Gå til sidens indhold
Gå til delmål 9.2: Promover inkluderende og bæredygtig industrialisering Gå til delmål 9.2
Delmål 9.3: Delmål 9.3
Delmål 9.3

Små industri- og andre virksomheders adgang til finansielle tjenesteydelser, herunder lånemuligheder til en overkommelig pris skal øges, især i udviklingslandene, og de skal integreres bedre i værdikæder og markeder.

Gå til delmål 9.4 Gå til delmål 9.4: Opgrader alle industrier og infrastrukturer for bæredygtighed
Indikatorer

Download data

Forklaring

Tallene viser udviklingen i andel af SMV’er, der har søgt og opnået forskellige typer af finansiering. Lånefinansiering omfatter eksempelvis lån fra banker, sparekasser og realkreditinstitutter eller firmaets ejer(e). Egenkapitalfinansiering er midler eller andre værdier, der gives til gengæld for ejerandel i virksomheden. Andre former for finansiering omfatter udover overtræk og kassekredit bl.a. leasing og handelskreditter fra leverandører. SMV’er er defineret som virksomheder med færre end 250 fuldtidsansatte.

Senest opdateret: 31-10-2019

Del sidens indhold:

Del på LinkedIn