog Djurs
01-01-1600 31-12-9999 280892 Sp6 Klampenborgvej 50
01-01-1600 31-12-9999 280893 Faxe Sociale Udviklingscenter, STU
01-01-1600 31-12-9999 280894 Roskilde Tekniske Skole - Skibby
01-01-1600 31-12-9999 280895 Roskilde Tekniske Skole -Allikelund
01-01-1600 31-12-9999 280896 Niels Brock - 2-årig HHX
01-01-1600 31-12-9999 280897 Aalborg Handelsskole - 2 årig HHX
01-01-1600 31-12-9999 280898 Filmhøjskolen Møn
01-01-1600 31-12-9999 280899 STU Kirkebæk
01-01-1600 31-12-9999 280900 STU Greve
01-01-1600 31-12-9999 280901 Egholt
01-01-1600 31-12-9999 280902 EUC Nordvestsjælland, Fårevejle
01-01-1600 31-12-9999 280903 Roskilde Tekniske Skole - Titangade
01-01-1600 31-12-9999 280904 Ph.d.-skolen ved DTU Bioengineering
01-01-1600 31-12-9999 280905 AOF Job og Dansk, Esbjerg, Vejen og Varde
01-01-1600 31-12-9999 280906 UU Holbæk
01-01-1600 31-12-9999 280907 Ph.d.-skolen ved DTU Bioinformatik
01-01-1600 31-12-9999 280908 UU Odsherred
01-01-1600 31-12-9999 280909 UU Kalundborg
01-01-1600 31-12-9999 280910 IDRÆTSAKADEMIETS SPECIALSKOLETILBUD ApS
01-01-1600 31-12-9999 280911 New Nordic Youth Efterskole
01-01-1600 31-12-9999 280912 Pædagogisk Central
01-01-1600 31-12-9999 280913 Niels Brock, GSK og enkeltfag
01-01-1600 31-12-9999 280914 UU Faaborg-Midtfyn
01-01-1600 31-12-9999 280915 EUC Sjælland, Vordingborg
01-01-1600 31-12-9999 280916 Medieskolerne
01-01-1600 31-12-9999 280917 Specialskolen i Hareskoven
01-01-1600 31-12-9999 280918 Efterskolen Ådalen og Åskolen - friskolen i Hørni
01-01-1600 31-12-9999 280919 Basen
01-01-1600 31-12-9999 280920 Slagelse Produktionsskole, STU
01-01-1600 31-12-9999 280921 Kathøj Svallerup Skole
01-01-1600 31-12-9999 280922 UCplus A/S, Dansk - Hasselager
01-01-1600 31-12-9999 280923 Fonden Odamsgård
01-01-1600 31-12-9999 280924 Roskilde Tekniske Skole - Absalonsvej/Holbæk
01-01-1600 31-12-9999 280925 Rødding Fri Fag- og Efterskole
01-01-1600 31-12-9999 280926 Tronsø Efterskole og Fri Fagskole
01-01-1600 31-12-9999 280927 Vittrup Fri Fagskole
01-01-1600 31-12-9999 280928 Vestbyen Friskole
01-01-1600 31-12-9999 280929 Billum Friskole
01-01-1600 31-12-9999 280930 Privatskolen i Jerup
01-01-1600 31-12-9999 280931 Skolen ved Havet
01-01-1600 31-12-9999 280932 UU Lolland
01-01-1600 31-12-9999 280933 Glad Fonden Aabenraa
01-01-1600 31-12-9999 280934 KILDEN- Børne- og Ungeunivers
01-01-1600 31-12-9999 280935 Jammerbugt Sprog- og Kompetencecenter
01-01-1600 31-12-9999 280937 Lynghedeskolen
01-01-1600 31-12-9999 280938 MARTEC - Maritime and Polytechnic University Coll
01-01-1600 31-12-9999 280939 A2B Faxe
01-01-1600 31-12-9999 280940 AOF Job & Dansk
01-01-1600 31-12-9999 280941 Zealand Business College
01-01-1600 31-12-9999 280942 Skive College
01-01-1600 31-12-9999 280943 Distriktsskolen Vest
01-01-1600 31-12-9999 280944 Distriktsskolen Øst
01-01-1600 31-12-9999 280945 Samsø sprogcenter
01-01-1600 31-12-9999 280946 Skolen på Fårevejle Kirkebo
01-01-1600 31-12-9999 280947 UCplus A/S, Dansk Greve
01-01-1600 31-12-9999 280948 Fyrtårnet Stenløse ApS
01-01-1600 31-12-9999 280949 UCplus A/S, Dansk - Farsø
01-01-1600 31-12-9999 280950 Hovedstadens Kristne Gymnasium
01-01-1600 31-12-9999 280951 College360
01-01-1600 31-12-9999 280952 Science Talenter
01-01-1600 31-12-9999 280953 Ph.d.-skolen for Kommunikation og Humanistisk Vid
01-01-1600 31-12-9999 280954 Rudolf Steiner Skolen Kvistgård
01-01-1600 31-12-9999 280955 Rudolf Steiner skolen i Gentofte, Vidar Skolen (H
01-01-1600 31-12-9999 280956 Rudolf Steiner-Skolen i Århus
01-01-1600 31-12-9999 280957 Rudolf Steiner-Skolen i Odense
01-01-1600 31-12-9999 280958 Michael Skolen Rudolf Steiner i Hjortespring
01-01-1600 31-12-9999 280959 Ph.d.-skolen for Mennesker og Teknologi
01-01-1600 31-12-9999 280960 Ph.d.-skolen for Naturvidenskab og Miljø
01-01-1600 31-12-9999 280961 Ph.d.-skolen for Samfundsvidenskab og Erhverv
01-01-1600 31-12-9999 280962 Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle, Dofovej
01-01-1600 31-12-9999 280963 Tradium, Handelsgymnasiet, 2-årig HHX
01-01-1600 31-12-9999 280964 Kriminalforsorgen Sjælland, Storstrøm Fængsel
01-01-1600 31-12-9999 280965 EUC Nordvestsjælland, Asnæs
01-01-1600 31-12-9999 280966 Rybners - EUD - Satellitskole Varde
01-01-1600 31-12-9999 280967 EUC Nordvest, Thyborøn
01-01-1600 31-12-9999 280968 EUC Nordvest, Fjerritslev
01-01-1600 31-12-9999 280969 H.C. Ørsted Gymnasiet, Ballerup
01-01-1600 31-12-9999 280970 10. klassecenteret Nordfyn, Syddansk Erhvervsskol
01-01-1600 31-12-9999 280971 Fonden Kadetten
01-01-1600 31-12-9999 280972 Lærdansk Næstved
01-01-1600 31-12-9999 280973 Pastoralseminariet i København, FKUV
01-01-1600 31-12-9999 280974 Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter
01-01-1600 31-12-9999 280975 DOF Lillebælt Oplysnings Forbund
01-01-1600 31-12-9999 280976 A2B, Tønder
01-01-1600 31-12-9999 280977 Lærdansk Favrskov
01-01-1600 31-12-9999 280978 Center for Job og Oplevelse, STU
01-01-1600 31-12-9999 280979 Absalon, Campus Holbæk
01-01-1600 31-12-9999 280980 Ole Rømer-Skolen
01-01-1600 31-12-9999 280981 A2B Sprog Hobro
01-01-1600 31-12-9999 280982 TietgenSkolen (ELM toårig)
01-01-1600 31-12-9999 280983 A2B, Sønderborg
01-01-1600 31-12-9999 280984 Børneskolen Skærgården
01-01-1600 31-12-9999 280985 Behandlingsskolerne Billund ApS
