Gå til sidens indhold

HOVEDOMRAADE_UNDER

Langt navn

Underordnet klassifikation på hovedområde

Generel Beskrivelse

Klassifikation af uddannelsesprogrammerne efter nationalt hovedområde.

Detaljeret beskrivelse

Hovedområde-dimensionen i DISCED-15 afspejler en fordeling af uddannelserne på de lovregulerede hovedområder for de videregående uddannelser og på indgange for erhvervsuddannelserne. Dermed følger Hovedområderne strukturen i det danske uddannelsessystem.

Hovedområde er struktureret som en otte-cifret hierarkisk opbygget kode, som repræsenterer fire detaljeringsniveauer.

Et eksempel på en uddannelse indplaceret på hovedområde kunne være uddannelsen til Bager og konditor (UDD-kode: 4161) med den 6-cifrede hovedomraade_under-kode: 302010

Hovedomraade_over 30 Erhvervsfaglige uddannelser Hovedomraade _mellem 3020 Fødevarer mv. (FJO) Hovedomraade _under 302010 Bager og konditor

Værdisæt

Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-1600 31-12-9999 051010 Vuggestue mv.
01-01-1600 31-12-9999 051020 Børnehave mv.
01-01-1600 31-12-9999 100110 Ingen uddannelse Indv.udd
01-01-1600 31-12-9999 101010 Grundskole til og med 6. klasse
01-01-1600 31-12-9999 102010 Grundskole 7.-9. klasse
01-01-1600 31-12-9999 103010 Grundskole 10. klasse
01-01-1600 31-12-9999 104010 Almen voksenuddannelse, enkeltfag
01-01-1600 31-12-9999 104020 Forberedende voksenuddannelse, enkeltfag
01-01-1600 31-12-9999 104030 Ordblindeundervisning for voksne
01-01-1600 31-12-9999 151010 Folke- og ungdomshøjskolekurser
01-01-1600 31-12-9999 152010 Husholdnings- og håndarbejdskurser
01-01-1600 31-12-9999 152020 Tekniske enkeltfag
01-01-1600 31-12-9999 152030 Tf-kurser mv.
01-01-1600 31-12-9999 152040 Særlige ungdomsuddannelser
01-01-1600 31-12-9999 152050 Andre erhvervsrettede forløb
01-01-1600 31-12-9999 201010 Stx
01-01-1600 31-12-9999 201020 Hf
01-01-1600 31-12-9999 201030 Studenterkursus
01-01-1600 31-12-9999 202010 Hhx 1-årig
01-01-1600 31-12-9999 202030 Hhx 3-årig
01-01-1600 31-12-9999 202040 Htx
01-01-1600 31-12-9999 203010 Pre International Baccalaureate
01-01-1600 31-12-9999 203020 International Baccalaureate
01-01-1600 31-12-9999 203030 Dansk-Tysk studentereksamen
01-01-1600 31-12-9999 203040 Dansk-Fransk Bacalaurétte
01-01-1600 31-12-9999 203050 Andre udenlandske gymnasiale uddannelser
01-01-1600 31-12-9999 203060 European Baccalaureate
01-01-1600 31-12-9999 251011 Danskundervisning Dansk 1
01-01-1600 31-12-9999 251012 Danskundervisning, Dansk 2
01-01-1600 31-12-9999 251013 Danskundervisning, Dansk 3
01-01-1600 31-12-9999 251020 Danskundervisning, Arbejdsmarkedsrettet Dansk
01-01-1600 31-12-9999 251030 Danskundervisning, Dansk uoplyst
01-01-1600 31-12-9999 291010 Sundhed, omsorg og pædagogik, grundforløb
01-01-1600 31-12-9999 291510 Det merkantile område, grundforløb
01-01-1600 31-12-9999 291515 Bygnings- og brugerservice, grundforløb
01-01-1600 31-12-9999 292010 Fødevarer, jordbrug og oplevelser, grundforløb
01-01-1600 31-12-9999 292510 Teknologi, byggeri og transport, grundforløb
01-01-1600 31-12-9999 301010 Sundhed, omsorg og pædagogik uden nærmere angivelse
01-01-1600 31-12-9999 301015 Pædagogiske uddannelser
01-01-1600 31-12-9999 301020 Social- og sundhedsuddannelsen
01-01-1600 31-12-9999 301025 Hospitalstekniske assistenter
01-01-1600 31-12-9999 301030 Tandklinikassistenter
01-01-1600 31-12-9999 301035 Sundhed, omsorg og pædagogik i øvrigt
01-01-1600 31-12-9999 301510 Merkantile uddannelser uden nærmere angivelse
01-01-1600 31-12-9999 301515 Kontoruddannelser
01-01-1600 31-12-9999 301520 Finansuddannelser
01-01-1600 31-12-9999 301525 Detailhandelsuddannelser
01-01-1600 31-12-9999 301530 Handelsuddannelser
01-01-1600 31-12-9999 301535 Kundekontaktcenteruddannelse
01-01-1600 31-12-9999 301540 Sundhedsservicesekretær
01-01-1600 31-12-9999 301545 Merkantile uddannelser i øvrigt
01-01-1600 31-12-9999 301550 Ejendoms- og anden service uden nærmere angivelse
01-01-1600 31-12-9999 301555 Ejendomsservicetekniker
01-01-1600 31-12-9999 301560 Serviceassistentuddannelser
01-01-1600 31-12-9999 301565 Sikkerhedsvagt
01-01-1600 31-12-9999 302010 Bager og konditor
01-01-1600 31-12-9999 302015 Slagter mv.
