Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

DST_BOLIGMATCH

Langt navn

Generel Beskrivelse

DST_BOLIGMATCH-variablen beskriver matchet mellem befolkningens CPR-adresser og adresser på enheder i BBR.

Gruppering: Beboede boliger: DST_boligmatch=101-704 Boliger uden CPR-tilmelding: DST_boligmatch=910 Fritidshuse uden CPR-tilmelding: DST_boligmatch=911

Personer, vi ikke finder bolig til: DST_boligmatch=999 - Indgår ikke i boligopgørelsens offentliggørelser

Boligerhvervsenheder, hvor der er mere end én enhed på enhedsadressen og hvor enheden ikke er udvalgt til at repræsentere boliger er her klassificeret som restenhed. DST_boligmatch=810-820. Indgår ikke i Boligopgørelsen. Koderne findes kun i BBR_boligerhvervsenhed på DB_geo. Boligerhvervsenheder, der ikke er beboede eller er boliger (boligtype=1-3) eller fritidhuse (boligtype=5): DST_boligmatch=920 Indgår ikke i Boligopgørelsen. Koden findes kun i BBR_boligerhvervsenhed på DB_geo.

Værdisæt: 101 1 hustand-1 enhed 102 1 hustand-1 boligenhed (boligtype=1-5) 103 1 hustand-1 egentlig boligenhed (boligtype=1) 104 1 hustand-flere boligenhed 501 1 hustand-1 enhed på etagen 502 1 hustand-1 boligenhed (boligtype=1-5) på etagen 503 1 hustand-1 egentlig boligenhed (boligtype=1) på etagen 504 1 hustand-flere boligenhed på etagen 601 1 hustand-1 enhed på adgangsadressen 602 1 hustand-1 boligenhed (boligtype=1-5) på adgangsadressen 603 1 hustand-1 egentlig boligenhed (boligtype=1) på adgangsadressen 604 1 hustand-flere boligenhed på adgangsadressen 701 Flere hustande-1 enhed 702 Flere hustande-1 boligenhed (boligtype=1-5) 703 Flere hustande-1 egentlig boligenhed (boligtype=1) 704 Flere hustande-flere boligenhed 810 Restenhed-bolig 811 Restenhed-fritidshus 820 Restenhed-ikke bolig 910 Bolig uden cpr-tilmelding 911 Fritidsbolig 920 Ikke bolig 999 Personer uden boligmatch

DST_boligmatch dannes ud fra match mellem vaskede adresser - Dst_enhedsadresser- fra hhv. BBR og CPR. I praksis er det kun dørnumre på CPR-adresser, der reelt ændres på. Fx vaskes dørnumre som '0tv9' og 'tv09' begge til 'tv09'. Kun ganske får adresser ændres.

Langt de fleste CPR-adresser - 98,8 pct.- matcher én CPR-husstandsadresse til én BBR-enhedsadresse, med kun en boligerhvervsenhed på adressen. (dst_boligmatch=101). I nogle tilfælde findes mere end én enhed på enhedsadressen, selv om dette vist rent principielt ikke burde forekomme. Her vælges så den enhed, der er mest relevant i forhold til beboelse:

Findes kun én boligenhed (boligtype=1-5) på adressen vælges denne (dst_boligmatch=102).

Findes kun en egentlig bolig (boligtype=1) vælges denne (dst_boligmatch=103)

Alternativt vælges den enhed med størst boligareal (dst_boligmatch=104)

I alt 99,3 pct. af CPR-adresserne matcher 1 til 1 på enhedsadresser i BBR. Alle nedenstående ekstra match rummer 0,37 pct. af alle CPR-husstandsadresser.

Før ovenstående match er tjekket om der på etage-niveauet findes kun én enhedsadresse i BBR, men flere CPR-adresser. Hvis dette forekommer, vil alle CPR-husstandene blive placeret på den samme BBR-adresse (dst_boligmatch=701: mange husstande til én enhed på enhedsadressen). Hvis der er flere enheder på enhedsadressen, vil de blive prioriteret svarende til dst_boligmatch=102-104, men med dst_boligmatch=702-704.

Resterende BBR-enhedsadresser og CPR-husstande matches på etage-niveau. Her vil husstande blive placeret i en enhed med andet dørnummer på etagen end angivet i CPR-adressen. Enheder matchet på etageniveau får dst_boligmatch= 501-504, svarende til ovenstående serier.

Resterende BBR-enhedsadresser og CPR-husstande matches på opgangsniveau. Her vil husstande blive placeret i en enhed med anden etage og evt. dørnummer end angivet i CPR-adressen. Enheder matchet på etageniveau får dst_boligmatch= 601-604, svarende til ovenstående serier.

Match på etager og opgange (dst_boligmatch 501-504,601-604) gemmes fra kvartal til kvartal, så hvis en husstand ikke skifter adresse i CPR, vil husstanden blive placeret i samme BBR-bolig kvartalet efter, såfremt at der ikke i mellemtiden er kommet en adresse i BBR, der matcher 100 pct. Dvs. at matchet genbruges mellem kvartaler.

Enheder i BBR, hvor der var flere enheder på enhedsadressen, og som ikke blev valgt til at repræsentere 'boligen' på adressen, kodes til hhv. dst_boligmatch=810 (boligtype=1-3), dst_boligmatch=811 (boligtype=5), dst_boligmatch=820 (alle øvrige boligtyper, som ikke ville tælle som bolig). Disse enheder indgår ikke i boligopgørelsen.

Detaljeret beskrivelse

DST_BOLIGMATCH har ingen detaljeret beskrivelse

Værdisæt

Boligmatch kvalitet
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-1600 31-12-9999 101 1 hustand-1 enhed
01-01-1600 31-12-9999 102 1 hustand-1 boligenhed (boligtype=1-5)
01-01-1600 31-12-9999 103 1 hustand-1 egentlig boligenhed (boligtype=1)
01-01-1600 31-12-9999 104 1 hustand-flere boligenhed
01-01-1600 31-12-9999 501 1 hustand-1 enhed på etagen
01-01-1600 31-12-9999 502 1 hustand-1 boligenhed (boligtype=1-5) på etagen
01-01-1600 31-12-9999 503 1 hustand-1 egentlig boligenhed (boligtype=1) på etagen
01-01-1600 31-12-9999 504 1 hustand-flere boligenhed på etagen
01-01-1600 31-12-9999 601 1 hustand-1 enhed på adgangsadressen
01-01-1600 31-12-9999 602 1 hustand-1 boligenhed (boligtype=1-5) på adgangsadressen
01-01-1600 31-12-9999 603 1 hustand-1 egentlig boligenhed (boligtype=1) på adgangsadressen
01-01-1600 31-12-9999 604 1 hustand-flere boligenhed på adgangsadressen
01-01-1600 31-12-9999 701 Flere hustande-1 enhed
01-01-1600 31-12-9999 702 Flere hustande-1 boligenhed (boligtype=1-5)
01-01-1600 31-12-9999 703 Flere hustande-1 egentlig boligenhed (boligtype=1)
01-01-1600 31-12-9999 704 Flere hustande-flere boligenhed
01-01-1600 31-12-9999 810 Restenhed-bolig
01-01-1600 31-12-9999 811 Restenhed-fritidshus
01-01-1600 31-12-9999 820 Restenhed-ikke bolig
01-01-1600 31-12-9999 910 Bolig uden cpr-tilmelding
01-01-1600 31-12-9999 911 Fritidsbolig
01-01-1600 31-12-9999 920 Ikke bolig
01-01-1600 31-12-9999 999 Personer uden boligmatch