Gå til sidens indhold

DEMPAR

Langt navn

Optalt demografisk paritet

Generel Beskrivelse

Barnets placering i søskendeflokken

Detaljeret beskrivelse

Variablen angiver barnets placering i en søskendeflok, dvs. førstefødt, andenfødt osv. Kun levendefødte børn tælles med. Variablen spænder fra ingen levendefødte børn til 20 levendefødte børn.

DEMPAR beregnes både for kvinder og mænd.

DEMPAR kan beregnes præcist for børn født fra 1960. Hvis en kvinde har fået et barn før 1960, hvor der ikke findes en henvisning mellem mor og barn, vil barnet ikke indgå i beregningen af DEMPAR. Beregningen vil derfor være mest præcis for kvinder født efter 1947, så det første barns fødsel ligger efter 1960.

Kvinder, der har ét barn, tildeles værdien DEMPAR = 01 (0+1) En kvinde, der kun har dødfødt barn eller ingen børn tildeles værdien 00 på DEMPAR. Demografisk paritet omfatter alle levendefødte børn, der er identificeret gennem registrene. Fra og med 1. januar 1973 omfattes samtlige børn født i Danmark samt alle indvandrede børn, som har haft fast bopæl her mindst een 1. januar i perioden 1979-1989. Børn, født før 1. januar 1973 er talt med, hvis de har været til stede på et af statustidspunkterne, dvs. 1. januar i et af årene.

Værdisæt

Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-1600 31-12-9999 00 Ingen levendefødte børn
01-01-1600 31-12-9999 01 Første levf. barn
01-01-1600 31-12-9999 02 Andet levf. barn
01-01-1600 31-12-9999 03 Tredie levf. barn
01-01-1600 31-12-9999 04 Fjerde levf. barn
01-01-1600 31-12-9999 05 Femte levf. barn
01-01-1600 31-12-9999 06 Sjette levf. barn
01-01-1600 31-12-9999 07 Syvende levf. barn
01-01-1600 31-12-9999 08 Ottende levf. barn
01-01-1600 31-12-9999 09 Niende levf. barn
01-01-1600 31-12-9999 10 Tiende levf. barn
01-01-1600 31-12-9999 11 Elvte levf. barn
01-01-1600 31-12-9999 12 Tolvte levf. barn
01-01-1600 31-12-9999 13 Trettende levf. barn
01-01-1600 31-12-9999 14 Fjortende levf. barn
01-01-1600 31-12-9999 15 Femtende levf. barn
01-01-1600 31-12-9999 16 Sekstende levf. barn
01-01-1600 31-12-9999 17 Syttende levf. barn
01-01-1600 31-12-9999 18 Attende levf. barn
01-01-1600 31-12-9999 19 Nittende levf. barn
01-01-1600 31-12-9999 20 Tyvende levf. barn