Gå til sidens indhold

Barselsdagpenge

Beskrivelse

Barselsdagpenge er et forløbsregister, der opdateres fire gange om året med data om afholdt orlov i henhold til barselsloven. Data kommer fra Udbetaling Danmarks IT-system til administration af barselsloven.

Registeret består af rekord, hvor hver rekord definerer en periode angivet ved felterne BDP_Periodestartdato og BDP_Periodeslutdato. En periode vil altid være indeholdt i en kalendermåned, således at det er nemt at lave optællinger for et kvartal eller et år. Inden for en periode vil alle øvrige variable være konstante, Hvis en variabel skifter værdi afsluttes perioden, og en ny begynder. Registeret har dobbelt historik, Om en periode er aktiv på en given dato afgøres af, om den givne data befinder sig i datointervallet defineret ved variablene Afra (aktiv fra) og Atil (aktiv til). Seneste version af registeret er defineret ved, at Atil =99993112 (uendelig).

Der findes ingen delopgaver under Barselsdagpenge

Variable