Gå til sidens indhold
Gå til delmål 4.7: Undervis i bæredygtig udvikling og verdensborgerskab Gå til delmål 4.7
Delmål 4.a: Delmål 4.a
Delmål 4.a

Uddannelsesinstitutioner skal bygges og opgraderes, så de tager hensyn til barnets tarv, handicap og køn, og så de skaber et sikkert, ikkevoldeligt, inkluderende og effektivt læringsmiljø for alle.

Gå til delmål 4.b Gå til delmål 4.b: Giv flere stipendiater til højere uddannelse i udviklingslandene
Indikatorer

4.a.1

Andel af skoler, der tilbyder basale serviceydelser, efter type af service

Udråbstegn: Ingen data på indikator eller data under udarbejdelse. Læs beskrivelsen under ikonet for at få specificeret dette.

Forklaring
Danmark udarbejder ikke kontinuerlig og officiel statistik over elevers adgang til elektricitet, internet, computere, infrastruktur og materialer til personer med handicap samt basale drikkevandsfaciliteter og kønsadskilte toiletter.

Senest opdateret: 26-03-2021

Del sidens indhold:

Del på LinkedIn