Gå til sidens indhold
Gå til delmål 6.4: Gør vandforbruget effektivt og sikr forsyningen af ferskvand Gå til delmål 6.4
Delmål 6.5: Delmål 6.5
Delmål 6.5

Inden 2030 skal forvaltning af vandressourcer integreres på alle niveauer, herunder gennem samarbejde på tværs af landegrænser, som det er relevant.

Gå til delmål 6.6 Gå til delmål 6.6: Beskyt og genopret økosystemer i og omkring vand
Indikatorer

6.5.1

6.5.2

Download data

Forklaring
Indikatoren følger FN's definition og er hentet fra FN's 'Global SDG Indicators Database'.

Senest opdateret: 08-10-2021

Del sidens indhold:

Del på LinkedIn