01-01-1600 31-12-9999 280986 STUdie ved Fjorden
01-01-1600 31-12-9999 280987 Kold Tekniske Gymnasium
01-01-1600 31-12-9999 280988 Job & Uddannelse Erhvervsskolen af 2017 ApS
01-01-1600 31-12-9999 280989 CLAVIS Sprog & kompetence - Helsingør
01-01-1600 31-12-9999 280990 Lille Skole for Voksne, Nordjylland
01-01-1600 31-12-9999 280991 Ribe Katedralskole
01-01-1600 31-12-9999 280992 Roskilde Festival Højskole
01-01-1600 31-12-9999 280993 AOF Frederikssund/Halsnæs
01-01-1600 31-12-9999 280994 Harresø STU og Kollegiet
01-01-1600 31-12-9999 280995 Ullerødskolen
01-01-1600 31-12-9999 280996 STU Syddjurs
01-01-1600 31-12-9999 280997 Glostrup Ungdomsskole
01-01-1600 31-12-9999 280998 Aalborg Efterskole
01-01-1600 31-12-9999 280999 Sygehus Sønderjylland, sprogcenter for udenlandsk
01-01-1600 31-12-9999 281001 Asylsyd, asylskole
01-01-1600 31-12-9999 281002 Sæby Friskole
01-01-1600 31-12-9999 281003 Den Frie Fakkel
01-01-1600 31-12-9999 281004 Friskolen på Røsnæs
01-01-1600 31-12-9999 281005 Lindeskolen
01-01-1600 31-12-9999 281006 Nordøstsalling Skoler og Dagtilbud
01-01-1600 31-12-9999 281007 Ressourcecenter Aalborg
01-01-1600 31-12-9999 281008 Enghaven STU
01-01-1600 31-12-9999 281009 Herningsholm Erhvervsskole og Gymnasier
01-01-1600 31-12-9999 281010 Himmerland Fri Fagskole
01-01-1600 31-12-9999 281011 Nordenskov-Næsbjerg Skole
01-01-1600 31-12-9999 281012 Møllevejens Skole
01-01-1600 31-12-9999 281013 Blåbjergskolen
01-01-1600 31-12-9999 281014 Rybners - HTX - Spangsbjerg Møllevej
01-01-1600 31-12-9999 281015 Rybners - HF - Spangsbjerg Møllevej
01-01-1600 31-12-9999 281016 Rybners - Teknisk EUX - Spangsbjerg Møllevej
01-01-1600 31-12-9999 281017 Rybners - Merkantilt EUX - Spangsbjerg Møllevej
01-01-1600 31-12-9999 281018 Unity Skolen
01-01-1600 31-12-9999 281019 Struer Fri Fag- og Højskole
01-01-1600 31-12-9999 281020 FGU-institutionen i Hjørring, Brønderslev, Freder
01-01-1600 31-12-9999 281021 European School Copenhagen - Upper Secondary
01-01-1600 31-12-9999 281022 Fonden Center for Autisme
01-01-1600 31-12-9999 281023 Intern Skole - Dalstrup
01-01-1600 31-12-9999 281024 STU-huset
01-01-1600 31-12-9999 281025 Fonden Unges
01-01-1600 31-12-9999 281026 FGU Vendsyssel
01-01-1600 31-12-9999 281027 FGU Aalborg
01-01-1600 31-12-9999 281028 FGU Nordvest
01-01-1600 31-12-9999 281029 FGU Himmerland
01-01-1600 31-12-9999 281030 FGU Skolen HLSS
01-01-1600 31-12-9999 281031 FGU Østjylland
01-01-1600 31-12-9999 281032 FGU Midtjylland
01-01-1600 31-12-9999 281033 FGU Aarhus
01-01-1600 31-12-9999 281034 FGU Sydøstjylland
01-01-1600 31-12-9999 281035 FGU Midt-Vest
01-01-1600 31-12-9999 281036 FGU Vest
01-01-1600 31-12-9999 281037 FGU Trekanten
01-01-1600 31-12-9999 281038 FGU Kolding Vejen
01-01-1600 31-12-9999 281039 FGU Sønderjylland
01-01-1600 31-12-9999 281040 FGU Syd- og Midtfyn
01-01-1600 31-12-9999 281041 FGU FYN Assens Kerteminde Nordfyn Nyborg Odense
01-01-1600 31-12-9999 281042 FGU Nordvestsjælland
01-01-1600 31-12-9999 281043 FGU-Skolen Øst
01-01-1600 31-12-9999 281044 FGU Midt- og Østsjælland
01-01-1600 31-12-9999 281045 FGU Syd- og Vestsjælland
01-01-1600 31-12-9999 281046 FGU Lolland-Falster
01-01-1600 31-12-9999 281047 FGU Nordsjælland
01-01-1600 31-12-9999 281048 FGU Øresund
01-01-1600 31-12-9999 281049 FGU Nord
01-01-1600 31-12-9999 281050 FGU Vestegnen
01-01-1600 31-12-9999 281051 FGU Hovedstaden
01-01-1600 31-12-9999 281052 FGU Bornholm
01-01-1600 31-12-9999 281053 Skolen i Nordøstamager
01-01-1600 31-12-9999 281054 Lindbjergskolen
01-01-1600 31-12-9999 281055 ZBC Køge
01-01-1600 31-12-9999 281056 ZBC Haslev
01-01-1600 31-12-9999 281057 ZBC Handels- og Teknisk gymnasium Slagelse
01-01-1600 31-12-9999 281058 International Training Academy ApS, Beauty & Styl
01-01-1600 31-12-9999 281059 Kildebjerget
01-01-1600 31-12-9999 281060 Sluseholmen Skole
01-01-1600 31-12-9999 281061 Lykkegardskolen
01-01-1600 31-12-9999 281062 Langebjerggaard
01-01-1600 31-12-9999 281063 Rosenholm, STU
01-01-1600 31-12-9999 281064 Tinnetgaard Bo- & Erhvervssskole
01-01-1600 31-12-9999 281065 Neurocenter Østerskoven
01-01-1600 31-12-9999 281066 DTU adgangskursus, Næstved
01-01-1600 31-12-9999 281067 Ungdomsskolen/Ungecentret
01-01-1600 31-12-9999 281068 Musik & Billedskolen
01-01-1600 31-12-9999 281069 Fonden Mindsteps Videncenter, STU
01-01-1600 31-12-9999 281070 Søren Kanne-Skolen
01-01-1600 31-12-9999 281071 Børneby Midt
01-01-1600 31-12-9999 281072 Børneby Nord
01-01-1600 31-12-9999 281073 Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter, Ballerup
01-01-1600 31-12-9999 281074 SOSU H
01-01-1600 31-12-9999 281075 AARHUS TECH
01-01-1600 31-12-9999 281076 Center for unge, uddannelse og job
01-01-1600 31-12-9999 281077 Uddannelsesvejledningen Middelfart
01-01-1600 31-12-9999 281078 Den selvejende Institution Oasehøjskolen
01-01-1600 31-12-9999 281079 CLAVIS sprog & kompetence - Aarhus
01-01-1600 31-12-9999 281080 A2B Sprog Vordingborg
01-01-1600 31-12-9999 281081 Egedal 10. klassecenter
01-01-1600 31-12-9999 281082 Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier, 10. klass
01-01-1600 31-12-9999 281083 Behandlingsskolerne Chrysalis Virum ApS
01-01-1600 31-12-9999 281084 VUC Storstrøm - Erhverv
