Gå til sidens indhold
Gå til delmål 10.2: Promover større social, økonomisk og politisk inklusion for alle Gå til delmål 10.2
Delmål 10.3: Delmål 10.3
Delmål 10.3

Alle skal sikres lige muligheder, ligesom samfundsforårsaget uligheder skal reduceres, bl.a. ved at afskaffe diskriminerende love, politikker og skikke, og ved at fremme hensigtsmæssig lovgivning, politikker og foranstaltninger til at imødegå dette.

Gå til delmål 10.4 Gå til delmål 10.4: Før politik, der fremmer finansiel og social lighed
Indikatorer

Download data

Forklaring
Tallene viser udviklingen af fordelingen på indkomstdeciler for 35-årige personer opgjort efter den indkomstdecil, de befandt sig i som 10-årig i barndomshjemmet. Figuren viser kun nyeste år. Figurens x-akse viser personens indkomstdecil som 35-årig, mens værdierne på y-aksen viser personens placering som 10-årig.

Senest opdateret: 24-10-2020

Del sidens indhold:

Del på LinkedIn