01-01-1600 31-12-9999 302020 Tarmrenser
01-01-1600 31-12-9999 302025 Mejeriuddannelser
01-01-1600 31-12-9999 302030 Ernæringsassistenter
01-01-1600 31-12-9999 302035 Gastronomuddannelser
01-01-1600 31-12-9999 302040 Tjeneruddannelser
01-01-1600 31-12-9999 302045 Receptionister
01-01-1600 31-12-9999 302050 Fødevareuddannelser i øvrigt
01-01-1600 31-12-9999 302510 Landbrugsuddannelser
01-01-1600 31-12-9999 302515 Gartneruddannelser
01-01-1600 31-12-9999 302520 Greenkeeper mv.
01-01-1600 31-12-9999 302525 Skov- og naturteknik
01-01-1600 31-12-9999 302530 Dyrepasser
01-01-1600 31-12-9999 302535 Veterinærsygepleje
01-01-1600 31-12-9999 302540 Jordbrug og natur i øvrigt
01-01-1600 31-12-9999 303010 Eventkoordinator
01-01-1600 31-12-9999 303015 Fitnessinstruktør
01-01-1600 31-12-9999 303020 Frisør
01-01-1600 31-12-9999 303025 Kosmetikeruddannelser
01-01-1600 31-12-9999 303510 Bygge og anlæg uden nærmere angivelse
01-01-1600 31-12-9999 303515 Brolægger og struktør mv.
01-01-1600 31-12-9999 303520 Bygningsmaler
01-01-1600 31-12-9999 303525 Glarmester
01-01-1600 31-12-9999 303530 Murer
01-01-1600 31-12-9999 303535 Snedker og maskinsnedker mv.
01-01-1600 31-12-9999 303540 Tømrer mv.
01-01-1600 31-12-9999 303545 Vvs-teknik
01-01-1600 31-12-9999 303550 Tagdækker
01-01-1600 31-12-9999 303555 Andre bygge- og anlægsuddannelser
01-01-1600 31-12-9999 304010 Strøm og elektronik uden nærmere angivelse
01-01-1600 31-12-9999 304015 Automatik og automationsproces
01-01-1600 31-12-9999 304020 Data- og kommunikationsteknik
01-01-1600 31-12-9999 304025 Elektriker
01-01-1600 31-12-9999 304030 Elektronik- og procesoperatører mv.
01-01-1600 31-12-9999 304035 Elektronik- og svagstrømsuddannelsen
01-01-1600 31-12-9999 304040 Andre strøm- og elektronikuddannelser
01-01-1600 31-12-9999 304510 Grafisk teknik og medieproduktion uden nærmere angivelse
01-01-1600 31-12-9999 304515 Film- og tv-produktion
01-01-1600 31-12-9999 304520 Fotograf
01-01-1600 31-12-9999 304525 Digital media og web-integrator
01-01-1600 31-12-9999 304530 Grafiker
01-01-1600 31-12-9999 304535 Skiltetekniker
01-01-1600 31-12-9999 305010 Cykel-, auto- og skibsmekanik uden nærmere angivelse
01-01-1600 31-12-9999 305015 Cykel-, auto- og skibsmekanikere mv.
01-01-1600 31-12-9999 305020 Karosseriuddannelser
01-01-1600 31-12-9999 305025 Vognmaler
01-01-1600 31-12-9999 305510 Maskinteknik og produktion uden nærmere angivelse
01-01-1600 31-12-9999 305515 Industritekniker og cnc-tekniker
01-01-1600 31-12-9999 305520 Industrioperatører og produktører
01-01-1600 31-12-9999 305525 Vindmølleoperatør
01-01-1600 31-12-9999 305530 Køletekniker og oliefyrstekniker
01-01-1600 31-12-9999 305535 Smedeuddannelser
01-01-1600 31-12-9999 305540 Støberitekniker
01-01-1600 31-12-9999 305545 Værktøjsuddannelser
01-01-1600 31-12-9999 305550 Plastmager
01-01-1600 31-12-9999 305555 Maritime håndværksfag
01-01-1600 31-12-9999 305560 Skibsteknik og skibsmontage
01-01-1600 31-12-9999 305565 Finmekaniker og urmager
01-01-1600 31-12-9999 305570 Tekstil- og beklædningshåndværk
01-01-1600 31-12-9999 305575 Laboratorietandtekniker
01-01-1600 31-12-9999 305580 Ortopædist
01-01-1600 31-12-9999 305585 Skomager og ortopædiskomager
01-01-1600 31-12-9999 305590 Maskinteknik og produktion, andre uddannelser
01-01-1600 31-12-9999 306010 Teknik- og industriuddannelser i øvrigt
01-01-1600 31-12-9999 306510 Transport og logistik uden nærmere angivelse
01-01-1600 31-12-9999 306515 Lager-, havne- og terminaluddannelser
01-01-1600 31-12-9999 306520 Lufthavnsuddannelser
01-01-1600 31-12-9999 306525 Togklargøringsuddannelser
01-01-1600 31-12-9999 306530 Redderuddannelser
01-01-1600 31-12-9999 306535 Chauffør
01-01-1600 31-12-9999 306540 Transport- og logistik i øvrigt
01-01-1600 31-12-9999 309010 Erhvervsfiskeri mv.
