Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

De danske målepunkter

De danske målepunkter er et supplement til ’Verdensmålene for bæredygtig udvikling’. De er resultatet af Vores Mål-projektet, hvor FN’s internationale Verdensmål blev sat i en dansk kontekst. De danske målepunkter viser, hvad danskerne synes er vigtigt, når det gælder social, økonomisk og ressourcemæssig bæredygtighed i Danmark.

Læs den afsluttende rapport: Gør Verdensmål til Vores Mål.

Danmarks Statistik og 2030-panelet har offentliggjort 197 nye danske målepunkter for at gøre FN’s 17 Verdensmål danske. Målepunkterne bygger på mere end 6.000 input fra danske virksomheder, organisationer, forskere og engagerede borgere. Læs rapporten og se danskernes bud på en bæredygtig udvikling i Danmark.

For spørgsmål og øvrige henvendelser til Vores Mål-projektet samt den afsluttende rapport, skriv til: Verdensmaal@dst.dk

Verdensmål 1: Afskaf fattigdom
Mål 1: Afskaf fattigdom
Vi skal afskaffe alle former for fattigdom i verden.
1.3.1
Offentlig forsørgelse

Andel af befolkningen i den arbejdsdygtige alder på offentlig forsørgelse

Andel af befolkningen i den arbejdsdygtige alder på offentlig forsørgelse

Download data

Forklaring
Tallene viser udviklingen i andel af befolkningen i den arbejdsdygtige alder (16-64 år) på offentlig forsørgelse (ekskl. SU).
Senest opdateret: 24-07-2020
1.3.2
Længerevarende offentlig forsørgelse

Andel af befolkningen i den arbejdsdygtige alder på længerevarende offentlig forsørgelse

Andel af befolkningen i den arbejdsdygtige alder på længerevarende offentlig forsørgelse

Download data

Forklaring
Tallene viser udviklingen i andel af befolkningen i den arbejdsdygtige alder (16-64 år) på længerevarende offentlig forsørgelse.
Senest opdateret: 05-08-2020
1.5.1
Medlem af a-kasse

Andel af befolkningen (16-64 år), der er medlem af en a-kasse

Andel af befolkningen (16-64 år), der er medlem af en a-kasse

Download data

Forklaring
Tallene viser udviklingen i andel af befolkningen (16-64 år), der er medlem af en a-kasse.
Senest opdateret: 23-07-2020
Verdensmål 2: Stop sult
Mål 2: Stop sult
Vi skal stoppe sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedret ernæring samt fremme bæredygtigt landbrug.
2.3.1
Afkastningsgrad for landbruget

Afkastningsgrad for landbruget

Afkastningsgrad for landbruget

Download data

Forklaring
Tallene viser udviklingen i afkastningsgrad for landbruget for alle heltids- og deltidsbedrifter.
Senest opdateret: 28-09-2020
Verdensmål 3: Sundhed og trivsel
Mål 3: Sundhed og trivsel
Vi skal sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper.
3.2.1
Fødselsvægt

Fødselsvægt for levendefødte

Fødselsvægt for levendefødte

Download data

Forklaring
Tallene viser fordelingen i fødselsvægt blandt levendefødte, både ved enkelt- og flerfødte.
Senest opdateret: 10-07-2020
3.4.2
Fravær på grund af egen sygdom

Antal fraværsdage på grund af egen sygdom pr. fuldtidsansat fordelt på aldersgrupper og køn

Antal fraværsdage på grund af egen sygdom pr. fuldtidsansat fordelt på aldersgrupper og køn

Download data

Forklaring
Tallene viser udviklingen i det gennemsnitlige antal fraværsdage på grund af egen sygdom pr. fuldtidsansat fordelt på aldersgrupper og køn.
Senest opdateret: 25-10-2019
3.5.2
Behandling for stofmisbrug

Antal personer i behandling for stofmisbrug

Antal personer i behandling for stofmisbrug

Download data

Forklaring
Tallene viser udviklingen i antal personer i behandling for stofmisbrug fordelt efter køn.
Senest opdateret: 28-09-2020
3.6.1
Strafferetlige afgørelser

