Gå til sidens indhold
Gå til delmål 9.1: Byg bæredygtig infrastruktur Gå til delmål 9.1
Delmål 9.2: Delmål 9.2
Delmål 9.2

En inklusiv og bæredygtig industrialisering skal fremmes, og industriens andel af beskæftigelsen og bruttonationalproduktet skal øges i betydelig grad inden 2030 i overensstemmelse med nationale forhold. l de mindst udviklede lande skal industriens markedsandel fordobles.

Gå til delmål 9.3 Gå til delmål 9.3: Giv flere adgang til finansielle markeder og tjenesteydelser
Indikatorer

Download data

Forklaring
Tallene viser udviklingen i andel af beskæftigede inden for grønne varer og tjenesteydelser. Grønne varer og tjenester er produkter som direkte har et miljø- eller ressourceformål. Dette kan eksempelvis være rensning af spildevand og produktion af vindmøller, såvel som produkter der er renere og/eller ressourcebesparende, sådan at de forurener/forbruger mindre en andre produkter med samme hovedformål, eksempelvis produktion af lavenergihuse.

Senest opdateret: 02-12-2020

Del sidens indhold:

Del på LinkedIn