01-01-1600 31-12-9999 309015 Maritime uddannelser
01-01-1600 31-12-9999 309020 Forsvaret
01-01-1600 31-12-9999 309025 Øvrige erhvervsfaglige uddannelser
01-01-1600 31-12-9999 309111 Grundforløb
01-01-1600 31-12-9999 309710 Erhvervsfaglige uddannelser uden nærmere angivelse
01-01-1600 31-12-9999 351010 Gymnasial supplering
01-01-1600 31-12-9999 352010 Adgangseksamen - videregående uddannelse
01-01-1600 31-12-9999 353010 Adgangsgivende værkstedsskoleforløb
01-01-1600 31-12-9999 391010 Sundhed og omsorg, AMU
01-01-1600 31-12-9999 391015 Pædagogisk, AMU
01-01-1600 31-12-9999 391510 Ledelse, AMU
01-01-1600 31-12-9999 391515 Kontorområdet, AMU
01-01-1600 31-12-9999 391525 Engros- og detailhandel, AMU
01-01-1600 31-12-9999 391530 Personlige tjenesteydelser, AMU
01-01-1600 31-12-9999 391550 Ejendoms- og anden service, AMU
01-01-1600 31-12-9999 391565 Fængsel og politi, AMU
01-01-1600 31-12-9999 392010 Bager og konditor, AMU
01-01-1600 31-12-9999 392020 Forabejdning og produktion af fødevarer, AMU
01-01-1600 31-12-9999 392035 Køkken, hotel og restaurant, AMU
01-01-1600 31-12-9999 392510 Landbrug, AMU
01-01-1600 31-12-9999 392515 Gartneri, AMU
01-01-1600 31-12-9999 392525 Skov- og natur, AMU
01-01-1600 31-12-9999 392540 Jordbrug og natur i øvrigt, AMU
01-01-1600 31-12-9999 393510 Bygge og anlæg uden nærmere angivelse, AMU
01-01-1600 31-12-9999 393520 Bygningsmaler, AMU
01-01-1600 31-12-9999 393530 Murer, AMU
01-01-1600 31-12-9999 393540 Tømrer mv., AMU
01-01-1600 31-12-9999 393545 Vvs-teknik, AMU
01-01-1600 31-12-9999 393550 Tagdækker, AMU
01-01-1600 31-12-9999 393555 Byggeriområdet i øvrigt, AMU
01-01-1600 31-12-9999 394010 Strøm og elektronik uden nærmere angivelse, AMU
01-01-1600 31-12-9999 394015 Automatik og automationsproces, AMU
01-01-1600 31-12-9999 394020 Data- og kommunikationsteknik, AMU
01-01-1600 31-12-9999 394040 Strøm og elektronik i øvrigt, AMU
01-01-1600 31-12-9999 394515 Film- og tv-produktion, AMU
01-01-1600 31-12-9999 394530 Grafisk teknik, AMU
01-01-1600 31-12-9999 395015 Cykel-, auto- og skibsmekanik mv., AMU
01-01-1600 31-12-9999 395510 Maskinteknik og produktion uden nærmere angivelse, AMU
01-01-1600 31-12-9999 395520 Industrioperatører og produktører, AMU
01-01-1600 31-12-9999 395530 Køle- og oliefyrsteknik, AMU
01-01-1600 31-12-9999 395535 Smede, AMU
01-01-1600 31-12-9999 395545 Værktøjsuddannelser, AMU
01-01-1600 31-12-9999 395550 Plastområdet, AMU
01-01-1600 31-12-9999 395590 Maskinteknik og produktion i øvrigt, AMU
01-01-1600 31-12-9999 396510 Transport og logistik uden nærmere angivelse, AMU
01-01-1600 31-12-9999 396515 Lager-, havne- og terminalområdet, AMU
01-01-1600 31-12-9999 396535 Chauffør, AMU
01-01-1600 31-12-9999 396540 Transport- og logistik i øvrigt, AMU
01-01-1600 31-12-9999 399010 Erhvervsfiskeri mv., AMU
01-01-1600 31-12-9999 399025 Kompetenceafklaring, AMU
01-01-1600 31-12-9999 399030 Uden nærmere angivelse, AMU
01-01-1600 31-12-9999 399810 Omsorg, sundhed og pædagogik, AMU
01-01-1600 31-12-9999 399815 Kontor, handel og forretningsservice, AMU
01-01-1600 31-12-9999 399820 Fødevarer, AMU
01-01-1600 31-12-9999 399825 Jordbrug og natur, AMU
01-01-1600 31-12-9999 399835 Byggeriområdet, AMU
01-01-1600 31-12-9999 399840 Teknologiområdet, strøm og elektronik mv., AMU
01-01-1600 31-12-9999 399845 Teknologiområdet, grafisk teknik og medieproduktion, AMU
01-01-1600 31-12-9999 399850 Teknologiområdet, cykel-, auto- og skibsmekanik mv., AMU
01-01-1600 31-12-9999 399855 Teknologiområdet, maskinteknik og produktion, AMU
01-01-1600 31-12-9999 399860 Teknik- og industriuddannelser i øvrigt, AMU
01-01-1600 31-12-9999 399865 Transport og logistikområdet, AMU
01-01-1600 31-12-9999 399890 Andre arbejdsmarkedsuddannelser, AMU
01-01-1600 31-12-9999 402015 Pædagog, KVU
01-01-1600 31-12-9999 402025 Andre pædagogiske uddannelser, KVU
01-01-1600 31-12-9999 402410 Kommunikation og formidling uden nærmere angivelse, KVU
01-01-1600 31-12-9999 402415 Multimediedesign, KVU
01-01-1600 31-12-9999 402420 Grafisk design og kommunikation, KVU
01-01-1600 31-12-9999 402440 Medier og kommunikation i øvrigt, KVU
01-01-1600 31-12-9999 402580 Erhvervssprog, korrespondenter, KVU
01-01-1600 31-12-9999 402590 Erhvervssprog, øvrige uddannelser, KVU
01-01-1600 31-12-9999 403010 Kunstnerisk uden nærmere angivelse, KVU