01-01-1600 31-12-9999 281085 Social- og Sundhedsskolen Syd, Haderslev
01-01-1600 31-12-9999 281086 UU Sorø
01-01-1600 31-12-9999 281087 UU Ringsted
01-01-1600 31-12-9999 281088 A2B Helsingør
01-01-1600 31-12-9999 281089 UU Kerteminde
01-01-1600 31-12-9999 281090 Center for Udsatte og Kriminalitetstruede Unge (C
01-01-1600 31-12-9999 281091 Jobs Partner Ærø
01-01-1600 31-12-9999 281092 Dalum Landbrugsskole, 10. klasse
01-01-1600 31-12-9999 281093 FOF Nordvestjylland
01-01-1600 31-12-9999 281094 SixTUs ApS
01-01-1600 31-12-9999 281095 Ph.d.-skolen ved DTU Biosustain, Novo Nordisk Fou
01-01-1600 31-12-9999 281096 Lolland Sprogskole, Nakskov
01-01-1600 31-12-9999 281097 Lolland Sprogskole, Maribo
01-01-1600 31-12-9999 281098 Lundevejsskolen
01-01-1600 31-12-9999 281099 Fund Friskole
01-01-1600 31-12-9999 281100 Amager Skovhjælpere
01-01-1600 31-12-9999 281101 The Technical Doctoral Schoolt of IT and Design
01-01-1600 31-12-9999 281102 UU Ungevejen Faxe
01-01-1600 31-12-9999 281103 Viden Djurs, 10KCD Norddjurs
01-01-1600 31-12-9999 281104 Ungecenter Vordingborg
01-01-1600 31-12-9999 281105 Uddannelsesvejledningen Næstved
01-01-1600 31-12-9999 281106 Nakskov Gymnasium og HF i Maribo
01-01-1600 31-12-9999 281107 UU Brøndby
01-01-1600 31-12-9999 281108 UNGEINDSATS-Enghøjhuset
01-01-1600 31-12-9999 281109 Langebjerggaard STU
01-01-1600 31-12-9999 281110 Erhvervsakademi Dania, EVU
01-01-1600 31-12-9999 281111 Den kommunale ungeindsats i Københavns Kommune
01-01-1600 31-12-9999 281112 Frederiksberg Ungecenter (KUI)
01-01-1600 31-12-9999 281113 Den kommunale ungeindsats i Ballerup Kommune
01-01-1600 31-12-9999 281114 Den kommunale ungeindsats i Brøndby Kommune
01-01-1600 31-12-9999 281115 Den kommunale ungeindsats i Dragør Kommune
01-01-1600 31-12-9999 281116 Den kommunale ungeindsats i Gentofte Kommune
01-01-1600 31-12-9999 281117 Den kommunale ungeindsats i Gladsaxe Kommune
01-01-1600 31-12-9999 281118 Den kommunale ungeindsats i Glostrup Kommune
01-01-1600 31-12-9999 281119 GATE Aviation Training IVS
01-01-1600 31-12-9999 281120 Den kommunale ungeindsats i Herlev Kommune
01-01-1600 31-12-9999 281121 Uddannelse & Job
01-01-1600 31-12-9999 281122 Den kommunale ungeindsats i Hvidovre Kommune
01-01-1600 31-12-9999 281123 Den kommunale ungeindsats i Høje-Taastrup Kommune
01-01-1600 31-12-9999 281124 Den kommunale ungeindsats i Lyngby-Taarbæk Kommun
01-01-1600 31-12-9999 281125 Den kommunale ungeindsats i Rødovre Kommune
01-01-1600 31-12-9999 281126 Ishøj Uddannelse og Job
01-01-1600 31-12-9999 281127 Ungecenter Tårnby
01-01-1600 31-12-9999 281128 Den kommunale ungeindsats i Vallensbæk Kommune
01-01-1600 31-12-9999 281129 Den kommunale ungeindsats i Furesø Kommune
01-01-1600 31-12-9999 281130 Den kommunale ungeindsats i Allerød Kommune
01-01-1600 31-12-9999 281131 Den kommunale ungeindsats i Fredensborg Kommune
01-01-1600 31-12-9999 281132 Den kommunale ungeindsats i Helsingør Kommune
01-01-1600 31-12-9999 281133 Den kommunale ungeindsats i Hillerød Kommune
01-01-1600 31-12-9999 281134 Den kommunale ungeindsats i Hørsholm Kommune
01-01-1600 31-12-9999 281135 Den kommunale ungeindsats i Rudersdal Kommune
01-01-1600 31-12-9999 281136 Den kommunale ungeindsats i Greve Kommune
01-01-1600 31-12-9999 281137 UUV Køge Bugt
01-01-1600 31-12-9999 281138 Den kommunale ungeindsats i Halsnæs Kommune
01-01-1600 31-12-9999 281139 UngeGuiden, Roskilde kommunale ungeenhed
01-01-1600 31-12-9999 281140 Den kommunale ungeindsats i Solrød Kommune
01-01-1600 31-12-9999 281141 Den kommunale ungeindsats i Gribskov Kommune
01-01-1600 31-12-9999 281142 Den kommunale ungeindsats i Odsherred Kommune
01-01-1600 31-12-9999 281143 Den kommunale ungeindsats - Holbæk Kommune
01-01-1600 31-12-9999 281144 Den kommunale ungeindsats i Faxe Kommune
01-01-1600 31-12-9999 281145 Den kommunale ungeindsats i Kalundborg Kommune
01-01-1600 31-12-9999 281146 Den kommunale ungeindsats i Ringsted Kommune
01-01-1600 31-12-9999 281147 Den kommunale ungeindsats i Slagelse Kommune
01-01-1600 31-12-9999 281148 Den kommunale ungeindsats i Stevns Kommune
01-01-1600 31-12-9999 281149 Den kommunale ungeindsats i Sorø Kommune
01-01-1600 31-12-9999 281150 Den kommunale ungeindsats i Lejre Kommune
01-01-1600 31-12-9999 281151 Den kommunale ungeindsats i Lolland Kommune
01-01-1600 31-12-9999 281152 Den kommunale ungeindsats i Næstved Kommune
01-01-1600 31-12-9999 281153 Den kommunale ungeindsats i Guldborgsund Kommune
01-01-1600 31-12-9999 281154 Den kommunale ungeindsats i Vordingborg Kommune
01-01-1600 31-12-9999 281155 Den kommunale ungeindsats i Bornholms Regionskomm
01-01-1600 31-12-9999 281156 Den kommunale ungeindsats i Middelfart Kommune
01-01-1600 31-12-9999 281157 Den kommunale ungeindsats i Assens Kommune
01-01-1600 31-12-9999 281158 Den kommunale ungeindsats i Faaborg-Midtfyn Kommu
01-01-1600 31-12-9999 281159 Den kommunale ungeindsats i Kerteminde Kommune
01-01-1600 31-12-9999 281160 Den kommunale ungeindsats i Nyborg Kommune
01-01-1600 31-12-9999 281161 Den kommunale ungeindsats i Odense Kommune
01-01-1600 31-12-9999 281162 Den kommunale ungeindsats i Svendborg Kommune
01-01-1600 31-12-9999 281163 Den kommunale ungeindsats i Nordfyns Kommune
01-01-1600 31-12-9999 281164 Den kommunale ungeindsats i Langeland Kommune
