Gå til sidens indhold

ALMAUDD

Langt navn

Højest fuldførte almen uddannelse

Generel Beskrivelse

Formålet med registret over højest fuldførte almene uddannelse er at etablere et registerudtræk, der samler oplysninger vedrørende fuldførte almene uddannelser for hver enkelt person. Registret dannes som et forløbsregister, baseret på en vurdering af den enkelte persons uddannelseskarriere, og viser hvordan kvalifikationsniveauet udvikler sig gennem den enkelte persons liv.

Registret dannes på baggrund af oplysningerne i elev3 registret og kvalifikationsregistret. Almenkompetencegivende uddannelser er uddannelser som ligger i DISCED hovedgrupperne 10, 20 og 35.

Detaljeret beskrivelse

Kilderne til den højeste fuldførte almene uddannelse fremgår af variablen hf_kilde.

Højeste fuldførte almene uddannelse vælges efter følgende princip : 1. Højeste prioritet 2. Hvis der her er flere audd'er vælges højeste hovedgruppe, idet hovedgruppe 20 og 35 er sidestillede 3. Hvis der her er flere audd'er vælges højeste PRIA 4. Hvis der her er flere audd'er vælges seneste fuldførte. 5. Hvis der er 2 record med samme audd opdateres registret kun, hvis der ikke findes en hf_kilde = 15 i forvejen.

I registret indgår kun fuldførte uddannelse med kompetence, dvs. KOMP = 1 (kompetencegivende almen uddannelse). Undtagelsen herfra er uddannelser/klassetrin på grundskoleniveau, hvor afsluttede klassetrin alle medtages uanset værdien af variablen KOMP. 6. klasse er det laveste klassetrin som bliver brugt som højest fuldført uddannelse.