01-01-1600 31-12-9999 403055 Kunsthåndværk, KVU
01-01-1600 31-12-9999 403065 Musik, KVU
01-01-1600 31-12-9999 403090 Kunstnerisk i øvrigt, KVU
01-01-1600 31-12-9999 403810 Samfundsfaglig, Økonomisk-Merkantil uden nærmere angivelse, KVU
01-01-1600 31-12-9999 403815 Administrationsøkonom mv., KVU
01-01-1600 31-12-9999 403820 Finansøkonom mv., KVU
01-01-1600 31-12-9999 403825 Handels- og markedsføringsøkonom mv., KVU
01-01-1600 31-12-9999 403830 Serviceøkonom mv., KVU
01-01-1600 31-12-9999 403835 Transport- og logistikøkonom mv., KVU
01-01-1600 31-12-9999 405810 Teknisk uden nærmere angivelse, KVU
01-01-1600 31-12-9999 405815 Byggeri- og anlægsteknisk, KVU
01-01-1600 31-12-9999 405820 Elektronik og it, KVU
01-01-1600 31-12-9999 405824 Installatør af stærkstrøms- og vvs-teknik, KVU
01-01-1600 31-12-9999 405825 Energi- og stærkstrømsteknisk, KVU
01-01-1600 31-12-9999 405830 Maskinteknisk, KVU
01-01-1600 31-12-9999 405835 Miljøteknisk, KVU
01-01-1600 31-12-9999 405840 Sundheds- og omsorgsteknologi, KVU
01-01-1600 31-12-9999 405850 Teknisk, produktion og produktudvikling, KVU
01-01-1600 31-12-9999 405895 Teknisk i øvrigt, KVU
01-01-1600 31-12-9999 407510 Fødevarer, bio- og laboratorieteknik uden nærmere angivelse, KVU
01-01-1600 31-12-9999 407515 Laboratorie-, fødevare- og procesteknologi, KVU
01-01-1600 31-12-9999 407517 Laborant, KVU
01-01-1600 31-12-9999 408010 Jordbrug, natur og miljø uden nærmere angivelse, KVU
01-01-1600 31-12-9999 408015 Jordbrugsteknologisk, KVU
01-01-1600 31-12-9999 408515 Skibsførere, KVU
01-01-1600 31-12-9999 408520 Skibsofficerer, KVU
01-01-1600 31-12-9999 408595 Maritime uddannelser i øvrigt, KVU
01-01-1600 31-12-9999 408910 Sundhedsfaglig uddannelse uden nærmere angivelse, KVU
01-01-1600 31-12-9999 408925 Omsorgsarbejde, KVU
01-01-1600 31-12-9999 408940 Tandplejer og klinisk tandteknik, KVU
01-01-1600 31-12-9999 408945 Andre sundhedsfaglige uddannelser, KVU
01-01-1600 31-12-9999 409510 Politi og forsvar uden nærmere angivelse, KVU
01-01-1600 31-12-9999 409515 Fængselsvæsnet, KVU
01-01-1600 31-12-9999 409710 Videregående uddannelser uden nærmere angivelse, KVU
01-01-1600 31-12-9999 502010 Pædagogiske uddannelser uden nærmere angivelse, MVU
01-01-1600 31-12-9999 502015 Pædagog, MVU
01-01-1600 31-12-9999 502020 Folkeskolelærer, MVU
01-01-1600 31-12-9999 502025 Andre pædagogiske uddannelser, MVU
01-01-1600 31-12-9999 502030 Pædagogik, MVU
01-01-1600 31-12-9999 502410 Kommunikation og formidling uden nærmere angivelse, MVU
01-01-1600 31-12-9999 502420 Grafisk design og kommunikation, MVU
01-01-1600 31-12-9999 502425 Journalist og journalistisk arbejde, MVU
01-01-1600 31-12-9999 502430 Fotojournalist, MVU
01-01-1600 31-12-9999 502435 Tegnsprogstolk, MVU
01-01-1600 31-12-9999 502440 Medier og kommunikation i øvrigt, MVU
01-01-1600 31-12-9999 502535 Biblioteks- og informationsuddannelser
01-01-1600 31-12-9999 502580 Erhvervssprog, korrespondenter, MVU
01-01-1600 31-12-9999 502582 Erhvervssproglig diplomprøve mv., MVU
01-01-1600 31-12-9999 502590 Erhvervssprog, øvrige uddannelser, MVU
01-01-1600 31-12-9999 503010 Kunstnerisk uden nærmere angivelse, MVU
01-01-1600 31-12-9999 503030 Film og tv, MVU
01-01-1600 31-12-9999 503035 Teater, MVU
01-01-1600 31-12-9999 503040 Dans, MVU
01-01-1600 31-12-9999 503045 Skuespiller, MVU
01-01-1600 31-12-9999 503050 Designuddannelser, MVU
01-01-1600 31-12-9999 503065 Musik, MVU
01-01-1600 31-12-9999 503810 Samfundsfaglig, Økonomisk-Merkantil uden nærmere angivelse, MVU
01-01-1600 31-12-9999 503815 Administration mv., MVU
01-01-1600 31-12-9999 503820 Finans mv., MVU
01-01-1600 31-12-9999 503825 Handel og markedsføring mv., MVU
01-01-1600 31-12-9999 503830 Fritid, kultur og sport mv., MVU
01-01-1600 31-12-9999 503840 Socialrådgivning og -formidling mv., MVU
01-01-1600 31-12-9999 503845 Erhvervsøkonomi, HD, MVU
01-01-1600 31-12-9999 503915 Administration, forvaltning og ledelse, MVU
01-01-1600 31-12-9999 505810 Teknisk uden nærmere angivelse, MVU
01-01-1600 31-12-9999 505815 Byggeri- og anlægsteknisk, MVU
01-01-1600 31-12-9999 505820 Elektronik og it, teknisk, MVU
01-01-1600 31-12-9999 505825 Energi- og stærkstrømsteknisk, MVU
01-01-1600 31-12-9999 505830 Maskinteknisk, MVU
01-01-1600 31-12-9999 505840 Sundheds- og omsorgsteknologi, MVU
