Gå til sidens indhold
Gå til delmål 13.1: Styrk modstandskraften og tilpasningen mod klimarelaterede katastrofer Gå til delmål 13.1
Delmål 13.2: Delmål 13.2
Delmål 13.2

Tiltag mod klimaforandringer skal integreres i nationale politikker, strategier og planlægning.

Gå til delmål 13.3 Gå til delmål 13.3: Opbyg viden og kapacitet til at imødegå klimaforandringer
Indikatorer

13.2.1

13.2.2

Antal lande med nationalt fastlagte bidrag, langsigtede strategier, nationale tilpasningsplaner, strategier som indberettet i tilpasningskommunikation og national kommunikation

Flueben: Danmark opfylder Verdensmålet

Forklaring
Danmark rapporterer med en fast kadence om nationalt fastlagte bidrag, langsigtede strategier, nationale tilpasningsplaner mv. til FN's klimasekretatiat (UNFCCC).

Senest opdateret: 02-11-2021

Del sidens indhold:

Del på LinkedIn