Gå til sidens indhold
Gå til delmål 8.1: Skab bæredygtig økonomisk vækst Gå til delmål 8.1
Delmål 8.2: Delmål 8.2
Delmål 8.2

Der skal opnås højere økonomisk produktivitet gennem diversificering, teknologisk opgradering og innovation, blandt andet gennem fokus på høj værditilførsel og arbejdskraftintensive sektorer.

Gå til delmål 8.3 Gå til delmål 8.3: Før en politik, der skaber jobs og lader virksomheder vækste
Indikatorer

Download data

Forklaring
Tallene viser udviklingen i andelen af det totale antal virksomheder ultimo året, der er nyopstartet i løbet af året, kaldet tilgangsraten, samt den relative andel af ophørte virksomheder i løbet af året i forhold til det totale antal virksomheder primo året.

Senest opdateret: 10-11-2020

Del sidens indhold:

Del på LinkedIn