01-01-1600 31-12-9999 505845 Teknik-naturvidenskab, kombineret, MVU
01-01-1600 31-12-9999 505850 Teknisk, produktion og produktudvikling, MVU
01-01-1600 31-12-9999 505895 Teknisk i øvrigt, MVU
01-01-1600 31-12-9999 505910 Teknisk videnskab uden nærmere angivelse, MVU
01-01-1600 31-12-9999 505915 Bioteknologi og kemisk teknologi, MVU
01-01-1600 31-12-9999 505925 Bygnings- og anlægsteknisk, MVU
01-01-1600 31-12-9999 505930 Elektronik og it, teknisk videnskab, MVU
01-01-1600 31-12-9999 505935 Elektronik i øvrigt, MVU
01-01-1600 31-12-9999 505940 Energiteknologi, MVU
01-01-1600 31-12-9999 505950 Maskinteknisk, teknisk videnskab, MVU
01-01-1600 31-12-9999 505970 Teknologi, produktion og produktudvikling, MVU
01-01-1600 31-12-9999 507510 Fødevarer, Bio- og laboratorieteknik uden nærmere angivelse, MVU
01-01-1600 31-12-9999 507515 Laboratorie-, fødevare- og procesteknologi, MVU
01-01-1600 31-12-9999 507520 Ernæring og sundhed, MVU
01-01-1600 31-12-9999 508010 Jordbrug, natur og miljø uden nærmere angivelse, MVU
01-01-1600 31-12-9999 508020 Jordbrugsvidenskab, MVU
01-01-1600 31-12-9999 508045 Landskabsarkitektur og -forvaltning, MVU
01-01-1600 31-12-9999 508050 Naturressourcer og miljø, MVU
01-01-1600 31-12-9999 508510 Styrmand, MVU
01-01-1600 31-12-9999 508515 Skibsførere, MVU
01-01-1600 31-12-9999 508520 Skibsofficerer, MVU
01-01-1600 31-12-9999 508595 Maritime uddannelser i øvrigt, MVU
01-01-1600 31-12-9999 508910 Sundhedsfaglig uddannelse uden nærmere angivelse, MVU
01-01-1600 31-12-9999 508912 Bioanalytiker, MVU
01-01-1600 31-12-9999 508915 Ergo- og fysioterapeut, MVU
01-01-1600 31-12-9999 508920 Jordemoder, MVU
01-01-1600 31-12-9999 508925 Omsorgsarbejde, videreuddannelse, MVU
01-01-1600 31-12-9999 508930 Radiograf, MVU
01-01-1600 31-12-9999 508935 Sygepleje og sundhedspleje, MVU
01-01-1600 31-12-9999 508940 Tandplejer og klinisk tandteknik, MVU
01-01-1600 31-12-9999 508945 Andre sundhedsfaglige uddannelser, MVU
01-01-1600 31-12-9999 509510 Politi og forsvar uden nærmere angivelse, MVU
01-01-1600 31-12-9999 509520 Politi, MVU
01-01-1600 31-12-9999 509525 Officer i forsvaret, MVU
01-01-1600 31-12-9999 509710 Videregående uddannelser uden nærmere angivelse, MVU
01-01-1600 31-12-9999 602030 Pædagogik, BACH
01-01-1600 31-12-9999 602510 Humanistisk uden nærmere angivelse, BACH
01-01-1600 31-12-9999 602512 Arkæologi, BACH
01-01-1600 31-12-9999 602515 Oldtidskundskab, BACH
01-01-1600 31-12-9999 602517 Etnologi, BACH
01-01-1600 31-12-9999 602520 Filosofi, BACH
01-01-1600 31-12-9999 602522 Historie, BACH
01-01-1600 31-12-9999 602525 Ide- og videnskabshistorie, BACH
01-01-1600 31-12-9999 602526 Film, teater og musikvidenskab mv., BACH
01-01-1600 31-12-9999 602527 Litteraturvidenskab, BACH
01-01-1600 31-12-9999 602530 Kommunikation og formidling, BACH
01-01-1600 31-12-9999 602532 Journalistik og retorik, BACH
01-01-1600 31-12-9999 602535 Informationsvidenskab mv., BACH
01-01-1600 31-12-9999 602540 Oplevelses-design, BACH
01-01-1600 31-12-9999 602542 Musikterapi, BACH
01-01-1600 31-12-9999 602545 Religion og religionsvidenskab, BACH
01-01-1600 31-12-9999 602550 Lingvistik, BACH
01-01-1600 31-12-9999 602552 Dansk-nordisk sprog og litteratur, BACH
01-01-1600 31-12-9999 602555 Mellemøstens sprog, BACH
01-01-1600 31-12-9999 602557 Romanske sprog, BACH
01-01-1600 31-12-9999 602560 Slavisk, østeuropa og balkan, BACH
01-01-1600 31-12-9999 602562 Sydøstasiatiske sprog, BACH
01-01-1600 31-12-9999 602563 Østasiatiske sprog, BACH
01-01-1600 31-12-9999 602565 Vestgermansk, BACH
01-01-1600 31-12-9999 602570 Klassisk sprog og filologi, BACH
01-01-1600 31-12-9999 602571 Oldtidssprog, BACH
01-01-1600 31-12-9999 602575 Øvrige sproguddannelser, BACH
01-01-1600 31-12-9999 602585 Erhvervssproglige bachelorer, BACH
01-01-1600 31-12-9999 602589 Erhvervssprog, kombineret, BACH
01-01-1600 31-12-9999 602595 Humanistisk i øvrigt, BACH
01-01-1600 31-12-9999 602597 Teologi, BACH
01-01-1600 31-12-9999 603010 Kunstnerisk uden nærmere angivelse, BACH
01-01-1600 31-12-9999 603015 Arkitektur, BACH
01-01-1600 31-12-9999 603020 Bildende kunst, BACH
01-01-1600 31-12-9999 603035 Teater, BACH
01-01-1600 31-12-9999 603040 Dans, BACH
01-01-1600 31-12-9999 603045 Skuespiller, BACH
01-01-1600 31-12-9999 603050 Designer, BACH