Strafferetlige afgørelser efter overtrædelsens art

Strafferetlige afgørelser efter overtrædelsens art

Download data

Forklaring
Tallene viser det samlede antal strafferetlige afgørelser efter færdselsloven opdelt på overtrædelsens art og afgørelsestype.
Senest opdateret: 25-03-2020
3.6.2
Færdselsuheld

Antal dræbte og alvorligt tilskadekomne i færdselsuheld efter transportmiddel

Antal dræbte og alvorligt tilskadekomne i færdselsuheld efter transportmiddel

Download data

Forklaring
Figuren viser udviklingen i antal dræbte og alvorligt tilskadekomne i færdselsuheld efter transportmiddel. Opgørelsen er baseret på sager, som politiet har kendskab til og dermed registrerer. Der kan være et mørketal i forhold til tilskadekomne.
Senest opdateret: 18-06-2020
3.7.3
Førstegangsfødende kvinder

Gennemsnitsalder for førstegangsfødende kvinder

Gennemsnitsalder for førstegangsfødende kvinder

Download data

Forklaring
Tallene viser udviklingen i alderen for førstegangsfødende kvinder.
Senest opdateret: 20-02-2020
3.8.3
Privatpraktiserende læger

Antal privatpraktiserende læger pr. 100.000 indbyggere

Antal privatpraktiserende læger pr. 100.000 indbyggere

Download data

Forklaring

Tallene viser udviklingen i antal privatpraktiserende læger pr. 100.000 indbyggere opdelt på regioner.

Senest opdateret: 10-07-2020
3.8.4
Middellevetid for 0-årige

Middellevetiden for 0-årige i Danmark fordelt på køn

Middellevetiden for 0-årige i Danmark fordelt på køn

Download data

Forklaring
Tallene viser udviklingen i middellevetiden for 0-årige i Danmark.
Senest opdateret: 17-02-2020
Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse
Mål 4: Kvalitetsuddannelse
Vi skal sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring.
4.2.1
Pædagogisk personale

Andel af pædagogisk personale med en pædagogisk uddannelse efter stillingsbetegnelse

Andel af pædagogisk personale med  en pædagogisk uddannelse efter stillingsbetegnelse

Download data

Forklaring
Tallene viser udviklingen i andel af pædagogisk personale i kommunale og selvejende daginstitutioner, der har en pædagogisk uddannelse. En pædagogisk uddannelse defineres for målepunktet som pædagogisk almen uddannelse/pædagogisk grunduddannelse (PAU/PGU), pædagogisk professionsbachelor, pædagogisk uddannelse uden nærmere angivelse, mellemlang videregående uddannelse (MVU) som pædagog samt bachelor (BACH), lang videregående uddannelse (LVU) eller ph.d. indenfor pædagogik. Andel opgøres i fuldtidsansatte.
Senest opdateret: 05-08-2020
4.3.1
Erhvervskompetencegivende uddannelse

Andel af 35-årige med en erhvervskompetencegivende uddannelse

Andel af 35-årige med en erhvervskompetencegivende uddannelse

Download data

Forklaring
Erhvervskompetencegivende uddannelse inkluderer erhvervsuddannelse, KVU, MVU/BACH og LVU/ph.d.
Senest opdateret: 25-07-2020
4.3.2
Frafald på uddannelse

Andel af studerende, der er faldet fra en påbegyndt uddannelse inden for fem år efter uddannelsens start

Andel af studerende, der er faldet fra en påbegyndt uddannelse inden for fem år efter uddannelsens start

Download data

Forklaring

Tallene viser udviklingen i andel af studerende, der afbryder en påbegyndt uddannelse inden for fem år efter uddannelsens start. Skift mellem uddannelser i samme hovedgruppe tæller ikke som frafald.

