Gå til sidens indhold

FAGOMRAADE_OVER

Langt navn

Overordnet klassifikation på fagområde

Generel Beskrivelse

Fagområde, overgruppe, fx. sundheds- kontra tekniske uddannelser

Detaljeret beskrivelse

Fagområde-dimensionen i DISCED-15 sikrer en fuldstændig sammenlignelighed imellem national og international uddannelsesklassifikation. Klassificeringen af uddannelserne indenfor de enkelte fagområder sker uafhængigt af uddannelsernes niveau. Det grundlæggende princip i opbygningen af fagområderne følger ideen om, hvilket beskæftigelsesfunktions-/brancheområde uddannelsen orienterer sig mod med henblik på senere beskæftigelse.

Fagområdekoden repræsenterer tre detaljeringsniveauer. Hvert detaljeringsniveau i hierarkiet er konverterbart med tilsvarende niveau i ISCED-F.

Et eksempel på en uddannelse indplaceret på fagområde kunne være uddannelsen til Bager og konditor (UDD-kode: 4161) med den 2-cifrede fagomraade_over-kode: 555025

Fagomraade_over 55 Teknik, teknologi og industriel produktion

Se sammenhænge imellem Fagområde_over og ISCED2011-Broad Field her: http://www.dst.dk/extranet/uddannelsesklassifikation/Fagomraade_broadfield.html

Værdisæt

Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-1600 31-12-9999 05 Førskoleuddannelser
01-01-1600 31-12-9999 10 Grundskole
01-01-1600 31-12-9999 12 Gymnasiale uddannelser
01-01-1600 31-12-9999 15 Forberedende uddannelser
01-01-1600 31-12-9999 20 Undervisning og læring
01-01-1600 31-12-9999 25 Humanistisk
01-01-1600 31-12-9999 27 Audio-visuel teknik og medieproduktion
01-01-1600 31-12-9999 30 Kunstnerisk
01-01-1600 31-12-9999 35 Samfundsvidenskab
01-01-1600 31-12-9999 40 Erhvervsøkonomi, administration og jura
01-01-1600 31-12-9999 45 Naturvidenskab
01-01-1600 31-12-9999 50 Informations- og kommunikationsteknologi (IKT)
01-01-1600 31-12-9999 55 Teknik, teknologi og industriel produktion
01-01-1600 31-12-9999 57 Mekanik, jern og metal
01-01-1600 31-12-9999 58 Bygge- og anlægsteknik
01-01-1600 31-12-9999 60 Jordbrug, skovbrug og fiskeri
01-01-1600 31-12-9999 65 Social og sundhed
01-01-1600 31-12-9999 70 Service
01-01-1600 31-12-9999 75 Forsvar, politi og sikkerhed
01-01-1600 31-12-9999 80 Transport
01-01-1600 31-12-9999 98 Studiefag uoplyst
01-01-1600 31-12-9999 99 Uoplyst mv.