01-01-1600 31-12-9999 603060 Konservator, BACH
01-01-1600 31-12-9999 603065 Musik, BACH
01-01-1600 31-12-9999 603510 Naturvidenskab uden nærmere angivelse, BACH
01-01-1600 31-12-9999 603515 Biokemi og molekylær biologi, BACH
01-01-1600 31-12-9999 603517 Biologi, BACH
01-01-1600 31-12-9999 603520 Biomedicn og molekylær medicin, BACH
01-01-1600 31-12-9999 603522 Medicinalkemi mv., BACH
01-01-1600 31-12-9999 603525 Nanoscience og nanobioscience, BACH
01-01-1600 31-12-9999 603530 Fysik og fysiske fag, BACH
01-01-1600 31-12-9999 603535 Geodæsi og geoinformatik, BACH
01-01-1600 31-12-9999 603537 Geografi, BACH
01-01-1600 31-12-9999 603540 Geologi, BACH
01-01-1600 31-12-9999 603545 Idræt, BACH
01-01-1600 31-12-9999 603547 Kemi, BACH
01-01-1600 31-12-9999 603550 Matematik, BACH
01-01-1600 31-12-9999 603555 Statistik, BACH
01-01-1600 31-12-9999 603560 Naturvidenskabelige it-uddannelser, BACH
01-01-1600 31-12-9999 603910 Samfundsvidenskab uden nærmere angivelse, BACH
01-01-1600 31-12-9999 603915 Administration, forvaltning og ledelse, BACH
01-01-1600 31-12-9999 603920 Antropologi, BACH
01-01-1600 31-12-9999 603925 Globalisering og internationale samfundsstudier, BACH
01-01-1600 31-12-9999 603930 Jura, BACH
01-01-1600 31-12-9999 603935 Politologi, BACH
01-01-1600 31-12-9999 603940 Psykologi, BACH
01-01-1600 31-12-9999 603945 Sociologi, BACH
01-01-1600 31-12-9999 603950 Økonomi, BACH
01-01-1600 31-12-9999 603955 Erhvervsøkonomi uden nærmere angivelse, BACH
01-01-1600 31-12-9999 603965 Erhvervsøkonomi, HA, BACH
01-01-1600 31-12-9999 603970 Erhvervsøkonomi-erhvervssprog, negot., BACH
01-01-1600 31-12-9999 605910 Teknisk videnskab uden nærmere angivelse, BACH
01-01-1600 31-12-9999 605915 Bioteknologi og kemisk teknologi, BACH
01-01-1600 31-12-9999 605920 Nanoteknologi og nanobioteknologi, BACH
01-01-1600 31-12-9999 605925 Bygnings- og anlægsteknisk, BACH
01-01-1600 31-12-9999 605930 Elektronik og it, BACH
01-01-1600 31-12-9999 605935 Elektronik i øvrigt, BACH
01-01-1600 31-12-9999 605940 Energiteknologi, BACH
01-01-1600 31-12-9999 605945 Landinspektørvidenskab, BACH
01-01-1600 31-12-9999 605950 Maskinteknisk, BACH
01-01-1600 31-12-9999 605955 Miljøteknologi mv., BACH
01-01-1600 31-12-9999 605960 Sundheds- og velfærdsteknologi mv., BACH
01-01-1600 31-12-9999 605965 Teknologi-naturvidenskab, kombineret, BACH
01-01-1600 31-12-9999 605970 Teknologi, produktion og produktudvikling, BACH
01-01-1600 31-12-9999 605995 Teknisk videnskab i øvrigt, BACH
01-01-1600 31-12-9999 607525 Fødevare- og ernæringsvidenskab, BACH
01-01-1600 31-12-9999 607595 Fødevare- og ernæringsvidenskab i øvrigt, BACH
01-01-1600 31-12-9999 608010 Jordbrug, natur og miljø uden nærmere angivelse, BACH
01-01-1600 31-12-9999 608020 Jordbrugsvidenskab, BACH
01-01-1600 31-12-9999 608025 Husdyrvidenskab, BACH
01-01-1600 31-12-9999 608030 Veterinærmedicin, BACH
01-01-1600 31-12-9999 608035 Skovbrugsvidenskab, BACH
01-01-1600 31-12-9999 608040 Jordbrug, fødevarer og miljø kombineret, BACH
01-01-1600 31-12-9999 608045 Landskabsarkitektur og -forvaltning, BACH
01-01-1600 31-12-9999 608050 Naturressourcer og miljø, BACH
01-01-1600 31-12-9999 609010 Sundhedsvidenskab uden nærmere angivelse, BACH
01-01-1600 31-12-9999 609025 Farmaci og lægemiddelvidenskab, BACH
01-01-1600 31-12-9999 609030 Folkesundhedsvidenskab, BACH
01-01-1600 31-12-9999 609035 It og sundhedsvidenskab, BACH
01-01-1600 31-12-9999 609050 Medicin, BACH
01-01-1600 31-12-9999 609055 Odontologi, BACH
01-01-1600 31-12-9999 609095 Sundhedsvidenskab i øvrigt, BACH
01-01-1600 31-12-9999 609710 Videregående uddannelser uden nærmere angivelse, BACH
01-01-1600 31-12-9999 702010 Pædagogiske uddannelser uden nærmere angivelse, LVU
01-01-1600 31-12-9999 702025 Andre pædagogiske uddannelser, LVU
01-01-1600 31-12-9999 702030 Pædagogik, LVU
01-01-1600 31-12-9999 702510 Humanistisk uden nærmere angivelse, LVU
01-01-1600 31-12-9999 702512 Arkæologi, LVU
01-01-1600 31-12-9999 702515 Oldtidskundskab, LVU
01-01-1600 31-12-9999 702517 Etnologi, LVU
01-01-1600 31-12-9999 702520 Filosofi, LVU
01-01-1600 31-12-9999 702522 Historie, LVU
01-01-1600 31-12-9999 702525 Ide- og videnskabshistorie, LVU
01-01-1600 31-12-9999 702526 Film, teater og musikvidenskab mv., LVU
