Gå til sidens indhold
Gå til delmål 7.2: Forøg den globale procentdel af bæredygtig energi Gå til delmål 7.2
Delmål 7.3: Delmål 7.3
Delmål 7.3

Inden 2030 skal den globale hastighed for forbedring af energieffektiviteten fordobles.

Gå til delmål 7.a Gå til delmål 7.a: Styrk adgangen til forskning og investeringer inden for ren energi
Indikatorer

7.3.1

Download data

Forklaring
Indikatoren er beregnet af Danmarks Statistik på basis af Energiregnskabet. Den er beregnet i to versioner. I den første version er energiintensitet opgjort som det totale bruttoenergiforbrug i relation til BNP for de samlede økonomiske aktiviteter i Danmark. I den anden version er det totale bruttoenergiforbrug opgjort eksklusive brændstof bunkret i udlandet af skibe, der drives af danske rederier, og brændstof tanket i udlandet af danske fly og lastbiler. BNP er opgjort på samme måde i begge versioner og i 2010-priser, kædede værdier. Energiregnskabet er en del af Danmarks Statistiks grønne nationalregnskab og indikatoren er således i overensstemmelse med principperne i den internationale miljøregnskabsmanual SEEA2012 udgivet af FN, Verdensbanken, IMF, OECD og Eurostat. Den anden version af indikatoren er i tråd med FN’s retningslinjer for SDG-indikatoren.

Senest opdateret: 23-06-2021

Del sidens indhold:

Del på LinkedIn