Gå til sidens indhold

HOVEDOMRAADE_MELLEM

Langt navn

Mellemordnet klassifikation på hovedområde

Generel Beskrivelse

Klassifikation af uddannelsesprogrammerne efter nationalt hovedområde.

Detaljeret beskrivelse

Hovedområde-dimensionen i DISCED-15 afspejler en fordeling af uddannelserne på de lovregulerede hovedområder for de videregående uddannelser og på indgange for erhvervsuddannelserne. Dermed følger Hovedområderne strukturen i det danske uddannelsessystem.

Hovedområde er struktureret som en otte-cifret hierarkisk opbygget kode, som repræsenterer fire detaljeringsniveauer.

Et eksempel på en uddannelse indplaceret på hovedområde kunne være uddannelsen til Bager og konditor (UDD-kode: 4161) med den 4-cifrede hovedomraade_mellem-kode: 3020

Hovedomraade_over 30 Erhvervsfaglige uddannelser Hovedomraade _mellem 3020 Fødevarer mv. (FJO)

Værdisæt

Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-1600 31-12-9999 0510 Førskoleuddannelser
01-01-1600 31-12-9999 1001 Ingen uddannelse
01-01-1600 31-12-9999 1010 Grundskole til og med 6. klasse
01-01-1600 31-12-9999 1020 Grundskole 7.-9. klasse
01-01-1600 31-12-9999 1030 Grundskole 10. klasse
01-01-1600 31-12-9999 1040 Grundskolefag for voksne
01-01-1600 31-12-9999 1510 Højskoleforløb
01-01-1600 31-12-9999 1520 Introducerende og erhvervsrettede forløb
01-01-1600 31-12-9999 2010 Alment gymnasiale uddannelser
01-01-1600 31-12-9999 2020 Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser
01-01-1600 31-12-9999 2030 Internationale gymnasiale uddannelser
01-01-1600 31-12-9999 2510 Danskundervisning ved sprogcentre
01-01-1600 31-12-9999 2910 Omsorg, sundhed og pædagogik (OSP), grundforløb
01-01-1600 31-12-9999 2915 Kontor, handel og forretningsservice (KHF), grundforløb
01-01-1600 31-12-9999 2920 Fødevarer, jordbrug og oplevelser (FJO), grundforløb
01-01-1600 31-12-9999 2925 Teknologi, byggeri og transport (TBT), grundforløb
01-01-1600 31-12-9999 3010 Omsorg, sundhed og pædagogik (OSP)
01-01-1600 31-12-9999 3015 Kontor, handel og forretningsservice (KHF)
01-01-1600 31-12-9999 3020 Fødevarer mv. (FJO)
01-01-1600 31-12-9999 3025 Jordbrug og natur (FJO)
01-01-1600 31-12-9999 3030 Oplevelsesområdet (FJO)
01-01-1600 31-12-9999 3035 Byggeriområdet (TBT)
01-01-1600 31-12-9999 3040 Teknologiområdet, strøm og elektronik mv. (TBT)
01-01-1600 31-12-9999 3045 Teknologiområdet, grafisk teknik og medieproduktion (TBT)
01-01-1600 31-12-9999 3050 Teknologiområdet, cykel-, auto- og skibsmekanik mv. (TBT)
01-01-1600 31-12-9999 3055 Teknologiområdet, maskinteknik og produktion (TBT)
01-01-1600 31-12-9999 3060 Teknik- og industriuddannelser i øvrigt (TBT)
01-01-1600 31-12-9999 3065 Transport og logistikområdet (TBT)
01-01-1600 31-12-9999 3090 Andre erhvervsfaglige uddannelser
01-01-1600 31-12-9999 3091 Grundforløb
01-01-1600 31-12-9999 3097 Erhvervsfaglige uddannelser uden nærmere angivelse
01-01-1600 31-12-9999 3510 Gymnasial supplering
01-01-1600 31-12-9999 3520 Adgangseksamen - videregående uddannelse
01-01-1600 31-12-9999 3530 Adgangsgivende værkstedsskoleforløb
01-01-1600 31-12-9999 3910 Omsorg, sundhed og pædagogik, AMU
01-01-1600 31-12-9999 3915 Kontor, handel og forretningsservice, AMU
01-01-1600 31-12-9999 3920 Fødevarer, AMU
01-01-1600 31-12-9999 3925 Jordbrug og natur, AMU
01-01-1600 31-12-9999 3935 Byggeriområdet, AMU
01-01-1600 31-12-9999 3940 Teknologiområdet, strøm og elektronik mv., AMU
01-01-1600 31-12-9999 3945 Teknologiområdet, grafisk teknik og medieproduktion, AMU
01-01-1600 31-12-9999 3950 Teknologiområdet, cykel-, auto- og skibsmekanik mv., AMU
