Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Gå til delmål 6.3: Styrk vandkvaliteten og rens og brug spildevand bedre Gå til delmål 6.3
Delmål 6.4: Delmål 6.4
Delmål 6.4

Inden 2030 skal effektiviteten af vandanvendelsen indenfor alle sektorer øges væsentligt, og der skal sikres bæredygtig indvinding af og forsyning med ferskvand for at imødegå vandknaphed, og væsentligt reducere antallet af mennesker, der lider af vandmangel, betydeligt.

Gå til delmål 6.5 Gå til delmål 6.5: Indfør integreret styring af vandressourcer
Indikatorer
6.4.1

6.4.2

Vandstressniveau: indvindingen af vand som en andel af de tilgængelige friskvandsressourcer

Forklaring
Indikatoren er beregnet af Danmarks Statistik. Indvindingen af grundvand er baseret på årlige tal fra vandregnskabet. Indvindingen er sat i forhold til et tal for grundvandsressourcen på 1.000 mio. m3, baseret på en GEUS rapport fra 2003. Vandregnskabet er en del af Danmarks Statistiks grønne nationalregnskab og indikatoren er således i overensstemmelse med principperne i den internationale miljøregnskabsmanual SEEA2012 udgivet af FN, Verdensbanken, IMF, OECD og Eurostat.

Senest opdateret: 27-11-2019

Del sidens indhold:

Del på LinkedIn