01-01-1600 31-12-9999 702527 Litteraturvidenskab, LVU
01-01-1600 31-12-9999 702530 Kommunikation og formidling, LVU
01-01-1600 31-12-9999 702532 Journalistik og retorik, LVU
01-01-1600 31-12-9999 702535 Informationsvidenskab mv., LVU
01-01-1600 31-12-9999 702537 Digital design og interaktionsdesign, LVU
01-01-1600 31-12-9999 702540 Oplevelses-design, LVU
01-01-1600 31-12-9999 702542 Musikterapi, LVU
01-01-1600 31-12-9999 702545 Religion og religionsvidenskab, LVU
01-01-1600 31-12-9999 702550 Lingvistik, LVU
01-01-1600 31-12-9999 702552 Dansk-nordisk sprog og litteratur, LVU
01-01-1600 31-12-9999 702555 Mellemøstens sprog, LVU
01-01-1600 31-12-9999 702557 Romanske sprog, LVU
01-01-1600 31-12-9999 702560 Slavisk, østeuropa og balkan, LVU
01-01-1600 31-12-9999 702562 Sydøstasiatiske sprog, LVU
01-01-1600 31-12-9999 702563 Østasiatiske sprog, LVU
01-01-1600 31-12-9999 702565 Vestgermansk, LVU
01-01-1600 31-12-9999 702570 Klassisk sprog og filologi, LVU
01-01-1600 31-12-9999 702571 Oldtidssprog, LVU
01-01-1600 31-12-9999 702575 Øvrige sproguddannelser, LVU
01-01-1600 31-12-9999 702587 Erhvervssprog, interpret., LVU
01-01-1600 31-12-9999 702588 Erhvervssprog, ling.merc., LVU
01-01-1600 31-12-9999 702589 Erhvervssprog, kombineret, LVU
01-01-1600 31-12-9999 702595 Humanistisk i øvrigt, LVU
01-01-1600 31-12-9999 702597 Teologi, LVU
01-01-1600 31-12-9999 703010 Kunstnerisk uden nærmere angivelse, LVU
01-01-1600 31-12-9999 703015 Arkitektur, LVU
01-01-1600 31-12-9999 703020 Bildende kunst, LVU
01-01-1600 31-12-9999 703040 Dans, LVU
01-01-1600 31-12-9999 703050 Designer, LVU
01-01-1600 31-12-9999 703060 Konservator, LVU
01-01-1600 31-12-9999 703065 Musik, LVU
01-01-1600 31-12-9999 703070 Scenekunst, LVU
01-01-1600 31-12-9999 703510 Naturvidenskab uden nærmere angivelse, LVU
01-01-1600 31-12-9999 703515 Biokemi og molekylær biologi, LVU
01-01-1600 31-12-9999 703517 Biologi, LVU
01-01-1600 31-12-9999 703520 Biomedicn og molekylær medicin, LVU
01-01-1600 31-12-9999 703522 Medicinalkemi mv., LVU
01-01-1600 31-12-9999 703525 Nanoscience og nanobioscience, LVU
01-01-1600 31-12-9999 703530 Fysik og fysiske fag, LVU
01-01-1600 31-12-9999 703535 Geodæsi og geoinformatik, LVU
01-01-1600 31-12-9999 703537 Geografi, LVU
01-01-1600 31-12-9999 703540 Geologi, LVU
01-01-1600 31-12-9999 703545 Idræt, LVU
01-01-1600 31-12-9999 703547 Kemi, LVU
01-01-1600 31-12-9999 703550 Matematik, LVU
01-01-1600 31-12-9999 703555 Statistik, LVU
01-01-1600 31-12-9999 703560 Naturvidenskabelige it-uddannelser, LVU
01-01-1600 31-12-9999 703595 Naturvidenskab i øvrigt, LVU
01-01-1600 31-12-9999 703910 Samfundsvidenskab uden nærmere angivelse, LVU
01-01-1600 31-12-9999 703915 Administration, forvaltning og ledelse, LVU
01-01-1600 31-12-9999 703920 Antropologi, LVU
01-01-1600 31-12-9999 703925 Globalisering og internationale samfundsstudier, LVU
01-01-1600 31-12-9999 703930 Jura, LVU
01-01-1600 31-12-9999 703935 Politologi, LVU
01-01-1600 31-12-9999 703940 Psykologi, LVU
01-01-1600 31-12-9999 703945 Sociologi, LVU
01-01-1600 31-12-9999 703950 Økonomi, LVU
01-01-1600 31-12-9999 703955 Erhvervsøkonomi uden nærmere angivelse, LVU
01-01-1600 31-12-9999 703960 Erhvervsøkonomi, cand.merc., LVU
01-01-1600 31-12-9999 703970 Erhvervsøkonomi-erhvervssprog, negot., LVU
01-01-1600 31-12-9999 705910 Teknisk videnskab uden nærmere angivelse, LVU
01-01-1600 31-12-9999 705915 Bioteknologi og kemisk teknologi, LVU
01-01-1600 31-12-9999 705920 Nanoteknologi og nanobioteknologi, LVU
01-01-1600 31-12-9999 705925 Bygnings- og anlægsteknisk, LVU
01-01-1600 31-12-9999 705930 Elektronik og it, LVU
01-01-1600 31-12-9999 705935 Elektronik i øvrigt, LVU
01-01-1600 31-12-9999 705940 Energiteknologi, LVU
01-01-1600 31-12-9999 705945 Landinspektørvidenskab, LVU
01-01-1600 31-12-9999 705950 Maskinteknisk, LVU
01-01-1600 31-12-9999 705955 Miljøteknologi mv., LVU
01-01-1600 31-12-9999 705960 Sundheds- og velfærdsteknologi mv., LVU
01-01-1600 31-12-9999 705965 Teknologi-naturvidenskab, kombineret, LVU
01-01-1600 31-12-9999 705970 Teknologi, produktion og produktudvikling, LVU
01-01-1600 31-12-9999 705995 Teknisk videnskab i øvrigt, LVU
01-01-1600 31-12-9999 707525 Fødevare- og ernæringsvidenskab, LVU
01-01-1600 31-12-9999 707595 Fødevare- og ernæringsvidenskab i øvrigt, LVU
