Gå til sidens indhold

GF_FUNK_KODE_1

Langt navn

Funktionskode

Generel Beskrivelse

Angiver firmaets sektorafgrænsning - privat og offentlig sektor samt underopdeling af den offentlige sektor.

Detaljeret beskrivelse

Funktionskoden angiver, om den enkelte virksomhed er placeret i den private eller den offentlige sektor. Offentlige virksomheder underopdeles yderligere i en række kategorier. Koden dannes på arbejdsstedsniveau på baggrund af arbejdsstedets branche og den økonomiske enheds virksomhedsform. På firmaniveau fastsættes koden som den funktionskode, flest beskæftigede kan tildeles.

Variablen stammer fra det Erhvervsstatistiske register og er tilpasset firmastatistikken udelukkende ved at sætte "GF" foran variabelnavnet.

Efter strukturreformen i 2007 blev Danmarks Amter afløst af regioner. Dette medførte at funktionskoder for enheder i kategorier relateret til amter enten er ophørt eller videreført som enheder relateret til regioner.

Variablen er udgået og erstattet med jur_funkkode i grunddata fra 2001. Se også variabel jur_sektorkode, der fra 2001 i grunddata benyttes til afgrænsning af offentlig og privat sektor.

Værdisæt

Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-1900 31-12-9999 31 Integ. juridisk statsligt ejet insti.
01-01-1900 31-12-2007 32 Integ. juridisk ikke stats-ejet insti.
01-01-1900 31-12-2007 33 Ikke integ. statslig inst. (quasi)
01-01-2008 31-12-9999 33 Statslige og kvasi-statslige selvej. ins
01-01-1900 31-12-9999 34 Sociale kasser eller fonde
01-01-1900 31-12-9999 41 Integ. juridisk amtkommunaltejet inst.
01-01-1900 31-12-2007 42 Integ. juridisk ikke amtkom.ejet inst.
01-01-1900 31-12-2007 43 Ikke integ. amtkom.ejet inst. (quasi)
01-01-2008 31-12-9999 43 Reg. og kvasi-reg. selvej. institutioner
01-01-1900 31-12-9999 51 Integ. juridisk kommunalt ejet inst.
01-01-1900 31-12-2007 52 Integ. juridisk ikke komm. ejet inst.
01-01-1900 31-12-2007 53 Ikke integ. kommunal inst. (quasi)
01-01-2008 31-12-9999 53 Komm. og kvasi-komm. selvej. inst.
01-01-1900 31-12-9999 61 Integ. juridisk stats.selskabslign.virk.
01-01-1900 31-12-9999 62 Integ. jur. amtskom. selskabslign. virk.
01-01-1900 31-12-9999 63 Integ. jur. primær kom. selskabs. virk.
01-01-1900 31-12-9999 70 Ikke integ. off. virk.org. som selskab
01-01-1900 31-12-9999 80 Private område
01-01-1900 31-12-9999 90 Udland
01-01-1900 31-12-9999 99 Ikke oplyst