Gå til sidens indhold
Gå til delmål 16.6: Udvikl effektive, ansvarlige og gennemsigtige institutioner Gå til delmål 16.6
Delmål 16.7: Delmål 16.7
Delmål 16.7

Der skal sikres lydhøre, inkluderende, deltagerbaserede og repræsentative beslutningsprocesser på alle niveauer.

Gå til delmål 16.8 Gå til delmål 16.8: Styrk udviklingslandenes deltagelse i det overnationale samarbejde
Indikatorer

Download data

Forklaring
Tallene viser udviklingen i andel af stemmeberettigede i befolkningen, der deltog ved folketings-, Europa-Parlaments-, kommune- og regionsvalg.

Senest opdateret: 08-09-2020

Del sidens indhold:

Del på LinkedIn