01-01-1600 31-12-9999 3955 Teknologiområdet, maskinteknik og produktion, AMU
01-01-1600 31-12-9999 3965 Transport og logistikområdet, AMU
01-01-1600 31-12-9999 3990 Andre arbejdsmarkedsuddannelser, AMU
01-01-1600 31-12-9999 3998 Efterudd., specialarb., fagl., andre grupper, AMU
01-01-1600 31-12-9999 4020 Pædagogisk, KVU
01-01-1600 31-12-9999 4024 Medier og kommunikation, KVU
01-01-1600 31-12-9999 4025 Humanistisk og teologisk, KVU
01-01-1600 31-12-9999 4030 Kunstnerisk, KVU
01-01-1600 31-12-9999 4038 Samfundsfaglig, Økonomisk-Merkantil, KVU
01-01-1600 31-12-9999 4058 Teknisk, KVU
01-01-1600 31-12-9999 4075 Fødevarer, bio- og laboratorieteknik, KVU
01-01-1600 31-12-9999 4080 Jordbrug, natur og miljø, KVU
01-01-1600 31-12-9999 4085 Maritimt, KVU
01-01-1600 31-12-9999 4089 Sundhedsfaglig, KVU
01-01-1600 31-12-9999 4095 Politi og forsvar mv., KVU
01-01-1600 31-12-9999 4097 Videregående uddannelser uden nærmere angivelse, KVU
01-01-1600 31-12-9999 5020 Pædagogisk, MVU
01-01-1600 31-12-9999 5024 Medier og kommunikation, MVU
01-01-1600 31-12-9999 5025 Humanistisk og teologisk, MVU
01-01-1600 31-12-9999 5030 Kunstnerisk, MVU
01-01-1600 31-12-9999 5038 Samfundsfaglig, Økonomisk-Merkantil, MVU
01-01-1600 31-12-9999 5039 Samfundsvidenskab, MVU
01-01-1600 31-12-9999 5058 Teknisk, MVU
01-01-1600 31-12-9999 5059 Teknisk videnskab, MVU
01-01-1600 31-12-9999 5075 Fødevarer, Bio- og laboratorieteknik, MVU
01-01-1600 31-12-9999 5080 Jordbrug, natur og miljø, MVU
01-01-1600 31-12-9999 5085 Maritimt, MVU
01-01-1600 31-12-9999 5089 Sundhedsfaglig, MVU
01-01-1600 31-12-9999 5095 Politi og forsvar mv., MVU
01-01-1600 31-12-9999 5097 Videregående uddannelser uden nærmere angivelse, MVU
01-01-1600 31-12-9999 6020 Pædagogisk, BACH
01-01-1600 31-12-9999 6025 Humanistisk og teologisk, BACH
01-01-1600 31-12-9999 6030 Kunstnerisk, BACH
01-01-1600 31-12-9999 6035 Naturvidenskab, BACH
01-01-1600 31-12-9999 6039 Samfundsvidenskab, BACH
01-01-1600 31-12-9999 6059 Teknisk videnskab, BACH
01-01-1600 31-12-9999 6075 Fødevarer, Bio- og laboratorieteknik, BACH
01-01-1600 31-12-9999 6080 Jordbrug, natur og miljø, BACH
01-01-1600 31-12-9999 6090 Sundhedsvidenskab, BACH
01-01-1600 31-12-9999 6097 Videregående uddannelser uden nærmere angivelse, BACH
01-01-1600 31-12-9999 7020 Pædagogisk, LVU
01-01-1600 31-12-9999 7025 Humanistisk og teologisk, LVU
01-01-1600 31-12-9999 7030 Kunstnerisk, LVU
01-01-1600 31-12-9999 7035 Naturvidenskab, LVU
01-01-1600 31-12-9999 7039 Samfundsvidenskab, LVU
01-01-1600 31-12-9999 7059 Teknisk videnskab, LVU
01-01-1600 31-12-9999 7075 Fødevarer, Bio- og laboratorieteknik, LVU
01-01-1600 31-12-9999 7080 Jordbrug, natur og miljø, LVU
01-01-1600 31-12-9999 7090 Sundhedsvidenskab, LVU
01-01-1600 31-12-9999 7095 Politi og forsvar mv., LVU
01-01-1600 31-12-9999 7097 Videregående uddannelser uden nærmere angivelse, LVU
01-01-1600 31-12-9999 8020 Pædagogisk, Ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 8025 Humanistisk og teologisk, Ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 8030 Kunstnerisk, Ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 8035 Naturvidenskab, Ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 8039 Samfundsvidenskab, Ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 8059 Teknisk videnskab, Ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 8080 Jordbrug, natur og miljø, Ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 8090 Sundhedsvidenskab, Ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 8097 Videregående uddannelser uden nærmere angivelse, Ph.d.
01-01-1600 31-12-9999 9099 Uoplyst mv.