Gå til sidens indhold
Gå til delmål 9.1: Byg bæredygtig infrastruktur Gå til delmål 9.1
Delmål 9.2: Delmål 9.2
Delmål 9.2

En inklusiv og bæredygtig industrialisering skal fremmes, og industriens andel af beskæftigelsen og bruttonationalproduktet skal øges i betydelig grad inden 2030 i overensstemmelse med nationale forhold. l de mindst udviklede lande skal industriens markedsandel fordobles.

Gå til delmål 9.3 Gå til delmål 9.3: Giv flere adgang til finansielle markeder og tjenesteydelser
Indikatorer

Download data

Forklaring
Tallene viser udviklingen i andel af erhvervsbeskæftigede, det vil sige både personer med hovedforløb og diverse bijob, beregnet som fuldtidsbeskæftigede fordelt efter branche i Danmark.

Senest opdateret: 24-11-2020

Del sidens indhold:

Del på LinkedIn