Gå til sidens indhold
Gå til delmål 17.3: Mobiliser finansielle ressourcer for udviklingslande Gå til delmål 17.3
Delmål 17.4: Delmål 17.4
Delmål 17.4

Udviklingslande skal hjælpes til at opnå langsigtede og bæredygtig gæld gennem koordinerede politikker, der skal fremme finansiering, sanering og restrukturering af gæld, alt efter hvad der er passende, og den eksterne gæld for meget gældsatte fattige lande skal adresseres med henblik på at nedsætte gældspresset.

Gå til delmål 17.5 Gå til delmål 17.5: Invester i de mindst udviklede lande
Indikatorer

17.4.1

Download data

Forklaring
Offentlige sektors gæld over for udlandet (beholdning ultimo kvartal og renterbetalinger) i procent af vareeksport og tjenestereksport. Indikatoren er beregnet af Danmarks Statistik. Indikatoren er baseret på FN's definition.

Senest opdateret: 18-06-2020

Del sidens indhold:

Del på LinkedIn