Gå til sidens indhold
Gå til delmål 14.3: Reducer forsuringen af havet Gå til delmål 14.3
Delmål 14.4: Delmål 14.4
Delmål 14.4

Inden 2020 skal fiskeri reguleres effektivt, og der skal sættes en stopper for overfiskeri, for ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri og for destruktive fiskerimetoder. Der skal implementeres videnskabeligt baserede forvaltningsplaner for at genoprette fiskebestande hurtigst muligt, og som minimum til niveauer, der giver et bæredygtigt udbytte vurderet efter deres biologiske karakteristika.

Gå til delmål 14.5 Gå til delmål 14.5: Bevar havområder og kyster
Indikatorer

14.4.1

Andelen af fiskebestande, der er indenfor deres biologisk bæredygtige niveauer

Udråbstegn: Ingen data på indikator eller data under udarbejdelse. Læs beskrivelsen under ikonet for at få specificeret dette.

Forklaring
Danmarks Statistik undersøger i øjeblikket, om der findes data til denne indikator.

Senest opdateret: 11-06-2018

Del sidens indhold:

Del på LinkedIn