Gå til sidens indhold

HOVEDOMRAADE_OVER

Langt navn

Overordnet klassifikation på hovedområde

Generel Beskrivelse

Klassifikation af uddannelsesprogrammerne efter nationalt hovedområde.

Detaljeret beskrivelse

Hovedområde-dimensionen i DISCED-15 afspejler en fordeling af uddannelserne på de lovregulerede hovedområder for de videregående uddannelser og på indgange for erhvervsuddannelserne. Dermed følger Hovedområderne strukturen i det danske uddannelsessystem.

Hovedområde er struktureret som en otte-cifret hierarkisk opbygget kode, som repræsenterer fire detaljeringsniveauer.

Et eksempel på en uddannelse indplaceret på hovedområde kunne være uddannelsen til Bager og konditor (UDD-kode: 4161) med den 2-cifrede hovedomraade_over-kode: 30

Hovedomraade_over 30 Erhvervsfaglige uddannelser

Værdisæt

Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-1600 31-12-9999 05 Førskoleuddannelser
01-01-1600 31-12-9999 10 Grundskole
01-01-1600 31-12-9999 15 Forberedende uddannelser
01-01-1600 31-12-9999 20 Gymnasiale uddannelser
01-01-1600 31-12-9999 25 Danskundervisning ved sprogcentre
01-01-1600 31-12-9999 29 Erhvervsfaglige grundforløb
01-01-1600 31-12-9999 30 Erhvervsfaglige uddannelser
01-01-1600 31-12-9999 35 Adgangsgivende uddannelsesforløb
01-01-1600 31-12-9999 39 Arbejdsmarkedsuddannelser, AMU
01-01-1600 31-12-9999 40 Korte videregående uddannelser, KVU
01-01-1600 31-12-9999 50 Mellemlange videregående uddannelser, MVU
01-01-1600 31-12-9999 60 Bacheloruddannelser, BACH
01-01-1600 31-12-9999 70 Lange videregående uddannelser, LVU
01-01-1600 31-12-9999 80 Ph.d. og forskeruddannelser
01-01-1600 31-12-9999 90 Uoplyst mv.