01-01-1600 31-12-9999 281165 Den kommunale ungeindsats i Ærø Kommune
01-01-1600 31-12-9999 281166 Den kommunale ungeindsats i Haderslev Kommune
01-01-1600 31-12-9999 281167 Den kommunale ungeindsats i Billund Kommune
01-01-1600 31-12-9999 281168 Den kommunale ungeindsats i Sønderborg Kommune
01-01-1600 31-12-9999 281169 Den kommunale ungeindsats i Tønder Kommune
01-01-1600 31-12-9999 281170 Den kommunale ungeindsats i Esbjerg Kommune
01-01-1600 31-12-9999 281171 Den kommunale ungeindsats i Fanø Kommune
01-01-1600 31-12-9999 281172 Den kommunale ungeindsats i Varde Kommune
01-01-1600 31-12-9999 281173 Vejledning Vejen
01-01-1600 31-12-9999 281174 Den kommunale ungeindsats i Aabenraa Kommune
01-01-1600 31-12-9999 281175 Den kommunale ungeindsats i Fredericia Kommune
01-01-1600 31-12-9999 281176 Ungdomscenter
01-01-1600 31-12-9999 281177 Den kommunale ungeindsats i Kolding Kommune
01-01-1600 31-12-9999 281178 Vejles Unge vejledning
01-01-1600 31-12-9999 281179 Den kommunale ungeindsats i Herning Kommune
01-01-1600 31-12-9999 281180 UU-Nordvestjylland, KUI Holstebro
01-01-1600 31-12-9999 281181 Den kommunale ungeindsats i Lemvig Kommune
01-01-1600 31-12-9999 281182 Den kommunale ungeindsats i Struer Kommune
01-01-1600 31-12-9999 281183 Den kommunale ungeindsats i Syddjurs Kommune
01-01-1600 31-12-9999 281184 Den kommunale ungeindsats i Norddjurs Kommune
01-01-1600 31-12-9999 281185 Den kommunale ungeindsats i Favrskov Kommune
01-01-1600 31-12-9999 281186 Den kommunale ungeindsats i Odder Kommune
01-01-1600 31-12-9999 281187 Den kommunale ungeindsats UU Randers
01-01-1600 31-12-9999 281188 Ungeguiden Silkeborg, Den Kommunale Ungeindsats
01-01-1600 31-12-9999 281189 Den kommunale ungeindsats i Samsø Kommune
01-01-1600 31-12-9999 281190 Den kommunale ungeindsats i Skanderborg Kommune
01-01-1600 31-12-9999 281191 Den kommunale ungeindsats i Aarhus Kommune
01-01-1600 31-12-9999 281192 Unge og Uddannelse Ikast Brande (UUIB)
01-01-1600 31-12-9999 281193 Den kommunale ungeindsats i Ringkøbing-Skjern Kom
01-01-1600 31-12-9999 281194 Den kommunale ungeindsats i Hedensted Kommune
01-01-1600 31-12-9999 281195 Den kommunale ungeindsats i Morsø Kommune
01-01-1600 31-12-9999 281196 Den kommunale ungeindsats i Skive Kommune
01-01-1600 31-12-9999 281197 Den kommunale ungeindsats i Thisted Kommune
01-01-1600 31-12-9999 281198 Den kommunale ungeindsats i Viborg Kommune
01-01-1600 31-12-9999 281199 Den kommunale ungeindsats i Brønderslev Kommune
01-01-1600 31-12-9999 281200 Den kommunale ungeindsats i Frederikshavn Kommune
01-01-1600 31-12-9999 281201 Den kommunale ungeindsats i Vesthimmerlands Kommu
01-01-1600 31-12-9999 281202 Den kommunale ungeindsats i Læsø Kommune
01-01-1600 31-12-9999 281203 Den kommunale ungeindsats i Rebild Kommune
01-01-1600 31-12-9999 281204 Den kommunale ungeindsats i Mariagerfjord Kommune
01-01-1600 31-12-9999 281205 Den kommunale ungeindsats i Jammerbugt Kommune
01-01-1600 31-12-9999 281206 Den kommunale ungeindsats i Aalborg Kommune
01-01-1600 31-12-9999 281207 Den kommunale ungeindsats i Hjørring Kommune
01-01-1600 31-12-9999 281208 Den kommunale ungeindsats i Egedal Kommune
01-01-1600 31-12-9999 281209 Den kommunale ungeindsats i Frederikssund Kommune
01-01-1600 31-12-9999 281210 Idrætsskolerne Ikast (friskolen)
01-01-1600 31-12-9999 281211 Viby Skole
01-01-1600 31-12-9999 281212 Nordskolen
01-01-1600 31-12-9999 281213 Niels Brock, kursusafdeling
01-01-1600 31-12-9999 281214 Niels Brock, Erhvervsuddannelserne EUD/EUS
01-01-1600 31-12-9999 281215 Fredensgade/Drosselvej, Beskæftigelsestilbud - ST
01-01-1600 31-12-9999 281216 SIK Sprogcentret i Kalundborg
01-01-1600 31-12-9999 281217 Kvie Sø Efterskole
01-01-1600 31-12-9999 281218 Sønderborg Ungdomsskole
01-01-1600 31-12-9999 281219 U/NORD
01-01-1600 31-12-9999 281220 STU-Skjern
01-01-1600 31-12-9999 281221 Den Selvejende Institution Erhvervsskolen Vestjyl
01-01-1600 31-12-9999 281222 Den selvejende institution Nybro
01-01-1600 31-12-9999 281223 Klub 3/Ungemiljø Sødal
01-01-1600 31-12-9999 281224 Klubben Engdal
01-01-1600 31-12-9999 281225 Klubben Hjortshøj
01-01-1600 31-12-9999 281226 Klubben Elsted
01-01-1600 31-12-9999 281227 Klubben Lystrup
01-01-1600 31-12-9999 281228 Fritids- og Ungdomsklub Gammelgaard
01-01-1600 31-12-9999 281229 Ungemiljø 12rn
01-01-1600 31-12-9999 281230 Fritids- og Ungdomsklub Åby
01-01-1600 31-12-9999 281231 Klub2teket
01-01-1600 31-12-9999 281232 Fritidshuset Ellekær
01-01-1600 31-12-9999 281233 Klubben Bodøgården
01-01-1600 31-12-9999 281234 Klubben A45
01-01-1600 31-12-9999 281235 Klubben Rosenvang
01-01-1600 31-12-9999 281236 Klubben Underground
01-01-1600 31-12-9999 281237 Frederiksbjergklubben
01-01-1600 31-12-9999 281238 Klubben Læssøesgade
01-01-1600 31-12-9999 281239 Klubben Lisbjerg
01-01-1600 31-12-9999 281240 Klubben Trige-Spørring
01-01-1600 31-12-9999 281241 Klubben Hårup
01-01-1600 31-12-9999 281242 Byens Steinerskole
01-01-1600 31-12-9999 281243 Juniorklubben Mårslet
01-01-1600 31-12-9999 281244 Klub M
01-01-1600 31-12-9999 281245 Klub 4
01-01-1600 31-12-9999 281246 Klub K
01-01-1600 31-12-9999 281247 Højbjerg Fritids- og Ungdomsklub
01-01-1600 31-12-9999 281248 Skåde Fritidsklub - og Ungdomsklub
01-01-1600 31-12-9999 281249 Klubben AKVA
