Gå til sidens indhold
Gå til delmål 13.1: Styrk modstandskraften og tilpasningen mod klimarelaterede katastrofer Gå til delmål 13.1
Delmål 13.2: Delmål 13.2
Delmål 13.2

Tiltag mod klimaforandringer skal integreres i nationale politikker, strategier og planlægning.

Gå til delmål 13.3 Gå til delmål 13.3: Opbyg viden og kapacitet til at imødegå klimaforandringer
Indikatorer
13.2.1

13.2.2

Download data

Forklaring
Emissioner af drivhusgasser fra dansk territorium, inkl. LULUCF og ekskl. CO2 fra biomasse.

Senest opdateret: 03-11-2021

Del sidens indhold:

Del på LinkedIn