Gå til sidens indhold
Gå til delmål 11.5: Reducer skaderne på grund af naturkatastrofer Gå til delmål 11.5
Delmål 11.6: Delmål 11.6
Delmål 11.6

Inden 2030 skal den negative miljøbelastning pr. indbygger reduceres, herunder ved at lægge særlig vægt på luftkvalitet og på husholdnings- og anden affaldsforvaltning.

Gå til delmål 11.7 Gå til delmål 11.7: Skab sikre og inkluderende grønne offentlige rum
Indikatorer

Download data

Forklaring
Tallene viser udviklingen i det samlede antal personbiler og busser og andelen af eldrevne personbiler og busser.

Senest opdateret: 10-11-2020

Del sidens indhold:

Del på LinkedIn