01-01-1600 31-12-9999 281250 Klubben Tranbjerg
01-01-1600 31-12-9999 281251 Klubben Kolt
01-01-1600 31-12-9999 281252 Klubben Sølyst
01-01-1600 31-12-9999 281253 Klubben Skødstrup
01-01-1600 31-12-9999 281254 Klubben Skæring
01-01-1600 31-12-9999 281255 Klubberne og Legepladsen i Gellerup
01-01-1600 31-12-9999 281256 Klubberne og Legepladsen i Toveshøj
01-01-1600 31-12-9999 281257 Klubben Musvågevej
01-01-1600 31-12-9999 281258 Midtbyklubben
01-01-1600 31-12-9999 281259 Klubberne Peter Fabers Vej
01-01-1600 31-12-9999 281260 Klubben Holme Vestergård
01-01-1600 31-12-9999 281261 Klubben Rundhøj
01-01-1600 31-12-9999 281262 Klub Strand
01-01-1600 31-12-9999 281263 Klubben Risskov
01-01-1600 31-12-9999 281264 Klubben Nydam
01-01-1600 31-12-9999 281265 Klubben Ellevang
01-01-1600 31-12-9999 281266 Ungdomsklub Ellevang
01-01-1600 31-12-9999 281267 Klubben Stavtrup
01-01-1600 31-12-9999 281268 Harlev Midtpunkt
01-01-1600 31-12-9999 281269 Tilst Ungemiljø
01-01-1600 31-12-9999 281270 Klubberne Skjoldhøj
01-01-1600 31-12-9999 281271 Tilst Fritidsklub
01-01-1600 31-12-9999 281272 Klubben Sabro
01-01-1600 31-12-9999 281273 Klubben Malling
01-01-1600 31-12-9999 281274 Klubben Beder
01-01-1600 31-12-9999 281275 Klubben Solbjerg
01-01-1600 31-12-9999 281276 Farum Lilleskole
01-01-1600 31-12-9999 281277 Vester Thorup Højskole
01-01-1600 31-12-9999 281278 Viborg Gymnasium, afd. Bjerringbro
01-01-1600 31-12-9999 281279 Aalborg universitet, AK (Frederikshavn)
01-01-1600 31-12-9999 281280 Specialkompagniet ApS
01-01-1600 31-12-9999 281281 Jeksendalskolen
01-01-1600 31-12-9999 281282 Campus Vejle, HHX
01-01-1600 31-12-9999 281283 Gro Akademi
01-01-1600 31-12-9999 281284 Incitaskolen Hovedstaden
01-01-1600 31-12-9999 281285 UU Center Fredensborg
01-01-1600 31-12-9999 281286 10. klasse Kalundborg
01-01-1600 31-12-9999 281287 Cirkelskolen
01-01-1600 31-12-9999 281288 Hilltop
01-01-1600 31-12-9999 281289 Opholdsstedet Værkstedsskolen S/I i Rugsted
01-01-1600 31-12-9999 281290 Specialområde Børn og Unge, Administrationen
01-01-1600 31-12-9999 281291 Helsehjemmet
01-01-1600 31-12-9999 281292 Autismeundervisning/STU
01-01-1600 31-12-9999 281293 Skolefællesskabet Skals - Ulbjerg Skole
01-01-1600 31-12-9999 281294 Skolefællesskabet Mønsted - Sparkær
01-01-1600 31-12-9999 281295 Fora Hvidovre
01-01-1600 31-12-9999 281296 Team Nordahl Botilbud
01-01-1600 31-12-9999 281297 Dragør Kommune, forvaltningsinstitution
01-01-1600 31-12-9999 281298 UU Egedal
01-01-1600 31-12-9999 281299 Campus Vejle, EUD/EUX
01-01-1600 31-12-9999 281300 Campus Vejle, Åben Læringscenter
01-01-1600 31-12-9999 281301 Campus Vejle, praktikcenter
01-01-1600 31-12-9999 281302 Brønderslev kommune, forvaltningsinstitution
01-01-1600 31-12-9999 281303 Rødovre Kommune, forvaltningsinstitution
01-01-1600 31-12-9999 281304 Rebild Kommune, forvaltningsinstitution
01-01-1600 31-12-9999 281305 Ringkøbing-Skjern Kommune, forvaltningsinstitutio
01-01-1600 31-12-9999 281306 Syddjurs Kommune, forvaltningsinstitution
01-01-1600 31-12-9999 281307 Haderslev Kommune, forvaltningsinstitution
01-01-1600 31-12-9999 281308 Albertslund Kommune, forvaltningsinstitution
01-01-1600 31-12-9999 281309 Faaborg-Midtfyns Kommune, forvaltningsinstitution
01-01-1600 31-12-9999 281310 Halsnæs Kommune, forvaltningsinstitution
01-01-1600 31-12-9999 281311 Allerød Forvaltning
01-01-1600 31-12-9999 281312 Holbæk Kommune, forvaltningsinstitution
01-01-1600 31-12-9999 281313 Hillerød Kommune - Skole
01-01-1600 31-12-9999 281314 Specialområde Autisme - Kollegiet Hinnerup
01-01-1600 31-12-9999 281315 Ballerup Kommune, forvaltningsinstitution
01-01-1600 31-12-9999 281316 Autismecenter Storstrøm
01-01-1600 31-12-9999 281317 Hørsholm Kommune, forvaltningsinstitution
01-01-1600 31-12-9999 281318 FGU Nordvestsjælland, Odsherred
01-01-1600 31-12-9999 281319 FGU Nordvestsjælland, Holbæk
01-01-1600 31-12-9999 281320 FGU Nordvestsjælland, Kalundborg
01-01-1600 31-12-9999 281321 FGU Hovedstaden, Indre By
01-01-1600 31-12-9999 281322 Fagkonsulenter Kalundborg
01-01-1600 31-12-9999 281323 Uddannelse og Læring, Vejle Kommune
01-01-1600 31-12-9999 281324 FGU Syd- og Midtfyn - Ringe
01-01-1600 31-12-9999 281325 Randers Kommune, forvaltningsinstitution
01-01-1600 31-12-9999 281326 Jammerbugt Kommune, forvaltningsinstitution
01-01-1600 31-12-9999 281327 FGU Sønderjylland, Tønder
01-01-1600 31-12-9999 281328 Svendborg Kommune, Forvaltningsinstitution
01-01-1600 31-12-9999 281329 Middelfart Kommune, forvaltningsinstitution
01-01-1600 31-12-9999 281330 Sprogskolen, AOF Sydjylland
01-01-1600 31-12-9999 281331 Tønder Kommune, forvaltningsinstitution
01-01-1600 31-12-9999 281332 FGU Nord - Gladsaxe
01-01-1600 31-12-9999 281333 FGU Nord, Ballerup
01-01-1600 31-12-9999 281334 Dansk Brand og sikringsteknisk Institut, Frederic
01-01-1600 31-12-9999 281335 Dansk Brand og sikringsteknisk Institut, Aarhus
01-01-1600 31-12-9999 281336 Gentofte Kommune, Fælles Funktioner
01-01-1600 31-12-9999 281337 Roskilde Kommune, forvaltningsinstitution
01-01-1600 31-12-9999 281338 Varde Kommune, forvaltningsinstitution
01-01-1600 31-12-9999 281339 Struer Kommune, forvaltningsinstitution
01-01-1600 31-12-9999 281340 Hvidovre Kommune, Forvaltningsinstitution
01-01-1600 31-12-9999 281341 Vigersted Skole
