Gå til sidens indhold
Gå til delmål 8.2: Tænk nyt og opgrader teknologi for økonomisk produktivitet Gå til delmål 8.2
Delmål 8.3: Delmål 8.3
Delmål 8.3

Der skal fremmes udviklingsorienterede politikker, der støtter produktive aktiviteter, skaber anstændige jobs, iværksætteri, kreativitet og innovation, og som fremmer en formalisering og udvikling af mikro-, små- og mellemstore virksomheder, gennem bl.a. adgang til finansielle tjenesteydelser.

Gå til delmål 8.4 Gå til delmål 8.4: Brug ressourcerne effektivt i forbrug og produktion
Indikatorer

Download data

Forklaring
Tallene viser udviklingen i andelen af vækstiværksættere fordelt på regionerne i Danmark. Vækstiværksættere defineres som nye virksomheder inden for markedsmæssige erhverv, der har fem eller flere ansatte to år efter deres etablering og en gennemsnitlig årlig vækst på mere end 10 procent i de følgende tre år. Antal vækstiværksættere sættes i forhold til det samlede antal nye virksomheder i startåret med mindst fem ansatte. Kilde: Erhvervsstyrelsen.

Senest opdateret: 21-09-2021

Del sidens indhold:

Del på LinkedIn