Gå til sidens indhold
Gå til delmål 14.2: Beskyt og genopret økosystemer Gå til delmål 14.2
Delmål 14.3: Delmål 14.3
Delmål 14.3

Indvirkningen af forsuringen af havene skal minimeres og håndteres, bl.a. gennem øget videnskabeligt samarbejde på alle niveauer.

Gå til delmål 14.4 Gå til delmål 14.4: Gør fiskeriet bæredygtigt
Indikatorer

14.3.1

Gennemsnitlig surhedsgrad i havet (pH) målt i henhold til et aftalt antal repræsentative målestationer

Udråbstegn: Ingen data på indikator eller data under udarbejdelse. Læs beskrivelsen under ikonet for at få specificeret dette.

Forklaring
Danmarks Statistik undersøger i øjeblikket, om der findes data til denne indikator.

Senest opdateret: 05-06-2019

Del sidens indhold:

Del på LinkedIn