Gå til sidens indhold
Delmål 8.1: Delmål 8.1
Delmål 8.1

Den årlige økonomiske vækst pr. indbygger skal fastholdes i overensstemmelse med nationale forhold og, især, på mindst 7 procent vækst i bruttonationalproduktet (BNP) pr. år i de mindst udviklede lande.

Gå til delmål 8.2 Gå til delmål 8.2: Tænk nyt og opgrader teknologi for økonomisk produktivitet
Indikatorer

Download data

Forklaring
Tallene viser udviklingen i real disponibel bruttonationalindkomst pr. indbygger. Værdierne er angivet som 2010-priser.

Senest opdateret: 06-11-2020

Del sidens indhold:

Del på LinkedIn