Gå til sidens indhold
Gå til delmål 12.1: Gennemfør 10-års rammeprogrammet for bæredygtigt forbrug og produktion Gå til delmål 12.1
Delmål 12.2: Delmål 12.2
Delmål 12.2

Inden 2030 skal der opnås en bæredygtig forvaltning og effektiv udnyttelse af naturressourcer.

Gå til delmål 12.3 Gå til delmål 12.3: Halver det globale madspild per person
Indikatorer

Download data

Forklaring
Tallene viser udviklingen i fødevaresektorens samlede udledning af drivhusgasser, inklusive CO2 fra afbrænding af biomasse, pr. 1 mio. kr. markedsværdi. Den samlede udledning af drivhusgasser opgøres i CO2-ækvivalenter (CO2e). Det sker ved, at udledningen af øvrige drivhusgasser, herunder eksempelvis metangas, omregnes til samme enhed som CO2 ved hjælp af omregningsfaktorer fra Intergovermental Panel on Climate Change (IPCC). Målepunktet dækker udledningen fra dansk produktion og viser både udledning fra den direkte og indirekte produktion af fødevarer.

Senest opdateret: 17-10-2020

Del sidens indhold:

Del på LinkedIn