Senest opdateret: 25-07-2020
4.4.2
Voksen- og efteruddannelse

Antal af kursister og årselever ved voksen- og efteruddannelse

Antal af kursister og årselever ved voksen- og efteruddannelse

Download data

Forklaring
Tallene viser udviklingen i antal kursister og årselever ved voksen- og efteruddannelser.
Senest opdateret: 05-06-2020
Verdensmål 5: Ligestilling mellem kønnene
Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
Vi skal opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder.
5.2.1
Kvindekrisecentre

Antal ophold på minimum et døgn på kvindekrisecentre fordelt på herkomst

Antal ophold på minimum et døgn på kvindekrisecentre fordelt på herkomst

Download data

Forklaring

Tallene viser udviklingen i antallet af ophold på minimum et døgn på danske kvindekrisecentre i løbet af kalenderår. Ophold med børn er inkluderet i opgørelsen.

Senest opdateret: 14-09-2020
5.2.4
Ofre for seksual- og voldsforbrydelser

Antal ofre for seksual- og voldsforbrydelser i befolkningen efter køn pr. 100.000 indbyggere

Antal ofre for seksual- og voldsforbrydelser i befolkningen efter køn pr. 100.000 indbyggere

Download data

Forklaring
Tallene viser udviklingen i antallet af ofre for personfarlig kriminalitet, herunder vold og seksualforbrydelser pr.100.000 indbyggere fordelt på køn og forbrydelsestype.
Senest opdateret: 22-09-2020
5.4.1
Barselsdagpenge

Gennemsnitlig antal dage med udbetaling af barselsdagpenge for henholdsvis moderen og faderen

Ligestillingsindikator for barselsdagpengedage til forældrepar (gennemsnit) efter moderens højeste fuldførte uddannelse, faderens højeste fuldførte uddannelse, forældrenes uddannelsesniveau og område - Danmarks Statistik

Download data

Forklaring
Tallene viser udviklingen i antal dage, der gennemsnitligt er modtaget barselsdagpenge for henholdsvis mor og far (kun barselsdagpengeberettigede).
Senest opdateret: 03-04-2020
5.4.2
Fravær ved barns sygdom

Gennemsnitlig antal fraværsdagsværk pr. fuldtidsansat ved barns sygdom

Gennemsnitlig antal fraværsdagsværk pr. fuldtidsansat ved barns sygdom

Download data

Forklaring
Tallene viser det gennemsnitlige antal fraværsdage pr. fuldtidsansat pr. år ved barns sygdom fordelt på køn. Opgørelsen omhandler kun lønmodtagere, der har bopælsbørn eller samværsbørn på bopælsadressen, og således har mulighed for fravær på grund af barns sygdom.
Senest opdateret: 19-11-2019
5.a.1
Pensionsformue

Den gennemsnitlige samlede pensionsformue fordelt på køn

Den gennemsnitlige samlede pensionsformue fordelt på køn

Download data

Forklaring
Tallene viser udviklingen i den gennemsnitlige pensionsformue fordelt på køn. Pensionsformuen udgøres af summen af formuerne for de ordninger, som personen har. For ordninger, der beskattes ved udbetalingen, er beløbet reduceret med 40 pct. for bedre at kunne sammenligne med ordninger, der er beskattet på forhånd. For tjenestemandspensioner er benyttet en beregnet værdi af den optjente pensionsrettighed.
Senest opdateret: 23-12-2019
5.a.2
Selvstændige

Andel selvstændige blandt beskæftigede personer fordelt på køn

Andel selvstændige blandt beskæftigede personer fordelt på køn

Download data

Forklaring
Tallene viser udviklingen i andelen af selvstændige blandt beskæftigede i aldersgruppen 16-64 år.
Senest opdateret: 10-07-2020
Verdensmål 6: Rent vand og sanitet
Mål 6: Rent vand og sanitet
Vi skal sikre bæredygtig adgang og forvaltning af vand og sanitet for alle.
6.4.1
Vandforbrug

