Gå til sidens indhold

ANTAL

Langt navn

Barnets nr i fødslen

Generel Beskrivelse

Kode for om barnet er enkelt eller flerfødt.

Detaljeret beskrivelse

Barnets nummer i fødslen er dannet udfra fødselsoplysninger fra Sundhedsstyrelsen og fra CPR-registret. Den primære kilde er de såkaldte spædbørnsfiler fra Sundhedsstyrelsen. Enkelte tvillinger og trillinger er identificeret på baggrund af CPR-registret. Dette fremgår af variablens værdisæt. Personer identificeret i CPR-registret født af samme mor på samme dag betragtes som flerfødsler. Fødselsnummeret tildeles tilfældigt. Hvis børnene er født over midnat betragtes det også sen en flerfødsel. Hvis der er mere end én dag mellem fødslerne betragtes det som særskilte fødsler. For børn, født før 1973, har ANTAL værdien 99, idet oplysningen om barnets palcering i en flerfødsel stammer fra Spædbarnsfilen, som dækker fødsler fra og med 1. januar 1973. Oplysningen findes dog også på et mindre antal børn, født i 1972, som er døde i 1973 (dvs. i 1. leveår) hvor oplysningen er lagt ind i registeret i forbindelse med dødsfaldet. Oplysningen er også = 99 for alle, der ikke er født i Danmark.

Værdisæt

Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-1600 31-12-9999 00 Enkeltfødt
01-01-1600 31-12-9999 01 1.tvilling
01-01-1600 31-12-9999 02 2.tvilling
01-01-1600 31-12-9999 03 1.trilling
01-01-1600 31-12-9999 04 2.trilling
01-01-1600 31-12-9999 05 3.trilling
01-01-1600 31-12-9999 06 1.firling
01-01-1600 31-12-9999 07 2.firling
01-01-1600 31-12-9999 08 3.firling
01-01-1600 31-12-9999 09 4.firling
01-01-1600 31-12-9999 21 Tvilling (identificeret i CPR)
01-01-1600 31-12-9999 22 Tvilling (identificeret i CPR)
01-01-1600 31-12-9999 23 Trilling (identificeret i CPR)
01-01-1600 31-12-9999 24 Trilling (identificeret i CPR)
01-01-1600 31-12-9999 25 Trilling (identificeret i CPR)
01-01-1600 31-12-9999 26 Firling (identificeret i CPR)
01-01-1600 31-12-9999 27 Firling (identificeret i CPR)
01-01-1600 31-12-9999 28 Firling (identificeret i CPR)
01-01-1600 31-12-9999 29 Firling (identificeret i CPR)
01-01-1600 31-12-9999 99 Ingen oplysning