Værdisæt

Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-1600 31-12-9999 1 Ingen uddannelse ivu
01-01-1600 31-12-9999 1006 6. klasse
01-01-1600 31-12-9999 1007 7. klasse
01-01-1600 31-12-9999 1008 8. klasse
01-01-1600 31-12-9999 1009 9. klasse
01-01-1600 31-12-9999 1010 10. klasse
01-01-1600 31-12-9999 1011 11. klasse
01-01-1600 31-12-9999 1021 1. real
01-01-1600 31-12-9999 1022 2. real
01-01-1600 31-12-9999 1023 3. real
01-01-1600 31-12-9999 1032 2. hf
01-01-1600 31-12-9999 1069 3.g, matematisk-sproglig fælleslinie
01-01-1600 31-12-9999 1070 3.g, matematisk linie una
01-01-1600 31-12-9999 1071 3.g, matematisk-fysisk linie
01-01-1600 31-12-9999 1072 3.g, matematisk-naturfaglig linie
01-01-1600 31-12-9999 1073 3.g, matematisk-samfundsfaglig linie
01-01-1600 31-12-9999 1080 3.g, sproglig linie una
01-01-1600 31-12-9999 1081 3.g, nysproglig linie
01-01-1600 31-12-9999 1082 3.g, klassisksproglig linie
01-01-1600 31-12-9999 1083 3.g, musiksproglig linie
01-01-1600 31-12-9999 1084 3.g, musiksproglig linie
01-01-1600 31-12-9999 1097 Anden dansk studentereksamen
01-01-1600 31-12-9999 1098 Udenlandsk studentereksamen
01-01-1600 31-12-9999 1106 6. klasse
01-01-1600 31-12-9999 1107 7. klasse
01-01-1600 31-12-9999 1108 8. klasse
01-01-1600 31-12-9999 1109 9. klasse
01-01-1600 31-12-9999 1110 10. klasse
01-01-1600 31-12-9999 1111 11. klasse
01-01-1600 31-12-9999 1121 1. real
01-01-1600 31-12-9999 1122 2. real
01-01-1600 31-12-9999 1123 3. real
01-01-1600 31-12-9999 1145 3.g, matematisk linie
01-01-1600 31-12-9999 1146 3.g, sproglig linie
01-01-1600 31-12-9999 1169 3.g, matematisk-sproglig fælleslinie
01-01-1600 31-12-9999 1171 3.g, matematisk-fysisk linie
01-01-1600 31-12-9999 1172 3.g, matematisk-naturfaglig linie
01-01-1600 31-12-9999 1173 3.g, matematisk-samfundsfaglig linie
01-01-1600 31-12-9999 1174 3.g, matematisk-musisk linie
01-01-1600 31-12-9999 1175 3.g, matematisk forsøgslinie
01-01-1600 31-12-9999 1181 3.g, nysproglig linie
01-01-1600 31-12-9999 1182 3.g, klassisksproglig linie
01-01-1600 31-12-9999 1183 3.g, samfundssproglig linie
01-01-1600 31-12-9999 1184 3.g, musiksproglig linie
01-01-1600 31-12-9999 1185 3.g, sproglig forsøgslinie
01-01-1600 31-12-9999 1198 3.g
01-01-1600 31-12-9999 1199 Stx
01-01-1600 31-12-9999 1208 8. klasse
01-01-1600 31-12-9999 1209 9. klasse
01-01-1600 31-12-9999 1210 10. klasse
01-01-1600 31-12-9999 1410 1-årigt grundskolekursus
01-01-1600 31-12-9999 1423 1-årigt realkursus
01-01-1600 31-12-9999 1509 1. år, grundsskolekursus 2-årigt
01-01-1600 31-12-9999 1510 2. år, grundsskolekursus 2-årigt
01-01-1600 31-12-9999 1522 1. år, realkursus 2-årigt
01-01-1600 31-12-9999 1523 2. år, realkursus 2-årigt
01-01-1600 31-12-9999 1532 2. hf
01-01-1600 31-12-9999 1539 Hf
01-01-1600 31-12-9999 1543 2-årig hf
01-01-1600 31-12-9999 1549 HF-enkeltfag
01-01-1600 31-12-9999 1651 2. år, studenterkursus
01-01-1600 31-12-9999 1671 2. år, studenterkursus matematik-fysik
01-01-1600 31-12-9999 1672 2. år, studenterkursus matematik-naturfag
01-01-1600 31-12-9999 1673 2. år, studenterkursus matematik-samfundsfag
01-01-1600 31-12-9999 1679 2. år, studenterkursus matematik
01-01-1600 31-12-9999 1681 2. år, studenterkursus nysproglig
01-01-1600 31-12-9999 1682 2. år, studenterkursus klassisksproglig
01-01-1600 31-12-9999 1683 2. år, studenterkursus samfundsfag-sproglig
01-01-1600 31-12-9999 1689 2. år, studenterkursus sproglig
01-01-1600 31-12-9999 1721 1. år, realkursus 3-årigt
01-01-1600 31-12-9999 1722 2. år, realkursus 3-årigt
01-01-1600 31-12-9999 1723 3. år, realkursus 3-årigt
01-01-1600 31-12-9999 1893 3.g, IB år 2
01-01-1600 31-12-9999 1898 3. år, anden international studentereksamen
01-01-1600 31-12-9999 1899 International studentereksamen
01-01-1600 31-12-9999 200 1-6 år ivu
01-01-1600 31-12-9999 205 7-8 år ivu
01-01-1600 31-12-9999 210 9-10 år ivu
01-01-1600 31-12-9999 215 Studentereksamen mv., ivu
01-01-1600 31-12-9999 2508 8. klasse, efterskole
01-01-1600 31-12-9999 2509 9. klasse, efterskole
01-01-1600 31-12-9999 2510 10. klasse, efterskole
01-01-1600 31-12-9999 2511 11. klasse, efterskole
01-01-1600 31-12-9999 3324 2.år, HHX 2-årig
01-01-1600 31-12-9999 4008 Hhx, 1-årig
01-01-1600 31-12-9999 4056 Værkstedsskoleforløb, bygningsteknik
01-01-1600 31-12-9999 4057 Værkstedsskoleforløb, maskinteknik
01-01-1600 31-12-9999 4058 Værkstedsskoleforløb, svagstrømsteknik
01-01-1600 31-12-9999 4059 Værkstedsskoleforløb, stærkstrømsteknik
01-01-1600 31-12-9999 5080 Htx, 3-årig
01-01-1600 31-12-9999 5090 Hhx, 3-årig
01-01-1600 31-12-9999 5092 3. år, htx
01-01-1600 31-12-9999 5097 3. år, htx
01-01-1600 31-12-9999 5098 3. år, hhx
01-01-1600 31-12-9999 5126 FIF flygtninge, adgangskursus til videregående uddannelse
01-01-1600 31-12-9999 5230 Adgangskursus, skov- og landskabsingeniør
01-01-1600 31-12-9999 5298 Adgangseksamen til ingeniøruddannelsen 1,5 år
01-01-1600 31-12-9999 5299 Adgangseksamen til ingeniøruddannelsen
01-01-1600 31-12-9999 9661 Værkstedsskoleforløb una