Gå til sidens indhold

FAGOMRAADE_MELLEM

Langt navn

Mellemordnet klassifikation på fagområde

Generel Beskrivelse

Fagområde, mellemgruppe, fx. sundheds- kontra tekniske uddannelser

Detaljeret beskrivelse

Fagområde-dimensionen i DISCED-15 sikrer en fuldstændig sammenlignelighed imellem national og international uddannelsesklassifikation. Klassificeringen af uddannelserne indenfor de enkelte fagområder sker uafhængigt af uddannelsernes niveau. Det grundlæggende princip i opbygningen af fagområderne følger ideen om, hvilket beskæftigelsesfunktions-/brancheområde uddannelsen orienterer sig mod med henblik på senere beskæftigelse.

Fagområdekoden repræsenterer tre detaljeringsniveauer. Hvert detaljeringsniveau i hierarkiet er konverterbart med tilsvarende niveau i ISCED-F.

Et eksempel på en uddannelse indplaceret på fagområde kunne være uddannelsen til Bager og konditor (UDD-kode: 4161) med den 4-cifrede fagomraade_mellem-kode: 5550

Fagomraade_over 55 Teknik, teknologi og industriel produktion Fagomraade_mellem 5550 Produktfremstilling og proces

Se sammenhænge imellem Fagområde_mellem og ISCED2011-Narrow Field her: http://www.dst.dk/extranet/uddannelsesklassifikation/Fagomraade_narrowfield.html

