Gå til sidens indhold
Gå til delmål 17.14: Styrk den bæredygtige sammenhæng af de politiske beslutninger (politikkohærens) Gå til delmål 17.14
Delmål 17.15: Delmål 17.15
Delmål 17.15

Der skal udvises respekt for hvert lands politiske handlerum og lederskab i forhold til at indføre og implementere politikker til udryddelse af fattigdom og bæredygtig udvikling.

Gå til delmål 17.16 Gå til delmål 17.16: Gør det globale partnerskab for bæredygtig udvikling stærkere
Indikatorer

17.15.1

Udstrækning af brug af landes egne resultatbaserede rammer og planlægningsværktøjer opdelt efter, hvem der leverer udviklingssamarbejdet

Udråbstegn: Ingen data på indikator eller data under udarbejdelse. Læs beskrivelsen under ikonet for at få specificeret dette.

Forklaring
Danmark udarbejder ikke kontinuerlig og officiel statistik i overensstemmelse med metoden bag indikatoren.

Senest opdateret: 13-04-2021

Del sidens indhold:

Del på LinkedIn