Gå til sidens indhold
Gå til delmål 6.3: Styrk vandkvaliteten og rens og brug spildevand bedre Gå til delmål 6.3
Delmål 6.4: Delmål 6.4
Delmål 6.4

Inden 2030 skal effektiviteten af vandanvendelsen indenfor alle sektorer øges væsentligt, og der skal sikres bæredygtig indvinding af og forsyning med ferskvand for at imødegå vandknaphed, og væsentligt reducere antallet af mennesker, der lider af vandmangel, betydeligt.

Gå til delmål 6.5 Gå til delmål 6.5: Indfør integreret styring af vandressourcer
Indikatorer

Download data

Forklaring
Tallene viser udviklingen i det totale danske vandforbrug i husholdninger og erhverv fordelt på forsyningskilder.

Senest opdateret: 25-11-2021

Del sidens indhold:

Del på LinkedIn