Vandforbrug fordelt på forsyningskilder

Vandforbrug fordelt på forsyningskilder

Download data

Forklaring
Tallene viser udviklingen i det totale danske vandforbrug i husholdninger og erhverv fordelt på forsyningskilder.
Senest opdateret: 27-11-2019
Verdensmål 7: Bæredygtig energi
Mål 7: Bæredygtig energi
Vi skal sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris.
7.1.1
Boliger med oliefyr

Andel boliger opvarmet med oliefyr som primær opvarmningskilde

Andel boliger opvarmet med oliefyr som primær opvarmningskilde

Download data

Forklaring
Tallene viser udviklingen i andelen af danske boliger, der benytter oliefyr som primær opvarmningskilde.
Senest opdateret: 24-07-2020
Verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
Vi skal fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle.
8.5.2
Beskæftigelsesfrekvens

Beskæftigelsesfrekvens

Beskæftigelsesfrekvens

Download data

Forklaring
Tallene viser udviklingen i beskæftigelsesfrekvensen fordelt på køn og herkomst.
Senest opdateret: 31-10-2019
Verdensmål 9: Industri, innovation og infrastruktur
Mål 9: Industri, innovation og infrastruktur
Vi skal bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation.
9.3.1
Virksomheder, finansiering

Andel af små og mellemstore virksomheder, der har ansøgt om finansiering efter finansieringsform og opnåelse

Andel af små og mellemstore virksomheder, der har ansøgt om finansiering efter finansieringsform og opnåelse

Download data

Forklaring

Tallene viser udviklingen i andel af SMV’er, der har søgt og opnået forskellige typer af finansiering. Lånefinansiering omfatter eksempelvis lån fra banker, sparekasser og realkreditinstitutter eller firmaets ejer(e). Egenkapitalfinansiering er midler eller andre værdier, der gives til gengæld for ejerandel i virksomheden. Andre former for finansiering omfatter udover overtræk og kassekredit bl.a. leasing og handelskreditter fra leverandører. SMV’er er defineret som virksomheder med færre end 250 fuldtidsansatte.

Senest opdateret: 31-10-2019
9.4.1
Udledning af CO2e

Udledning af CO2e i forhold til bruttoværditilvækst, ekskl. afbrænding af biomasse, fordelt på brancher

Udledning af CO2e i forhold til bruttoværditilvækst, ekskl. afbrænding af biomasse, fordelt på brancher

Download data

Forklaring
Tallene viser udviklingen i udledning af CO2e i forhold til bruttoværditilvækst i ton pr. mio kr. fordelt på erhvervslivets brancher. Udledningen af CO2e ekskl. afbrænding af biomasse.
Senest opdateret: 07-08-2020
Mål 10: Mindre ulighed
Vi skal reducere ulighed i og mellem lande.
10.2.1
Kandidater til valg - køn

Andel af opstillede og valgte kandidater til henholdsvis folketings-, kommunal- og regionsvalg fordelt efter køn

Andel af opstillede og valgte kandidater til henholdsvis folketings-, kommunal- og regionsvalg fordelt efter køn

Download data

Forklaring
Tallene viser udviklingen i opstillede og valgte kandidater til folketingsvalg samt kommune- og regionsvalg fordelt på køn.
Senest opdateret: 08-09-2020
10.2.2
Kandidater til valg - herkomst

Andel af opstillede og valgte kandidater fordelt på herkomst samt befolkningssammensætningen fordelt på herkomst

Andel af opstillede og valgte kandidater fordelt på herkomst samt befolkningssammensætningen fordelt på herkomst

Download data

Forklaring
Tallene viser udviklingen i opstillede og valgte kandidater til folketingsvalg samt kommune- og regionsvalg fordelt på personer med dansk oprindelse samt indvandrere og efterkommere. Tallene viser også udviklingen i befolkningssammensætningen fordelt på herkomst.
Senest opdateret: 08-09-2020
10.2.3
Kandidater til valg - uddannelse

Fordeling af opstillede kandidater til Folketinget og befolkningen over 15 år efter højest fuldførte uddannelse