Værdisæt

Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-1600 31-12-9999 0510 Førskoleuddannelser
01-01-1600 31-12-9999 1010 Grundskole til og med 6. klasse
01-01-1600 31-12-9999 1020 Grundskole fra og med 7. klasse
01-01-1600 31-12-9999 1210 Almengymnasiale uddannelser
01-01-1600 31-12-9999 1220 Erhvervsgymnasiale uddannelser
01-01-1600 31-12-9999 1230 Gymnasiale enkeltfag
01-01-1600 31-12-9999 1510 Forberedende voksenuddannelser
01-01-1600 31-12-9999 1520 Personlige forberedelseskurser
01-01-1600 31-12-9999 1530 Fri ungdomsuddannelse
01-01-1600 31-12-9999 1540 Særlige ungdomsuddannelser
01-01-1600 31-12-9999 2010 Undervisning og læring, teori og metode
01-01-1600 31-12-9999 2020 Pædagogik, teoretisk/videnskabelig
01-01-1600 31-12-9999 2035 Læreruddannelser, grundskolen
01-01-1600 31-12-9999 2040 Uddannelse og videreuddannelse for lærere
01-01-1600 31-12-9999 2090 Undervisning og læring, tværfaglige uddannelser
01-01-1600 31-12-9999 2510 Humanistisk, uden nærmere angivelse
01-01-1600 31-12-9999 2515 Teologi og religion
01-01-1600 31-12-9999 2520 Historie og litteraturhistorie mv.
01-01-1600 31-12-9999 2535 Konserverings- og restaureringsteknik
01-01-1600 31-12-9999 2540 Arkæologi og oldtidskultur
01-01-1600 31-12-9999 2545 Filosofi og etik
01-01-1600 31-12-9999 2550 Humanistisk, tværfaglige uddannelser
01-01-1600 31-12-9999 2552 Sprog og kultur, vestgermansk
01-01-1600 31-12-9999 2554 Sprog og kultur, romansk
01-01-1600 31-12-9999 2556 Sprog og kultur, Østeuropa og Balkan
01-01-1600 31-12-9999 2560 Sprog og kultur, Mellemøsten
01-01-1600 31-12-9999 2562 Sprog og kultur, asiatisk
01-01-1600 31-12-9999 2564 Sprog og kultur i øvrigt
01-01-1600 31-12-9999 2566 Klassisk sprog og filologi
01-01-1600 31-12-9999 2570 Sprog- og tegnsprogstolkning
01-01-1600 31-12-9999 2571 Datalingvistik
01-01-1600 31-12-9999 2572 Erhverssprog, et sprog
01-01-1600 31-12-9999 2574 Erhverssprog, flere sprog
01-01-1600 31-12-9999 2576 Erhverssprog, sprog uoplyst
01-01-1600 31-12-9999 2578 Dansk-nordisk sprog og litteratur
01-01-1600 31-12-9999 2580 Litteraturvidenskab
01-01-1600 31-12-9999 2582 Sprogvidenskab generelt
01-01-1600 31-12-9999 2584 Sprog, tværfaglige uddannelser
01-01-1600 31-12-9999 2710 Grafisk-tekniske uddannelser
01-01-1600 31-12-9999 2715 Film-, tv- og medieproduktion
01-01-1600 31-12-9999 3010 Kunstnerisk, uden nærmere angivelse
01-01-1600 31-12-9999 3015 Grafisk design og kommunikationsdesign
01-01-1600 31-12-9999 3020 Mode, interiør og industrielt design
01-01-1600 31-12-9999 3025 Bildende kunst
01-01-1600 31-12-9999 3030 Kunsthistorie
01-01-1600 31-12-9999 3035 Kunsthåndværk
01-01-1600 31-12-9999 3040 Musiske uddannelser
01-01-1600 31-12-9999 3080 Skuespil, teater- og eventteknik mv.
01-01-1600 31-12-9999 3085 Dans
01-01-1600 31-12-9999 3090 Teatervidenskab og dramaturgi
01-01-1600 31-12-9999 3095 Kunstnerisk, tværfaglige uddannelser
01-01-1600 31-12-9999 3510 Samfundsvidenskab, uden nærmere angivelse
01-01-1600 31-12-9999 3515 Samfundsøkonomi
01-01-1600 31-12-9999 3520 Statskundskab
01-01-1600 31-12-9999 3525 Politologi
01-01-1600 31-12-9999 3530 Psykologi
01-01-1600 31-12-9999 3535 Antropologi og kulturanalyse
01-01-1600 31-12-9999 3540 Sociologi
01-01-1600 31-12-9999 3545 Samfundsvidenskab, tværfaglige uddannelser
01-01-1600 31-12-9999 3550 Journalistik og formidling
01-01-1600 31-12-9999 3555 Bibliotek, kulturforvaltning og arkiv
01-01-1600 31-12-9999 4010 Erhvervsøkonomi og administration uden nærmere angivelse
01-01-1600 31-12-9999 4015 Regnskab, revison og skat
01-01-1600 31-12-9999 4020 Finans, bank og forsikring
01-01-1600 31-12-9999 4025 Offentlig- og privat administration og ledelse
01-01-1600 31-12-9999 4030 Markedsføring
01-01-1600 31-12-9999 4035 Kontor og administrativ assistance
01-01-1600 31-12-9999 4040 Engros- og detailhandel
01-01-1600 31-12-9999 4050 Jura og erhvervsret
01-01-1600 31-12-9999 4090 Erhvervsøkonomi mv., tværfaglige uddannelser
01-01-1600 31-12-9999 4510 Naturvidenskab, uden nærmere angivelse
01-01-1600 31-12-9999 4515 Biologi
01-01-1600 31-12-9999 4520 Biokemiske uddannelser