01-01-1600 31-12-9999 708010 Jordbrug, natur og miljø uden nærmere angivelse, LVU
01-01-1600 31-12-9999 708020 Jordbrugsvidenskab, LVU
01-01-1600 31-12-9999 708025 Husdyrvidenskab, LVU
01-01-1600 31-12-9999 708030 Veterinærmedicin, LVU
01-01-1600 31-12-9999 708035 Skovbrugsvidenskab, LVU
01-01-1600 31-12-9999 708040 Jordbrug, fødevarer og miljø kombineret, LVU
01-01-1600 31-12-9999 708045 Landskabsarkitektur og -forvaltning, LVU
01-01-1600 31-12-9999 708050 Naturressourcer og miljø, LVU
01-01-1600 31-12-9999 709010 Sundhedsvidenskab uden nærmere angivelse, LVU
01-01-1600 31-12-9999 709015 Ergoterapi, LVU
01-01-1600 31-12-9999 709020 Fysioterapi, LVU
01-01-1600 31-12-9999 709025 Farmaci og lægemiddelvidenskab, LVU
01-01-1600 31-12-9999 709030 Folkesundhedsvidenskab, LVU
01-01-1600 31-12-9999 709035 It og sundhedsvidenskab, LVU
01-01-1600 31-12-9999 709040 Jordemodervidenskab, LVU
01-01-1600 31-12-9999 709045 Sygeplejevidenskab, LVU
01-01-1600 31-12-9999 709050 Medicin, LVU
01-01-1600 31-12-9999 709055 Odontologi, LVU
01-01-1600 31-12-9999 709060 Speciallæge og specialtandlæge, LVU
01-01-1600 31-12-9999 709095 Sundhedsvidenskab i øvrigt, LVU
01-01-1600 31-12-9999 709510 Politi og forsvar uden nærmere angivelse, LVU
01-01-1600 31-12-9999 709515 Forsvar generelt
01-01-1600 31-12-9999 709525 Officer i forsvaret, LVU
01-01-1600 31-12-9999 709710 Videregående uddannelser uden nærmere angivelse, LVU
01-01-1600 31-12-9999 802010 Pædagogiske uddannelser uden nærmere angivelse, Ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 802030 Pædagogik, Ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 802510 Humanistisk uden nærmere angivelse, Ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 802520 Filosofi, Ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 802530 Kommunikation og formidling, Ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 802535 Informationsvidenskab mv., Ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 802588 Erhvervssprog, ling.merc., Ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 802597 Teologi, Ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 803010 Kunstnerisk uden nærmere angivelse, Ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 803015 Arkitektur, Ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 803060 Konservator, Ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 803065 Musik, Ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 803510 Naturvidenskab uden nærmere angivelse, Ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 803550 Matematik, Ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 803910 Samfundsvidenskab uden nærmere angivelse, Ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 803920 Antropologi, Ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 803930 Jura, Ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 803935 Politologi, Ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 803940 Psykologi, Ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 803945 Sociologi, Ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 803950 Økonomi, Ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 803955 Erhvervsøkonomi uden nærmere angivelse, Ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 805910 Teknisk videnskab uden nærmere angivelse, Ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 805945 Landinspektørvidenskab, Ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 808010 Jordbrug, natur og miljø uden nærmere angivelse, Ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 808020 Jordbrugsvidenskab, Ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 808030 Veterinærmedicin, Ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 809010 Sundhedsvidenskab uden nærmere angivelse, Ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 809025 Farmaci og lægemiddelvidenskab, Ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 809050 Medicin, Ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 809055 Odontologi, Ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 809710 Videregående uddannelser uden nærmere angivelse, Ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 909910 Uoplyst
01-01-1600 31-12-9999 909920 Afbrudt
01-01-1600 31-12-9999 909930 Ikke igang
01-01-1600 31-12-9999 909940 Igang