Gå til sidens indhold
Gå til delmål 15.5: Beskyt biodiversitet og naturlige levesteder Gå til delmål 15.5
Delmål 15.6: Delmål 15.6
Delmål 15.6

Der skal fremmes retfærdig og ligelig fordeling af fordelene ved udnyttelse af genetiske ressourcer og fremmes en rimelig adgang til sådanne ressourcer, som aftalt internationalt.

Gå til delmål 15.7 Gå til delmål 15.7: Stop krybskytteri og ulovlig handel med beskyttede arter
Indikatorer

15.6.1

Antal af lande, der har vedtaget lovgivningsmæssige, administrative og politiske rammer for at sikre retfærdig og ligelig fordeling af fordelene

Flueben: Danmark opfylder Verdensmålet

Forklaring
Danmark tiltrådte Nagoyaprotokollen i 2014 og ifølge Miljø- og Fødevareministeriet følger Danmark PGRFA-traktaten.

Senest opdateret: 30-06-2020

Del sidens indhold:

Del på LinkedIn