Fordeling af opstillede kandidater til Folketinget og befolkningen over 15 år efter højest fuldførte uddannelse

Download data

Forklaring
Tallene viser fordelingen af opstillede kandidater efter højest fuldførte uddannelse og fordelingen i befolkningen generelt.
Senest opdateret: 05-08-2020
10.3.2
Timefortjeneste

Gennemsnitlig standardberegnet timefortjeneste fordelt på køn

Gennemsnitlig standardberegnet timefortjeneste fordelt på køn

Download data

Forklaring
Tallene viser udviklingen i den gennemsnitlige standardberegnede timefortjeneste fordelt på køn. Den standardberegnede timefortjeneste angiver tilnærmelsesvist den løn, der er aftalt, eller den løn som lønmodtageren får for hver normal time vedkommende arbejder. Den standardberegnede timefortjeneste er uafhængig af antallet af fraværstimer og overarbejdstimer.
Senest opdateret: 28-08-2020
Verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
Vi skal gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige.
11.1.1
Boligbyrde

Oplevet økonomisk boligbyrde ved boligudgiften

Oplevet økonomisk boligbyrde ved boligudgiften

Download data

Forklaring
Tallene viser udviklingen i, hvor stor en del af befolkningen der oplever boligudgiften som henholdsvis en tung byrde, noget af en byrde eller ikke noget problem, fordelt efter indkomstgruppe i fem kvintiler. Kun én af husstandens voksne er blevet interviewet. Det antages, at svarene dækker alle husstandsmedlemmer. Tallene er baseret på en stikprøve og dermed behæftet med en vis statistisk usikkerhed.
Senest opdateret: 31-01-2020
11.2.1
Prisudvikling for udvalgt transport

Relativ prisudvikling for udvalgte transporttjenester

Relativ prisudvikling for udvalgte transporttjenester

Download data

Forklaring
Tallene viser udviklingen i priser for udvalgte transporttjenester i forhold til den generelle prisudvikling. Basisåret er 2015.
Senest opdateret: 10-09-2020
11.3.3
Grønne arealer

Grønne arealer opgjort som procent af det samlede areal fordelt på regioner

Grønne arealer opgjort som procent af det samlede areal fordelt på regioner

Download data

Forklaring

Tallene viser udviklingen i den procentandel, der udgøres af grønne arealer i landets fem regioner.

Senest opdateret: 28-01-2020
Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion
Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion
Vi skal sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer.
12.5.1
Produceret affald

Produceret affald fordelt på brancher

Produceret affald fordelt på brancher

Download data

Forklaring
Tallene viser udviklingen i mængden af produceret affald fordelt på husholdninger og erhverv. Erhverv er opdelt i servicebranchen, industri, bygge og anlæg samt andet erhverv. Servicebranchen omfatter information og kommunikation, erhvervsservice, offentlig administration, undervisning og sundhed, kultur og fritid. Andre brancher omfatter handel og transport, finansiering og forsikring, ejendomshandel og udlejning af erhvervsejendomme.
Senest opdateret: 05-08-2020
12.5.2
Behandling af affald

Total mængde genanvendelse, forbrænding og deponering af affald

Total mængde genanvendelse, forbrænding og deponering af affald

Download data

Forklaring

Tallene viser udviklingen i mængden af affald fordelt på affaldsfraktionerne til genanvendelse, forbrænding og deponering.

Senest opdateret: 24-09-2020
12.8.1
Restaffald i husholdningerne

Andel restaffald i husholdningernes samlede affaldsproduktion

Andel restaffald i husholdningernes samlede affaldsproduktion

Download data

Forklaring
Tallene viser udviklingen i andelen af restaffald i forhold til husholdningernes samlede affaldsproduktion. Sorteret affald omfatter organisk affald, inkl. haveaffald, papir og pap, træ, inkl. emballage og imprægnering, glas, inkl. emballage, jern og metal, inkl. emballage, plast og dæk samt elektronik, batterier, mv. Restaffald opgøres som dagrenovation og lignende, forbrændingsegnet affald og øvrigt affald.
Senest opdateret: 24-07-2020
Verdensmål 13: Klimaindsats
Mål 13: Klimaindsats
Vi skal handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser.
13.2.1
Drivhusgasser

