Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Udvalgt Statistik

De officielle Verdensmål viser udviklingen for lande. Indikatorerne kan imidlertid på nogle områder suppleres med resultater for fx erhvervslivet. Danmarks Statistik har derfor, ud fra eksisterende statistik, samlet en buket af informationer opdelt på brancher. Udvalget er inspireret af et arbejde fra FN’s organisation for handel og udvikling, UNCTAD.

Økonomi
Virksomheders andel af bruttonationalproduktet (BNP), opdelt efter branche, 2010-priser
Note: Tallene er relateret til SDG-indikator 8.2.1. Kilde: www.statistikbanken.dk/NABP10 og www.statistikbanken.dk/NAN1
Virksomheders forskningspersonale (årsværk), opdelt efter branche
Note: Tallene er relateret til SDG-indikator 9.5.2. Private forskningsinstitutter indgår under Erhvervsservice. Kilde: Eurostat, tal fra Danmarks Statistik.
Virksomheders betaling af selskabsskat, opdelt efter branche
Note: Tallene er relateret til SDG-indikator 17.1.2. Tallene indeholder ikke skattebetaling fra personligt ejede virksomheder. Kilde: www.statistikbanken.dk/SELSK3
Miljø- og energi
Virksomheders udslip af drivhusgasser efter branche, Co2-ækvivalenter
Note: Tallene, som relaterer sig til SDG-indikator 9.4.1, er inkl. afbrænding af biomasse. Størrelsen af udslip kan sammenholdes med branchernes økonomiske betydning. Kilde: www.statistikbanken.dk/DRIVHUS
Virksomheders forbrug af energi (brutto) efter branche
Note: Resultaterne, som relaterer sig til SDG-indikator 7.3.1, er inkl. bunkring i udlandet. Energiforbruget kan sammenholdes med branchernes økonømiske betydning. Kilde: www.statistikbanken.dk/ENE3H
Virksomheders affald, genanvendelse efter branche
Note: Tallene, som relaterer sig til SDG-indikator 12.5.1, er ekskl. jord. Affaldsmængde og -typer er meget forskellig brancherne imellem. Kilde: www.statistikbanken.dk/AFFALD
Ligestilling
Virksomheders aflønning af lønmodtagere uden ledelsesansvar efter branche og køn
Note: Tallene relaterer sig til SDG-indikator 8.5.1. Timelønnen er ikke korrigeret for forskelle i jobfunktioner. Kilde: www.statistikbanken.dk/SA001
Virksomheders direktioner, medlemmer efter branche og køn
Note: Tallene relaterer sig til SDG-indikator 5.5.2. Der foreligger ikke tal for tidligere år. Kilde: www.statistikbanken.dk/BEST4