01-01-1600 31-12-9999 4525 Bioteknologi
01-01-1600 31-12-9999 4530 Biologi, biokemi mv., tværfaglige uddannelser
01-01-1600 31-12-9999 4535 Miljø, tværfaglige uddannelser
01-01-1600 31-12-9999 4540 Kemi og medicinalkemi
01-01-1600 31-12-9999 4545 Geofysik
01-01-1600 31-12-9999 4550 Geografi
01-01-1600 31-12-9999 4555 Geologi
01-01-1600 31-12-9999 4560 Meteorologi
01-01-1600 31-12-9999 4565 Astronomi
01-01-1600 31-12-9999 4570 Fysik
01-01-1600 31-12-9999 4575 Matematik
01-01-1600 31-12-9999 4580 Statistik
01-01-1600 31-12-9999 4585 Forsikringsvidenskab
01-01-1600 31-12-9999 4590 Matematik og statistik, tværfaglige uddannelser
01-01-1600 31-12-9999 5010 Informations- og kommunikationsteknologi
01-01-1600 31-12-9999 5510 Teknik og industriel produktion, uden nærmere angivelse
01-01-1600 31-12-9999 5515 Teknologi, uden nærmere angivelse
01-01-1600 31-12-9999 5520 Kemisk teknik og proces
01-01-1600 31-12-9999 5525 Miljø- og miljøbeskyttelsesteknik
01-01-1600 31-12-9999 5530 El- og energiforsyningsteknik mv.
01-01-1600 31-12-9999 5535 Elektronik og automation
01-01-1600 31-12-9999 5540 Teknologi, tværfaglige uddannelser
01-01-1600 31-12-9999 5545 Nanoteknologi
01-01-1600 31-12-9999 5550 Produktfremstilling og proces
01-01-1600 31-12-9999 5551 Grundforløb
01-01-1600 31-12-9999 5710 Mekanik, jern og metal, uden nærmere angivelse
01-01-1600 31-12-9999 5715 Gas- og vvs-teknik
01-01-1600 31-12-9999 5720 Finmekanik
01-01-1600 31-12-9999 5725 Cykel- og motorcykelmekanik
01-01-1600 31-12-9999 5730 Maskin- og produktionsanlægsteknik
01-01-1600 31-12-9999 5735 Smede- og svejseuddannelser
01-01-1600 31-12-9999 5740 Auto-, skibs- og flyteknik
01-01-1600 31-12-9999 5745 Mekanik, jern og metal, tværfaglige uddannelser
01-01-1600 31-12-9999 5750 Plastteknik
01-01-1600 31-12-9999 5810 Bygge- og anlægsteknik, uden nærmere angivelse
01-01-1600 31-12-9999 5815 Arkitektur og byplanlægning mv.
01-01-1600 31-12-9999 5820 Bygge- og anlægskonstruktion mv.
01-01-1600 31-12-9999 6010 Jordbrug, skovbrug og fiskeri, uden nærmere angivelse
01-01-1600 31-12-9999 6015 Landbrug og dyrepasning
01-01-1600 31-12-9999 6020 Gartneri
01-01-1600 31-12-9999 6025 Jordbrug mv., tværfaglige uddannelser
01-01-1600 31-12-9999 6030 Skovbrug
01-01-1600 31-12-9999 6035 Fiskeri
01-01-1600 31-12-9999 6040 Veterinæruddannelser
01-01-1600 31-12-9999 6510 Social og sundhed, uden nærmere angivelse
01-01-1600 31-12-9999 6515 Tandpleje og tandbehandling
01-01-1600 31-12-9999 6520 Lægevidenskab
01-01-1600 31-12-9999 6525 Syge- og sundhedspleje
01-01-1600 31-12-9999 6535 Sundhedsteknik og -hjælpemidler
01-01-1600 31-12-9999 6540 Hospitalslaboratorieteknik
01-01-1600 31-12-9999 6545 Sundhed, terapi og rehabilitering
01-01-1600 31-12-9999 6550 Farmakonom- og apoteksuddannelser
01-01-1600 31-12-9999 6555 Sundhed, tværfaglige uddannelser
01-01-1600 31-12-9999 6560 Handicap- og ældrepleje
01-01-1600 31-12-9999 6565 Pædagogisk arbejde med børn og unge
01-01-1600 31-12-9999 6570 Social rådgivning og vejledning mv.
01-01-1600 31-12-9999 7010 Service, uden nærmere angivelse
01-01-1600 31-12-9999 7015 Bygnings- og brugerservice
01-01-1600 31-12-9999 7020 Frisør- og kosmetikeruddannelser mv.
01-01-1600 31-12-9999 7025 Hotel, restaurant og catering
01-01-1600 31-12-9999 7030 Turisme, fritid og events
01-01-1600 31-12-9999 7035 Service, tværfaglige uddannelser
01-01-1600 31-12-9999 7040 Renovation mv.
01-01-1600 31-12-9999 7510 Forsvar
01-01-1600 31-12-9999 7515 Politi og sikkerhed
01-01-1600 31-12-9999 8010 Transport, uden nærmere angivelse
01-01-1600 31-12-9999 8015 Søfart og skibsføring
01-01-1600 31-12-9999 8020 Havne, lager og terminal mv.
01-01-1600 31-12-9999 8025 Lufttransport og lufthavn
01-01-1600 31-12-9999 8030 Landtransport, chauffør
01-01-1600 31-12-9999 8035 Togtransport
01-01-1600 31-12-9999 8040 Post, distribution mv.
01-01-1600 31-12-9999 9810 Studiefag ikke oplyst
01-01-1600 31-12-9999 9910 Afbrudte
01-01-1600 31-12-9999 9920 Igang
01-01-1600 31-12-9999 9930 Ikke igang
01-01-1600 31-12-9999 9940 Uoplyst
01-01-1600 31-12-9999 9950 Ingen uddannelse