Gå til sidens indhold
Gå til delmål 10.2: Promover større social, økonomisk og politisk inklusion for alle Gå til delmål 10.2
Delmål 10.3: Delmål 10.3
Delmål 10.3

Alle skal sikres lige muligheder, ligesom samfundsforårsaget uligheder skal reduceres, bl.a. ved at afskaffe diskriminerende love, politikker og skikke, og ved at fremme hensigtsmæssig lovgivning, politikker og foranstaltninger til at imødegå dette.

Gå til delmål 10.4 Gå til delmål 10.4: Før politik, der fremmer finansiel og social lighed
Indikatorer

Download data

Forklaring
Tallene viser udviklingen i den gennemsnitlige standardberegnede timefortjeneste fordelt på køn. Den standardberegnede timefortjeneste angiver tilnærmelsesvist den løn, der er aftalt, eller den løn som lønmodtageren får for hver normal time vedkommende arbejder. Den standardberegnede timefortjeneste er uafhængig af antallet af fraværstimer og overarbejdstimer.

Senest opdateret: 24-11-2021

Del sidens indhold:

Del på LinkedIn