Danmarks samlede udledning af drivhusgasser

Danmarks samlede udledning af drivhusgasser

Download data

Forklaring
Tallene viser udviklingen i Danmarks samlede udledning af drivhusgasser, inkl. CO2 fra afbrænding af biomasse. Den samlede udledning af drivhusgasser opgøres i CO2-ækvivalenter (CO2e). Det sker ved, at udledningen af øvrige drivhusgasser, herunder eksempelvis metangas, omregnes til samme enhed som CO2 ved hjælp af omregningsfaktorer fra International Panel on Climate Change (IPCC).
Senest opdateret: 18-09-2020
Verdensmål 14: Livet i havet
Mål 14: Livet i havet
Vi skal bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og deres ressourcer.
Danmarks Statistik har ikke data til dette mål. Vi arbejder på at finde ekstern data.
Verdensmål 15: Livet på land
Mål 15: Livet på land
Vi skal beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, fremme bæredygtigt skovbrug, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet.
Danmarks Statistik har ikke data til dette mål. Vi arbejder på at finde ekstern data.
Verdensmål 16: Fred, retfærdighed og stærke instutioner
Mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Vi skal støtte fredelige og inkluderende samfund. Give alle adgang til retssikkerhed og opbygge effektive, ansvarlige og inddragende institutioner på alle niveauer.
16.1.1
Ofre for voldsforbrydelser

Antal ofre for anmeldte voldsforbrydelser

Antal ofre for anmeldte voldsforbrydelser

Download data

Forklaring
Tallene viser udviklingen i antallet af ofre for anmeldte voldsforbrydelser. Voldsforbrydelser inkluderer vold og lignende mod offentlig myndighed, manddrab og forsøg på manddrab, simpel vold, alvorligere vold, særlig alvorlig vold, forbrydelser mod liv og legeme, forbrydelser mod den personlige frihed og trusler.
Senest opdateret: 17-04-2020
16.1.2
Tidligere fængselsdømte

Andel af tidligere fængselsdømte personer, der dømmes for ny voldskriminalitet

Andel af tidligere fængselsdømte personer, der dømmes for ny voldskriminalitet

Download data

Forklaring

Tallene viser udviklingen i antal af tidligere fængselsdømte personer, der dømmes for by voldskriminalitet. Voldsforbrydelser inkluderer vold og lignende mod offentlig myndighed, manddrab og forsøg på manddrab, simpel vold, alvorligere vold, særlig alvorlig vold, forbrydelse mod liv og legeme, forbrydelse mod den personlige frihed og trusler.

Senest opdateret: 25-07-2020
16.7.1
Stemmeprocent

Andel af stemmeberettigede borgere, der stemte ved folketings-, Europa-Parlaments-, kommune- og regionsvalg

Andel af stemmeberettigede borgere, der stemte ved folketings-, Europa-Parlaments-, kommune- og regionsvalg

Download data

Forklaring
Tallene viser udviklingen i andel af stemmeberettigede i befolkningen, der deltog ved folketings-, Europa-Parlaments-, kommune- og regionsvalg.
Senest opdateret: 08-09-2020
Verdensmål 17: Partnerskaber for handling
Mål 17: Partnerskaber for handling
Vi skal revitalisere det globale partnerskab for bæredygtig udvikling og styrke midlerne til at nå målene.
17.6.1
Udvekslingsophold

Antal udvekslingsophold for udenlandske studerende i Danmark og danske studerende i udlandet

Antal udvekslingsophold for udenlandske studerende i Danmark og danske studerende i udlandet

Download data

Forklaring

Tallene viser udviklingen i udvekslingsophold for udenlandske studerende i Danmark og danske studerende i udlandet. Den samme studerende kan være på flere ophold og herved tælle med flere gange.

Senest opdateret: 23-06-2020