01-01-1600 31-12-9999 281342 Frederikssunds Kommune, forvaltningsinstitution
01-01-1600 31-12-9999 281343 Naturskolen MIR
01-01-1600 31-12-9999 281344 Midtjysk Erhvervskøreskole og Uddannelsescenter A
01-01-1600 31-12-9999 281345 Trafikskolen ApS
01-01-1600 31-12-9999 281346 STU-Kildemarken
01-01-1600 31-12-9999 281347 Skoler Sønderborg Kommune
01-01-1600 31-12-9999 281348 STU, Frederikshavn Kommune
01-01-1600 31-12-9999 281349 Skolen på Hannemanns Allé
01-01-1600 31-12-9999 281350 Edutasia ApS - Nyledige
01-01-1600 31-12-9999 281351 U/NORD Hillerød, Milnersvej
01-01-1600 31-12-9999 281352 Scania Danmark A/S
01-01-1600 31-12-9999 281353 Horsens Kommune, Forvaltningsinstitution
01-01-1600 31-12-9999 281354 Bøgelund Center for Udvikling Jobgruppen I/S
01-01-1600 31-12-9999 281355 Ung Egedal - Hovedadresse
01-01-1600 31-12-9999 281356 STU Ung Egedal
01-01-1600 31-12-9999 281357 Hejdeshus STU
01-01-1600 31-12-9999 281358 Roskilde Tekniske Skole - Rådhusholmen
01-01-1600 31-12-9999 281359 Landsbyordningerne i Odder
01-01-1600 31-12-9999 281360 Højskolen Mors
01-01-1600 31-12-9999 281361 Zealand Sjællands Erhvervsakademi, Nødebo
01-01-1600 31-12-9999 281362 FGU Fyn - Nyborg
01-01-1600 31-12-9999 281363 FGU Fyn - Odense Falen
01-01-1600 31-12-9999 281364 Brohuset
01-01-1600 31-12-9999 281365 Gødvad Beskæftigelse og Uddannelse, Specialområde
01-01-1600 31-12-9999 281366 Liselund Højskole
01-01-1600 31-12-9999 281367 Rude Strand Højskole
01-01-1600 31-12-9999 281368 Vordingborg Kommune, forvaltningsinstitution
01-01-1600 31-12-9999 281369 UCL Købmagergade, Fredericia
01-01-1600 31-12-9999 281370 Lærdansk Thisted
01-01-1600 31-12-9999 281371 Erhvervsakademi Dania, Hedensted
01-01-1600 31-12-9999 281372 HF & VUC Nordsjælland, 2-årig stx
01-01-1600 31-12-9999 281373 IBC International Business College Fredericia, 10
01-01-1600 31-12-9999 281374 Sprogcenter Thisted
01-01-1600 31-12-9999 281375 Skovskolen Eldrupgaard
01-01-1600 31-12-9999 281376 FGU Midt- og Østsjælland, Faxe afdeling
01-01-1600 31-12-9999 281377 Sundhedstjenesten under Egedal Kommune
01-01-1600 31-12-9999 281378 FGU Midt- og Østsjælland, Ringsted afdeling
01-01-1600 31-12-9999 281379 FGU Midt- og Østsjælland, Køge afdeling
01-01-1600 31-12-9999 281380 Nyborg Kommune, Forvaltningsinstitution
01-01-1600 31-12-9999 281381 Social- og Sundhedsskolen Fyn, Odense - Blangsted
01-01-1600 31-12-9999 281382 Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser, Aar
01-01-1600 31-12-9999 281383 Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser, Hob
01-01-1600 31-12-9999 281384 Dansk Røde Kors (Skolen i Jelling)
01-01-1600 31-12-9999 281385 Sct. Jacobi skole- og dagtilbud
01-01-1600 31-12-9999 281386 Sct. Jacobi Skole- og dagtilbud, Tistrup afd.
01-01-1600 31-12-9999 281387 AOF Center Odense
01-01-1600 31-12-9999 281388 Sct. Jacobi Skole- og dagtilbud, Lykkesgård afd.
01-01-1600 31-12-9999 281389 STU-skolen Tag Fat
01-01-1600 31-12-9999 281390 Triocon ApS
01-01-1600 31-12-9999 281391 EUC Sjælland, Vordingborg, Næstvedvej
01-01-1600 31-12-9999 281392 Brahetrolleborg Green Care
01-01-1600 31-12-9999 281393 Klubben Søndervang
01-01-1600 31-12-9999 281394 Klubben Holme Søndergaard
01-01-1600 31-12-9999 281395 Bostedet
01-01-1600 31-12-9999 281396 Thy Sportsefterskole
01-01-1600 31-12-9999 281397 Horsens Gymnasium & HF
01-01-1600 31-12-9999 281398 Mercantec
01-01-1600 31-12-9999 281399 Aarhus Business College
01-01-1600 31-12-9999 281400 CELF Merkurs Plads, Teknik
01-01-1600 31-12-9999 281401 Ellehøjskolen
01-01-1600 31-12-9999 281402 Askovfonden
01-01-1600 31-12-9999 281403 Fritids- og ungdomsskolen i Aarhus - SYDVEST
01-01-1600 31-12-9999 281404 Fritids- og ungdomsskolen i Aarhus - ØST
01-01-1600 31-12-9999 281405 Ravnholm Skole
01-01-1600 31-12-9999 281406 Søholmskolen
01-01-1600 31-12-9999 281407 Holte Skole
01-01-1600 31-12-9999 281408 Rude Skov Skole
01-01-1600 31-12-9999 281409 Tag Fat Aps
01-01-1600 31-12-9999 281410 Herningsholm Erhvervsskole og Gymnasier, EUD/EUX
01-01-1600 31-12-9999 281411 CBS PhD School
01-01-1600 31-12-9999 281412 Løgumkloster Højskole
01-01-1600 31-12-9999 281413 EUC Nordvest - Bjørnevej Thisted
01-01-1600 31-12-9999 281414 Tradium Handelsgymnasium
01-01-1600 31-12-9999 281415 ZBC10, Ringsted
01-01-1600 31-12-9999 281416 Trivselsgården ApS
01-01-1600 31-12-9999 281417 SOSU H Brøndby
01-01-1600 31-12-9999 281418 SOSU H Gladsaxe
01-01-1600 31-12-9999 281419 SOSU H Herlev
01-01-1600 31-12-9999 281420 Ingeborg STU
01-01-1600 31-12-9999 281421 Holstebro Kommunale Ungdomsskole og AKT-tilbud
01-01-1600 31-12-9999 281422 Holstebro Ungdomsskole og AKT-tilbud
01-01-1600 31-12-9999 281423 Aabenraa Kommune, forvaltningsinstitution
01-01-1600 31-12-9999 281424 Væksthuset
01-01-1600 31-12-9999 281425 EUC Sjælland, Krondrevet
01-01-1600 31-12-9999 281426 Aktivhuset Kjellerup
01-01-1600 31-12-9999 281427 Holmehus
01-01-1600 31-12-9999 281428 Fonden Huset Scheving
01-01-1600 31-12-9999 281429 Søgårdhus Nord
01-01-1600 31-12-9999 281430 Hedens Efterskole
01-01-1600 31-12-9999 281431 Ph.d.-skole DTU Sundhedsteknologi
01-01-1600 31-12-9999 281432 Ph.d.-skole: DTU Nanolab
01-01-1600 31-12-9999 281433 Bo & Dagtilbuddet Kysten
01-01-1600 31-12-9999 281434 Basen Skole- og dagbehandlingshjem
