Gå til sidens indhold

UDDANNELSESTYPE_OVER

Langt navn

Overordnet klassifikation på uddannelsestype

Generel Beskrivelse

Uddannelsestype, overniveau, fx. professionsbachelor kontra akademiske bacheloruddannelser.

Detaljeret beskrivelse

Uddannelsestypen i DISCED-15 gør det muligt at differentiere uddannelserne i det danske uddannelsessystem efter type af uddannelse, uafhængigt af uddannelsernes niveau, fag- eller hovedområde. Uddannelsestypen tillader en underopdeling af klassifikationens øvrige dimensioner på fx ordinære og voksenuddannelser.

Uddannelsestypen er struktureret som en fire-cifret hierarkisk opbygget kode, som repræsenterer to detaljeringsniveauer.

Et eksempel på en uddannelse indplaceret på uddannelsestype kunne være uddannelsen til Bager og konditor (UDD-kode: 4161) med den 2-cifrede uddannelsestype_over-kode: 30

Uddannelsestype_over 30 Erhvervsfaglige uddannelser

Værdisæt

Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-1600 31-12-9999 10 Førskoleuddannelser
01-01-1600 31-12-9999 15 Grundskoleuddannelser
01-01-1600 31-12-9999 20 Almengymnasiale uddannelser
01-01-1600 31-12-9999 25 Erhvervsgymnasiale uddannelser
01-01-1600 31-12-9999 30 Erhvervsfaglige uddannelser
01-01-1600 31-12-9999 35 Særlige ungdomsuddannelser
01-01-1600 31-12-9999 40 Erhvervsakademiuddannelser
01-01-1600 31-12-9999 45 Øvrige korte videregående uddannelser
01-01-1600 31-12-9999 50 Bacheloruddannelser
01-01-1600 31-12-9999 55 Professionsbacheloruddannelser
01-01-1600 31-12-9999 60 Øvrige mellemlange videregående uddannelser
01-01-1600 31-12-9999 70 Kandidatuddannelser
01-01-1600 31-12-9999 75 Øvrige lange videregående uddannelser
01-01-1600 31-12-9999 80 Ph.d. og forskeruddannelser
01-01-1600 31-12-9999 85 Voksenuddannelser og kurser
01-01-1600 31-12-9999 95 Øvrige uddannelsestyper
01-01-1600 31-12-9999 99 Uoplyst uddannelsestype mv.