Gå til sidens indhold

GF_VIRKFKOD_1

Langt navn

Virksomhedsform

Generel Beskrivelse

Angiver firmaets ejerform i hht. det Centrale VirksomhedsRegister (CVR), som administreres af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Detaljeret beskrivelse

Angiver kode for virksomhedsform.

Alle virksomheder i det Centrale VirksomhedsRegister (CVR-registret), der blev oprettet 17. oktober 1999, har også fået tildelt en VIRKsomhedsFORM-kode.

Variablen er udelukkende tilpasset Generel firmastatistik ved at sætte "GF" foran variabelnavnet.

Værdisættet indeholder de koder der benyttes i variablen.

Variablen er udgået. Se variabel Jur_virk_form.

Værdisæt

Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-1900 31-12-9999 10 Enkeltmandsvirksomhed
01-01-1900 31-12-9999 100 Erhvervsdrivende fond
01-01-1900 31-12-9999 110 Forening
01-09-2005 31-12-9999 115 Frivillig forening
01-01-1900 31-12-9999 130 Andelsselskab (-forening)
01-01-1900 31-12-9999 140 Andelsselskab (-forening) begr. ansvar
01-01-1900 31-12-9999 150 Forening eller selskab med begr. ansvar
01-01-1900 31-12-9999 160 Europæisk Økonomisk Firmagruppe
01-01-1900 31-12-9999 170 Filial, udenl. aktieselsk/kommaditsels
01-01-1900 31-12-9999 180 Filial, udenl. anpart/tilsvar. retsform
01-01-1900 31-12-9999 190 Filial af udenl.virksomhed m. bgr. ansv
18-08-2006 31-12-9999 195 SCE-selskab
18-08-2006 31-12-9999 196 Filial af udenlansk SCE-selskab
01-01-1900 31-12-9999 20 Dødsbo
01-01-1900 31-12-9999 200 Filial af anden udenl. virksomhedsform
01-01-1900 31-12-9999 210 Anden udenlandsk virksomhed
01-01-1900 31-12-9999 220 Fast forret.sted,Europæisk Øko.Firmagrp
01-01-1900 31-12-9999 230 Statslig administrativ enhed
01-01-1900 31-12-2006 240 Amtskommune
01-01-2007 31-12-9999 245 Region
01-01-1900 31-12-9999 250 Primærkommune
01-01-1900 31-12-9999 260 Meningshedsråd
01-01-1900 31-12-9999 270 Enhed under oprettelse i E&S
01-01-1900 31-12-9999 280 Øvrige virksomhedsformer
19-05-2004 31-12-9999 290 Europæiske Selskaber (SE)
01-01-1900 31-12-9999 30 Interessentskab
01-01-1900 31-12-9999 40 Kommanditselskab
01-01-1900 31-12-9999 50 Partrederi
01-01-1900 31-12-9999 60 Aktieselskab
01-01-1900 31-12-9999 70 Kommanditaktieselskab/Partnerselskab
01-01-1900 31-12-9999 80 Anpartselskab
01-01-1900 31-12-9999 90 Fond
01-01-1900 31-12-9999 990 Uoplyst virksomhedsform