01-01-1600 31-12-9999 281435 Basen, Birkerød
01-01-1600 31-12-9999 281436 Sølager Værksted
01-01-1600 31-12-9999 281437 Ringkøbing Skole
01-01-1600 31-12-9999 281438 Birkebo STU og Bostøtte ApS
01-01-1600 31-12-9999 281439 Next Step
01-01-1600 31-12-9999 281440 Specialskolen Lolland
01-01-1600 31-12-9999 281441 Specialskolen Lolland - Horslunde
01-01-1600 31-12-9999 281442 Specialskolen Lolland - Østofte
01-01-1600 31-12-9999 281443 Specialskolen Lolland - Nakskov
01-01-1600 31-12-9999 281444 Specialområde Autisme
01-01-1600 31-12-9999 281445 UCRS Gymnasiet Skjern
01-01-1600 31-12-9999 281446 VITA STU
01-01-1600 31-12-9999 281447 Nakskov Gymnasium og HF i Nakskov
01-01-1600 31-12-9999 281448 Københavns Universitet, Odense
01-01-1600 31-12-9999 281449 Min Friskole S/I
01-01-1600 31-12-9999 281450 Vor Frue Friskole
01-01-1600 31-12-9999 281451 Ølstykke Privatskole
01-01-1600 31-12-9999 281452 Friskolen i Karup/Kølvrå
01-01-1600 31-12-9999 281453 Skolen Bifrost S/I
01-01-1600 31-12-9999 281454 Viking International School
01-01-1600 31-12-9999 281455 EUC Syd, Hilmar Finsens Gade
01-01-1600 31-12-9999 281456 EUC Syd, Lundsbjerg
01-01-1600 31-12-9999 281457 Sprogcenter Frederikshavn
01-01-1600 31-12-9999 281458 IBC International Business College, Innovationsfa
01-01-1600 31-12-9999 281459 Viborg Gymnasium, afd. Viborg
01-01-1600 31-12-9999 281461 AOF MIDT Skive-Viborg
01-01-1600 31-12-9999 281462 AOF MIDT Skive-Viborg
01-01-1600 31-12-9999 281463 GAIA Akademi, STU
01-01-1600 31-12-9999 281464 FGU Vendsyssel
01-01-1600 31-12-9999 281465 FGU Aalborg - Kongerslev Gl. Egensevej
01-01-1600 31-12-9999 281466 FGU Aalborg - Kongerslev Bizonvej
01-01-1600 31-12-9999 281467 FGU Skolen Holstebro
01-01-1600 31-12-9999 281468 FGU Skolen Struer
01-01-1600 31-12-9999 281469 FGU Aarhus - Skejby
01-01-1600 31-12-9999 281470 FGU Aarhus - Afd. I
01-01-1600 31-12-9999 281471 FGU Aarhus - Godsbanen
01-01-1600 31-12-9999 281472 FGU Aarhus - Afd. R
01-01-1600 31-12-9999 281473 FGU Sydøstjylland - Horsens
01-01-1600 31-12-9999 281474 Distrikt Ørestad
01-01-1600 31-12-9999 281475 Aarhus Business College, Handelsfagskolen Højbjer
01-01-1600 31-12-9999 281476 FGU Hovedstaden - Gastro (Køkken & Klima)
01-01-1600 31-12-9999 281477 FGU Hovedstaden - Amager
01-01-1600 31-12-9999 281478 FGU Nordvest
01-01-1600 31-12-9999 281479 FGU Østjylland - Engboulevarden
01-01-1600 31-12-9999 281480 Den Specialpædagogiske Dagbehandlingsinstitution
01-01-1600 31-12-9999 281481 Den Specialpædagogiske Dagbehandlingsinstitution
01-01-1600 31-12-9999 281482 Den Specialpædagogiske Dagbehandlingsinstitution
01-01-1600 31-12-9999 281483 Den Specialpædagogiske Dagbehandlingsinstitution
01-01-1600 31-12-9999 281484 Den Specialpædagogiske Dagbehandlingsinstitution
01-01-1600 31-12-9999 281485 Den Specialpædagogiske Dagbehandlingsinstitution
01-01-1600 31-12-9999 281486 Den Specialpædagogiske Dagbehandlingsinstitution
01-01-1600 31-12-9999 281487 Den Specialpædagogiske Dagbehandlingsinstitution
01-01-1600 31-12-9999 281488 Egedal Dagtilbud ApS
01-01-1600 31-12-9999 281489 PMU Sindal
01-01-1600 31-12-9999 281490 Cirkelskolen
01-01-1600 31-12-9999 281491 Sjælsøgaard Landbrugs STU
01-01-1600 31-12-9999 281492 Odsherred STU og SUV
01-01-1600 31-12-9999 281493 Rederiet Livet ApS
01-01-1600 31-12-9999 281494 VUC-Syd, Haderslev 2
01-01-1600 31-12-9999 281495 Pilelygaard København ApS
01-01-1600 31-12-9999 281496 Læringshuset
01-01-1600 31-12-9999 281497 Specialkompagniet, skoleafdeling
01-01-1600 31-12-9999 281498 Graduate School of Natural Sciences (GSNS)
01-01-1600 31-12-9999 281499 Graduate School of Technical Sciences (GSTS)
01-01-1600 31-12-9999 281500 FGU Østjylland - Favrskov
01-01-1600 31-12-9999 281501 FGU Midtjylland - Viborg - Gyldenrisvej
01-01-1600 31-12-9999 281502 FGU Midtjylland Gødvad Bakke
01-01-1600 31-12-9999 281503 FGU Vest - Esbjerg
01-01-1600 31-12-9999 281504 FGU Kolding Vejen - Kolding - Tvedvej - AGU
01-01-1600 31-12-9999 281505 FGU Kolding Vejen - Kolding - Vranderupvej - ORGA
01-01-1600 31-12-9999 281506 FGU Kolding Vejen - Vejen - Vinkelvej - MOTOR
01-01-1600 31-12-9999 281507 FGU Sønderjylland - Sønderborg Linde Allé
01-01-1600 31-12-9999 281508 FGU-Skolen Øst - Taastrup
01-01-1600 31-12-9999 281509 FGU Lolland-Falster - Nakskov
01-01-1600 31-12-9999 281510 FGU Nordsjælland - Hillerød
01-01-1600 31-12-9999 281511 FGU Nordsjælland - Frederikssund
01-01-1600 31-12-9999 281512 FGU Vestegnen - Albertslund
01-01-1600 31-12-9999 281513 Væksthuset, Helsinge
01-01-1600 31-12-9999 281514 Væksthuset, København S
01-01-1600 31-12-9999 281515 AMU Nordjylland, Aalborg
01-01-1600 31-12-9999 281516 Den Lille Sprogskole
01-01-1600 31-12-9999 281517 Social- og Sundhedsskolen Syd, Aabenraa
01-01-1600 31-12-9999 281518 Sabro Ungemiljø
01-01-1600 31-12-9999 281519 Ungemiljø Stauern
01-01-1600 31-12-9999 281520 Aarhus Kommune, Forvaltningsinstitution
01-01-1600 31-12-9999 281521 BO/SKOLE/JOB
01-01-1600 31-12-9999 281522 Sigurds Gård ApS
01-01-1600 31-12-9999 281523 Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, Løgumk
01-01-1600 31-12-9999 281524 Pastoralseminariet i Aarhus, FKUV
01-01-1600 31-12-9999 281525 FGU Sydøstjylland - Samsø
01-01-1600 31-12-9999 281526 JOUES Job og Uddannelse
01-01-1600 31-12-9999 281527 Frelloskolen
01-01-1600 31-12-9999 281528 Cphbusiness Hillerød
01-01-1600 31-12-9999 281529 Niels Brock, erhvervsuddannelserne Hovedforløbet
01-01-1600 31-12-9999 281530 Randers Specialskole Blommevej
01-01-1600 31-12-9999 281531 Randers Specialskole Støvringgårdvej
01-01-1600 31-12-9999 281532 Randers Specialskole
01-01-1600 31-12-9999 281533 Esbjerg Kommune, Forvaltningsinstitution
01-01-1600 31-12-9999 281534 Viden Djurs, VID Detail
01-01-1600 31-12-9999 281535 Viden Djurs, Medie
01-01-1600 31-12-9999 281536 Viden Djurs, VID Skillz
01-01-1600 31-12-9999 281537 AMU Fyn, Petersmindevej
01-01-1600 31-12-9999 281538 AMU Fyn, C.F. Tietgens Boulevard
01-01-1600 31-12-9999 281539 Sprogcenter Næstved
01-01-1600 31-12-9999 281540 Aktivitetstilbud, STU
01-01-1600 31-12-9999 281541 Lolland Internationale Skole
01-01-1600 31-12-9999 281542 Ungdomshøjskolen Søndbjerggård
01-01-1600 31-12-9999 281544 Københavns dagbehandlingsskole ApS
01-01-1600 31-12-9999 281545 Fonden NordVirk
01-01-1600 31-12-9999 281546 ZBC Kalundborg (SOSU)
01-01-1600 31-12-9999 281547 ZBC Slagelse - Kokke- & Tjenerskolen
01-01-1600 31-12-9999 281548 ZBC Slagelse, Auto- , Transport- & Logistikskole
01-01-1600 31-12-9999 281549 ZBC Slagelse, Business
01-01-1600 31-12-9999 281550 ZBC Slagelse, El- og Dataskolen
01-01-1600 31-12-9999 281551 ZBC Slagelse, Landbrugs- & Gartnerskolen, Jernbje
01-01-1600 31-12-9999 281552 UCplus A/S, Dansk Ringkøbing-Skjern
01-01-1600 31-12-9999 281553 Skive Kommune, forvaltningsinstitution
01-01-1600 31-12-9999 281554 Platangårdens Ungdomscenter
01-01-1600 31-12-9999 281555 Aarhus Maskinmesterskole, Aarhus afdeling
01-01-1600 31-12-9999 281556 Aarhus Maskinmesterskole, Maskinmesteruddannelsen
01-01-1600 31-12-9999 281557 Maskinmesterskolen København, Campus Lyngby
01-01-1600 31-12-9999 281558 UC Plus A/S, Silkeborg
01-01-1600 31-12-9999 281559 AspIT Nordjylland
01-01-1600 31-12-9999 281560 AspIT Østjylland
01-01-1600 31-12-9999 281561 AspIT Trekanten
01-01-1600 31-12-9999 281562 AspIT Sønderjylland
01-01-1600 31-12-9999 281563 AspIT Storkøbenhavn
01-01-1600 31-12-9999 281564 AspIT Fyn
01-01-1600 31-12-9999 281565 AspIT Sjælland
01-01-1600 31-12-9999 281566 AspIT Midtjylland
01-01-1600 31-12-9999 281567 AspIT Esbjerg
01-01-1600 31-12-9999 281568 Familie- og Beskæftigelsesforvaltning
01-01-1600 31-12-9999 281569 Social- og Sundhedsskolen Midt- og Vestjylland, H
01-01-1600 31-12-9999 281570 STU/VSU Nyborg
01-01-1600 31-12-9999 281571 AspIN
01-01-1600 31-12-9999 281572 Københavns Universitet, Søndre Campus
01-01-1600 31-12-9999 281573 Københavns Universitet, Nørre Campus
01-01-1600 31-12-9999 281574 Københavns Universitet, Frederiksberg Campus
01-01-1600 31-12-9999 281575 Københavns Universitet, City Campus
01-01-1600 31-12-9999 281576 Toldhuset
01-01-1600 31-12-9999 281577 GULD10
01-01-1600 31-12-9999 281578 CLAVIS sprog & kompetence - Holbæk
01-01-1600 31-12-9999 281579 CLAVIS sprog & kompetence - Ringsted
01-01-1600 31-12-9999 281580 Baaring Efterskole
01-01-1600 31-12-9999 281581 Center for Job og Uddannelse
01-01-1600 31-12-9999 281582 Nødebogård Bagsværd
01-01-1600 31-12-9999 281583 Lemvig Gymnasium, 10. klasse
01-01-1600 31-12-9999 281584 Bjerringbro Skole
01-01-1600 31-12-9999 281585 Nyborg Sprogskole
01-01-1600 31-12-9999 281586 Helsingung
01-01-1600 31-12-9999 281587 Sprogcenter Midt Herning
01-01-1600 31-12-9999 281588 Rosenvængets Skole
01-01-1600 31-12-9999 281589 Greve 10. klasse
01-01-1600 31-12-9999 281590 Højbjerg Fritids- og Ungdomsklub
01-01-1600 31-12-9999 281591 Filadelfia, STU & Skole
01-01-1600 31-12-9999 281592 Stedet skole og dagbehandling
01-01-1600 31-12-9999 281593 Fonden Studieskolen Business
01-01-1600 31-12-9999 281594 Job- og Voksencenter, Ærø
01-01-1600 31-12-9999 281595 Hamarhus Skole
01-01-1600 31-12-9999 281596 Skræntskovgård, STU
01-01-1600 31-12-9999 281597 Kernestedets STU
01-01-1600 31-12-9999 281598 Fonden Startskuddet
01-01-1600 31-12-9999 281599 EUC Nordvestsjælland, EUC Online
01-01-1600 31-12-9999 281600 Specialcenter Bramdrup
01-01-1600 31-12-9999 281601 Drive School of Motivation
01-01-1600 31-12-9999 281602 Birkeskolen, STU
01-01-1600 31-12-9999 281603 Hindsholms børn & unge
01-01-1600 31-12-9999 281604 Mesingeskolen
01-01-1600 31-12-9999 281605 Skolen på Landet STU & 9.-10.skoleår
01-01-1600 31-12-9999 281606 Vejby Bo og Beskæftigelse, STU Nordsjælland
01-01-1600 31-12-9999 281607 Absalon og Orø Skole
01-01-1600 31-12-9999 281608 St. Merløse, Stestrup og Ugerløse Skole
01-01-1600 31-12-9999 281609 Vipperød og Ågerup Skole
01-01-1600 31-12-9999 281610 Tuse og Udby Skole
01-01-1600 31-12-9999 281611 Nr. Jernløse, Knabstrup og Undløse Skole
01-01-1600 31-12-9999 281612 Løsning skole - hovedafdeling
01-01-1600 31-12-9999 281613 Skolen i Skjern
01-01-1600 31-12-9999 281614 Polaris, Nordre Fasanvej
01-01-1600 31-12-9999 281615 Bramdrup Skole
01-01-1600 31-12-9999 281616 Vonsild Skole
01-01-1600 31-12-9999 281617 Specialcenter Vonsild
01-01-1600 31-12-9999 281618 Munkevængets Skole
01-01-1600 31-12-9999 281619 Specialcenter Munkevænget
01-01-1600 31-12-9999 281620 Skanderup-Hjarup Forbundsskole
01-01-1600 31-12-9999 281621 Specialcenter Skanderup-Hjarup